חוות דעת פסיכיאטרית

להאזנה:

 

כאשר מתעורר צורך לקבל מידע מדויק על מצבו הנפשי של אדם מסוים, בין אם בתחום הפלילי או בתחום האזרחי, נדרש לספק חוות דעת פסיכיאטרית הנכתבת על ידי פסיכיאטר (רופא המתמחה בבריאות הנפש) מומחה.

 

חוות דעת פסיכיאטרית – היבט כללי

בתחום הפלילי

בתחום הפלילי, חוות דעת פסיכיאטרית חייבת להיערך באופן מקצועי ומדויק על מנת שתהיה קבילה בבית המשפט, וכמובן בדיסקרטיות גבוהה בשל אופיה הרגיש של חוות הדעת. מדובר למעשה במסמך המחליף עדות של פסיכיאטר בבית משפט. כך לדוגמא, אדם שביצע פשע חמור וטוען לאי שפיות, יצטרך לספק חוות דעת פסיכיאטרית מפסיכיאטר מומחה שתוכיח כי הוא אכן סבל מאי שפיות זמנית או ממושכת.

 

בתחום האזרחי

בתחום האזרחי, נדרשת חוות דעת פסיכיאטרית בכמה מישורים:

חוות דעת פסיכיאטרית
חוות דעת פסיכיאטרית

 

הוכחת נזק נפשי

כחוות דעת נלווית לחוות דעת ברשלנות רפואית על מנת להוכיח נזק נפשי שנגרם בעקבות רשלנות.

 

חוות דעת עצמאית

כחוות דעת עצמאית אל מול חברות הביטוח או ביטוח לאומי על מנת להוכיח נזק נפשי.

חוות דעת פסיכיאטרית

תאונה עבודה – נזקים נפשיים

כך למשל, אדם שתובע את המעסיק שלו בתאונה שעבודתו גרמה לו לנזקים נפשיים, יצטרך למצוא פסיכיאטר מומחה שיכתוב בחוות הדעת שהוא אכן סובל מנזקים נפשיים הפוגעים בו ביומיום, שאכן נגרמו כתוצאה מתנאי עבודתו.

(ראו מאמרנו בנושא "(ראו מאמרנו בנושא "חוות דעת רפואית נפשית") ישנם פסיכיאטרים הכותבים חוות דעת פסיכיאטריות עבור הנזקקים לחוות הדעת או עבור המטופלים שלהם באופן פרטי, ויש כאלה העושים זאת דרך גופים השייכים לקופות חולים או למדינה, הכול בהתאם לצרכים הספציפיים.

 

באילו מקרים נדרשת חוות דעת פסיכיאטרית?

ישנם מספר מקרים אופייניים שבהם נדרשת חוות דעת כזו:

 

חוות דעת המיועדת לצרכים רפואיים

תפקודו של אדם מושפע ישירות ממצבו הנפשי. כאשר מצבו הנפשי מוגדר כדורש טיפול פסיכיאטרי והוא נמצא במעקב כזה, מעבר לפסיכיאטר אחר (מסיבות שונות), הוספה או שילוב טיפול רפואי/תרופתי נוסף על הקיים,  או העברת האחריות על המטופל לרופא או אפוטרופוס נוסף, כולם מקרים הדורשים כתיבת חוות דעת פסיכיאטרית.

 

חוות דעת המשמשת לצרכים משפטיים

חוות דעת כזו ניתנת לרוב כדי לבדוק את רמת כשירותו של הנבדק ויכולתו להיות אחראי למעשיו. סניגור המגן על נאשם יכול להביא חוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט כדי להוכיח את אי כשירותו לעמוד לדין, בעוד שהתביעה עשויה להשתמש בחוות דעת כזו כדי להוכיח שהנאשם אכן כשיר לשאת באחריות פלילית.

 

הוכחת כשירות

חוות דעת לצורך הוכחת כשירות בעת חתימת מסמך מחייב – צוואה, למשל, חייבת להיערך ולהיחתם כאשר האדם צלול בדעתו, ולרוב כוללת סעיף המציין זאת מפורשות. חוות דעת כזו מאשררת את מצבו של האדם הכותב אותה ויכולה למנוע ויכוחים וחילוקי דעות עתידיים בין היורשים, אם וכאשר ינסו לערער עליה.

 

מי יכול לספק חוות דעת פסיכיאטרית?

אם וכאשר מתעורר הצורך בחוות דעת פסיכיאטרית לצרכים משפטיים, הגורם המוסמך לספק אותה הוא רופא המתמחה בתחום הפסיכיאטריה ומנוסה בעריכת מסמכי חוות דעת רפואית לצרכים משפטיים. לצורך זה ניתן לפנות לפסיכיאטר פרטי המתמחה במתן חוות דעת רפואיות או להסתייע בגוף מקצועי כדוגמת פורום רופאים אשר מאגד תחתיו רופאים מומחים רבים במגוון תחומי התמחות, לרבות תחום הפסיכיאטריה.

יתר על כן, במשפטים פליליים הדנים בפשעים אלימים, נאשמים עשויים לבחור בקו הגנה הטוען לאי שפיות. במצבים כאלה רשאי בית המשפט לצוות על האדם לעבור השגחה פסיכיאטרית במסגרת בית חולים או לעבור בדיקה אצל פסיכיאטר שיקבע על ידי הפסיכיאטר המחוזי. לאחר מכן הפסיכיאטר ייתן חוות דעת לבית המשפט לגבי כשירותו של הפרט לעמוד לדין ומצבו הנפשי בזמן הפשע הנדון.

צוות פורום רופאים מעמיד לרשותכם מגוון פסיכיאטרים מומחים בעלי מוניטין המגיעים עם הניסיון הדרוש על מנת להעניק ללקוחותיכם את הסיוע הדרוש למימוש זכויותיהם באופן מיטבי. למידע נוסף, פנו אלינו לפרטים.

 

במה כרוך התהליך למתן חוות דעת פסיכיאטרית?

כדי שניתן יהיה לספק חוות דעת פסיכיאטרית מנומקת וקבילה לגורמים הרלוונטיים, פסיכיאטר עוקב אחר הליך מובנה הכולל הערכה קלינית של המבקש. במהלך הפגישה עורך הפסיכיאטר בדיקה יסודית של מצבו הנפשי של הפרט. מטרת הערכה זו היא להעריך את אחיזתו של האדם במציאות, כמו גם את תפקודיו הרגשיים והקוגניטיביים.

בהמשך מכין הפסיכיאטר דו"ח מקיף המתאר את התרשמותו. דוח זה משמש כחוות הדעת הפסיכיאטרית וניתן לנצלו למטרות שונות.

כך למשל, במקרים בהם נגרם לאדם נזק נפשי עקב תאונה, רשלנות רפואית או כל פגיעה אחרת המכוסה בפוליסת ביטוח, רשאית חברת הביטוח או הביטוח הלאומי לבקש חוות דעת של רופא מומחה לביסוס תביעת המבוטח. במקרים כאלו, חוות דעת רשלנות רפואית או חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח יכולות לשפר לאין ערוך את סיכויי התביעה להתקבל ולהניב את הפיצויים והזכויות המבוקשות לנפגע.

 

כיצד מסייעת חוות דעת פסיכיאטרית להערכת כשירות משפטית?

כאשר אדם מתכוון לערוך מסמכים בעלי משקל רב והשלכות משמעותיות על עתידו ועתיד קרוביו – כגון ייפוי כוח מתמשך או עריכת צוואה, חיוני שאותו אדם יהיה בעל צלילות מחשבה וכשירות משפטית כאחד. כדי להפיג כל ספק לגבי תקפותם של מסמכים אלה בהכנתם, או טענה לנסיבות שבהן החתום נעדר את הכישורים הדרושים, רצוי לצרף חוות דעת של פסיכיאטר.

זה יכול למנוע מסיבוכים מיותרים להתעורר במועד שבו יהיה צורך להוציא את הוראות המסמך המשפטי מן הכוח אל הפועל. גם אם בית משפט קבע כי יש למנות לאדם אפוטרופוס על סמך אוזלת ידו, חוות דעת מנוגדת של פסיכיאטר פרטי יכולה לשמש בתור טענה נגדית שיכולה לערער על ההחלטה ואולי לבטלה.

 

הצורך בהצגת חוות דעת פסיכיאטרית של מומחה: מעבר למשפטים פליליים

כאשר אנו מדמיינים חוות דעת פסיכיאטרית ממומחים, מוחנו נמשך לעתים קרובות למשפטים פליליים, המושפעים מהתרבות הפופולרית וסרטים הוליוודים המדגישים תרחישים דרמטיים שמצריכים טענה לאי שפיות מצד אדם הנאשם בביצוע פשע פלילי חמור. אף על פי שחוות דעת פסיכיאטריות אמנם ממלאות תפקיד בהליכים פליליים, הלכה למעשה, משמעותן חורגת הרבה מעבר לתחום זה.

פסיכיאטרים מציעים את מומחיותם לבית המשפט בתרחישים שונים, ובכלל זה בהערכת כשירותו של אדם לעמוד לדין, קביעת נזק נפשי בתביעות נזיקין, הערכת הצורך באפוטרופוס לניהול עניינים אישיים, רפואיים וכספיים של הפרט, אימות מסמכים משפטיים כגון צוואות ויפוי כח ועוד.

אלו הן רק כמה דוגמאות שבהן חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית הופכת להיות חיונית. למותר לציין כי קריטי לפנות לפסיכיאטר עם הכישורים הנכונים כאשר צריך חוות דעת כזו.

 

מדוע קריטי לפנות לפסיכיאטר בעל ניסיון ספציפי בעריכת חוות דעת פסיכיאטריות לצרכים משפטיים?

בעוד שכל פסיכיאטר מיומן עשוי להציע את התובנות שלו באשר למצבם של מטופליו, חשוב לקחת בחשבון גורמים נוספים בעת בחירת המומחה המתאים, לרבות מומחיותו וניסיונו הספציפיים של הפסיכיאטר בעריכת חוות דעת פסיכיאטריות לצרכים משפטיים. רקע זה מהווה שיקול משמעותי בבחירת המומחה האידיאלי לקבלת חוות דעת פסיכיאטרית אמינה ומקצועית.

זאת משום שלא כל פסיכיאטר בהכרח מספק שירות של עריכת חוות דעת משפטיות וגם מבין אלו המציעים שירות כזה, הרמה אינה בהכרח אחידה.

רק פסיכיאטר בעל ניסיון רב במתן חוות דעת משפטיות, יהיה בעל הכישורים הנחוצים לגיבוש של הערכותיו תוך שימוש בשפה רהוטה ובטרמינולוגיה משפטית רלוונטית. חוות דעת פסיכיאטריות הנערכות ומנוסחות בהתאם למוסכמות המקובלות, הן אלו שייצרו רושם אפקטיבי יותר בבית המשפט. לכן חשוב לוודא שלפסיכיאטר הנבחר יש ניסיון קודם במתן חוות דעת מסוג זה וכי הוא בקיא בסטנדרטים המקובלים של ניסוח המסמך הנ"ל.

בקצרה, רק פסיכיאטר עם ניסיון רב בכתיבת חוות דעת משפטיות, כמו גם במתן עדויות מומחה בבית המשפט, יוכל לספק למיוצגיכם את חוות הדעת הפסיכיאטרית האיכותית, המהימנה והמשכנעת ביותר, שתסייע להם לא רק בהליכים המתנהלים כתביעות משפטיות, אלא גם במיצוי זכויות בביטוח לאומי ו/או מול משרד הביטחון.

 

הקווים המנחים לבחירת הפסיכיאטר המתאים למתן חוות דעת מומחה לצרכים משפטיים

העומק וההיקף שבהם יכול פסיכיאטר להעריך את מצבו של הפרט מבחינה קוגניטיבית ונפשית כאחד, תואמים לרוב את מספר המקרים ומגוון המקרים שבהם הפסיכיאטר הספציפי טיפל ואת מידת היכרותו עם תהליך ההערכה המתבצע לצורך הכנת חוות דעת משפטיות. לפיכך, חיוני לבחור פסיכיאטר מנוסה במיוחד בכתיבת חוות דעת רפואיות, כאשר מבקשים חוות דעת מומחה לצרכים משפטיים.

בנוסף, כאשר שואפים להשיג חוות דעת מקיפה ויסודית, חיוני שהפסיכיאטר הנבחר יהיה בעל ניסיון אבחוני רב ובאופן ספציפי, הבנה מעמיקה של תחום הכשירות המשפטית. כך מובטח כי חוות הדעת הפסיכיאטרית המובאת לבית המשפט תהיה מקיפה ומעמיקה, תוך התייחסות לכל ההיבטים הרלוונטיים.

 

מהו ההבדל בין פסיכולוג לפסיכיאטר?

טיפול פסיכיאטרי מתחיל בבדיקה פסיכיאטרית שמטרתה לבחון את מצבו של המטופל. לאחר בדיקה זו, לרוב, יגיע טיפול תרופתי שבמהלכו יפגוש הפסיכיאטר את המטופל לפגישות מעקב תקופתיות קצרות ויוודא כי הטיפול מתאים למצבו באותה נקודת זמן. לעומת זאת, טיפול פסיכולוגי מבוסס על תהליך ארוך, אשר לו חשיבות רבה, לפחות כמו לתוצאה הסופית.

פסיכיאטריה הינה תחום ברפואה והעוסק בה נדרש לתואר מתאים, המגיע לאחר שנות הלימוד הנדרשות. הגישה בתחום זה הינה רפואית וכוללת אבחנה וטיפול תרופתי. פסיכולוגיה, לעומת זאת, הינה תחום הכולל מגוון רחב של גישות ושיטות טיפול, הנקבעות על ידי המטפל.

 

מהן הדרישות מפסיכיאטר הכותב חוות דעת?

לכאורה, כל פסיכיאטר מתאים לכתוב חוות דעת פסיכיאטרית כזו, אולם, בפועל, פסיכיאטרים מסוימים מסווגים כ”אפקטיביים” יותר מאחרים לצרכי חוות הדעת השונות.

לדוגמא, כאשר מדובר על חוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט, מומלץ לפנות לפסיכיאטר מנוסה, היודע להתנסח בלשון משפטית הנדרשת ולארגן את המסמך בפורמט המתאים (ראו מאמרנו בנושא "חוות דעת רפואית משפטית"), אשר ישרת את המטרה בצורה הטובה ביותר. עוד היבט היכול להשפיע בשימוש בחוות דעת של פסיכיאטר לצרכים משפטיים הוא ההתמחויות והשם שקנה לעצמו הפסיכיאטר בתחום.

 

לסיכום

לחוות הדעת הפסיכיאטרית משקל רב, בעיקר בתחום המשפטי ובמקרים שבהם יש צורך לבדוק את רמת הכשירות והאחריות של הנאשם למעשיו. הבדיקה הפסיכיאטרית, שעליה מבוססת חוות הדעת, הינה יסודית ומקיפה ויכולה להביא לזיכוי או להרשעה. מומלץ לבדוק את התמחויותיו של הפסיכיאטר שיבצע את הבדיקה ויכתוב את חוות הדעת ולשקול זאת בכובד ראש.

למומחים שלנו, בפורום רופאים – מומחים לחוות דעת רפואיות, ניסיון רב בחוות דעת פסיכיאטריות העונות על הצרכים השונים. כל הבדיקות הנדרשות מבוצעות בידי אנשי מקצוע בעלי שם בתחום וחוות הדעת נכתבות על ידיהם בפורמט ובלשון המתאימה לכל מקרה.

חוות דעת פסיכיאטרית משמשת כמסמך רפואי משפטי המספק ראיות לגבי מצבו הנפשי של אדם הנבדק. לחוות דעת זו יש משמעות הן בהליכים פליליים והן בהליכים אזרחיים והיא ערוכה להגשה לבית משפט או לוועדה רפואית.

חוות דעת פסיכיאטרית נחוצה בהקשרים שונים, כמו הצורך להעריך את כשירותו של אדם לעמוד לדין, הצורך לקבוע כשירות נפשית של אדם להסדרת עניינים אזרחיים, או כשנדרשת הערכה של ההשפעה של בריאות הנפש של הפרט על האישומים בהליכים פליליים.

עם סוגי התיקים בתחום האזרחי שעשויים לדרוש חוות דעת פסיכיאטרית, ניתן למנות מקרים הקשורים לתאונות עבודה, תביעות הנובעות מאירועי איבה, תאונות דרכים, רשלנות רפואית ותביעות הקשורות לנכות כללית. כל אלו עשויות לחייב חוות דעת רפואית מפסיכיאטר מומחה.

בנוסף להליכים המשפטיים, עשויה להיות נחוצה חוות דעת פסיכיאטרית גם להערכת כשירות נפשית למינוי אפוטרופוסים או תומכי החלטה וכן בנושאים הנוגעים לצוואות, בעיות במשפחה, זכאות לרישיון נהיגה והחזקת נשק.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי