רפואה משפטית

להאזנה:

 

רפואה משפטית מתרכזת בתחומים שבהם קיימת שאלה משפטית, שהתשובה לה נמצאת בנתונים מדעיים-רפואיים, לרוב מתחומי הפתולוגיה והפסיכיאטריה. חוות דעת רפואית משפטית מיועדת להצגת המסקנות כלפי אותו הנושא ולהערכת כשירותו הרפואית של אדם מסוים, או לחילופין להערכת הנזקים שנגרמו לו כתוצאה ממקרה מסוים.

 

רפואה משפטית: מהי ומה החוק אומר לגביה?

תקנות הסדר האזרחי קובעות שכל תביעה בנוגע לנזקי גוף, נדרשת לצירוף חוות דעת רפואית משפטית. חוות דעת זו מציגה את הנזקים על חומרתם והשלכותיהם כפי שנגרמו לנפגע, כאשר הן מגובשות ונכתבות על ידי רופא המשמש כמומחה בתחום הפגיעה הספציפי, כמו למשל נוירולוג, אורתופד, גסטרולוג וכיוצ"ב.

כמובן שחוות הדעת איננה תמיד מתייחסת להיבטים הפיזיים של הפגיעה, כך שלעתים חוות דעת בנושאי רפואה משפטית מתמקדת במצבו הנפשי של אדם, כך שנדרש לה מומחה כמו פסיכיאטר או פסיכולוג.

החוק מגדיר גם את הגדרתו של המומחה הרפואי המתאים לעריכה וכתיבת חוות הדעת: עליו להיות רופא בעל תואר מומחה, שמופיע ברשימת הרופאים בהתאם לתקנות הרופאים (התשל"ג, 1973) ושמשתייך למישור או התחום בו עוסקים נזקי התובע. כמו כן, חוות דעת רפואית משפטית נחשבת למסמך רשמי לכל דבר ועניין, שמקביל בחשיבותו למסירת עדות בשבועה בבית המשפט.

רפואה משפטית
רפואה משפטית

הצורך בעריכת חוות דעת רפואית משפטית

על פי רוב, שני המקרים המרכזיים שבהם תידרש חוות דעת מהתחום הרפואי-משפטי יהיו תביעות נגד המוסד לביטוח הלאומי ותביעות רשלנות. נתחיל דווקא עם סוגיית הרשלנות: כאשר אדם נפגע בגופו או בנפשו כתוצאה ממעשה מסוים של אדם או גורם אחר, ייתכן שתקום לו עילה לתביעת רשלנות. אם הוא סבור שנגרם לו כתוצאה ממחדל זה נזק גופני, הוא יוכל לתבוע בכפוף להגשת חוות דעת רפואית מתאימה.

חוות הדעת מתלווה הלכה למעשה לכתב התביעה כלפי הגורם הרשלני ומאפשרת לשופט בבית המשפט להתרשם מהמסקנות והממצאים בנוגע לנזקי התובע, מה שיאפשר לו לקבל החלטות מדויקות יותר לאותו מקרה. רופא מומחה שעורך חוות דעת העוסקת ברשלנות רפואית, נדרש לתאר כיצד לטעמו חרג הצוות הרפואי מהטיפול הסביר והמקובל וזאת תוך הצגת דוגמאות מבוססות מהספרות הרפואית.

באשר לתביעות מול המוסד לביטוח הלאומי ומשרד הביטחון, המומחה הרפואי נדרש להציג ממצאים ומסקנות בנוגע להיקף הנזק וחומרתו כפי שנגרם לתובע וזאת במטרה לאפשר לוועדה הרפואית בנושא, לקבוע את שיעור הנכות ההולם, ממנו יחול פיצוי כספי רלוונטי לצד זכויות נוספות.

תביעות אלה מוגשות כאשר אדם נפגע בעבודתו, או אם חלה ואיננו מסוגל לעבוד וזאת במטרה לקבל פיצויים בדמות מענק או גמלה מתאימה. גם במקרים של פגיעה כתוצאה מפעולת איבה, הגבלות ניידות או מצב נפשי קשה, קיים הליך תביעה רלוונטי.

הדרך לקבלת הזכויות מכל מקרה שכזה עוברת דרך וועדה רפואית שתבדוק את התובע. גם כאן צפויה חוות הדעת הרפואית לחזק את טענותיו והתיעוד הרפואי של התובע ולאפשר לרופאי הוועדה להתחשב בממצאיו של מומחה נפרד, כך ששיעור הנכות שיקבעו יהיה משמעותי יותר. יחד עם זאת, הוועדות הרפואיות אינן מחויבות לקבל את המסקנות של אותו מומחה והן יחליטו בסופו של דבר לפי שיקול דעתן.

 

ארבע נקודות חשובות על רפואה משפטית

  1. לא כל מומחה רפואי הוא גם מומחה לכתיבת חוות דעת רפואיות – רפואה משפטית היא תחום שבו אין השערה, אלא קביעה עובדתית. לפיכך, חוות הדעת חייבת להיות מנומקת ומפורטת, ברורה כשמש וכמובן מדויקת מאוד לאותו מקרה ולנזקים הנובעים ממנו. בנוסף, יידרשו הוכחות לקיום הקשר הסיבתי בין אירוע הפגיעה לנזקים, מכוחם יש להעריך את הנכות שנגרמה לתובע.
    נתונים אלה דורשים מיומנות שאיננה רפואית גרידא, אלא יכולות כתיבה וניסוח, מיומנויות עריכה והגהה, לעתים גם ניסיון ואישיות שמאפשרים הופעה פיזית בבית המשפט.
  2. כל חוות דעת רפואית משפטית מכילה כמה שלבים – תחילה תידרש בדיקה שאותה המומחה הרפואי עצמו יבצע. במסגרתה הוא יתשאל את הנבדק ויעריך את מצבו המלא, יעיין בכל החומר הרפואי הקיים לנבדק תוך עמידה על הקשר הסיבתי והערכת הנזקים שנגרמו. רק לאחר מכן יגיש הרופא את חוות הדעת המפרטת את מסקנותיו וזו תועבר לבדיקת בית המשפט.
  3. תביעות ללא צירוף חוות דעת רפואית יידחו על הסף – או לחילופין, יפסוק בהן השופט סכום פיצויים נמוך. גם כאשר פונים לוועדה הרפואית בביטוח הלאומי ללא חוות דעת מתאימה, צפויים הרופאים בוועדה לקבוע אחוזי נכות מינימליים בלבד, לרוב כאלה שלא נובע מהם פיצוי.
  4. חוות דעת רפואיות עולות כמה אלפי שקלים – לעתים מחיר חוות דעת רפואית יעמוד גם על עשרות אלפי שקלים. הוצאה זו כמובן תוחזר אם ייפסקו הוצאות משפט כלפי הנתבע בדיון, אך התשלום מתבצע מראש לרופא המומחה ובסכום לא מבוטל. לכן אנו בפורום רופאים מעניקים מימון ביניים לתובעים, כדי שניתן יהיה להמשיך בהליך התביעה ודרישת מלוא הזכויות.

 

מישורים נוספים בהם מתמקדת רפואה משפטית

רפואה משפטית בתחום הפתולוגיה

עד כה סקרנו את הסוגיות שבהן הרפואה המשפטית דנה בנזקים אפשריים שנגרמו לתובעים שונים וכעת נתמקד בהיבט הפלילי של התחום, במסגרתו לעתים תוצג חוות דעת שתפריך או תאשש ממצאים, עדויות ואשמה מצד החשוד או הנאשם במעשה.

בישראל, עיקר עבודת הרפואה המשפטית הפתולוגית מרוכזת במכון הפתולוגי, בו ייערכו דגימות כאלה ואחרות, על ידי מומחה פתולוג שעבר התמחות גם בעולם המשפט. הפתולוג אמון על קביעות רפואיות בתחומים שבהם נדרשת הוכחה פורנזית ולעתים קרובות הוא יתבקש להעיד בבית המשפט.

רפואה משפטית בפתולוגיה משלבת בין עולמות המשפט והרפואה ומכילה בתוכה היבטים מתתי תחומים רבים כמו פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ואף טכנולוגיה ואלקטרוניקה. בתחום זה קיימים מעט מומחים בפועל, כאשר בחברת פורום רופאים תוכלו להזמין חוות דעת פתולוגית מטעם הרופא המשפטי היחידי המוסמך לנושא זה בישראל, שלא מטעם המכון לרפואה משפטית באבו כביר.

 

רפואה משפטית בתחום הגרפולוגיה הפורנזית

גרפולוגיה פורנזית עוסקת בתכונות של כתב יד וזאת מבלי לנתח את המאפיינים הפסיכולוגים והאישיותיים של הכותב עצמו. גם הפעם נדרשת הכשרה ייחודית לנושא, באמצעות גורם שמסוגל לאבחן טקסטים שונים, לזהות כתבי יד וסימני כתב ולהשוות בין חתימות.

הגרפולוגיה המשפטית כשלעצמה איננה נכללת בתחומי הרפואה באופן מובהק, אלא נועדה לסייע בתיקים שבהם יש צורך להתחקות אחרי גורם מסוים ובמטרה להוציא את האמת לאור. גם בתחום זה ניתן להזמין חוות דעת מקצועיות מהמומחים הגרפולוגיים של פורום רופאים.

 

רפואה משפטית בתחום הפסיכיאטריה

את חוות הדעת הרפואיות בענף הפסיכיאטריה ניתן לחלק לשתיים:

הגשת תביעות מצד אנשים שסובלים מנזק נפשי למוסד לביטוח הלאומי, משרד הביטחון או חברות הביטוח הפרטיות. הגשת תביעות כלפי חשודים ונאשמים במשפט פלילי, או לצורך דיון בסוגיות אזרחיות בהם נדרשת הערכת כשירות משפטית, כמו צוואות, ייפוי כוח, חוזים ועוד. ההערכה הפסיכיאטרית תצוין במלואה ובפירוט בחוות הדעת, כך שהיא תשפוך אור על המצב הנפשי ותאפשר לקבל החלטות משפטיות מתאימות.

 

לסיכום, חוות דעת רפואית משפטית תמקסם את סיכויי ההצלחה שלכם

חברת פורום רופאים נמנית עם החברות המובילות בישראל לכתיבת חוות דעת רפואיות לצרכים משפטיים ומעמידה לרשותכם את מיטב המומחים, במגוון תחומים רפואיים, תוך מתן שירות אישי למציאת המומחה הספציפי והמתאים ביותר לסוגייה המשפטית של הלקוח שלכם. להערכה ראשונית של תיק התביעה ללא עלות, צרו עמנו קשר כבר עכשיו ונשמח לעמוד לרשותכם.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי