חוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט

להאזנה:

 

דרושה לכם חוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט? אנו מעמידים לרשותכם את המומחים המקצועיים ביותר בתחום האקטואריה, שיגדילו את סיכויי הצלחתכם המשפטית. לפניכם כל המידע הרלוונטי לתחום הפעילות באקטואריה וכיצד תגובש חוות דעת משפטית בנושא.

 

מהי חוות דעת אקטוארית?

חוות דעת אקטוארית עונה על שאלות של כמות, כמו למשל קביעת חלוקת הרכוש בין בני זוג בהליכי גירושין או כיצד לפצות אדם שביתו ניזוק בשריפה. כמובן שחוות הדעת האקטוארית תסייע לכל מקרה שיש בו בעיה שהתשובה עבורה איננה ודאית, כך שישנו שימוש נרחב במכשירים כלכליים ותוכנות סטטיסטיקה והסתברות המספקים מידע למגוון תחומים כמו נזיקין, פיננסיים ועוד.

חברת פורום רופאים מעמידה לרשותכם את האפשרות לקבל חוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט, מאקטוארים מנוסים ביותר – הן ברמת מומחיותם המקצועית והן ברמת יכולתם לספק לכם שירות איכותי לצרכים משפטיים. חוות דעתם של מומחי אקטואריה בבית משפט תשפיע על ההצלחה המשפטית שלכם ועל כן היא תוגש לכם בזמן, על מנת שתשמש אתכם במהלך הדיונים כראוי.

 

חוות דעת אקטוארית בתחום הנזיקין

כאמור, חוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט תציג מענה לסוגיות שונות בתחומי הנזיקין, חישובי הפסדים, הערכות שווי, בדיקת יכולת פירעון, איזון משאבים ועוד. חוות דעת אקטוארית בנזיקין, מתבססת על הפסדי הניזוק ככל שאלו נגרמו לו מפאת סיטואציות שונות:

חוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט

  • הפסדי השתכרות עקב תאונת דרכים – גובה הפיצוי לנפגעי תאונות הדרכים מבוסס על שכרו של הנפגע, כאשר חוק הפלת"ד מורה על פיצוי עד לתקרה של פי 3 מהשכר הממוצע במשק. מה קורה כאשר אותו אדם לא השתכר בהכנסה חודשית מכובדת? האם פגיעתו שווה פחות מזו של אדם בעל משרת מנהלים יוקרתית?

 

חוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט תוכל לאפשר לתביעה להציג הערכת פוטנציאל לשכרו של הנפגע ובכך להגדיל את הפיצוי האפשרי עבורו בגין הפסדי ההשתכרות הנוכחיים והעתידיים.

 

  • קביעת "שנים אבודות" – אדם שסובל מנזקי גוף, בין אם בעקבות תאונת עבודה, בין אם עקב תאונת דרכים ובין אם נגרמה לו רשלנות רפואית, למעשה חווה מצב אפשרי של קיצור חיי עבודתו לעתיד. חוות דעת רפואית בנושא תוכל להבהיר כיצד העוולה הנזיקית מונעת מאותו נפגע לעבוד וכפועל יוצא, לקבל שכר מתאים.

 

תביעות נזיקין בקרב קטינים המתייחסות לשנים האבודות, יכולות להביע דרך חוות הדעת האקטוארית על שנות ההשתכרות הפוטנציאליות שנגזלו עקב הפגיעה ועד הגעה לגיל הפרישה.

 

  • היוון הפסדים ותקבולים – חוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט מבצעת מראש היוון של כל התקבולים להם הניזוק ו/או שאריו זכאים, לרבות אובדן ההשתכרות לעתיד והפסדי פנסיה. לעניין הפנסיה, ככל שהיא לא הופרשה לניזוק בהתאם לחוק או שהניזוק הפך לנכה או נפטר, האקטואר יצטרך להעריך את הנזק של העובד או בני משפחתו בגין העדרה של הפנסיה לעבר ולעתיד.

 

בנוסף, מי שנגרם להם אובדן של נכס הוני מפאת גריעה מיכולת עיזבונם, יוכלו לגבש חוות דעת בגין אובדנו של אותו נכס ולעמוד על השווי הרלוונטי שלו.

 

חוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט – כיצד פועל האקטואר?

אקטואר המתפקד כמומחה התביעה, יכול כאמור לבצע מספר קביעות פיננסיות, הוניות או כלכליות על בסיס טענות התביעה המשפטיות. אקטואר מטעמו של בית המשפט מספק חוות דעת נפרדת, בלתי תלויה בזו של האקטואר מטעם מי מהצדדים.

מדובר במומחה אובייקטיבי שסוקר את המידע הרלוונטי המלא ומשגר טיוטות מחוות הדעת שגיבש לשני הצדדים. לאחר מכן תוגש חוות הדעת הסופית שלו, המתייחסת במפורט לכל שאלה שבית המשפט העלה כלפיו.

חוות דעתו של מומחה אקטואריה בצד הנגדי, צפויה להציג מציאות או תמונת מצב אחרת מזו שטוענת לה התביעה ולכן יש להתחשב גם בקביעותיה האפשריות. ישנם מקרים שבהם האקטואר של ההגנה סותר את הקביעה לעניין הערכת תשלומים או פוטנציאל ההשתכרות ולכן חשוב לפנות למומחה מקצועי ועתיר ניסיון כדי שטענותיו יתקבלו במלואן.

כדי לעשות זאת, פנו אלינו ונדאג שתקבלו חוות דעת אקטוארית מקצועית ויסודית, שתאפשר לכם לספק ללקוחותיכם שירות איכותי ובלתי מתפשר בעניינם. פורום האקטואריה של חברת פורום רופאים מנוהל על ידי אדי קומיסרנקו – אקטואר וכלכלן בכיר בעל שם, שכיהן כבכיר באגף שוק ההון, כאקטואר ראשי במספר חברות ביטוח וכיועץ למוסדות פיננסיים וקרנות פנסיה שונות.

 

חוות דעת מומחה אקטואריה בחלוקת רכוש

עורכי דין לגירושין פועלים בדרך כלל בשיתוף פעולה קבוע עם אקטואר מומחה אחד לפחות, שמספק עבורם בכל מקרה הצורך חוות דעת אקטוארית לחלוקת רכוש. בני זוג שנקלעו להליכי גירושין ומבקשים כעת לחלק את רכושם, זקוקים להערכת שווי שתאפשר זאת תחילה. הדבר נדרש במיוחד כאשר לבני הזוג יש רכוש רב ומגוון ברמת סוגי הנכסים.

עקרונות חלוקת הרכוש המשותף נקבעים לעתים במסגרת הסכמי ממון, אך אם לא קיים הסכם כזה, יש לפעול בהתאם לדין. לכאן בדיוק נכנסת חוות הדעת האקטוארית, שתערוך הסדר איזון משאבים ותגיע לחלוקה שווה ברכוש בני הזוג. כדי שהחלוקה תישאר הוגנת ומקצועית, נהוג לפנות לאקטואר.

חוות דעת מומחה אקטואריה בחלוקת הרכוש תכלול בראש ובראשונה הערכה כספית של שווי הנכסים הקיימים והתחייבויותיהם של בני הזוג. בניכוי התחייבויות משווי הנכסים, ניתן יהיה להבין מהו ההון המתחלק בין בני הזוג. כמובן שהדבר מתייחס לנכסים שהערכת השווי שלהם מורכבת.

ומה לגבי נכסים שקל יחסית לאמוד את שוויים? נכסים אלו הם לרוב מוחשיים ובעלי מחיר שריר וקיים בשוק החופשי, כמו דירה או רכב למשל. אם זהו סוג נכסי בני הזוג, ייתכן ששמאי מקרקעין או רכב יוכלו לתת לכך מענה בעת חלוקת הנכסים בגירושין.

סוג הנכסים הדורש חוות דעת ממומחה אקטואריה מוביל הם למשל אגרות חוב, השקעות במניות ובניירות ערך, נכסי קריירה ומוניטין ועוד. כמובן שהאקטואר יתן דעתו גם במקרים של פטירה טרם גיל הפרישה של אחד מבני הזוג, כך שיש צורך להעריך גם את הזכאות של הצד השני לקבלת כספי הפנסיה, ביטוח החיים, הכנסות מעסק וכדומה.

יש לציין שעל האקטואר להיות בעל ידע מעמיק ביותר במספר רב של תחומים והיבטים פיננסיים לרבות ביטוחים, מיסוי, בריאות, פנסיה, חישובי ריבית הסתברויות תמותה ונכות, הבנה לעניין זכויות סוציאליות במקומות עבודה, מצב החקיקה הנוכחי והצפוי בעתיד ועוד.

 

חוות דעת מומחה אקטואריה בדיני משפחה

חוות דעת אקטוארית לאיזון משאבים מתייחסת לא פעם גם להיבטים בנוגע לרכוש שנצבר לפני הנישואין או רכוש פרטי של אחד מבני המשפחה. מדובר בנכסים, נכסים פיננסיים, חפצים, זכויות עסקיות וסוציאליות, שאמורים להתחלק באופן שווה לאחר פקיעת החיי הנישואין על אף העובדה שבני הזוג מסוכסכים ביניהם.

כך למשל, האקטואר נדרש להעריך את נכסי הקריירה של כל אחד מבני הזוג במצבים מורכבים כמו בן זוג שעובד בחצי משרה לעומת אשתו המהנדסת, עקרת בית הנשואה לרופא, רעיה שעברה לחו"ל עם בעלה לטובת עבודתו ועוד שורה של מקרים שבהם נעשתה "הקרבת קריירה" חד צדדית.

חוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט תתייחס לעוד מגוון מצבים שכאלו הדורשים הערכת שווי לעסק, דיון במענקי פרישה או פדיון ימי מחלה של אחד מבני הזוג, פנסיות, תגמולים, קרנות השתלמות, הלוואות, פסקי דין ועוד.

 

זקוקים לחוות דעת אקטוארית?

חברת פורום רופאים מעמידה לרשותכם את טובי האקטוארים ומזמינה אתכם לפגישה עם מומחה אקטואר ללא עלות. כך תוכלו לספק ללקוחותיכם שירות מקצועי ואיכותי מן הרגע הראשון ולהגדיל משמעותית את סיכויי הצלחת התביעה בפועל.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי