כל מה שחשוב להבין לגבי חוות דעת גריאטרית

להאזנה:

 

עורכי דין נזקקים להגיש חוות דעת גריאטרית במגוון הליכים שונים ולמטרות שונות וכל חוות דעת צריכה להתאים לסוג ההליך ולמטרתו. ישנם מצבים בהם יש צורך בחוות הדעת על מנת לבסס רשלנות בתחום הגריאטרי, הן בתביעות כנגד מוסדות רפואיים והן כנגד מוסדות טיפוליים כמו בתי אבות. ישנם מצבים בהם נדרשת חוות דעת פסיכוגריאטרית בכל הנוגע לכשירות משפטית ולקבלת פיצויים מגופים שונים.

 

רשלנות רפואית בגריאטריה

רשלנות רפואית בטיפול בקשישים יכולה להתרחש במגוון מקומות בהם ניתנים שירותים סיעודיים או רפואיים לקשישים. הטיפול יוגדר כרשלני כאשר הוא בוצע בחוסר מיומנות או ללא נקיטת מידת זהירות סבירה במידה והדבר הוביל לנזקים לקשיש או חלילה למותו.

קשישים נחשבים לאוכלוסייה בסיכון מוגבר לרשלנות רפואית מכיוון שהם נמצאים בחיכוך גבוה יחסית עם המערכת הרפואית בהשוואה לשאר האוכלוסייה. במצבים רבים, בטעות תסמינים מוגדרים כקשורים למאפייני הגיל במקום לקבל מענה בהתאם לתסמינים עצמם. קיימים גם נזקים מתרופות הנובעים מהשפעות מצטברות של תרופות שונות.

רופאים המטפלים בקשישים נדרשים בחובת זהירות מיוחדת על מנת למנוע נזקים מעין אלו ועליהם במתן כל תרופה חדשה לוודא את השפעותיה ואת האופן בו היא עשויה להשפיע על בריאותו של המטופל גם עקב המפגש עם התרופות הנוספות שאותן המטופל כבר נוטל.

כל מה שחשוב להבין לגבי חוות דעת גריאטרית
כל מה שחשוב להבין לגבי חוות דעת גריאטרית

חוות דעת גריאטרית לרשלנות רפואית

על מנת להוכיח רשלנות בטיפול במסגרת תביעת רשלנות יש צורך להגיש חוות דעת גריאטרית של רופא מומחה. בחוות הדעת יש להציג את הטיפול שניתן לקשיש ואת הנזקים שנגרמו לו בעקבות כך. חוות דעת רשלנות רפואית העוסקת בקשישים דומה לחוות דעת אחרות בתחום ובמסגרתה יש צורך לבסס את עילת התביעה. המומחה נדרש לתאר את השתלשלות הרשלנות ואת הקשר הסיבתי שבין הרשלנות לבין הנזקים שנגרמו לקשיש.

 

רשלנות בטיפול במקרים של הזנחה והתעללות

לצוותים רפואיים וסיעודיים הבאים במפגש עם האוכלוסייה הקשישה ישנה מחויבות להגן על הקשישים לא רק בהיבט הרפואי והם נדרשים לזהות סימנים להזנחה או התעללות. כמובן שהצוותים עצמם מחויבים לספק טיפול מיטבי וחומל ופגיעות על ידי אלו האמונים על הטיפול בקשיש הן חמורות במיוחד וניתן לתבוע פיצויי נזיקין במקרים מעין אלו.

לצד התביעה עבור נזקי גוף כאשר מדובר בנזקים שנגרמו עקב ההתעללות של גורם האמון על רווחתו של הקשיש הדבר עשוי להיחשב לתקיפה ולניצול של חסר ישע המצדיקה ענישה מחמירה בהתאם לדין הפלילי.

 

אי מניעת נפילה בעת אשפוז

מקרים רבים של רשלנות רפואית המגיעים לפתחם של בתי המשפט קשורים במניעת נפילות של קשישים במסגרות רפואיות וטיפוליות שונות. לפי הערכות של משרד הבריאות כשליש מהקשישים נופלים לכל הפחות פעם אחת בשנה. בהתאם להנחיות של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות יש חובה לקיים אומדן סיכון לנפילה בכל קבלה של קשיש למסגרת אשפוזית.

באומדן יש לקחת בחשבון גורמי סיכון כגון מגדר, גיל, היסטוריית נפילות בעבר, קושי תחושתי, חולשה וכן הלאה. במקרה שבו הקשיש מוגדר כבעל סיכון גבוה לנפילה ישנה חובה לנקוט באמצעים  שונים למניעת הנפילה. אלו כוללים מיקום של החולה בסמוך לצוות, הרמה של דפנות המיטה ואף שמירה צמודה במידה והדבר נדרש. במקרי קיצון יש לבצע גם בקשירה מניעתית.

 

סקירה מקיפה בחוות הדעת

במקרה שבו הצוות לא פעל בהתאם למצופה ממנו ומוגשת תביעת רשלנות רפואית יהיה צורך להגיש חוות דעת רפואית מפורטת הסוקרת את גורמי הסיכון שהתקיימו, אמצעי הזהירות שהיו צריכים להתבצע ולא ננקטו וכיצד הדבר קשור לפגיעות שנגרמו בנפילה. יהיה צורך במסגרת חוות דעת גריאטרית זו להסביר את ההשפעות הדרמטיות של הנפילה על המשך חייו של הקשיש ועל  סיכוייו להשתקם.

 

תביעת בית אבות

לא רק כנגד מסגרות האשפוז הרפואיות ניתן להגיש תביעות רשלנות. בתי אבות מחויבים לנקוט באמצעי זהירות על מנת לשמור על ביטחונם של הדרים בהם. כשאר ישנה הפרה של חובת הזהירות וכתוצאה מכך נגרמו לדייר נזקים הדבר עשויי להצדיק פיצויים. בהקשר זה, בחוות הדעת יהיה צורך לפרט כיצד הופרה חובת הזהירות הקונקרטית והמושגית על ידי המוסד הנתבע.

 

מי רשאי להגיש תביעה

בכל הנוגע לתביעות רשלנות בטיפול בקשיש, הן הקשיש במידה והוא חי והן יורשיו החוקיים במידה והוא נפטר רשאים להגיש את התביעה. במידה והקשיש אינו כשיר משפטית ויש צורך בפיצויים על מנת לספק לו את הטיפול הנדרש למצבו, האפוטרופוס שלו זכאי להגיש את התביעה בשמו.

 

חוות דעת פסיכוגריאטרית

כאן מדובר על סוג אחר של חוות דעת גריאטרית אשר לרוב משמשת שלא במסגרת תביעות רשלנות רפואית. חוות דעת זו נועדה לבחון את מצבו של הקשיש מהיבטים שונים לרבות בכל הנוגע לרמת התפקוד היום יומית שלו והקשיים העומדים בפניו. חוות הדעת מדרגת את מצבו הקוגניטיבי והנפשי של הקשיש לצד הערכה כללית של מצבו.

חוות דעת גריאטרית מסוג זה נדרשת בעת הגשת תביעות שונות כנגד הביטוח הלאומי או חברת הביטוח הפרטית לצורך קבלת קצבאות כמו גם, עבור קבלת אישור להעסקת עובד זר.

 

סיכום חוות דעת גריאטרית

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של חוות דעת גריאטרית בהרחבה. כפי שציינו, ישנם שני סוגים מרכזיים של חוות דעת בתחום זה, חוות דעת הנוגעת לרשלנות רפואית וחוות דעת הנוגעת למצבו של הקשיש. בתחום של תביעות רשלנות רפואית לרוב חוות הדעת נדרשת לאחר נפילות של מטופלים, שגיאות בטיפולים התרופתיים, איחורים באבחון ואבחון שגוי.

 

לעבוד עם הטובים ביותר

כעורכי דין העוסקים בתביעות רשלנות רפואית אתם מכירים היטב את החשיבות של חוות דעת גריאטרית בהוכחת נזקים רפואיים ללקוחותיכם. אם אתם זקוקים למומחה בתחום הגריאטרי לחברת פורום רופאים אנשי מקצוע מומחים בעלי שם וניסיון בתחום התמחות זה. המקצועיות שלנו יכולה לעשות עבורכם את כל ההבדל בבית המפשט.

כמו בכל תביעה על נזקי גוף הפיצוי הינו אינדיבידואלי ותלוי בנתוני הקשיש טרם הפגיעה ובהיקף הפגיעה שנגרמה לו מבחינה רפואית, תפקודית וכן הלאה. מכיוון שתחולת החיים של קשישים קצרה וצרכיהם התפקודיים והסיעודיים גדולים, גם ללא קשר לרשלנות, במקרים רבים מדובר בהיקפי פיצוי נמוכים יחסית.

כאשר מגיע קשיש לטיפול רפואי, עצם היותו של המטופל קשיש עשוי לסמא את עיניו של הרופא המטפל. במקרם רבים הרופא ייטה לייחס לסימנים ותסמינים שונים את הגיל במקום לתת את הדעת על הבעיה הרפואית הממשית שניצבת בפניו.

גריאטריה עוסקת בבעיות רפואיות בגיל השלישי ופסיכיאטריה עוסקת בבריאות הנפש. השילוב של תחומים אלו עוסק במצבים בהם מטופלים בגיל השלישי סובלים ממחלות שונות  הכוללות גם תסמינים נפשיים, לרבות חרדות ודיכאונות. חוות דעת פסיכוגריאטרית מהווה כלי חשוב באבחון מטופלים בגיל השלישי לשם קביעת הטיפולים המתאימים ביותר לכל מטופל.

מטופלים סיעודיים רבים מתקשים לתקשר כראוי. על מנת לזהות מצבים של טיפול רשלני או התעללות חשוב להתמקד במאפיינים החיצוניים. חשוב לשים לב לירידה חריגה במשקל, סימנים של נפילות או מכות, שינויי התנהגות קיצוניים כגון, חרדה, פחד והסתגרות.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי