פסיכיאטריה משפטית

להאזנה:

 

פסיכיאטריה משפטית נחשבת לתת-התמחות בפסיכיאטריה, שתכליתה לספק חוות דעת מקצועית בנוגע למצב הקליני, לרבות המלצות לטיפול תואם, כלפי מי שסובלים מנזק נפשי שנגרם להם ושדורשים בפיצוי וזכויות מתאימות וכן כלפי חשודים ונאשמים שעומדים למשפט בגין הפרת החוק.

 

פסיכיאטריה משפטית: לא רק כבסיס לטענות אי שפיות

התמונה הבסיסית ביותר שמצטיירת בראשו של כל אדם למשמע המונח חוות דעת פסיכיאטרית-משפטית, תהיה זו שבמסגרתה אדם יושב על דוכן הנאשמים בעודו טוען לאי שפיות. ואכן, פסיכיאטריה משפטית מבוססת על פרקטיקה שנועדה להטיל ספק – בין אם במצבו הנפשי של הנאשם בדין ובין אם בהרשאה של גורם מפצה לדחות תביעה שהוגשה כלפיו, ביחס למצב פסיכיאטרי שנגרם לתובע.

הערכתו המקצועית של פסיכיאטר משפטי נחשבת ל"הטיית הכף" – כלומר זו שתביא בפועל לקביעת ההחלטות בסוגיה הנדונה ושצפויה להשפיע משמעותית על תובעים ונתבעים בהליכים רבים.

 

שימושים בפסיכיאטריה משפטית

פסיכיאטריה משפטית נוכחת במגוון רחב של דינים, סוגיות משפטיות וסיטואציות נזיקיות. להלן רשימת התחומים בהם עולה הצורך בחוות דעת מתאימה בנושא:

פסיכיאטריה משפטית
פסיכיאטריה משפטית

פסיכיאטריה משפטית בדין הפלילי

חוות דעת בתחום מתמקדות בכשירותם המשפטית של נאשמים בעבירות רצח, אונס, התעללות ועוד. הפסיכיאטר המשפטי יידרש לקיים סדרת מפגשים עם הנאשם, כשבסיומם יהיה עליו לקבוע האם מדובר באדם ששפיותו בנפש ובדעת מאפשרת את העמדתו לדין, או שמא מדובר באדם בלתי כשיר כאשר לקביעה זו יש השלכות משפטיות רבות.

 

פסיכיאטריה משפטית בדין האזרחי

לכאן יתנקזו כל המקרים שבהם דרושה הערכה למצב נפשי מסוים: תביעת גמלה מהמוסד לביטוח הלאומי, קביעת אפוטרופוס לאדם מסוים, החלטות שיפוטיות בנוגע לפסולי דין, אישור צוואה או התנגדות לצוואה ועוד. מומחה בפסיכיאטריה משפטית יידרש לקביעות חותכות ומדויקות בנושא, דבר שעשוי להשפיע באופן גורף על חיי אחרים, לרבות התובע עצמו ובני משפחתו.

 

פסיכיאטריה משפטית בתביעות מול הביטוח הלאומי, משרד הביטחון וחברות הביטוח

תובעים רבים נעזרים בחוות הדעת הפסיכיאטרית על מנת להתמודד טוב יותר עם הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח הלאומי/ משרד הביטחון וחברות הביטוח, המספקים גמלות, מענקים ופיצויים למי שמצבם הבריאותי מצדיק זאת.

נכות כידוע, איננה פיזית בלבד ולעתים יש לה ביטוי נפשי נרחב. בהוכחת נכות נפשית, תקבע הוועדה הרפואית אחוזי נכות מתאימים, לעתים יחד עם דרגת אי כושר. כאשר ההכרה בנכות הנפשית נדחית, באפשרות התובעים לערער גם לבית המשפט (שם ניתן להיעזר גם בחוות דעת שניה) והוא יספק הכרעה מתאימה.

 

אופן עריכתה של חוות דעת פסיכיאטרית לצרכים משפטיים

כאמור, פסיכיאטריה משפטית נדרשת לקביעה והכרעה במגוון סוגיות משפטיות, בהן למצבו הנפשי של אדם מסוים קיימת השפעה על קבלת ההחלטות בנושא הנדון. כדי לייצר את הקביעות האמורות בחוות דעתו, יידרש הפסיכיאטר לערוך בדיקה מתאימה לגורמים הרלוונטיים, הכוללת עריכת ראיון ומילוי שאלונים ייעודיים. נציג כעת את מכלול הבדיקות הנדרשות לצורך כתיבת חוות הדעת:

 

קבלת מידע לגבי היסטוריה רפואית, משפחתית ותרופתית

תחילה יערוך הפסיכיאטר שורה של ראיונות עם גורמים שביכולתם לשפוך אור על מצבו ואישיותו של הנבדק: בני משפחה, עמיתים לעבודה, חברים ומכרים.

בראיונות אלה, נהוג לשאול את השאלות באופן שמשרת את האבחנה בחוות הדעת: "מתי הרגשת בשינוי בהנהגות שלו?", "איך באו לידי ביטוי דפוסי מחשבה שונים שנחשפת אליהם מצידו?", "האם מדובר בהתנהגות קבועה או שמתרחשת רק כלפי רגעים או בשעות ספציפיות?", "כיצד היית מתאר את אופיו?", "האם להבנתך מדובר באדם המסוכן לעצמו או לסביבתו?", "האם לתחושתך מדובר באדם כועס, מדוכא, מבולבל או מדוכא?" ועוד מגוון שאלות אפשריות, כמובן בהתאם לסוג המקרה וסוג האבחנה הנדרשת עבורו.

 

קיום מפגש הערכה פסיכיאטרי לנבדק

מלבד ראיונות לסובביו, הפסיכיאטר יערוך מפגש גם עם הנבדק עצמו במטרה ללמוד אותו ואת מאפייניו הרגשיים. הפסיכיאטר ישים לב לשפת הגוף, ההתנהגות, הלך המחשבה ואופן הדיבור ויתעד גם אותם כחלק מאבחנתו. הערכה זו מהווה שלב קריטי ועליה להיות מדויקת ומפורטת כראוי, שכן היא מספקת אינפורמציה רחבה וחיונית מאוד, שתעזור לקבלת ההחלטות בסופו של דבר.

 

כתיבת חוות הדעת והגשתה

לאחר שהפסיכיאטר צבר את כל המידע הרלוונטי, הוא יכתוב את חוות דעתו ויוסיף בה כמובן את מסקנותיו המקצועיות. אם חוות הדעת מוגשת לבית המשפט, ייתכן שהמומחה יתבקש למסור את עדותו באופן פרונטלי בדיונים בהמשך.

כמובן שכאשר מדובר בפסיכיאטר מיומן, וותיק, בכיר ואף בעל שם מהתחום, בית המשפט צפוי להתחשב יותר בהמלצותיו. יחד עם זאת, סמכות ההכרעה השיפוטית שמורה לשופט בדין בלבד והוא זה שיחליט על הקביעה בתיק בסופו של יום. כך או כך, חוות דעת פסיכיאטרית שנכתבה על ידי המומחים של פורום רופאים מגדילה משמעותית את הסיכויים להצלחה המשפטית שלכם ושל הלקוח.

 

האם פסיכיאטריה משפטית "מתומרנת" כדי להצדיק מעשים פליליים?

אמר בעבר הליטיגטור האמריקאי, מר ג'פרי האריס, שבכל משפט אפשרי מאז ומעולם יקבע הפסיכיאטר של ההגנה את אי שפיותו של הנאשם, בעוד שהפסיכיאטר מצד התביעה לעולם יטען לשפיותו המוחלטת. אמירה זו מגיעה במקביל לדברים שנשמעים בשדה המקצועי לא פעם, בנוגע ליכולתה של הפסיכיאטריה לטשטש את גבולות הטוב והרע.

הדבר מביא לביקורת רחבה על המומחים מתחום הפסיכיאטריה, הן בשל העובדה שהם לכאורה מספקים עדות לפי אינטרס הלקוח והן בשל העובדה שפסיכיאטריה, על אף המחקרים והמידע העשיר בתחום, איננה מבוססת עדיין על מדע אובייקטיבי.

בשל הדברים, חשוב להבהיר כי פסיכיאטרים מומחים מקפידים כיום על שמם ואמינותם המקצועית ופועלים ליצירת חוות דעת מהימנות, מדויקות ומפורטות ללא משוא פנים. מכיוון שבסיס הטענה לאי שפיות מתבטא רק בכ-2% מהמשפטים הפליליים בעולם המערבי, הרי שעיקר הצורך בחוות דעת מתחום הפסיכיאטריה המשפטית הוא בעמידה על זכויותיו של גורם פרטי אל מול מערכת מסוימת.

בנקודה זו, לרוב התובע הדורש בגמלה או בפיצויים, נדרש להוכיח כי נגרם לו נזק נפשי כתוצאה מאירוע מסוים או מעשיו של אדם אחר ולכן יש לקבוע לו שיעור נכות מתאים למצב, ממנו נובעות זכויות כלכליות בעיקרן.

כפועל יוצא, הפסיכיאטר יתבקש לספק אבחנה ברורה ומקיפה בנוגע למצבו של התובע, לרבות יכולותיו התפקודיות. ככל שיעשה זאת באופן המתאים כנדרש ממנו, הוא יגדיל משמעותית את הסיכויים לקביעת אחוזי הנכות וסכומי הפיצויים שהולמים את מצבו של התובע.

 

לסיכום, יש מי שמלווה אתכם עד להצלחה המשפטית המלאה

חברת פורום רופאים מתמחה מזה שנים רבות בכתיבת חוות דעת רפואיות לצרכים משפטיים וליוותה לאורך שנותיה מאות עורכי דין ולקוחות שנדרשו לחוות דעת מתחום הפסיכיאטריה המשפטית, על מנת לדרוש בזכויות שונות ולהגדיל את סיכוייהם להכרעה המשפטית המתאימה.

החברה פועלת כיום מול פסיכיאטרים מומחים בעלי ניסיון עשיר בתחום, לרבות מיומנות וותק בכתיבת חוות דעת ובהופעות בבתי המשפט. בנוסף, אנו מעניקים ליווי ושירות מקצועי מקיף למתן חוות הדעת, הכולל איסוף מידע רפואי מגורמים רפואיים שונים לצורך גיבוש התביעה וכן מימון ביניים לתובעים שמתקשים לממן מכיסם את חוות הדעת. להערכה ראשונית של מקרה התביעה וללא עלות, צרו עמנו קשר כעת.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי