חוות דעת רופא מומחה

להאזנה:

 

כעורכי דין העוסקים בתביעות רשלנות רפואית אתם וודאי מודעים לתפקיד המרכזי והחשוב של חוות דעת רופא מומחה בתביעות אלו. למסמך זה השפעה עצומה, הן על סיכוייכם להצליח בתביעה בכל הנוגע לעצם הגדרת המקרה כרשלנות רפואית והן על גובה הפיצויים שבית המשפט יקבע במידה והתביעה תתקבל. 

 

מה הדרישות המשפטית עבור חוות דעת רופא מומחה

מומחה רפואי על פי תקנות סדר הדין האזרחי הוא כל מי שמוכר כמומחה לפי כל דין. מומחה רפואי שרשאי לכתוב חוות דעת בתביעות נזיקין נדרש להיות רשום כבעל רישיון מומחה ברישומי משרד הבריאות. כל חוות דעת אשר מוגשת לבית המשפט חייבת לכלול את פרטיו של הרופא ופירוט לגבי תחום מומחיותו.

מבנה חוות הדעת הבסיסי אינו תלוי בסוג המקרה והענף הרפואי בה התביעה עוסקת. בכל חוות דעת רופא מומחה יש לכלול תיאור עובדתי של המקרה מבחינה מהותית וכרונולוגית ולאחריו דיון ומסקנות. בכל חוות דעת רופא מומחה יש לציין מהם המסמכים הרפואיים עליהם התבסס המומחה לצורך קביעותיו לצד פירוט של האסמכתאות המקצועיות התומכות בקביעותיו.

יש לחתום על הצהרה של לקיחת אחריות לטענות בדו"ח, תוך ציון שהמומחה מבין כי טענות שקריות או לא מבוססות עשויות להיחשב למסירת עדות שקר.

 

עילת פיצויים בהתאם לדין

תביעת רשלנות רפואית רלוונטית יכולות לטעון לרשלנות בשלב האבחון, שלב הטיפול או שלב המעקב ולדרוש פיצויים עבור הנזקים הישירים או העקיפים שנגרמו למטופל בשל הטיפול הלקוי.

המטרה המרכזית של חוות דעת רופא מומחה בתביעות בגין רשלנות רפואית היא להוכיח את קיומה של העילה המצדיקה בפיצויים. לשם כך יש צורך שחוות הדעת תדון בשלושה מרכיבים, הרשלנות עצמה, הנזק לתובע והקשר הסיבתי שבין המרכיבים הללו במקרה הנידון בתביעה.

חוות דעת רופא מומחה
חוות דעת רופא מומחה

רכיב הרשלנות

על מנת להוכיח את קיומה של רשלנות רפואית יש צורך שחוות הדעת תדגים היכן ומתי אירעה הרשלנות. הדבר עשוי להיות פעולה אקטיבית כגון, מתן תרופה שגוייה או במחדל למשל, הימנעות מהפנייה לבדיקות נוספות כאשר הדבר היה נדרש. קיום הרשלנות נבחן במבחן הרופא הסביר וכל פעולה או הימנעות מפעולה שרופא מקצועי לא היה פועל באותו האופן יהווה הוכחה של רכיב זה.

חוות דעת רופא מומחה תבקש להראות כי הטיפול הרפואי שניתן לתובע לא היה בהתאם לדרך בה היה פועל הרופא המקצועי הממוצע שמעניק טיפול מסוג שכזה בהתאם לפרקטיקה הרפואית המקובלת בתחום.

 

רכיב הנזק

רכיב נוסף אותו חוות דעת רופא מומחה צריכה להוכיח הוא של הנזקים מהם סובל התובע. נזק בר פיצוי, בהתאם לדיני נזיקין, אינו יכול להיות פגיעה או אי נוחות שכבר אינה קיימת בעת התביעה. כאשר מדובר על רשלנות רפואית, לרוב יהיה צורך להראות כי לתובע נגרם נזק בלתי הפיך אשר ניתן יהיה לכמת אותו באמצעות ראשי נזק ממוניים ולא ממוניים כמקובל בתביעות מסוג זה.

 

הוכחה של הקשר הסיבתי

לא מספיק במסגרת חוות דעת רופא מומחה להוכיח רכיבי הנזק והרשלנות ויש, וזה האתגר המרכזי של התביעה, להוכיח כי יש קשר סיבתי ברור בין הרשלנות שהוצגה לגרימת הנזק הספציפי. הקשר הסיבתי עשוי להיות קשה להוכחה כאשר ייתכנו גורמים אפשריים אחרים לנזק. יש צורך להראות, כי לולא הרשלנות הנזק היה נמנע לחלוטין אן קטן בצורה משמעותית.

 

גובה הפיצוי

סכומי הפיצויים הנפסקים בתביעות בגין רשלנות רפואית תלויים בנסיבותיו של כל מקרה וגם בהקשר זה יש תפקיד לחוות הדעת הרפואית. במסגרת תיאור הנזקים, הרופא למעשה מכמת את ראשי הנזק הממוניים השונים בהתאם למאפייני התובע לרבות, גילו והיקף המגבלות התפקודיות והרפואיות שהוא עתיד לסבול מהם.

ההגנה גם כן מגישה כמובן חוות דעת רשלנות רפואית מטעמה וגם כאשר בית המשפט מקבל את טענות התביעה לגבי עצם הרשלנות אין הכרח שיסכים להערכות הנלוות לגבי הנזק. בית המשפט בוחן את עמדת שני הצדדים ופוסק בהתאם לכללים והקריטריונים שנקבעו בפסיקות העבר.

 

תחום ההתמחות

לכל תביעת נזיקין בגין רשלנות רפואית יש חובה לצרף חוות דעת רופא מומחה מתחום ההתמחות הרלוונטי למהות התביעה. החשיבות של תחום ההתמחות נוגעת, הן לגבי הוכחה של הנזקים שנגרמו למגיש התביעה והן על מנת להצליח לבסס את עילת הרשלנות הרפואית ואת הקשר הסיבתי שבבסיס התביעה.

 

חוות דעת בשילוב מומחים שונים

ישנם תיקים מורכבים שבהם יש צורך ביותר מאשר חוות דעת רפואית של מומחה אחד בעת הגשת תביעת רשלנות רפואית. הדבר נדרש כאשר הנזקים של התובע כוללים מספר תחומי רפואה שונים כמו גם, במקרים מורכבים שבהם נדרש מומחה מתחום מסוים לצורך הוכחת הרשלנות ובמומחה אחר לצורך הוכחת הקשר הסיבתי בין הרשלנות לנזק.

 

הגנה על הטענות בבית המשפט

בהתאם לדין, להגנה עומדת הזכות לחקור את כותב חוות הדעת במסגרת חקירה נגדית בבית המשפט. עליו להיות מסוגל לעמוד בחקירה של הצוות המשפטי והמומחים של הנתבע ולהגן על תוכן הטענות שפירט בדו"ח שהוגש. גם כאן תבוא לידי ביטוי רמת המומחיות והמקצועיות של הכותב.

 

המומחים שלנו למענכם

לסיכום הנושא, חוות דעת של רופא מומחה הינה קריטית בתביעות רשלנות רפואית לשם ביסוס העילה והוכחת הנזקים הרפואיים שנגרמו ללקוחותיכם. אם אתם מחפשים מומחים בתחומים מסוימים לחברת פורום רופאים אנשי המקצוע הנחוצים לכם. הרופאים שלנו הם מומחים בעלי שם וניסיון במגוון תחומי רפואה שונים ואנו מנוסים בליווי עורכי דין כמותכם לאורך ההליך.

חוות הדעת צריכה לפרט את כל פרטי המקרה ולהסביר מי ובאיזה שלב התרשל בתפקידו ומדוע בהתאם לדין ולפסיקה מדובר ברשלנות רפואית. חוות הדעת צריכה לדון בסטנדרט הזהירות הסביר בטיפול מהסוג שניתן ולהדגים היכן התרחשה החריגה מסטנדרט זה. המומחה צריך להסביר באיזה אופן הרשלנות היא שהובילה לנזקים מהם התובע סובל ולפרט את היקף הנזקים ומשמעותם.

על המומחה להתבסס על הידע המקצועי שברשותו בתור מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי. הוא יכול לבסס טיעונים על הספרות רפואית כמו גם, ,על הוראות ונהלי משרד הבריאות, חוזרי מנכ"ל, ניירות עמדה של גופי בריאות ואיגודים רפואיים וכן הלאה. חוות הדעת צריכה להיכתב תוך התייחסות לטענה כי הנזקים היו יכולים להיגרם לתובע מגורמים נוספים שאינם קשורים ברשלנות הנטענת באופן מלא או חלקי.

התשלום על חוות הדעת מוטלת על הלקוחות כאשר לעיתים עורך הדין עובד ישירות מול המוחה ומטפל בתשלומים ולעיתים הלקוח ישלם ישירות למומחה. חשוב להבין כי במידה והתביעה תתקבל גם תשלום זה יכוסה במסגרת הפיצויים וכסף זה למעשה יחזור לתובע.

בתחום זה ניתן לראות תיקים רבים בהם הושאר במהלך ניתוח ציוד רפואי בתוך גופו של המנותח. מקרים שכיחים נוספים קשורים לתפקוד ליקוי של הרופא המרדים כמו גם של המנתח בעצמו. ישנם לא מעט מקרים בהם במהלך הליך שגרתי המנתח פגע באיבר או כלי דם ונגרמו למטופלים נזקים שכלל אינם קשורים לצורך הראשוני עבורו נדרש ההליך.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי