חוות דעת רפואית לצוואה

להאזנה:

 

חוות דעת רפואית לצוואה מאפשרת לאדם, כאשר עודו בין החיים, לקבוע למי יועבר העיזבון שלו במידה וילך לעולמו. למעשה, הצוואה של אדם מעלה על נס את רצונו באשר לעיזבונו; זאת, בהשוואה לצוואה על פי דין שהינה מתקיימת כאשר לא קיימת צוואה או לחלופין בהינתן פסילתה של הצוואה.

הלכה למעשה, במקרה בו המצווה לא היה כשיר רפואית לכתיבת הצוואה ותוגש התנגדות, עשויה הצוואה להיפסל על ידי בית המשפט וכך, רצונו של המצווה עשוי להיות לא ממומש. על כן, קבלת חוות דעת רפואית לצוואה עשויה להיות הכרחית על מנת שניתן יהיה להבטיח, ככל הניתן, כי הצוואה של הלקוח שלכם לא תהיה חשופה להתנגדויות שיפגמו ברצונו.

 

מימוש הצוואה

כידוע, לצורך מימוש צוואה, נדרשים הזוכים להגיש בקשה לצו קיום הצוואה. בקשה זו מוגשת אל הרשם לענייני ירושה על ידי אחד מן היורשים. כמו כן, על מנת שהצוואה תהיה תקפה מבחינה משפטית וכן, יהיה אפשר להוציאה מן הכוח אל הפועל, היא צריכה להיות ללא כל פגם במסגרת החוק.

 

צלילותו של המצווה

כשעניינו בעריכת צוואה, חשוב מאוד כי המנוח יהיה כשיר משפטית לציווי על הצוואה. למעשה, בזמן עריכת הצוואה יש צורך כי המנוח יהיה בהכרה מלאה, מבין את משמעותה של עריכת הצוואה וכן, צלול דעת. כידוע, היעדר כשירות משפטית הוא נימוק שכיח ביותר מטעם מתנגדים לקיום הצוואה.

חוות דעת רפואית לצוואה

חשש שהצוואה אינה משקפת את רצון המנוח

הלכה למעשה, ולמרות שבית המשפט אינו ממהר לפסול צוואות בשל פגמים כאלה ואחרים – כאשר מדובר בפגם של היעדר צלילות של המצווה – עולה החשש המרכזי בפסילת צוואות; חשש זה הוא שהצוואה עשויה שלא לתאר נאמנה את רצונו של המצווה המנוח. על כן, עשוי בית המשפט לפסול את הצוואה על כל המשתמע מכך.

 

פסילת צוואה

במידה ונקבע כי הצוואה פסולה ולעניינו, כי הצוואה פסולה בשל העובדה כי המצווה לא היה כשיר מבחינה רפואית  בעת הציווי על הצוואה; יחולק העזבון של המנוח על פי הדין – כלומר, על פי סדר הירושה הקבוע בחוק הירושה הישראלי. אולם, ישנה דרך להתמודד עם פסילת צוואה בשל חשד להיעדר צלילות של המנוח והיא הצטיידות בחוות דעת רפואית. על כך, נרחיב בהמשך מאמר זה.

 

התנגדות לקיום הצוואה

במקרה בו אדם אשר מתנגד לקיום הצוואה מסיבות כאלה ואחרות מעלה טענה שגורסת כי המנוח, שהוא למעשה המצווה,, לא היה צלול בעת שנערכה הצוואה – עשויה הצוואה הנידונה להיות פסולה. הלכה למעשה, ענייננו בשאלה רפואית שלצורך מענה עליה,  עשוית בית המשפט למנות מומחה רפואי מטעמו.

 

חוות דעת רפואית פרטית מטעם הצדדים

לעתים, ובהתאם לנסיבות העניין, יבקשו הצדדים לסכסוך – כלומר, הצד הזוכה בצוואה והצד שמתנגד לקיום הצוואה להמציא חוות דעת רפואיות פרטיות מטעמם. חוות דעת אלו, מטבע הדברים, יתמכו בטענותיו של הצד שמגיש אותן.

כלומר, חוות הדעת הרפואית מצד המתנגד לקיום הצוואה תעמוד על כך כי המנוח לא היה צלול בעת עריכת הצוואה ואילו הצד הזוכה יעמוד על כך כי המנוח אכן היה צלול וכשיר לצורך כתיבת ועריכת הצוואה. אולם בשלב זה, חוות הדעת הרפואית הינה כבר רטרואקטיבית על כל ההשלכות הנובעות מכך.

 

דחיית בקשה למינוי מומחה רפואי

מקרה מוכר בו עשויים הצדדים לסכסוך להצטייד בחוות דעת רפואית פרטית לצוואה הוא מקרה בו בית המשפט דחה בקשה למינוי מומחה רפואי עבור קביעת הכשירות הרפואית של המנוח לציווי על הצוואה הנידונה.

 

חוות דעת רפואית לצוואה – מתי צריך?

בשל החששות שהועלו לעיל, אדם שרוצה להיות בטוח, במאת האחוזים, כי צוואתו תוצא מן הכוח אל הפועל ולא תעבור פסילה על ידי בית המשפט בשל חשד כי לא היה כשיר משפטית בעת עריכת הצוואה; צריך לפנות לקבלת חוות דעת רפואית.

חשיבותה של חוות דעת רפואית לצוואה היא ראשונה במעלה כאשר המצווה הוא אדם חולה אשר בריאותו איננה תקינה – קבלת חוות דעת רפואית מקצועית על ידי מומחה בעל ניסיון תטרפד ניסיונות התנגדות עתידיים לצוואה בגין עילה של חוסר כשירות משפטית של המנוח.

 

פנייה לפסיכיאטר

על המצווה לפנות לפסיכיאטר מוסמך על מנת שיוכל לקבל חוות דעת רפואית לצוואה – בחוות הדעת הרפואית שיקבל המצווה, יאשר הפסיכיאטר כי המצווה כשיר לעריכת הצוואה, שכן הוא מבין את ההשלכות המשפטיות של עריכת הצוואה וכן, כי הינו צלול בדעתו.

 

פנו לפסיכיאטר בעל ניסיון

פניה לפסיכיאטר בעל ניסון היא חשובה ביותר, שכן ככל שהפסיכיאטר בעל ניסיון רב יותר בכתיבת חוות דעת רפואיות לצוואה, כך הסיכוי שחוות הדעת הרפואית שיכתוב תכסה את הצוואה מפני התנגדויות אפשרות יהיה גבוה יותר. כמו כן, יש לקחת בחשבון כי הפסיכיאטר עשוי להתבקש להגיש לבית המשפט לצורך מתן עדות – זאת, במידה ויהיה בכך צורך. הלכה למעשה, אצלנו, בפורום רופאים, תוכלו למצוא את מיטב הפסיכיאטרים מן השורה הראשונה בתחום.

 

עריכת צוואה על ידי נוטריון

במקרה בו נוטריון עורך את הצוואה ואילו המצווה מאושפז בבית החולים או לחלופין, נמצא במצב של ריתוק למיטה – יהיה חייב הנוטריון, על פי החוק במדינת ישראל, בקבלת תעודה רפואית. תעודה זו תאשר כי המצווה על הצוואה הוא צלול, בהכרה וכן כי הינו כשיר לערוך את הצוואה.

הלכה למעשה, במידה ולא תצורף התעודה הרפואית האמורה, יחול בצוואה פגם מהותי אשר בבוא העת, עלול להוביל לפסילתה במידה ותוגש התנגדות לקיום הצוואה בבית המשפט. על כן, במקרה של עריכת צוואה על ידי נוטריון, הצטיידות בחוות דעת רפואית לצוואה הינה עניין של מה בכך.

 

מה תכלול חוות דעת רפואית לצוואה

חוות דעת רפואית לצוואה תאשר ותאשש כי אף על פי שמצבו הפיזי והרפואי של המצווה אינו טוב, כשירותו המשפטית לצורך עריכת הצוואה אינה בעלת פגם. למעשה, תעמוד חוות הדעת הרפואית כי המצווה על הצוואה מבין את אשר נעשה סביבו וכן כי הינו מבין את ההשלכות המשפטיות הכרוכות בכתיבת ועריכת הצוואה.

 

פנו אלינו

בפורום רופאים תוכלו למצוא את מיטב הרופאים, הפסיכיאטרים וכן, בעלי מקצוע נוספים אשר יציידו את הלקוח שלכם בחוות דעת רפואית מקצועית, דקדקנית וחסרת פשרות עבור עריכת הצוואה.

כפי שהוסבר במאמר זה, ככל שמעוניין הלקוח שלכם להבטיח את רצונו בקיום הצוואה כפי שציווה, הצטיידות בחוות דעת רפואית מטעם פסיכיאטר מקצועי, מנוסה ובעל שם הינה עניין שיש לקחת, לכל הפחות, בכובד ראש. כאמור, בהיעדרה של חוות דעת רפואית לצוואה, עשויה להיות צוואתו של הלקוח שלכם חשופה להתנגדויות וכפועל יוצא מכך, להיפסל.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי