מחיר חוות דעת רופא תעסוקתי

להאזנה:

 

מחיר חוות דעת רופא תעסוקתי עשוי להגיע לסכומים גבוהים, בעיקר כאשר הרופא התעסוקתי הוא בעל שם וניסיון רבים. מדוע למחיר יש השלכות מפליגות על תוצאות התביעה וכיצד ניתן להתמודד עם סוגיית התשלום כלפיו, כאשר התובע מתקשה לממן זאת? פורום רופאים עם הפתרונות האפשריים:

 

גיבוש חוות דעת מרופא תעסוקתי

כל אדם שאיבד את יכולתו לעבוד, בין אם מפאת פציעה, מחלה או תאונה, רשאי לפנות לרופא תעסוקתי כדי להוכיח אי כשירות לעבודתו. ככל שחוות הדעת מהרופא התעסוקתי קבעה אי כושר לעבודה, יהיה ניתן לתבוע גורמים רלוונטיים המעניקים פיצוי כמו הביטוח הלאומי, חברות הביטוח הפרטיות או המעסיק ו/או קרן הפנסיה.

חוות דעת רופא תעסוקתי תידרש גם ככל שעובד מסוים מעוניין להגדיל את הקצבה החודשית או שיעור הנכות שנקבעו לו עקב מצבו הבריאותי.

 

מתי חוות הדעת כרוכה במימון מצדו של לתבוע?

ככל שהרופא התעסוקתי בודק, מתשאל ומאבחן את הנבדק שלפניו באופן פרטי, משמע שלא לצורך בדיקה אליה נשלח מחובתו לעשות כן ממקום העבודה, או במימון קופת החולים, עליו לפנות לגיבוש חוות דעת מרופא תעסוקתי באופן פרטי, מה שעשוי לעלות לא מעט.

מחיר חוות דעת רופא תעסוקתי

מהלך הבדיקה התעסוקתית

הרופא התעסוקתי בודק את המטופל/ת באופן מקיף יסודי, לרבות ההיסטוריה הרפואית הקיימת, ביצוע ראיון ובדיקה פיזית ומנטלית. הבדיקה תתקיים תוך התייחסות ספציפית לכל תלונה מצד המטופל ותוך השפעת הפגיעה הקיימת על התפקוד ובהתאם לאופי וסוג העבודה.

בדיקה זו מצריכה צירוף של כל הניירת הרפואית הקיימת לגבי הבעיות הרפואיות, אישורים מרופאים מומחים, אישורים על נטילת תרופות מסוימות וכל מסמך רפואי שמאמת את המחלה או הפגיעה של העובד.

הבדיקה הרפואית כוללת גם מיפוי מקצועי ותעסוקתי של הנבדק. יש לרדת לעומק הרקע התעסוקתי שלו ולהבין מה בדיוק נעשה מצידו בעבודתו. הערכה זו תביא לסקירת כל האפשרויות לתעסוקה עתידית העומדות בפני אותו נבדק.

ניקח למשל נגנית צ'לו שבתאונה מצערת איבדה את אצבעה – הרי שכעת לא מתאפשר לה לעסוק כלל בתחומה ולכן פוחתות משמעותית אפשרויות התעסוקה שלה. לעומת זאת, מהנדס שחלה במחלה מסוימת, ייתכן שיוכל לעבוד במשרה אחרת שתתאים להשכלתו ולכישוריו.

 

לאור כל אלו, הפרמטרים המשפיעים על מחיר חוות דעת רופא תעסוקתי הם כדלהלן:

  • פירוט מדויק, מפורט וברור של הפגיעה וכיצד התרחשה בפועל
  • קביעה מקצועית וקפדנית לעניין הכשירות או אי הכשירות של הנבדק לעבוד
  • קביעה מקצועית וקפדנית לעניין משך הפגיעה – האם היא זמנית או צמיתה.

ֹ

משמעות חוות דעתו של רופא תעסוקתי

חוות דעתו של הרופא התעסוקתי תכריע בתביעות ביטוח רבות את הכף ועשויה להיות ההבדל בין הצלחתה המוחלטת של אותה תביעה לבין דחייתה על הסף. חוות דעת מרופא תעסוקתי שנכתבה בחופזה, ברשלנות, שלא מביאה בחשבון את כל התלונות והסימפטומים של המטופל או שאיננה "מתכתבת" ישירות עם אופי עבודתו והמטלות המבוצעות בה – עשויה לגרום לאי הצלחת התביעה ולכניסתו של התובע למאבקים משפטיים ממושכים, עיקשים ויקרים הרבה יותר.

מחיר חוות דעת רופא תעסוקתי אמור להכיל בתוכו במידה מסוימת גם את עלותה של ההצלחה המשפטית בפועל, משום שהוא מגדיל את הסיכויים לכך משמעותית. יחד עם זאת, חוות הדעת לעולם איננה ערובה וודאית ומוחלטת להצלחה והתביעה תתקבל על בסיס כל מקרה לגופו.

רופא תעסוקתי שמנוסה בכתיבת חוות דעת מקצועית, ברורה ומקיפה ושמסוגל ומוכן להופיע גם בבית המשפט ולספק עדות בנוגע לחוות דעתו, ימקסם את סיכויי הפיצויים ואף יביא להגדלת סכום הפיצויים, ככל שהנפגע באמת ראוי לכך.

 

זימון לרופא תעסוקתי שלא באופן פרטי

לרופא התעסוקתי ניתן להגיע דרך תיאום תור מול קופת החולים אך גם במסגרת פרטית, שבה תיערך חוות דעת מתאימה לצרכים משפטיים. הבדיקה דרך קופת החולים מתרחשת רק בקרב עובדים שנמצאים בתוך מעגל העבודה ובתחומים מסוימים בלבד, למעט מקרים שבהם התקבלה גם הפניה לכך מרופא אחר כמו רופא מומחה או רופא המשפחה. ייתכן גם שהתקבלה הפניה מוועד העובדים או המעסיק.

 

ההכשרה הנדרשת לרופאים תעסוקתיים

הרופא התעסוקתי התמחה במשך חמש שנים במחלקות בתי החולים או מרפאות מומחים ולמד במסלול לתואר שני בבריאות תעסוקתית, לאחר שקיבל את הכשרתו ברפואה.

מדובר במסלול ארוך למדי, שבו הרופא התעסוקתי נדרש להכיר מכלול רחב של אפשרויות עבודה ותהליכי עבודה, חשיפה לחבלות, פציעות ומחלות מגוונות, בקיאות גבוהה ביותר בתנאי העובדים בתחומים תעשייתיים שונים, השפעה של גורמים שונים על העובדים במקום (גורמים פיזיים כמו קרינה או רעש, גורמים כימיים כמו למשל מתכות או חומרי הדברה, גורמים ביולוגיים כמו נגיפים או סיבי סיליקה וכן הלאה) וכן סוגים אפשריים של תנאי העבודה.

המומחה אמור לדעת כיצד לאבחן מחלות מקצוע, להתעדכן כל העת בחקיקה מטעם משרד הבריאות, משרד העבודה, הערכת סיכונים סביבתיים, מחקרים בתחומי הסוציולוגיה וההתנהגות, אפידמיולוגיה תעסוקתית ועוד.

 

הרופא התעסוקתי יגבש את חוות דעתו לטובת:

  • קבלה למשרה שבה נדרשת הערכת מצב רפואי של המועמד לטובת עבודה שהוגדרה מראש על ידי המעסיק.
  • פיקוח רפואי על העובדים על פי תקנות משרד העבודה וזיהוי גורמי סיכון במהלך סיור יזום במקומות עבודה
  • קביעת אובדן כושר עבודה והערכת כושר העבודה
  • אבחון מחלות מקצועיות ומיקרוטראומה
  • שיקום תעסוקתי הכולל יצירת תנאים מותאמים כמו קיצור שעות יום העבודה, מעבר לעבודה מתאימה למצבו הבריאותי-תפקודי של העובד.

בכפוף לתשלום מחיר חוות דעת רופא תעסוקתי, ניתן יהיה לגבש הערכה מדויקת שמכוחה יתרחש מיצוי זכויות יעיל יותר כלפי העובד החולה או הנפגע. חוות הדעת תכלול גם את הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה או האירוע לבין מצבו התפקודי של העובד ועליה להיות מבוססת, ייחודית ומכובדת מצד כל גורם רלוונטי לתביעה.

 

כמה תעלה חוות הדעת הרפואית?

כאמור, בין כמה אלפי שקלים ועד עשרות אלפי שקלים במקרים מורכבים. ככל שרמת המומחיות מצד הרופא התעסוקתי גבוהה יותר, ככל שהמצב הרפואי הקיים מורכב יותר ואפילו תקדימי, ככל שדרוש רופא תעסוקתי ייחודי כמו מומחה מהביטוח הלאומי, מומחה בינלאומי וכן הלאה, כך יעלה מחיר חוות הדעת. בית המשפט מייחס את התשלום של התובע על חוות הדעת כחלק מהוצאות המשפט.

 

מחיר חוות דעת רופא תעסוקתי נוסף

ישנם מקרים שבהם תידרש גם חוות דעת שניה, שבה רופא תעסוקתי נוסף יבצע את הליך הבדיקה הרלוונטי ויצור קביעה ומסקנות משלו לעניין. הדבר עשוי להעניק שקט נפשי מוגבר יותר לתובעים שמצבם כרוך באי וודאות מסוימת ולהגדיל עוד יותר את הסיכויים למתן פיצויים.

 

מימון ביניים לחוות הדעת – רק בפורום רופאים

כתיבתה של חוות דעת מרופא תעסוקתי כרוכה בבחירה מוצלחת של הרופא התעסוקתי על בסיס ניסיונו ומיומנותו בכתיבת חוות הדעת ובהופעות מול בתי המשפט השונים. לכן מחיר חוות דעת רופא תעסוקתי עשוי להיות יקר מטבעו ולהקשות על התובעים במימון, כאשר הם עצמם זקוקים לפיצויים כדי להתנהל כראוי מבחינה כלכלית.

חברת פורום רופאים המתמחה בעריכת חוות דעת רפואיות לצרכים משפטיים, מעניקה מימון ביניים לכל תובע שמתקשה במימון חוות הדעת.

החברה שמחזיקה בניסיון מקצועי עשיר ביותר ופועלת מול רופאים תעסוקתיים מהשורה הראשונה, תעניק לכם שירות מסור וללא פשרות הכולל ליווי מקיף לעריכת חוות הדעת ושמיעתה בבית המשפט, כולל איסוף מסמכים רפואיים לצורך הבדיקה הרפואית במידת הצורך, בדיקה תפקודית פרטית לתובע וכתיבת חוות דעת על ידי רופא תעסוקתי בכיר בלבד.

לקבלת חוות דעת ראשונית ללא עלות צרו עמנו קשר.

 

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי