חוות דעת רופא תעסוקתי

להאזנה:

 

חוות דעת רופא תעסוקתי תשמש עבור אדם שתובע אובדן כושר עבודה כדרך להוכיח את היעדר יכולתו לעבוד. תביעות שעניינן באובדן כושר עבודה ניתן להגיש לחברות הביטוח המבטחות, לקרנות הפנסיה וכמובן, למוסד לביטוח לאומי. כמו כן חוות דעתו של רופא תעסוקתי תסייע ללקוחותיכם בעת תביעה כנגד מעסיק רשלן שבעקב רשלנותו נגרמה הפגיעה הנזיקית ללקוח שלכם.

 

פניה לרופא תעסוקתי

פניה לרופא תעסוקתי רלוונטית כאשר ענייננו באדם שאינו מסוגל לעבוד בשל תאונת דרכים, תאונת עבודה, מחלה ואף מקרים של פגיעות שנגרמו לו בשל רשלנות רפואית (ראו מאמרנו בנושא "חוות דעת רשלנות רפואית")

חוות דעת מומחה ברפואה תעסוקתית

חוות דעת מרופא תעסוקתי

חוות דעת של רופא תעסוקתי רלוונטית במקרים של תביעות מול המוסד לביטוח לאומי או לחברת הביטוח המבטחת של הנפגע בשל אובדן כושרו לעבוד.

למעשה, התנאי הראשוני ביותר להגשת תביעה שכזו היא קבלת מסמך רפואי, מטעם רופא תעסוקתי, שיאפשר לבא כוחו של הניזוק או לניזוק עצמו להצביע על כך כי אכן נפגע כושרו של הניזוק לעבוד באופן אבסולוטי או לחלופין, באופן חלקי.

חוות דעת רופא תעסוקתי
חוות דעת רופא תעסוקתי

תחומי העיסוק של רופא תעסוקתי

לרופא העוסק ברפואה תעסוקתית ישנם כמה תחומי עיסוק מוכרים:

ביצוע בדיקות תקופתיות

במסגרת תחום עיסוק זה, אחריותו של הרופא התעסוקתי לבצע בדיקות תקופתיות לעובדים וכך לבצע מעין פעולת מנע מפני מחלות או פגיעות שעשויות להיגרם בשל עבודה במקום העבודה.

לעניין זה, הרופא יבדוק, בין היתר, את מידת חשיפתו של העובד לחומרים מסוכנים, תנאי סביבת עבודה בעיתיים שעשויים להסב לעובד פגיעה ועוד גורמים שעשויים לפגוע בבריאותו ובשלמות גופו של העובד.

אבחון רופא תעסוקתי בגין נזק בהווה

לאחר שכבר התרחשה הפגיעה בעובד, הרופא יאבחן את מצבו של העובד – ככל שבאבחון ימצא הרופא התעסוקתי כי העובד סובל מפציעה, מפגיעה, נזק או מחלה שפוגעת בכושרו לעבוד ייתן על כך את הדעת הרופא במסגרת חוות דעתו.

במסגרת חוות הדעת הנ"ל, יבדוק הרופא האם המטופל יכול להמשיך לעבוד במקום העבודה בו הוא עובד בהווה בהתבסס על תנאי העבודה, כושרו להתקבל למקום עבודה אחר וכמובן, האם חלות עליו מגבלות פיזיולוגיות שמונעות ממנו עבודה בתנאי עבודה מסוימים. למשל – אדם שלא יכול לשבת במשך שעות ממושכות או שאינו שמסוגל לבצע הרמה של דברים קלים בלבד.

חוות דעת של רופא תעסוקתי במסגרת תביעה לאובדן כושר עבודה

כאמור לעיל, רופא תעסוקתי יסייע ללקוח לאמת, באמצעות ממצאים רפואיים רלוונטיים, את מידת הפגיעה שנגרמה לעובד ואובדן יכולתו להיות מועסק במקום עבודה.

חוות דעת זו הינה חשובה ביותר ובעצם מאפשרת פתיחת התהליך לקבלת פיצוי מן המוסד לביטוח לאומי או לחלופין מחברת הביטוח המבטחת את מבקש חוות הדעת שנפגע.

תביעה לביטוח לאומי בגין החמרת המצב הרפואי

בהמשך לאמור לעיל, לרופא תעסוקתי עומדת המסכות בעת תביעה של נפגע לביטוח לאומי לאשר כי יש מקום להגדיל את אחוזי הנכות שאושרו עד כה לאדם הנפגע.

הרופא התעסוקתי ייתן אישור שכזה רק לאחר הצגת הפרוטוקול של הוועדה שקבעה את אחוזי הנכות של העובד ולאחר שישתכנע כי חלה החמרה במצבו המצדיקה העלאה של אחוזי הנכות מעבר לאלו המאושרים לו כיום.

חוות הדעת אינה מחייבת את המוסד לביטוח לאומי

חוות הדעת לא מחייבת את המוסד לביטוח לאומי לפסוק לטובת אדם אחוזי נכות כפי שנאמר בחוות הדעת. עם זאת, חוות הדעת הרפואית מאפשר לוועדה לקביעת אחוזי נכות של הנפגע להתכנס מלכתחילה – כך שמטבע הדברים, יש בה צורך רב.

הסמכויות של הרופא התעסקותי

לחוות דעת של רופא תעסוקתי יש משמעות רבה ובהתאם, מתייחסים אליה ברצינות הן במוסד לביטוח לאומי והן בחברות הביטוח הפרטיות השונות. הרופא התעסוקתי רשאי לתת לנפגע שלל אישורים רפואיים הכרחיים.

פגיעה בתאונת עבודה

ככל שמדובר בתביעת עבודה כנגד המעסיק, רופא תעסוקתי יכול להצביע על הפגיעה שנגרמה לעובד או לחלופין, מחלה שנגרמה לו בשל שהייה במקום העבודה שנגרמה בשל התנהגות רשלנית של המעסיק שלו. ככל שיבחר העובד בתהליך של תביעה נזיקית, אישור זה יהיה חשוב ורלוונטי ביותר. (ראו מאמרנו בנושא "חוות דעת רפואית תאונת עבודה")

אישור המשך העסקה

הרופא התעסקותי רשאי לתת אישור למטופל שיאשר את המשך ההעסקה של העובד תחת מגבלות מסוימות – למשל, הימנעות מהימצאות ליד חומרים מסוכנים ואו הימנעות מהרמת משא כבד ועוד.

אובדן כושר עבודה

הרופא התעסקותי רשאי לקבוע כי האדם שפנה אליו חווה אובדן כושר עבודה מלא או לחלופין, אובדן כושר עבודה חלקי ברמה מסוימת.

פיצוי פיטורין

ככל שהעובד נאלץ להתפטר בשל מצבו הרפואי, ובאישור הרפואי שיינתן על ידי הרופא התעסוקתי יוצג כי ההתפטרות נעשית בשל המצב הרפואי המגביל של העובד, יוכל העובד, בתנאים מסוימים, לקבל פיצויי פיטורין למרות שלא פוטר, אלא התפטר.

אחוזי משרה

הרופא התעסוקתי רשאי לקבוע כי העובד הנדון יכול להמשיך לעבוד במקום העבודה הנוכחי אך ורק באחוזי משרה פחותים יותר מאלה שעובד בהם עד כה.

מתן איסור עבודה

רופא תעסוקתי מוסמך לתת לעבודה אישור רפואי האוסר עליו לעבוד באופן זמני; ולעתים, כתלות בחומרת הפגיעה הנזיקית שחווה, איסור קבוע לעבודה.

קביעת חוות דעת של רופא תעסוקתי

כאשר הלקוח שלכם מעוניין להגיע לחוות דעת של רופא תעסוקתי, עליכם לוודא כי הינו מצויד בכמה שיותר מסמכים רפואיים רלוונטיים שמעידים באופן המיטבי ביותר על מצבו הבריאותי – הן בהווה והן בעבר.

הרופא התעסוקתי ישאל את הנפגע שאלות שיעזרו לו לקבוע אבחנה מדויקת ככל האפשר ולעתים קרובות אף יערוך בדיקה גופנית.

ככל שאין ביכולותיו של הרופא התעסוקתי לקבוע מסמרות בדבר לבדו, הוא עשוי לשלוח אל הלקוח שלכם אל בדיקות של מומחים חיצוניים וצילומים כאלה ואחרים.

כאשר יהיה בידי הרופא מיטב המידע, הוא יוכל לתת ללקוחותיכם את חוות הדעת הרפואית שתשמש אתכם בתביעה כנגד המעסיק, מול המוסד לביטוח לאומי או לחלופין, בקבלת פיצויים מחברת הביטוח המבטחת של הנפגע.

כמה עולה חוות דעת רופא תעסוקתי

חוות הדעת הרפואית עשויה לעלות כמה אלפי שקלים, כתלות ברופא אליו פניתם; יחד עם זאת, עלותה של חוות הדעת של הרופא התעסוקתי תלויה במידת מורכבות המקרה והתחום בו נעשית חוות הדעת הרפואית.

כמובן, שגם לניסיון הרופא יש תמחור. כמו כן, לעתים, ככל שתתברר התביעה הנזיקית כצודקת בפסיקת בית המשפט, עשוי הנתבע לשאת בעלויות חוות הדעת הרפואית.

רופא תעסוקתי חוות דעת משפטית

כאמור לעיל, רופא תעסוקתי ייתן חוות דעת שמהווה בסיס מהותי וקריטי עבור הוכחה משפטית של הפגיעה שחווה הנפגע.

חוות הדעת תסייע לנפגע ולבא כוחו להתמודד עם תביעות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח המבטחות של הנפגע ואף בעת תביעה נזיקית מול המעסיק שהתרשל, ובשל התרשלותו, נגרמה ללקוח שלכם פגיעה שגרמה לאובדן כושר העבודה ועוד. (ראו מאמרנו בנושא "רופא תעסוקתי חוות דעת משפטית")

חוות דעת רפואה תעסוקתית – היבט כללי

תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת קצבת נכות דורשת חוות דעת רופא תעסוקתי לצורך הוכחת א.כ.ע בו מצוי העובד.

קיימת חשיבות רבה להבנתו של המומחה את פרטי פוליסת ביטוח אובדן כושר העבודה.

ביטוח אובדן כושר עבודה מיועד למקרה שבו לא יכול המבוטח לעבוד מסיבה בריאותית.
מבוטחים רבים אינם מקפידים לבחון את הפרטים בפוליסת ביטוח אובדן כושר העבודה ובבואם לתבוע את כספם נתקלים בקשיים רבים למימוש זכויותיהם הכספיות מול חברות הביטוח.

למה לשים לב בפוליסות הביטוח של אובדן כושר עבודה?

חשוב לדעת שללא הקפדה של המבוטח בעת רכישת הפוליסה על כל הפרטים מובילה לכך שלעיתים פוליסה זו אינה עונה על הציפיות במועד קרות מקרה הביטוח.מטרת הפוליסת לביטוח אובדן כושר עבודה היא לקבל פיצוי כספי בתקופה של חוסר יכולת לעבוד מסיבה רפואית. הפוליסה מבטיחה פיצוי כספי חודשי בגין אובדן כושר עבודה. הביטוח לאובדן כושר עבודה נרכש בדרך כלל במסגרת רכישת ביטוח חיים או ביטוח מנהלים.

מקרים בהם המבוטחים לא מכוסים

בגלל סעיפים מסוימים בפוליסות קימת האפשרות שחלק גדול מהמבוטחים מוצאים את עצמם לא מכוסים למרות ששילמו ממיטב כספם עבור הביטוח:

סוגיית שלושת החודשים

חשוב לדעת כי רוב הפוליסות יכנסו לתוקף רק לאחר תקופת המתנה של שלשה חודשים בהם לא יתקבל שום תשלום. כלומר, אין כיסוי ביטוחי עבור שלושת החודשים הראשונים בהם לקה המבוטח באבדן כושר עבודה.

דרישת ה-75%

המשמעות המעשית של סעיף זה היא להוכיח כי איבד 75% מיכולת עבודתו. לדוגמא: אם לפני התאונה יכול היה הנפגע לעבוד 10 שעות ביום ואחרי התאונה יכולת העבודה שלו היא 5 שעות ביום או אפילו 4 לא ישולם לו כל פיצוי כי הוא לא איבד 75% מכושר העבודה שלו.

מלכודת העיסוק הסביר

המושג "עיסוק סביר" הינו מושג רחב וניתן לפרשנות כזו או אחרת. קיים תנאי בפוליסה שהפיצוי ישולם רק במידה והמבוטח לא יכול לעבוד בעיסוקו או בעיסוק אחר המתאים לכישוריו והשכלתו. תנאי זה יכול להביא לחילוקי דעות שלא יפעלו לטובת המבוטח.

קבלת חוות דעת רופא תעסוקתי

פנו אלינו כדי לקבל חוות דעת רופא תעסוקתי מן הרופאים המנוסים והבכירים ביותר שיעזרו לכם לסייע ללקוחותיכם בעת תביעה לאובדן כושר העבודה מול המוסד לביטוח לאומי, מזיקים שונים וחברת הביטוח המבטחות.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי