חוות דעת רפואיות

להאזנה:

 

חוות דעת רפואיות שפורום רופאים מתמחה בהן

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה הוא מסמך שמחבר המומחה ואשר דן באופן ספציפי במקרה שנידון בבית המשפט. בחוות הדעת מביע המומחה את עמדתו הרפואית/מקצועית ביחס לנושא מסוים ובכוחה להשפיע מקצועית על דעת השופטים ולקבוע את עתיד התביעה בבית המשפט.

 

חוות דעת משפטית

כל חוות דעת מומחה המוגשת לבית משפט בכל תחום שהוא, נקראת חוות דעת משפטית. חוות דעת משפטית, עשויה בין היתר להיות חוות דעת שהמומחה שלה הוא משפטן ו/או רופא ו/או רואה חשבון ו/או מומחה מקצועי וכיוצ"ב.

חוות דעת משפטית תוגש בדרך כלל לבית משפט כאשר עולה שאלה שבמומחיות משפטית/מקצועית ועשויה להיות מוגשת ללא קשר לבית משפט כאשר יועץ משפטי מעניק ייעוץ משפטי לגבי נושא או שאלה משפטית ומגבש המלצתו במסגרת חוות דעת משפטית.

חוות דעת רפואית בכל תביעה העוסקת בנזקי גוף, למעט תביעות העוסקות בתאונות דרכים, יש לצרף חוות דעת רפואית.

חוות דעת רפואיות
חוות דעת רפואיות

חוות דעת רפואיות

חוות דעת רפואיות הן חוות דעת הנכתבות בד"כ על ידי מומחה רפואי המתמחה בתחום הרלוונטי לתביעה ולנזק הגופני או הנפשי שנגרם לתובע ומטרתה לסייע לתובע ו/או לנתבע בהוכחת טענותיו בבית המשפט.

חוות דעת רפואית עשויה להיות מוגשת ביוזמת צדדים לדיון משפטי או ביוזמתו של בית המשפט.

חוות דעת רפואית עשויה להיות מוגשת בכל תחומי הרפואה ובמגוון עצום של תחומים משפטיים בין היתר בדיני נזיקין, סדר דין פלילי, דיני עבודה, דיני משפחה וכיוצ"ב בתביעות הסובבות סביב נזקי גוף ו/או נזקים נפשיים ו/או נזקים תפקודיים ובדיונים משפטיים רפואיים אשר יש צורך במומחיות רפואית ספציפית על מנת להבינם לעומק ובכדי להכריע בהם.

חוות דעת רפואית טובה, כוללת תיאור של עובדות המקרה, חומר רפואי עליו הסתמך המומחה, ספרות רפואית רלוונטית, מסקנות ותיאוריות מפיו של מומחה בתחום הנטען.

תכלית חוות הדעת הרפואית משתנה בהתאם לנשוא הדיון בבית המשפט ובהתאם לסדרי הדין המשתנים.

חוות דעת רפואית מומחים

חוות דעת רפואיות במשפט האזרחי

כאשר מוגשת חוות דעת רפואית במשפט אזרחי, על התובע להוכיח כי הסבירות שהמאורע המדובר התרחש גבוהה יותר מההסתברות שלא התרחש.

דהיינו, שעל פי מאזן ההסתברויות, ישנה סבירות של מעל 51% שהאירוע התרחש. למשל, אדם אשר נפל ממיטתו ונפטר כתוצאה מפצעיו.

חוות הדעת הרפואית לעניין הקשר הסיבתי תסייע בבחינת השאלה האם נפילתו גרמה לשבץ המוחי ולמותו או שהשבץ המוחי גרם לנפילתו.

חוות דעת רפואית במשפט האזרחי מוגשת במקרים שלהלן – חוות דעת בתביעות רשלנות רפואית.

 

תביעות ביטוח

חוות דעת בתביעות ביטוח – תאונות, נכויות מתאונות, פציעות, אובדן כושר עבודה, מחלה וכדומה.

 

תביעות – משרד הבטחון

חוות דעת בתביעות לקצין התגמולים של משרד הביטחון – פגיעות שנגרמו עקב תנאי שירות או פציעות וחבלות במהלך שירות ביטחון (בהתאם לתקנות המל"ל ו/או חוק הנכים).

 

תביעות נכות

חוות דעת בתביעות נכות ו/או מימוש זכויות המוגשות למוסד לביטוח לאומי או למס הכנסה.

 

תאונות עבודה

חוות דעת בתביעות שעניינן תאונות עבודה ומחלות עקב עבודה.

 

פעולות איבה

חוות דעת בתביעות פעולות איבה.

 

עניין הנזק

חוות דעת רפואית לעניין הנזק- על חוות הדעת לעניין הנזק, לפרט את הנסיבות אשר הובילו לנזק הרפואי, ממצאי הבדיקות, האבחון הרפואי והערכת אחוזי הנכות הרפואית הזמנית ו/או הקבועה אשר נותרו לתובע.

 

רשלנות רפואית

חוות דעת רשלנות רפואית – בנוסף לקביעת הנזק אשר נותר אצל התובע עקב מקרה רשלנות רפואית, יכולה חוות דעת רפואית במקרה של תביעת רשלנות רפואית גם לעסוק בבחינת הרשלנות עצמה.

מומחים מתחום עיסוקו של הנתבע יסייעו בחוות דעתם לבית המשפט לקבוע האם הנתבע התרשל, ולא רק מה הנזק הנגרם.

במקרה זה, על התובע לתמוך טענותיו בחוות דעת של מומחה רפואי מטעמו שהינו בעל תואר מומחה ששמו כלול ברשימת הרופאים שהתפרסמה לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים (הודעה על אישור תואר, ביטולו והתלייתו תפורסם ברשומות).

צירוף חוות דעת רפואית לצורך תמיכה בטענות התביעה במקרה זה איננו חובה, אולם, תובע אשר לא תומך טענותיו בחוות דעת רפואית חתומה על ידי רופא בעל שם וניסיון בתחום הרפואי והמשפטי המדובר, עלול להכשיל את התביעה ו/או להפחית בסכום הפיצוי שיפסק לטובתו.

בנוסף, לא אחת דחה בית המשפט על הסף תביעות רשלנות רפואית אשר הוגשו ללא תימוכין וביסוס של חוות דעת רפואית מטעם התביעה.

לאור הנאמר לעיל, הסיכוי לקבל טענותיו של תובע אשר צרף חוות דעת רפואית מקצועית לתביעתו אל מול תובע אשר אינו מצרף חוות דעת רפואית לתביעתו גדל משמעותית.

 

חוות דעת רפואיות במשפט הפלילי

תכלית חוות הדעת הרפואית במשפט הפלילי, הינה להוכיח מעבר לכל ספק סביר את אשמת הנאשם. רוצה לומר, שישנה סבירות של מעל 99% שהנאשם אכן אשם בביצוע העבירה המיוחסת לו.

חוות דעת רפואית - מזרקים

 

חוות דעת רפואיות נכות

חוות דעת רפואית לקבלת אחוזי נכות – כל אדם המעוניין להגיש תביעה אשר תוכיח את נכותו הרפואית, חייב לבסס את טענותיו הרפואיות והמשפטיות באמצעות הגשת חוות דעת מומחה רפואי מקצועי המתמחה בתחום הרפואי נשוא הדיון.

על חוות הדעת לקבוע שאכן נגרם נזק לתובע ומהו היקף הנזק שנגרם לו.

הנזק מוערך לפי אחוזי נכות אשר קבועים בתקנות הביטוח הלאומי, ועל בסיסם מחושב גובה הפיצוי לתובע.

האם ניתן לקבל פטור מחובת הגשת חוות דעת רפואית?

 

פטור מחובת הגשה

ניתן לקבל פטור מחובת הגשת חוות דעת רפואית רק במקרים חריגים, ובהתקיים "טעמים מיוחדים" לכך. אם לא תוגש חוות דעת מומחה מטעם התובע, לא יתיר לו בית המשפט לטעון לנכות רפואית, וסכום הפיצוי שיהיה זכאי לו יהיה נמוך משמעותית מסכום הפיצוי שהיה נפסק לו במידה והיו נקבעים אחוזי נכות צמיתה.

בחירת המומחה המתאים לכתיבת חוות הדעת הרפואית שמו של המומחה הרפואי, ניסיונו בפרקטיקה והמוניטין אשר צבר, חשובים לאין שיעור בהעלאת סיכויי קבלת התביעה.

רופאים מומחים רבים בעלי שיעור קומה המוכרים לשופטי בית המשפט והנתפסים בעיניהם כמקצועיים מוסיפים מניסיונם לערכה של חוות הדעת ויכולתה להשפיע על עמדתו של השופט.

בחירת המומחה המתאים ביותר לצורך כתיבת חוות הדעת לבחירת הרופא הכותב את חוות הדעת הרפואית יש משקל רב. חוות הדעת ואחוזי הנכות אשר ייקבעו על ידי המומחה הרפואי יהוו את הבסיס לתביעה אשר תוגש לבית המשפט, לשאלה האם התובע זכאי לפיצוי ולגובה זכאותו.

 

בחירת המומחה המתאים ביותר לכתיבת חוות הדעת הינה בעלת חשיבות עליונה

בבואנו להגיש תביעה לבית המשפט חשוב מאד לבחור במומחה מקצועי, בעל שם, בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת, בעל מומחיות המתאימה לנושא נשוא הדיון ובעל ניסיון במתן עדות בבית המשפט.

בחירת המומחה המתאים לכתיבת חוות הדעת וחוות דעת טובה הם הכלי העיקרי והחשוב ביותר לנצח בתביעה המשפטית ומקסום הזכויות המגיעות לתובע.

גם בהתנהלות מחוץ לכותלי בית המשפט מול ביטוח לאומי/משרד הביטחון חברות ביטוח לבחירת הרופא הכותב את חוות דעתו הרפואית יש חשיבות מכרעת.

חשוב לוודא שמלבד היותו בעל ידע מקצועי מתאים, הרופא גם מבין היטב את התחום של מימוש זכויות רפואיות, ומכיר לעומק את הדגשים והתקנות של הביטוח הלאומי בנושא זה.

כך, הרופא יוכל לכתוב חוות דעת רפואית אפקטיבית, אשר מותאמת להתנהלות של הועדה הרפואית.

סיכוי התובע להצליח בתביעה גדל, כאשר חוות הדעת הרפואית נכתבת על ידי רופאים בכירים המתמחים בכך ומתמצאים היטב בספר המבחנים הרפואיים/ ספר הליקויים, של המוסד לביטוח לאומי.

 

חוות דעת רפואית נוספת

חוות דעת רפואית נוספת הינה פניה למומחה נוסף, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצב המטופל ונכותו, על סמך בדיקה נוספת של התובע ומסמכים רפואיים שהוצגו בפניו.

כשם שלכל מטופל זכות לקבל חוות דעת ממומחה רפואי נוסף לצורך הערכת מצבו וסוג הטיפול שעליו לקבל, כך גם בנוגע לחוות דעת רפואית משפטית.

חוות דעת רפואית נוספת הינה הכלי שבאמצעותו ניתן להוכיח בין היתר, קשר סיבתי רפואי בין טיפול רפואי רשלני לנזק בתביעות רשלנות רפואית ו/או קביעת אחוזי נכות גבוהים יותר מאחוזי הנכות שנקבעו ע"י מומחה רפואי אחר, אשר ישמשו לצורך ביסוס התביעה המשפטית ו/או חיזוק ההערכה הרפואית הקודמת.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי