איסוף תיעוד רפואי

חברת פורום רופאים מעמידה לרשותכם את האפשרות לבצע איסוף תיעוד רפואי לצרכים משפטיים ממוסדות הרפואה השונים בפריסה ובהיקף ארצי. בין היתר ממוסדות הרפואה שלהלן:

  • איסוף תיעוד רפואי מקופות החולים, בתי החולים ומכונים רפואיים בפריסה ארצית.
  • איסוף תיקים רפואיים מהמוסד לביטוח לאומי על כל אגפיו ומחלקותיו.
  • איתור ואיסוף מסמכים רפואיים מכל הגורמים הפסיכיאטריים, הפסיכולוגיים והסיעודיים לרבות רשויות מקומיות ומשרד החינוך.
  • איסוף מסמכים רפואיים מבתי אבות, מוסדות שיקומיים וגריאטריים.
  • איתור ואיסוף תיקים ממשרד הביטחון, משטרת ישראל, מצה"ל, תיקי בסיסים וחר"פ.

איסוף תיעוד רפואי - שלבי התהליך

לוגו מזוודה

איסוף התיעוד הרפואי

פורום רופאים תאסוף עבורכם את התיעוד הרפואי תוך 30-40ימי עבודה לכל היותר.

לוגו לחיצת ידיים

העברה ללקוח

לאחר איסוף התיעוד הרפואי, יועבר אליכם התיעוד הרפואי, לבחירתכם בדיסק / מייל / צילום.

טפסים שימושיים

וס"ר (ויתור סודיות רפואית) (חלק ב').

הוס"ר מייפה את כוחו של עו"ד עמוס והבה לצורך פנייה למוסדות הרפואיים הרלוונטיים.

 

הערות חשובות

  • רקע רפואי (חלק ב') בטופס הוס"ר מומלץ לפרט את מוסדות הרפואה בהם טופל ו/או היה הלקוח בזמן הרלוונטי להליך המשפטי.
  • ייפוי כוח (חלק ג'). בטופס הוס"ר ישנו סעיף ייפוי כוח המייפה את כוחנו. ללא סעיף זה הוס"ר אינו תקין (ניתן לצרף ייפוי כוח מטעמכם כל עוד סעיף ייפוי הכוח קיים כפי שמצוין בוס"ר לדוגמה).
  • יש לדאוג שהוס"ר לא יעלה על עמוד אחד.
  • במקרה של עזבון יש לצרף צו קיום צוואה + צוואה ו/או צו ירושה ועל גבי הוס"ר יש לרשום ת.ז ושם היורש.
  • במקרה של קטין יש להחתים את ההורים או אפוטרופסים.

 

ייחוד השירות של מחלקת איסוף תיעוד רפואי מתבטא באיסוף מהיר, מקצועי, מסודר ויעיל המאפשר קידום זריז ומהיר יותר של ההליך המשפטי.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי