חוות דעת לטיפול בתאונת דרכים

 

בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים בניגוד לשאר תביעות הנזיקין בהם על התובע לצרף חוות דעת רפואית בתאונות דרכים בית המשפט הוא שממנה מומחה רפואי מטעמו. המומחה של בית המשפט כותב חוות דעת לטיפול בתאונת דרכים לשם קביעת הנזקים והפיצוי. לצורך הכנת חוות הדעת, המומחה מטעם בית המשפט יבחן את הפגיעות שנגרמו לנפגע התאונה והטיפול הרפואי שניתן לו.

 

מסמכים בנושאי המחלוקת

הצדדים רשאים להציג למומחה הרפואי הכותב חוות דעת לטיפול בתאונת דרכים מסמכים בדבר הטיפול הרפואי. עם זאת אלו חייבים להיות כאלה הנוגעים לעניינים שבמחלוקת בין הצדדים. במידה והצדדים לתביעה מסכימים כי חבלה מסוימת של נפגע התאונה אירעה בתאונה לא ניתן יהיה להציג מסמכים המעידים על עובדה זו בפניו של המומחה הרפואי.

 

שמירה על אובייקטיביות

הצדדים אינם מורשים להגיש לבית המשפט או למומחה חוות דעת רפואית מטעמם על מנת לשמר את האובייקטיביות של המומחה שמינה בית המשפט. אין להגיש למומחה גם מסמך סיכום של מסמכים שונים מתוך התיק הרפואי של נפגע התאונה. יש לשמור את התיעוד הרפואי ולהגישו למומחה בהתאם לתקנות על מנת לאפשר לו לכתוב חוות דעת לטיפול בתאונת דרכים כראוי.

 

ההבדל מתביעות נזיקין רגילות

בתביעת נזיקין שאינה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים דוגמת תביעת רשלנות רפואית , על התובע להגיש חוות דעת רשלנות רפואית ולהוכיח את אחריות הגורם לנזק. עליו להוכיח כי אלמלא פעולותיו של הגורם הנתבע, הנזקים של נשוא התביעה היו נמנעים.  לעומת זאת בתביעה בגין תאונת דרכים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אין כלל עניין בשאלה לגבי האחריות.

חוות דעת לטיפול בתאונת דרכים אינה עוסקת בשאלות לגבי אשמה או אחריות לתאונה אלא רק בשאלת הנזקים כאשר חברת הביטוח נדרשת לשלם את הפיצויים שיפסקו בהתאם לדוח ללא קשר לשאלת הגורם לתאונה. כל שעל התובע להוכיח הוא שאירעה התאונה.

 

תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

כאשר תאונת דרכים היא גם תאונת עבודה עומדת בפני הנפגע שני מסלולים לפיצוי, חברת הביטוח בהתאם לחוק הפיצויים על פי חוות דעת לטיפול בתאונת דרכים או ביטוח לאומי וקצבת נכות מעבודה. קביעת הנכות על ידי וועדות רפואיות בביטוח לאומי מאפשרת ערעור על ההחלטה דבר שאינו אפשרי על חוות הדעת של המומחה שממנה בית המשפט.

תביעה בהתאם לחוק הפיצויים לרוב תספק פיצוי בזמן מהיר יותר והמומחה שימונה מטעם בית המשפט הינו בדרך כלל מומחה אובייקטיבי, שמתמנה מתוך רשימת מומחים בתחום הפגיעה של התובע. במסלול זה ניתן רק להעביר שאלות הבהרה ולחקור את המומחה בבית המשפט. במסלול של ביטוח לאומי יש צורך תחילה שהתאונה תוכר כתאונת עבודה למשל כאשר הנסיעה אירעה בדרך לעבודה וממנה ובמקרה של החמרת מצב ניתן לשנות את אחוזי הנכות.

 

הגשת חוות דעת רפואית לביטוח לאומי

כאשר פונים במסלול של ביטוח לאומי ניתן להגיש לוועדה הרפואית כמו גם לוועדת הערער חוות דעת רפואית מטעם התובע. חוות דעת זו עשויה להיות גורם משפיע משמעותי בהחלטה אילו אחוזי נכות יקבעו לתובע והמשמעויות הנלוות של הדבר על סכומי הפיצוי. לשם הגשת חוות הדעת יש לפנות אל רופא מומחה בתחום הרלוונטי לבעיה הרפואית המדויקת של התובע. יש לציין כי הוועדה אינה מחייבת לקבל את עמדת המומחה אך ישנה חובה לבחון את המסמכים שהוגשו.

 

סכומי הפיצוי בתאונות דרכים

נפגע שהגיש תביעה לבית המשפט עבור פיצויים מחברת הביטוח בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים יביא את בית המשפט למנות מומחה רפואי מתחומי הנזק הרלוונטיים וזה יעריך את מצבו של התובע ויקבע את שיעור נכותו.

ככל שהאחוזים גבוהים יותר, כך יגדל סכום הפיצויים בגין ראשי נזק ממוניים. ככל שגילו של התובע צעיר יותר כך יעלה סכום הפיצוי כי הוא צפוי לשנים ארוכות יותר של הזדקקות לעזרה. סכומי הפיצוי על אובדן כושר ההשתכרות עולים ככל שהתובע הרוויח יותר טרם הפגיעה.

 

רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים

הסובלים מתאונת דרכים עשויים להזדקק לטיפולים רפואיים שונים. במידה והטיפול הרפואי שניתן לא היה במיומנות הנדרשת או לא ננקטה רמת הזהירות הראויה הדבר עשוי להיות רשלנות רפואית ולהצדיק תביעה. במקרה כזה התביעה תוגש לבית המשפט כמו כל תביעת נזיקין אחרת ויהיה צורך לצרף חוות דעת רפואית רשלנות רפואית בהתאם לדין.

 

מה תכלול חוות הדעת

חוות דעת רשלנות רפואית בטיפול בנפגע תאונת דרכים תצטרך להציג היכן בשרשרת הטיפול אירעה הרשלנות. מלבד הדגמת הרשלנות בין אם במעשה או במחדל, חוות הדעת תדון בנזקים לתובע. יש צורך להבחין בין הנזקים שנגרמו בתאונה לבין הנזקים שאירעו כתוצאה מרשלנות רפואית ועל המומחה להראות שהנזקים לגביהם נטען לקשר סיבתי בינם לבין הרשלנות לא אירעו כתוצאה מהתאונה ובטיפול סביר היו נמנעים על מנת שתהיה עילת תביעה.

 

סיכום חוות דעת לטיפול בתאונת דרכים

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של חוות דעת לטיפול בתאונת דרכים בהרחבה. כפי שציינו, כותב חוות הדעת במקרה של תביעת חברת הביטוח על פי חוק הפיצויים הינו מומחה הממונה מטעם בית המשפט. במידה ומדובר בתאונת עבודה ותובעים תחילה את ביטוח לאומי ניתן להגיש חוות דעת מטעם התובע לוועדה הרפואית הקובעת על מנת להעלות את סיכויי התביעה.

 

חוות דעת ממומחה

במידה ואתם זקוקים לחוות דעת לטיפול בתאונת דרכים עבור הוועדות של ביטוח לאומי אל תתפשרו ופנו אל פורום רופאים המחזיק במאגר מומחים בתחומים הרלוונטיים. חוות דעת מקצועית, יסודית ומנומקת תשפר את הסיכויים של הלקוח אותו אתם מייצגים בתביעתו מול ביטוח לאומי.

כל נפגע תובע את חברת הביטוח שהנפיקה את פוליסת הביטוח של הרכב בו הוא שהה בעת התאונה. הולך רגל תובע את חברת הביטוח של הרכב שפגע בו במידה וזהותו ידועה. במידה וזהותו לא ידועה הוא תובע את קרנית הקרן הממשלתית שהוקמה במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

תביעות לאחר תאונת דרכים מוגשות בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים על כל המאפיינים הייחודיים שפורטו בחוק. סכומי הפיצוי הוגדרו בחוק ואלו נמוכים מתביעות נזיקין אחרות. בתביעות נזקי גוף יש להגיש חוות דעת מרופא מומחה לבסס את הקשר הסיבתי בין העוולה לנזק ואילו בתאונות דרכים בית המשפט ממנה מומחה מטעמו.

כן בהחלט. לא רק נהגים מקצועיים וכאלה שנסעו לנסיעות עבודה יכולים לתבוע את ביטוח לאומי על תאונות עבודה במקרה של תאונת דרכים אלא גם כל מי שנסע בדרכו לעבודה וממנה והיה מעורב בתאונת דרכים יכול לעשות זאת. כך גם מי שיצא להפסקת צהריים בזמן ובמקום המקובל לכך והיה מעורב בתאונה.

בעיקרון אין כפל פיצוי ובמידה ובית  המשפט יפסוק פיצויים גדולים יותר מאלו שניתנו תחילה על ידי ביטח לאומי חברת הביטוח תקזז את הסכומים שכבר ניתנו לתובע באותם סעיפי פיצוי. בכל מקרה של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה חשוב לקבל ליווי משפטי ולהתייעץ עם עורך דין לגבי מסלול התביעה הרצוי.

חוות דעת לטיפול בתאונת דרכים
חוות דעת לטיפול בתאונת דרכים

 

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי