חוות דעת רפואית שניה

 

יש להבחין בין חוות דעת רפואית שנייה המתבקשת על ידי מטופל לחוות דעת שניה של מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית. כאשר מטופל סובל מבעיה רפואית או מחלה כלשהי ועומד בפני ניתוח מורכב הוא רשאי לקבל חוות דעת רפואית שניה מטעם רופא מומחה. ישנם הליכי תביעת רשלנות רפואית בהם נדרשים שני חוות דעת של מומחים כפי שנרחיב בהמשך המאמר.

 

רשימת מומחים ארצית

כל מטופל זכאי לחוות דעת רפואית שניה אך המימון שלה על ידי קופות החולים אינו מלא ועל המעוניין בכך להשתתף חלקית בהתאם לתנאי כל קופה. כאשר דורשים מהמוסד המטפל לקבל חוות דעת רפואית שניה מטעם רופא מומחה על המוסד להעביר למטופל רשימת רופאים מומחים ברשימה כלל ארצית. כדאי לבחור במומחה שני שאינו שייך למוסד הספציפי בו מטופלים ובו ניתנה חוות הדעת הראשונה.

 

סתירות בין חוות הדעת

מעבר לבדיקה המקצועית של הרופא הבכיר הנוסף יש לבקש ממנו התייחסות ברורה בחוות דעתו  לחוות הדעת הראשונה במיוחד כאשר דעתו שונה והוא סותר בחוות דעתו את הרופא הראשון. כאשר מדובר על אבחון מחלה שאכן אובחנה נכון בחוות הדעת הראשונה יש לבקש מהרופא השני התייחסות לדרכי הטיפול שהוצעו ולבדוק אם הטיפול שניתן עד כה היה במסלול הרפואי הנכון.

כאשר פונים לרופא מומחה לקבלת חוות דעת רפואית שניה יש להצטייד ברשימת השאלות הנכונות על מנת להביא למקסימום את היתרונות של הפגישה ולקבל את כלל המידע שאתם נדרשים לו. יש לברר מה דעתו על האבחנה הראשונה ואלו בדיקות נוספות כדאי לעשות. יש לברר גם אלו טיפולים מתאימים למצב הרפואי הנוכחי ומהן ההשלכות של כל אפשרות מבחינת סיכונים ותופעות לוואי.

 

חוות דעת רפואית שניה ורשלנות רפואית

חוות דעת רפואית שניה בה מתגלה כי חוות הדעת הראשונה הייתה שגוייה ועבר זמן בין החוות הדעת הראשונה לזו השנייה ובינתיים נגרמו למטופל נזקים הדבר עשוי להוות רשלנות רפואית. במקרה שכזה התביעה תוגש כנגד הגוף שמעסיק את נותן חוות הדעת הראשונה שהתבררה כמטעה. יש צורך שיהיה נזק מוכח שהיה נמנע לו האבחנה הנכונה הייתה מתרחשת במועד.

את הטענה לרשלנות רפואית יש לבחון במבחן הרופא הסביר. כלומר האם בהתאם לנתונים שהוצגו בפני הרופא הראשון רופא סביר מהפרקטיקה הרלוונטית היה מגיע לאותה המסקנה. אם התשובה היא שלילית יתכן והדבר ייחשב לרשלנות רפואית ולהצדיק פיצויים.

 

חוות דעת רפואית שניה בתביעות

הידרשות בתביעה עבור חוות דעת רפואית שנייה עשויה להידרש במקרה של רשלנות רפואית בהריון או בלידה למשל. יש צורך במומחה אחד שיתאר את הרשלנות שאירעה בתהליך הרפואי שקדם ללידה ובמקרה של נזקים בעקבות כך לתינוק יש צורך במומחה נוסף לפרט את הנזקים ואת אופן השפעתם על ההוצאות השונות שנדרשות עבור הטיפול לאורך החיים.

בחוות דעת לרשלנות רפואית יש צורך לבסס את עוולת הרשלנות. כלומר יש להצביע על המקום המדויק במסלול הטיפולי שבו אירעה הרשלנות בין אם במעשה או במחדל ולהצביע על הנזקים לתובע כמו גם על הקשר הסיבתי הישיר בין השניים.

 

רשלנות רפואית בהריון ובלידה

רשלנות רפואית בהריון ובלידה שעשויה להצריך חוות דעת רפואית שניה יכולה להתרחש בכל אחד משלבי ההיריון ואפילו לפניו. הרשלנות יכולה להתרחש סביב הייעוץ הגנטי, סביב מעקב ההיריון ופענוח הבדיקות וסביב הלידה עצמה. בכל מקרה בו אירעה רשלנות שהובילה לתינוק הסובל ממום או מחלה שיכולה וצריכה הייתה להימנע הדבר מהווה רשלנות רפואית המצדיקה פיצויים משמעותיים.

 

ביקורת שיפוטית על חוות הדעת

בפסיקה שעסקה בנושא בעבר נקבע כי בית המשפט לא מחויב לאמץ את המלצותיו של מומחה רפואי בתביעות רשלנות רפואית. ההכרעה הסופית בכל השאלות השנויות במחלוקת לרבות מבחינה רפואית נעשית על ידי בית המשפט והוא לא יכול להתנער מחובתו זו.

בדרך כלל לא יטה בית המשפט להתערב בקביעות אשר בחוות הדעת הרפואית כאשר אלו מתבססות על הידע והמומחיות שלו כאיש המקצוע. למרות זאת בית המשפט מחויב להעביר תחת ביקורת את חוות דעתו של המומחה הרפואי. עדותו של המומחה מטעם התביעה היא ראיה מתוך מכלול של ראיות ובית המשפט רשאי בהתאם לשיקול דעתו לסטות באופן מלא או חלקי ממסקנותיו של המומחה הרפואי.

 

מחסור במומחים

בתי משפט אינם מסכימים לקבל כל חוות דעת מכל רופא או רופאה. על כותב חוות דעת רפואית שניה בתביעות רשלנות רפואית להיות מומחים בתחומם על מנת שבית המשפט יתייחס לחוות דעת רשלנות רפואית שלהם. ישנה בעיה שבתחומים מסוימים ברפואה יש קבוצה קטנה של מומחים כאשר חלקם עובדים במגזר הציבורי ולא תמיד מורשים לתת חוות דעת. אחת הדרכים לעקוף מחסור זה היא להיעזר במומחים אשר יצאו לפנסיה אך עדיין מעודכנים בתחומם.

 

אי קבלת הסכמה מדעת

בתחום של רשלנות רפואית ישנם תביעות הנוגעות לאי הסכמה מדעת של המטופל לטיפול שבוצע בו. בהתאם לחוק זכויות החולה טרם כל הליך מחויב הרופא להסביר מראש למטופל את מהות ההליך, מטרתו, תופעות הלוואי והסיכונים הכרוכים בו. חובה זו חזקה יותר בניתוחים שנקבעו לתאריך מסוים ואינם מהווים ניתוח חירום. חובה מוגברת יש בהליכים שאינם חובה רפואית כגון ניתוחים פלסטיים.

 

פורום רופאים

במידה ואתם זקוקים ליותר מחוות דעת רפואית אחת לתביעת רשלנות רפואית הגעתם למקום הנכון. פורום רופאים מחזיק מומחים מכלל הדיסציפלינות ואנו יכולים להגיש עבורכם חוות דעת משלימות כולל חוות דעת רפואית ראשונה להוכחת הרשלנות לצד חוות דעת רפואית שניה לאומדן הנזקים.

 

טרם ביצוע הליך רפואי משמעותי מומלץ לקבל חוות דעת רפואית שניה ממומחה בתחום. פספוס של ממצאים או מידע חיוני יכול לעיתים להוביל להמלצות שגויות דוגמת ניתוח מיותר או טיפולים רפואיים שאינם נכונים לבעיה הרפואית ממנה סובל המטופל. חוות דעת רפואית שנייה ממומחה בעל התמחות בתחום הרלוונטי מהווה צעד אחראי מצדו של כל מטופל.

יתכנו מצבים רבים בהם תידרש חוות דעת של מעל מומחה אחד. המקרים הנפוצים הם כאשר יש הבחנה בין הרשלנות לנזקים. כלומר יידרש מומחה אחד לבסס את הרשלנות שאירעה ומומחה נוסף לבסס את הנזקים וגובה הפיצוי הנדרש. רשלנות רפואית בה נפגע התינוק היא דוגמה למצב שכזה.

כאשר חוות הדעת השניה סותרת את זו הראשונה בצורה מהותית ועבר זמן בין קבלת החוות דעת השנייה ובינתיים המטופל סבל מהתדרדרות במצבו הדבר עשוי להעיד על רשלנות של המטפל הראשון. הדבר צריך להיבחן במבחן הרופא הסביר. כלומר האם בהתאם למידע שהוצג בפניו רופא סביר היה מאבחן נכון.

בכל תביעת רשלנות רפואית יש חובה לצרף חוות דעת רפואית בהתאם לדין. חוות הדעת נדרשת על מנת לבסס את עילת התביעה. בחוות הדעת המומחה סוקר את השתלשלות האירועים מבחינה רפואית ומצביע על המיקום המדויק שבו אירעה הרשלנות. הוא בנוסף סוקר את הנזקים של המטופל וקושר בין השניים בקשר סיבתי.

חוות דעת רפואית שניה
חוות דעת רפואית שניה
לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי