רפואה תעסוקתית בתחום הספורט

להאזנה:

 

רפואה תעסוקתית בתחום הספורט מתמקדת בבחינה והערכה רפואית מדויקת של ספורטאים מקצועיים ממגוון ענפים ומעריכה את יכולתם להמשיך לעבוד או לקבוע את אי כשירותם לכך. לא פעם הופכת הסוגיה למהותית במיוחד מטעמים משפטיים, בהם יש צורך להוכיח אי כושר לטובת תביעת חברת הביטוח והמוסד לביטוח הלאומי. מה עליכם לדעת בנושא לפני הגשת התביעה?

 

רופאים תעסוקתיים בתחום הספורט

רופא תעסוקתי מתמחה הן באבחון רפואי וקביעת רמה תפקודית והן בהערכת גורמי סיכון סביבתיים. עובדים ממגוון תפקידים במשק מגיעים אליו ומתוודעים לכושר עבודתם הקיים והעתידי, לעתים מגלים כי עליהם לחדול מעבודתם בעקבות מחלה או מצב בריאותי.

הסיבה המרכזית שבגינה פונים בעלי מקצוע שונים לרופא התעסוקתי, היא כדי לקבל אישור רפואי שיסייע להליכי תביעה עתידיים מול מקום העבודה בשל פגיעה מעבודה, מול חברת הביטוח בתביעות ביטוח אובדן כושר וכלפי הביטוח הלאומי בתביעת נכות כללית.

 

הנחיות עבודה ברפואה תעסוקתית בענף

חוק הספורט מחייב את כל הספורטאים המתעסקים בספורט תחרותי ובמסגרת קבוצות ליגה, מקומות עבודה, עמותות, מועדונים ואגודות לעבור בדיקת רפואה תעסוקתית בתחום הספורט, שתלמד על כשירותם הנוכחית ותקבע את המשך הפעילות האפשרית והיקפה.

אם הרופא התעסוקתי יגלה על מחלה כלשהי, עליו לעדכן בכך את הנבדק ואת המפקח האזורי. כאשר מספר ספורטאים חלו, המפקח האזורי יוכל לערוך חקירה לגבי התנאים הקיימים במקום עבודה. לא פעם מתבקשת בדיקתו של רופא תעסוקתי חוות דעת משפטית לגבי אירועים מסוימים ומטעמם באופן פרטי.

רפואה תעסוקתית בתחום הספורט

במסגרת הבדיקה עצמה, תיבחן רמת החשיפה של הספורטאי לסיכונים אישיים וסביבתיים בהתאם לתנאי פעילותו על רקע מצבו הבריאותי הקיים, מזג אוויר, תהליכי האימונים, גיל ועוד. למעשה, בהתאם למקום שבו מתקיימים אימונים וטורנירים על פי אופיו ותהליכי הפעילות המבוצעים בו, ייקבעו גם סוג הבדיקות ותדירותן וזאת בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

 

רפואה תעסוקתית בתחום הספורט לתביעת אובדן כושר

ענף הספורט המקצועי מכיל מגוון רחב של תחומים, ענפי פעילות וגם סוגי אימונים, בכולם קיים סיכון כלשהו לפציעה או מחלה – בין אם זמנית וחולפת ובין אם צמיתה לכל החיים. בשני המקרים הדבר מביא לכך שהספורטאי איננו מסוגל לבצע פעילות פיזית נדרשת ולכן עליו לחתור לקבלת אובדן כושר חלקי או מלא, זמני או צמית.

דרגת אי הכושר תקבע את הזכויות הנובעות ממצבו של הספורטאי ולכן חשוב לקבל הערכה מדויקת וממצה מהרופא התעסוקתי, שתשקף כראוי את המצב הרפואי הקיים, תעמוד על נסיבות המקרה ותביא לקביעת אי כושר לפרק זמן בהתאם לשיקול דעתו.

המסמך הנמסר בסיום הבדיקה מהווה תעודה רפואית ראשונית ועמו יש להתחיל בביצוע בדיקות נוספות שיוכיחו את המצב הרפואי ויביאו לידי בניית תיק תביעה משכנע ומהימן לחברת הביטוח.

 

רפואה תעסוקתית בתחום הספורט לתביעת המכון / המאמן

פציעות עשויות להתרחש גם כתוצאה מהתרשלות כלשהי של המעסיק, או במקרה של ספורטאים – המאמן, המקום עצמו או כל גורם אחר. אם ניתן להוכיח קשר סיבתי בין ההתרשלות לפציעה, הרי שיש מקום להגשת תביעת נזיקין בגין הגורם הרשלני, כך שבדיקת רפואה תעסוקתית בתחום הספורט תוכל לעזור.

חוות דעת משפטית מרופא תעסוקתי תוכל לשקף את נסיבות המקרה ותיאורו תוך כדי ציון פרטים מדויקים בנוגע למצבו הנוכחי של הניזוק והסקת מסקנות בנוגע להמשך יכולתו להתאמן ולעסוק בתחום. כידוע, ככל שהנזק משמעותי יותר בקרב ספורטאי צעיר יותר, כך צפוי להתקבל סכום כספי משמעותי יותר, כך שחוות הדעת תשחק תפקיד משמעותי ביותר.

 

רפואה תעסוקתית בתחום הספורט לתביעת הביטוח הלאומי

אספקט נוסף וייתכן שפחות שגור בקרב ספורטאים הוא היכולת לפנות עם התעודה הראשונית לנפגע לביטוח הלאומי ולקבל זכויות מסוימות. ככל שמדובר בספורטאים שעובדים למחייתם כשחקני ספורט שונים, מאמנים בחדרי כושר, עצמאים בעלי קבוצות אימון ועוד, כך ניתן יהיה לפנות לביטוח הלאומי ולבקש דמי פגיעה, המשולמים עבור 91 הימים הראשונים לפגיעה.

בסיום התקופה וככל שעדיין לא התרחשה החלמה מהפגיעה, ניתן יהיה להמשיך הלאה גם להגשת תביעת נכות כללית או תביעת נכות מעבודה. חוות דעתו של רופא תעסוקתי מתאים תעזור להתרשמות מהמקרה וצפויה להוות ביסוס משכנע יותר בוועדה הרפואית ומול פקידי התביעות.

נציין שבכל מקרה שבו בקשת התביעה נדחתה וכך גם הערעור על ההחלטה, ניתן לבקש מאת רופא תעסוקתי חוות דעת משפטית שתשמש להליך תביעה מסודרת בבית המשפט.

 

עריכת חוות הדעת הרפואית

אחד התפקידים המהותיים ביותר של הרופא התעסוקתי הוא לקבוע ולנסח כראוי חוות דעת מתאימה. הסמכתו מעניקה לו את האפשרות לעשות כן כלפי כל תאונת עבודה, תאונת דרכים, מחלת מקצוע ופציעת ספורט שהתרחשה.

לעניין מחלת המקצוע, יידרש הרופא התעסוקתי להראות שעקב תנאי העבודה או בשל הימצאות במקום העבודה נגרמה המחלה, כך שאלמלא היה העובד עוסק בה, לא היה מפתח את אותה מחלה ואף לא היה משתייך לקבוצת סיכון למחלה. מדובר בהוכחה מורכבת מאוד במקרה של רפואה תעסוקתית בתחום הספורט, שכן יהיה צורך להצביע בעיקר על תנאים סביבתיים שגרמו לכך.

לעניין אי כושר לעבודה, הרופא התעסוקתי יכול לקבוע שהספורטאי ימשיך לעבוד תחת מגבלות מסוימות או לתקופה זמנית, למשל קיצור שעות העבודה או הימנעות מפעולות מסוימות. ככל שהדבר עלול לפגוע בקריירה של הספורטאי, יהיה עליו להצטייד מראש בביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי שיגן עליו בקלות רבה יותר במקרה של פגיעה מקצועית.

יחד עם זאת, תידרש חוות דעת מרופא תעסוקתי מהימן ומקצועי כדי לפעול כראוי במקרים אלו.

אפשרות נוספת היא שהרופא התעסוקתי יעניק איסור עבודה קבוע או זמני ואישור להגדלת אחוזי הנכות בביטוח הלאומי. המשמעות החוקית לכך בעלת השלכות למצבי פיטורין ודרישה למתן פיצויי פיטורין.

הספורטאי יצטרך להציג את האישור שקיבל מהרופא התעסוקתי על מנת לקבל פיצויים, כשאישור זה צריך לפרט את המגבלות הקיימות מפאת המצב הבריאותי וחוסר היכולת לעבוד בתנאים הנוכחיים או בכלל. זהו אישור שלא ניתן לקבל מאף רופא ומומחה אחר שמטפל בתחום הפגיעה הקיימת.

 

הערכות לפנייה לרופא תעסוקתי בתחום הספורט

לפני שפונים למומחה רפואה תעסוקתית בתחום הספורט, חשוב לאסוף את כל התיעוד הרלוונטי לגבי המצב הבריאותי הקיים, ליקויים שמגבילים את כושר העבודה וכל מסמך נוסף כמו אישורים ותוצאות בדיקות.

מובן שהרופא יתבסס על כל אלו בקביעתו, אך קיים דגש משמעותי ביותר לגבי סוג העבודה של הנבדק. ככל שסוג העבודה פיזי יותר, כך סביר להניח שהחלטתו תקבע אובדן כושר המזכה בפיצויים מתאימים.

ייתכן שלטובת גיבוש התביעה יהיה צורך לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי עצמו, בה ניתן יהיה ללמוד לעומק על מצבו ולקבוע סופית את אובדן הכושר ושיעורו. עליו לנמק את אבחנותיו ומסקנותיו באופן ברור ומפורט כדי לסייע להליך התביעה ולהשתמש בכישורים מקצועיים אובייקטיבים על מנת לדייק בחוות הדעת ולאפשר לה לבוא להצלחתו של הנפגע בבית המשפט.

 

מלווים אתכם עד להצלחה משפטית מלאה

חברת פורום רופאים המתמחה במתן חוות דעת רפואיות לצרכים משפטיים, מעמידה לרשותכם גם רופאים תעסוקתיים הפועלים מול ארגונים ומועדוני ספורט שונים. אנו נספק לכם ליווי שוטף לכל צרכי חוות הדעת, מזימון הנפגע לבדיקה רפואית מקיפה ועד להגשת חוות הדעת לבית המשפט, לרבות מסירת עדות במעמד הדיון מצידו של המומחה.

להערכה ראשונית של מקרה התביעה ללא עלות צרו קשר כבר עכשיו.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי