חוות דעת רפואית במשפט פלילי

להאזנה:

 

חוות דעת פסיכיאטרית היא חוות דעת מומחה המוגשת במשפט פלילי על מנת לסייע לבית משפט להכריע בשאלת שפיותו של העומד לדין. על מנת שניתן יהיה להעמיד אדם לדין פלילי ובמקרה של הרשעה להענישו צריך לוודא כי הוא היה שפוי בעת עשיית העבירה. בנוסף יש צורך לוודא כי העומד לדין שפוי בזמן שההליך כנגדו מתנהל. על חוות דעת רפואית במשפט פלילי במאמר שלפניכם.

 

כשירות לעמוד לדין

אחריות פלילית בהתאם לדין נשענת על עקרון של כוונה בשעת המעשה. בכל עבירה פלילית נשאלת השאלה עד כמה המעשה נעשה מתוך כוונה לבצעו כמו גם מידת הידיעה כי הוא אסור. האחריות הפלילית של הנאשם עולה לדיון כאשר יש חשד כי הוא סובל מאבדן של בוחן מציאות תקין עקב מצבו הנפשי.

חוות דעת רפואית במשפט פלילי
חוות דעת רפואית במשפט פלילי

 

ספק בדבר שפיותו של נאשם

שאלת בריאותו הנפשית של הנאשם היא מרכזית בהליכים פלילים רבים ויכולה להיות לה  השלכות מרחיקות לכת על עתידו של הנאשם. במקרה בו מתעורר ספק לגבי שפיותו של העומד לדין לרוב הדבר קורה עקב טענה של הסניגור והגשת חוות דעת רפואית במשפט פלילי על ידו. במקרים רבים מומחה מטעם ההגנה במסגרת חוות דעת רפואית יטען לקיומה של לקות נפשית כול שהיא.

במקרים רבים התביעה תגיש חוות דעת רפואית במשפט פלילי נגדית ובה המומחה מטעמה יטען להעדר הלקות שההגנה טוענת לקיומה. חוות דעת פסיכיאטרית של שני הצדדים במשפט ניתנת על מנת לשלול או לאשר את יכולתו של עובר העבירה להיות אחראי וכשיר לעמוד לדין פלילי מבחינה פסיכיאטרית. אדם הלוקה במחלה נפשית עשוי במקרים מסוימים להיות חסר אחריות פלילית.

 

אופן הביצוע של חוות דעת רפואית במשפט פלילי

כאשר נאשם מופנה או פונה לקבלת חוות דעת פסיכיאטרית יש צורך בפגישה פיזית עם הפסיכיאטר. הפסיכיאטר ישוחח עם הנבדק וישאל אותו בין היתר על חיי היומיום שלו, על ההיסטוריה הנפשית שלו, על אורחות חייו ועל קשריו החברתיים. מלבד המפגשים והשיחות לשם הכנת חוות דעת רפואית במשפט פלילי הפסיכיאטר עשוי לבקש את התיק הרפואי-נפשי שלו וישוחח גם עם מטפלים ובני משפחה של הנבדק.

 

מה כוללת חוות הדעת

הפסיכיאטר צריך לקבוע בחוות דעתו אם הנבדק בעל חשיבה שקולה וצלול או שחשיבתו מופרעת בתהליכים פסיכוטיים, דמנטיים או אחרים. במסגרת חוות דעת רפואית במשפט פלילי על הפסיכיאטר בהתאם למידע שאסף יידרש לקבוע את מידת הקשר של הנאשם אל המציאות. בנוסף הוא יתייחס למידת יכולתו לקבל החלטות באופן שקול בעת שביצע את העבירה.

חוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט נדרשת להציג את המאפיינים הנפשיים והאישיותיים של הנאשם ולקבוע מסמרות לגבי ההקשר של מאפיינים אלו להתנהגות הפלילית שהוא נאשם בה.

 

חוות דעת לצרכים נוספים בהליך הפלילי

מלבד שאלת הכשירות לעמוד לדין בתי משפט נעזרים בחוות דעת של פסיכיאטר על מנת להחליט לגבי רמת מסוכנות, היכולות של שחרור הנאשם למעצר בית, מתן הקלות בתנאים המגבילים. לצורך הכרעת הדין בתי משפט עשויים להשתמש בחוות דעת של מומחה על מנת להכיר את המאפיינים האישיותיים של הנבדק, נסיבות חיוו והשפעת הדברים על התנהגותו הפלילית.

תמונה של המאפיינים הסביבתיים והפסיכולוגים של העומד לדין יכולה לסייע לשופטים לבדוק גם את מידת מסוגלותו לעמוד במסגרת שיקומית.

 

סיכום חוות דעת רפואית במשפט פלילי

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בנושא של חוות דעת רפואית במשפט פלילי בהרחבה. כפי שניתן היה לראות חוות דעת זו שונה לחלוטין לעומת חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח המוגשת במסגרת תביעת נזיקין במשפט אזרחי. מצבו הנפשי של הנאשם הוא בעל רלוונטיות להליך המשפטי וחוות הדעת הפסיכיאטרית מאפשרת לבית המשפט לוודא כי הנאשם כשיר לעמוד לדין ולהיענש.

 

הזמנת חוות דעת מהטובים ביותר

חוות דעת רפואית במשפט פלילי הינה קריטית ללקוחותיכם ויכולה להיות לה השפעה עצומה על המשך חיוו של הלקוח. אם אתם צריכים פסיכיאטר מומחה אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר ופנו אלינו בחברת פורום רופאים על לקבל חוות דעת מקצועית ומסורה מאת מומחה בעל שם וניסיון בתחום.

חוות הדעת צריכה לפרט אם הנאשם סובל ממחלת נפש ואם כן את חומרתה והשפעתה על בוחן המציאות של עובר העבירה. חוות הדעת צריכה לקבוע באופן ברור, אם בעת ביצוע העבירה, הנבדק היה אחראי למעשיו. הפרעות נפשיות שאינן פוגעות בבוחן המציאות לרבות חרדה ודיכאון אינן מסירות אחריות פלילית מהנאשם.

הגנת אי שפיות מתקבלת בהתאם לדין רק במידה והעבירה בוצעה באופן ישיר בגין מחלתו הנפשית של הנאשם. חשוב להבין כי לא כל מחלת נפש פוטרת מאחריות פלילית. עם זאת הדבר יכול להילקח בחשבון במסגרת הטיעונים לעונש ולקבלת הקלה על ידי בית המשפט בשל הנסיבות המיוחדות של המורשע במשפט.

ככל שהבדיקה הפסיכיאטרית מתבצעת בטווח זמן קרוב יותר לעת ביצוע העבירה הסימפטומים הנפשיים של הנבדק יהיו קרובים יותר למצבו בעת ביצוע העבירה. הערכה נפשית מאוחרת יכולה היכולים להקשות על מתן דיווח מהימן לגבי מצבו הנפשי של הנאשם בעת ביצוע העבירה בגינה הוא עומד לדין.

הערכת מסוכנות של הנאשם נערכת באמצעות קרימינולוג קליני ופסיכיאטר והיא בוחנת את מבנה אישיותו של העומד לדין, תוך התייחסות להיבטים הסביבתיים שעלולים היו להובילו לנקוט בפעילות אלימה. הערכה זו היא כלי מקצועי עבור בית משפט בכל הנוגע להקלת תנאי מעצר ושחרור למעצר בית כמו גם לגבי הכרעת הדין.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי