איסוף תיעוד רפואי

מד-דוק - איתור ואיסוף תיעוד לחוות דעת רפואיותחברת פורום רופאים מעמידה לרשותך את האפשרות לבצע איסוף תיעוד רפואי ממוסדות הרפואה השונים בפריסה ובהיקף ארצי, בין היתר ממוסדות הרפואה שלהלן:

  • איסוף תיעוד רפואי בקופות החולים, בתי החולים ומכונים רפואיים בפריסה ארצית.
  • איסוף תיקים רפואיים מהמוסד לביטוח לאומי על כל אגפיו ומחלקותיו.
  • איתור ואיסוף מסמכים רפואיים מכל הגורמים הפסיכיאטריים, הפסיכולוגיים והסיעודיים לרבות רשויות מקומיות ומשרד החינוך.
  • איסוף מסמכים רפואיים מבתי אבות, מוסדות שיקומיים וגריאטריים.
  • איתור ואיסוף תיקים ממשרד הביטחון, משטרת ישראל, מצה"ל, תיקי בסיסים וחר"פ.

איסוף תיעוד רפואי מתבצע באופן הבא:

טפסים שימושיים

וס"ר (ויתור סודיות רפואית) (חלק ב').


הוס"ר מייפה את כוחו של עו"ד עמוס והבה לצורך פנייה למוסדות הרפואיים הרלוונטיים.

הערות חשובות

  • רקע רפואי (חלק ב') בטופס הוס"ר מומלץ לפרט את מוסדות הרפואה בהם טופל ו/או היה הלקוח בזמן הרלוונטי להליך המשפטי.
  • ייפוי כוח (חלק ג'). בטופס הוס"ר ישנו סעיף ייפוי כוח המייפה את כוחנו. ללא סעיף זה הוס"ר אינו תקין (ניתן לצרף ייפוי כוח מטעמכם כל עוד סעיף ייפוי הכוח קיים כפי שמצוין בוס"ר לדוגמה).
  • יש לדאוג שהוס"ר לא יעלה על עמוד אחד.
  • במקרה של עזבון יש לצרף צו קיום צוואה + צוואה ו/או צו ירושה ועל גבי הוס"ר יש לרשום ת.ז ושם היורש.
  • במקרה של קטין יש להחתים את ההורים או אפוטרופסים.


ייחוד השירות של מחלקת איסוף תיעוד רפואי מתבטא באיסוף מהיר, מקצועי, מסודר ויעיל המאפשר קידום זריז ומהיר יותר של ההליך המשפטי.

לקבלת חוות דעת וליצירת קשר לחץ כאן