חוות דעת לוועדת ערר

 

כאשר אדם סובל מנזקי גוף, בין אם זה כתוצאה של תאונת עבודה, מחלה קשה או כל סיבה אחרת הוא רשאי להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי. במסגרת התביעה יש להעביר את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לוועדה רפואית על מנת שזו תקבע את אחוזי הנכות של התובע. על החלטת הוועדה ניתן לערער ומומלץ לעשות זאת תוך הגשת חוות דעת לוועדת ערר בהתאם לדין.

 

מתי ניתן להגיש ערעור על החלטות ביטוח לאומי

על כל החלטה של וועדה ראשונה של ביטוח לאומי ניתן להגיש ערעור לוועדת ערר של המוסד. הדבר נוגע לכל ועדה כגון בנושא של נכות כללית, נכות מעבודה, גמלת ילד נכה, ועדת שירותים מיוחדים לנכים קשים וכן הלאה. הוועדה הראשונה של ביטוח לאומי מורכבת לרוב ממוחה רפואי ומזכיר ואילו ועדת הערר משניים או שלושה רופאים מומחים.

 

מועד הגשת הערעור

חוות דעת לוועדת ערר יש להגיש בתוך 60 יום לאחר החלטת הועדה הרפואית הראשונה במסגרת הערעור. את חוות דעת לוועדת ערר יש לבסס בהתאם לפרוטוקול של הועדה הראשונה ויש לוודא כי הפרוטוקול מתקבל בזמן לשם אי עיכוב התהליך. את חוות הדעת יש להכין על ידי גורם רפואי רלוונטי המתמחה בנושא ובמונחים הרפואיים המצוינים בפרוטוקול.

הועדה הרפואית של ביטוח הלאומי המשמשת כוועד ערר חייבת להתייחס אל חוות דעת לוועדת ערר שמגיש התובע ובמידה ולא נעשה כן התובע רשאי להגיש תביעה לבית הדין ולדרוש וועדה חוזרת שבה תהיה התייחסות לחוות דעת זו.

 

מתי ניתן לערער

במידה ואתם חשים שהחלטת הוועדה הרפואית שגויה אתם יכולים להגיש ערר על החלטת ועדה רפואית בנוגע  לנכות מעבודה או נכות כללית. הערעור אפשרי במידה ונקבעו פחות מ-80% נכות מבחינה רפואית. ניתן להגיש ערר בצירוף חוות דעת לוועד ערר לגבי אחוזי הנכות כמו גם לגבי תאריך התחלת הנכות אשר קבעה הוועדה הרפואית. יש להביא בפני הוועדה הרפואית לעררים הן מסמכים שהוגשו לוועדה הראשונה והן מסמכים חדשים לצד חוות דעת רפואית חדשה.

 

הערר עלול להסתיים לרעת התובע

חשוב לדעת שלוועדת הערר יש זכות לקבוע שיעור נכות הנמוך יותר מזו שקבעה הוועדה הראשונה. למרות זאת, תובע שהגיש ערעור וועדת הערר שוקלת להוריד את אחוזי הנכות אשר שנקבעו לו, רשאי למשוך את הערר ודרגת נכותו תישאר כמו שקבעה הוועדה הרפואית הראשונה. בכל מקרה מומלץ להיעזר באיש מקצוע מנוסה בהגשת הערעור לביטוח לאומי.

 

ערעור על דרגת אי הכושר

תובע שנקבע לו פחות מ-80% נכות רפואית כמו גם תובע שנקבע כי דרגת האי כושר שלו מגיעה לעד 74%, יכול לערער בפני ועדת ערר של ביטוח לאומי ולהגיש ערעור על קביעת הוועדה הראשונה. התובע שמעוניין לערער נדרש להגיש לביטוח לאומי בקשה מנומקת אודות הערעור תוך 60 יום מעת קבלת ההודעה הראשונה לגבי אחוזי הנכות ודרגת אי הכושר.

 

ערעור על החלטותיהם של פקידי התביעות

פקידי התביעות הם שמקבלים את הנתונים לגבי כלל התובעים וקובעים את ההחלטה לגבי דרגת האי כושר. עבור כל החלטה אחרת שלא קשורה לאי כושר לרבות השכלתו של התובע, גיל, תקופות העבודה וההכנסות מעבודה או ממקורות נוספים, התובע רשאי להגיש ערעור לבית הדין האזורי לענייני עבודה. התובע נדרש להגיש את בקשת הערעור לא יאוחר משנה מהעת בו קיבל את הודעתו של פקיד התביעות בנוגע להחלטה.

 

ערעור לבית הדין לעבודה

כאשר רופא מומחה כותב עבור התובע חוות דעת לוועדת ערר וזו הוגשה לוועדה יחד עם התביעה ובחוות הדעת הוא ממליץ על נכות בשיעור מסוים, אך וועדת הערר קובעת נכות בשיעור נמוך יותר סביר להניח שבית הדין יקבע כי מדובר בשאלה רפואית ולכן אין בסמכותו להתערב בה וכדאי יהיה להגיש תביעה חדשה במקום לערר.

עם זאת באותו מצב כאשר הוועדה הרפואית מתעלמת מחוות הדעת הרפואית ואינה מתייחסת אליה בהחלטתה, יש סיכוי סביר שהערר יתקבל. מכיוון שלא מדובר במחלוקת רפואית, אלא בטעות טכנית ומשפטית שבית הדין מוסמך להתערב בה. במקרים מעין אלו סביר להניח שבית הדין יורה להשיב את התיק לוועדת הערר לדיון חוזר, על מנת שזו תתייחס באופן מפורש לחוות הדעת שהוגשה.

 

תביעת מעסיק

חוות דעת רפואית ניתן להגיש לא רק לוועדת ערר אלא גם לוועדה הראשונה של ביטוח לאומי. מדובר הן על ועדות של נכות מעבודה והן של נכות כללית. כאשר מדובר על נכות מעבודה לעיתים ניתן במקביל להגשת תביעה לביטוח לאומי לתבוע גם את המעסיק במידה ומדובר בתאונות עבודה או מחלות מקצוע שהיו יכולות להימנע לו המעסיק היה פועל לשמירה על הבטיחות העבודה כמתבקש ממנו.

 

ליווי של מומחה רפואי

אם לוקח שלכם מעוניין לערער על נכות רפואית שנקבעה עבורו את רוצים לצדכם מומחה רפואי שינסח חוות דעת לוועדת ערר שתהפוך את ההחלטה הראשונה. פורום רופאים מתמחים בהכנות חוות דעת רפואיות בכל תחומי הפגיעה והמחלות הרלוונטיות לתביעות נכות כללית או נכות מעבודה. פנו אלינו בהקדם למען הגשת הערער בצורה נכונה.

את הערעור יש להגיש בתוך 60 יום ממועד קבלת ההחלטה על ידי הוועדה הראשונה. מומלץ להגיש את  הערעור תוך צירוף חוות דעת רפואית המתייחסת לפרוטוקול של הוועדה הראשונה ומסבירה היכן שגתה הוועדה הראשונה. יש לבסס את חוות הדעת על הידע הרפואי הרלוונטי תוך שימוש במונחים הנכונים.

על החלטות ועדת הערר לא ניתן לערער בהיבטים הרפואיים של הוועדה. בהיבטים משפטיים ניתן לערער לבית הדין לעבודה. במידה וועדת הערר התעלמה מדוח רפואי שהוגש לה לחלוטין הדבר מהווה פגם משפטי המצדיק ערעור לבית הדין. אין טעם לערער על החלטה רפואית של הוועדה.

טרם כניסת התובע לחדר הרופא או הרופאים מעיינים במסמכים שבתיק. לאחר מכן המזכיר יזמין את התובע להיכנס לחדר והוא יידרש להציג תעודה מזהה עם תמונה. הרופא יוצג תוך ציון שמו ותחום מומחיותו. בשלב השני לאחר הצגת התובע ושמיעת הליקויים תתבצע הבדיקה הרפואית. ניתן להגיע עם מלווה ועורך דין מייצג.

לא חשוב אם זו ועדה ראשונה או וועדת ערר יש חשיבות עצומה לצירוף חוות דעת שתהווה מצע לדיון. חוות דעת רפואית לביטוח לאומי תסקור את הפגיעות ותכמת את אחוזי הנכות בהתאם לספר הליקויים של ביטוח לאומי. חוות דעת רפואית לביטוח לאומי חשובה, שכן בהיעדרה יפחתו הסיכויים לקבלת הפיצוי הרצוי.

חוות דעת לוועדת ערר
חוות דעת לוועדת ערר
לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי