חוות דעת אקטוארית בדיני נזיקין

באילו מקרים נדרשת חוות דעת אקטוארית?

במקרים שבהם הכנסתו של אדם נפגעת מפאת עוולה שנגרמה לו, יש צורך בחוות דעת אקטוארית, זאת כדי לכמת את הנזק שנגרם לו באופן ישיר או לשאריו.

דיני-נזיקין-באקטואריה-וכלכלה

חשוב להכיר

אדי קומיסרנקו, מנהל תחום אקטוארי, המתמחה בכתיבת חוות דעת אקטוארית בדיני נזיקין מסביר כי בחוות דעת אקטוארית ניתן לאמוד כמה סוגי הפסדים וניכויים:

 

הפסדי השתכרות

חוות דעת אקטוארית לאמידת הפסדי השתכרות של אדם. לחילופין, חוות דעת על מנת להעריך את פוטנציאל ההשתכרות או שילוש השכר.

 

היוון של תקבולים

היוון של תקבולים ששאריו של הנפגע זכאים להם.

 

הפסד מאובדן נכס

חוות דעת אקטוארית לאמידת הפסד אשר נגרם כתוצאה מאובדן נכס הוני.

 

אמידת ניכויים – ביטוח לאומי

חוות דעת אקטוארית לאמידת ניכויים של המוסד לביטוח לאומי, כדוגמת: קצבת תלויים, קצבת שאירים, קצבת שיקום.

 

מהם הגורמים שיש לקחת בחשבון כאשר מחשבים הפסדים?

כאשר ניגשים למלאכת כתיבת חוות דעת אקטוארית ישנם כמה גורמים בחישוב ההפסדים:

 

תקופת ההפסד

עד גיל הפרישה, עד גמר תלות או עד גמר החלמה, עד תוחלת החיים (פנסיה).

 

ניתוח דוחות כספיים

לא מידת הפסדו של הנפגע.

 

גובה ההפסד

יש להשוות את ההכנסות ואת הרווחים של הנפגע לפני האירוע ולאחריו. כמו כן, יש לנתח את רכיבי ההפסד, כך גם את חלקם של בני המשפחה, השארים, התלויים והעיזבון.

 

רכיבים נלווים

כדוגמת השלמת פיצויים, מענקי פרישה, אופציות, רכב צמוד ועוד.

 

מיסוי על שכר

ישנם אירועים בהם נדרש להתחשב במיסוי.

 

עקרונות בסיסיים

גורמים המתבססים על עקרונות פיצוי, פרקטיקה ופסיקה כדוגמת סוגי שיפוי, תקופת שיפוי, תקרה לשיפוי ועוד.

 

הפסדי פנסיה

לרבות גובה הפנסיה והצמדתה, תקופת תשלומה, אופן ההיוון וכדומה.

 

מהן "השנים האבודות"?

כאשר מדברים על "שנים אבודות" הכוונה היא לשנים שבהן הנפגע איבד את היכולת להשתכר, מחמת הפגיעה שקרתה לו. כלומר, תוחלת חיי העבודה שלו התקצרו כתוצאה מעוולה נזיקית שנגמרה לו.

כך לדוגמא, במקרה של פטירת קטין כתוצאה מעוולה, הרי שמדברים על קיצור תוחלת חיי עבודתו מגיל 21 ועד לגיל פרישתנו (67). אלו הן 46 שנים שהן השנים האבודות.

אמידת הפסדי השתכרות של אדם (הפסד, הערכת פוטנציאל , שילוש שכר):

 

חוות דעת אקטוארית

חוות דעת אקטוארית נדרשת לצורך הערכת שכרו של הניזוק, אלמלא התרחשה לו העוולה.

כך לדוגמא, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ("הפלת"ד) מגדיר וקובע שהפיצוי אשר יינתן לנפגע בתאונת דרכים יתבסס על שכרו. אולם, החוק מציין כי לצורך פיצויים, תקרת השכר תהיה שילוש השכר הממוצע במשק, כפי שמפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי (נכון לינואר 2018 השכר הממוצע הינו 9,802 ₪). כלומר, שילוש המשכורת יעמוד על  29,406 ₪.

 

פגיעת אדם בתחילת הדרך המקצועית

דוגמא נוספת עוסקת במקרים בהם אדם נפגע בתחילת דרכו המקצועית, אז משכורתו נמוכה יחסית, אולם אלמלא האירוע-עוולה שנגרמה לו, ייתכן והיה משתכר באופן משמעותי מעבר למשכורתו הראשונית. כך למשל, שמואל הקים ופתח עסק עצמאי למכירת ציוד היקפי למחשבים. חמישה ימים לפני פתיחתה הרשמית של החנות, שמואל נפל ונפגע. אילו שמואל היה מצליח בעסק החדש שהקים, הרי שהוא יכול היה להשתכר ולהרוויח שכר גבוה מאוד, אך מעבר לשילוש השכר הממוצע במשק. שמואל לא יפוצה על השכר העתידי שיכול היה להרוויח.

 

מה אפשר לעשות? לפנות אלינו.

בעזרת חוות דעת אקטוארית ניתן להעריך את שכרו הפוטנציאלי של הניזוק, אלמלא התרחשה התאונה, המקרה שבגינו נפגע.

 

אמידת ניכויים של המוסד לביטוח לאומי

(קצבת תלויים, קצבת שאירים, קצבת שיקום): קצבת שאירים היא קצבה חודשית המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לשאירים – אלמנה, אלמן או יתומים, של נפטר/ת. כאשר מוגשת תביעת נזיקין, אזי נדרש להעריך את שווי הקצבה ליום מתן פסק הדין. כלומר, נדרשת חוות דעת של אקטואר (המתבססת על תקנות ההיוון), אשר תעריך את שווי קצבת השאירים.

אופן הערכת שווי הקצבה מוגדר בתקנות הביטוח הלאומי (היוון) – תשל”ח – 1978. אולם, לעתים חוות דעת מתעלמות מהלכות משפטיות מסוימות ומפסקי דין, שכן הם עשויים להקטין את שווי הקצבה.

 

אמידת הפסד

אמידת הפסד אשר נגרם כתוצאה מאובדן נכס הוני: לפי ההלכה המשפטית, ניתן לתבוע בגין אובדן נכס הוני, למשל לאחר מותו של אדם כתוצאה מתאונת דרכים. אם עסקו של המנוח נסגר, הרי שעזבונו יכול לתבוע בגין האובדן, כאשר בחוות הדעת האקטוארית תינתן התייחסות לעיסוק, לוותק של העסק, למוניטין ולגורמים נוספים.

 

היוון של תקבולים

היוון של תקבולים ששאריו של הנפגע זכאים להם: חוות דעת אקטוארית שנועדה לכמת את הנזק שנגרם לאדם, צריכה לכלול בין היתר חישובים מסוגים שונים כדוגמת:

    • הפסדי פנסיה אשר נגרמו לנפגע.
    • הפסדים שנגרמו לאדם כתוצאה מאובדן השתכרות עתידית.
    • תקבולים ששאריו של הניזוק זכאים להם.

 

חוות דעת אקטוארית נגדית

מנהל תחום אקטוארי בחברתנו, אדי קומיסרנקו, מתמחה הן בכתיבת חוות דעת אקטוארית, הן בבדיקת חוות דעת אקטואריות, כלכליות, וכן במתן חוות דעת נגדיות בתביעות נזיקין. במקרים אלו, הנתבעים נדרשים להגיש חוות דעת אקטוארית שעניינה בהערכת תשלומי הביטוח הלאומי, ו/או נדרש להגיש חוות דעת אקטוארית אשר מתבססת על הנחות בנוגע לעתיד.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי