חוות דעת רפואית נפשית

להאזנה:

 

חוות דעת רפואית נפשית או, בשמה המקצועי, חוות דעת פסיכיאטרית, היא חוות דעת שמטרתה להיות מוגשת למוסדות המדינה השונים עבור שלל מטרות. הבולטות שבהן הן הגשה תביעה נזיקית, הכרה בנכות, הכרה בפגיעה נפשית עקב שירות בכוחות הביטחון וכיוצא באלו. חוות דעת רפואית נפשית הינה הכרחית על מנת שהמוסדות המחליטים בעניין יוכלו לקבל החלטה מדויקת וראויה, ככל הניתן, עבור הלקוח שלכם.  

 

חוות דעת רפואית נפשית – מתי תצטרכו אותה

חוות דעת רפואית נפשית היא מסמך מקצועי שנכתבת ונערכת מטעם מומחה בתחום הפסיכיאטריה שעוסקת ובוחנת את המצב הנפשי של האדם הנבדק. הלכה למעשה, חוות דעת רפואית נפשית עשויה להיות נדרשת גם בתחום האזרחי וגם בתחום הפלילי בנסיבות שונות.

 

חוות דעת רפואית נפשית – בתחום האזרחי

חוות דעת רפואית נפשית עשויה להידרש במסגרת תביעת נזיקין כזו או אחרת. בין תביעות נזיקיות אלה יכולות להיות תביעות נזיקיות העוסקות בנכות כללית, פגיעה נפשית שנגרמה בעקבות תאונת עבודה וכן, פגיעה נפשית שנגרמה לאדם בעקבות רשלנות רפואית שחווה.

 

חוות דעת רפואית נפשית רשלנות רפואית או מקצועית

חוות הדעת הרפואית הנפשית תעזור לנפגע מרשלנות מקצועית בכלל ורשלנות רפואית בפרט לעמוד על הפגיעה הנפשית שחווה מן הגורם המקצועי ו\או הרפואי.

חוות דעת רפואית נפשית

חוות דעת רפואית נפשית בעקבות פגיעה בתאונת דרכים

חוות דעת רפואית נפשית עשויה לסייע במקרים בהם נפגע אדם בתאונת דרכים וכתוצאה מן התאונה עולה החשש כי התפתחו אצלו הפרעות נפשיות כאלה ואחרות.

 

חוות דעת רפואית נפשית בעקבות מעורבות באירוע איבה

אירועי איבה הם אירועים טראומתיים וקשים ביותר שלעתים, מלווים את המעורבים בהם לכל חייהם. על כן, בהינתן מעורבותו של אדם באירוע איבה, עולה החשש להימצאותו במצב של פוסט – טראומה. על מנת, להכיר במצב זה, חשוב לערוך חוות דעת רפואית נפשית שתעיד באשר למצבו.

 

חוות דעת רפואית נפשית – תאונת עבודה

חוות דעת רפואית נפשית עשויה להיות נצרכת במקרה שבו הלקוח שלכם עבר תאונת עבודה. כידוע, תאונת עבודה עשויה להסתכם בפגיעה נפשית או פיזית במקום העבודה שבעקבות אותה התאונה התפתחה אצל הלקוח שלכם מחלה או הפרעה נפשית. בין הפרעות אלה, יכולות להיכלל, הפרעות נפשיות המונעות מן האדם להסתגל, חרדה, פוסט – טראומה ולעתים, גם דיכאון.

 

חוות דעת רפואית נפשית – נכות כללית

כאשר ענייננו בהפרעות נפשיות בנכות כללית, הכוונה היא להפרעה או בעיה נפשית כזו או אחרת שהתפתחה בגין מקרה שאינו נכלל תחת המקרים שצוינו ופורטו לעיל. הלכה למעשה, תחת קטגוריה זו עשויים להיכלל אנשים אשר סובלים מהפרעה או בעיה נפשית כזו או אחרת מלידה, בשל אירוע שעברו בחייהם, מחלה ועוד.

 

חוות דעת רפואית נפשית לטובת מינוי אפוטרופוס

חוות דעת רפואית נפשית הינה הכרחית כאשר יש צורך בקביעת מידת הכשירות הנפשית של הנבדק לצורך מינוי אפוטרופוס, עריכת צוואה, מתן רישיון נהיגה, מתן רישיון נשק ועוד.

 

חוות דעת רפואית נפשית בתחום האזרחי – כיצד היא מתבצעת?

כמו בחוות דעת רפואיות אחרות, יצטרך עורך חוות הדעת הרפואית, לענייננו, הפסיכיאטר, לקבל לידיו את מירב החומרים הרפואיים וכן, חומרים רלוונטיים אחרים הקשורים בנבדק. הפסיכיאטר מטעם פורום רופאים יזדקק למסמכים אלה על מנת שיוכל לערוך בדיקה פסיכיאטרית קלינית. כפועל יוצא מן הבדיקה של הפסיכיאטר, הוא יוכל לקבוע בחוות הדעת הרפואית הנפשית מהו מצבו של הנבדק. כלומר, הפסיכיאטר מטעם פורום רופאים יוכל לעמוד על כך שקיימת הפרעה נפשית בקרב הנבדק או לאו.

 

חוות דעת רפואית נפשית בדיני נזיקין

במידה ומדובר בחוות דעת רפואית נפשית בתחום דיני הנזיקין בכלל ורשלנות רפואית בפרט, אזי, שמטבע הדברים תצטרך חוות הדעת הרפואית הנפשית לעמוד על רבדים נוספים. הלכה למעשה, חוות הדעת הרפואית הנפשית מטעם פורום רופאים תעמוד על כך כי הלקוח שלכם חווה מקרה של רשלנות רפואית, וכן, כי בשל הרשלנות הרפואית שחווה נגרמה לו בעיה נפשית כזו או אחרת. יתרה מכך, חוות הדעת הרפואית תאפשר לעמוד על גובה אחוזי הנכות לה זכאי הלקוח שלכם וכן, האם סובל מנכות צמיתה או זמנית.

 

מה תהיה חוות דעת רפואית נפשית טובה

חוות דעת רפואית נפשית טובה תהיה חוות דעת רפואית מקצועית שתיערך על ידי מומחה בתחום – לענייננו, מדובר במומחה בתחום הפסיכיאטריה. בחוות הדעת הרפואית בכלל וחוות הדעת הרפואית הנפשית בפרט, תינתן תשומת לב לפרטים החשובים, המהותיים והרלוונטיים ביותר לעניין הוכחת טענתו של לקוחותיכם – זאת, כמובן, בהתאם למצבו הנפשי של הלקוח שלכם בפועל.

 

חוות דעת רפואית נפשית בפורום רופאים

חוות הדעת הרפואית הנפשית מטעמנו תעמוד על אשר המומחים מטעמנו ממליצים עבור הלקוח שלכם. יתרה מכך, חוות הדעת הרפואית הנפשית מטעמנו תבקש לעמוד על כמה נקודות מרכזיות וחשובות עבור המשך הטיפול בלקוחותיכם.

 

מידת הנזק שנגמרה ללקוח

חוות הדעת הרפואית הנפשית מטעם פורום רופאים תעמוד על מידת הנזק שנגרמה ללקוח שלכם בשל הנזק הנפשי ממנו הוא סובל. כך, ניתן יהיה לכמת את הנזק.

 

עמידה על מקור הנזק

חוות הדעת הרפואית הנפשית מטעם פורום רופאים, תבקש לעמוד על מקורו של הנזק שנגרם ללקוח שלכם. כלומר, למשל, כאשר מדובר ברשלנות רפואית, תבקש חוות הדעת הרפואית הנפשית לעמוד ולזהות את המקור שגרם להופעת הנזקים הנפשיים בלקוחותיכם.

 

מידת הפגיעה באיכות החיים של הלקוח שלכם

חוות הדעת הרפואית הנפשית מטעמנו, תבקש להצביע על מידת הפגיעה באיכות חייו של הלקוח שלכם בשל הנזק הנפשי שנגרם לו. פגיעות נפשיות, על אף שאינן חמקניות ולעתים "בלתי נראות" עשויות להיות קשות מנשוא ועל כן, להשפיע באופן משמעותי ביותר על איכות חייו של הלקוח שלכם.

 

עמידה על התרשלות

לצורך העניין, כאשר מדובר ברשלנות רפואית אשר הובילה לכך שהלקוח שלכם סובל מהפרעות נפשיות, יש צורך לעמוד על כך שהגורם שהוא המקור לנזק אכן התרשל בתפקידו. כלומר, שאילו, למשל, הרופא לא היה מתרשל בתפקידו והיה נוהג על פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת, לא היה נגרם ללקוח שלכם הנזק הנפשי ממנו הוא סובל.

 

עמידה על הפיצוי ההולם עבור הלקוח שלכם

כימות הנזק שנגרם ללקוח שלכם עקב הפגיעה הנפשית ממנה הוא סובל היא חשובה ביותר – זאת, משום שעמידה על גובה הנזק תוביל לכך שניתן יהיה לעמוד על גובה הפיצוי ההולם לו זכאי הלקוח שלכם. פיצוי זה, עשוי, במקרים מסוימים, לסייע ללקוח שלכם לפעול לשיקום חייו.

 

היתרון בפורום רופאים

פורום רופאים מונה שלל רופאים ופסיכיאטרים המומחים בתחומם. היתרון הברור של פורום רופאים הוא שלעתים, עקב הפגיעה שחווה הלקוח שלכם, יתכן כי רצוי ויכללו, בחוות הדעת הרפואית, חוות דעת של רופאים שונים המומחים בתחומים שונים. העובדה כי פורום רופאים מכיל שלל מומחים עשויה לחסוך זמן וכסף רב.

 

פנו אלינו

אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו חוות דעת רפואית בכלל וחוות דעת רפואית נפשית בפרט, ברמה הגבוהה ובמחירים ההוגנים ביותר בתחום; זאת, תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה ביותר ומתן תשומת לב אל הפרטים הקטנים ביותר, שיסיעו ללקוח שלכם לזכות בפיצוי לו הוא זקוק על מנת לשקם את חייו לאחר הפגיעה שחווה. מידע נוסף על חוות דעת פסיכיאטרית.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי