חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח

להאזנה:

 

ניתוח הינו הליך רפואי פולשני שמשום המורכבות והאופי שלו עשוי לעתים לסכן את בריאות וגופו של המטופל העובר אותו ויתרה מכך, לעתים אף לסכן את חייו. הלכה למעשה, כמו בהליכים רפואיים אחרים, גם בעת ניתוח יכול רופא להתרשל בתפקידו וההשלכות לכך יכולות להיות הרות גורל. במקרים שכאלה, מומלץ לקבל חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח מרופא מקצועי מנוסה ובעל שם בתחומו על מנת שתוכלו לבסס את תביעת הרשלנות הרפואית של הלקוח שלכם. 

 

ניתוח – הליך רפואי עם סיכון רב

הלכה למעשה, למרות ההתקדמות המשמעותית בעולם הרפואה – נותרה הפרוצדורה הרפואית הכירורגית בדמות ניתוח כהליך רפואי שעשוי להציב סיכון עבור בריאותו ושלמות גופו של המטופל העובר אותו. זאת, בכפוף לשוני ולספקטרום הרחב הקיים בין ניתוחים כאלה ואחרים הן במידת המסוכנות הנשקפת מהם והן במידת המורכבות הנדרשת על מנת לבצעם. אולם, כאשר מדובר בניתוחים המסוכנים והמורכבים יותר בסקאלה -נשקף, הלכה למעשה, למטופלים סיכון רב יותר ועל אחת כמה וכמה כאשר הרופא ו\או הצוות הרפואי מתרשלים בתפקידם ופועלים באופן בלתי מקצועי.

 

ביצוע פעולה שגויה מצד הרופא המנתח

כאמור לעיל, בהתאם למידת הסיכון והמורכבות הנשקפת מהניתוח המבוצע כך גם עלותה של טעות מצד הרופא המנתח ו\או הצוות הרפואי תהיה בעלות גבוהה יותר. מטבע הדברים, הרופא יכול לטעות באופן אקטיבי בביצוע הניתוח בין אם במקרה של פגיעה באיבר, ביצוע הניתוח באופן שגוי ולא מדויק ובין אם בניתוח איבר אחר שלא נדרש לעבודה במסגרת הפרוצדורה הרפואית.

חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח

ניתוח שבוצע באופן לא סטרילי

ניתוח הינו פרוצדורה רפואית פולשנית לכל דבר ועניין ועל כן, עומדת החשיבות בסטריליות בסביבת העבודה. הלכה למעשה, מקרים בהם הרופא המנתח ו\או הצוות הרפואי עבדו באופן שאינו סטרילי על פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת – עשויה המטופל לקבל זיהומים כאלה ואחרים שעשויים להזיק לו ואף חמור מכך.

 

היעדר מעקב

מעקב אחר מצבו וסימניו החיוניים של המטופל במהלך הניתוח הוא עניין של מה בכך – מעקב רפואי מקצועי מטעם הרופא והצוות הרפואי יכולים למנוע פגיעות בריאותיות וגופניות קשות במטופל על ידי טיפול מוקדם בסיבוכים אפשריים ויתרה מכך, במקרים מסוימים מעקב מקצועי ראוי והולם עשוי לעשות את ההבדל בין חיים ומוות של המטופל.

 

חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח – מה כדאי שתכלול?

חוות דעת רפואית בכלל וחוות דעת רשלנות רפואית בניתוח בפרט צריכה להתייחס לחלקים המהותיים והמרכזיים ביותר בתביעת הרשלנות הרפואית בניתוח ויתרה מכך, גם להעניק התייחסות הולמת למצבו הרפואי של המטופל. הלכה למעשה, ככל שחוות הדעת הרפואית תכלול פרטים מהותיים ומדויקים יותר ביחס לרכיבי תביעת הרשלנות השונים – כך, גדל כוחה במסגרת התביעה.

 

גובה הנזק שנגרם ללקוח שלכם

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים בתחום הרשלנות הרפואית בניתוח תעמוד על גובה הנזק שנגרם ללקוח שלכם – וכך, תוכל לכמת אותו בהתאם. מטבע הדברים, כימות הנזק הוא חשוב ביותר בתביעה הנזיקית בכלל ותביעת הרשלנות הרפואית בניתוח בפרט.

 

עמידה על מקור הנזק

הלכה למעשה, במקרים מסוימים, לא ברור כלל כי הרופא ו\או הצוות הרפואי הם המקור לנזק. באותה מידה יכול להיות שמקור הנזק הוא המחלה ממנה סובל המטופל ולרופא או הצוות הרפואי לא הייתה כל יד בכך. במקרים כאלה, חוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה, מקצועי ומנוסה עשויה לשפוך אור על המקרה ולעמוד על כך שהצוות הרפואי הוא מקור הנזק.

 

עמידה על רכיב ההתרשלות

מטבע הדברים, רכיב ההתרשלות הוא אחד מהרכיבים המהותיים והחשובים ביותר בתביעת הרשלנות הרפואית. חוות הדעת בתחום הרשלנות הרפואית בניתוח מטעם פורום רופאים תבקש לעמוד על כך שהרופא המנתח ו\או הצוות הרפואי נהגו באופן שאינו מקובל, מקצועי שאינו הולם את הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום. כלומר, שהרופא התרשל בתפקידו וסטה מן הסטנדרט המקצועי וממתחם הסבירות. רופאינו המקצוענים בעלי ניסיון עתיר שנים בתחומי רפואה שונים יוכלו לעמוד על קביעה זו בהינתן עובדות ונסיבות המקרה.

 

הקשר הסיבתי

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים בתחום הרשלנות הרפואית בניתוח תוכל לעמוד על קיומו של הקשר הסיבתי בין התרשלותו של הרופא ובין הנזק שנגרם ללקוח שלכם. קרי, עמידה על כך שאילו לא היה נוהג הרופא ו\או הצוות הרפואי באופן שנהג לא היה נגרם הנזק למטופל. כידוע, בהיעדר עמידה איתנה על קשר זה – עשויה לרדת תביעת הרשלנות הרפואית לטמיון.

 

מידת הפגיעה באיכות החיים של הלקוח

חוות הדעת בתחום הרשלנות הרפואית בניתוח מטעם פורום רופאים, בנוסף לאמור לעיל, תבקש לעמוד כל מידת הפגיעה באיכות החיים של הלקוח שלכם בעקבות הנזק שחווה כתוצאה מן הרשלנות הרפואית.

 

עמידה על הפיצוי ההולם ללקוח

כאמור לעיל, באמצעות עמידה על גובה הנזק שנגרם ללקוח שלכם וכמותו – יכולה חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים לעמוד על הפיצוי ההולם ללקוח שנפגע מרשלנות רפואית בניתוח. קביעה זו חשובה ביותר עבור הלקוח שנפגע, שכן עמידה נכונה על גובה הנזק שנגרם לו תוכל לאפשר לו לקבל את הפיצוי המתאים שיאפשר לו, ככל הניתן, להחזיר את חייו בחזרה אל מסלולם.

 

חוות דעת רפואית – למה דווקא בפורום רופאים

הלכה למעשה, בפורום רופאים מועסקים מיטב הרופאים המומחים בתחומי רפואה שונים ומגוונים. מלבד המקצועיות והניסיון הרב של רופאינו בתחום הרפואה בו הם מתמחים – רופאינו הינם בעלי התמחות בכתיבת חוות דעת רפואית לבתי המשפט; יכולת זו מקנה לחוות הדעת הרפואית בפורום רופאים נופח נוסף המעניק יתרון ללקוחותינו בבתי המשפט.

 

מגוון מומחים משלל תחומי הרפואה

בפורום רופאים מועסקים רופאים מומחים רבים ממגוון תחומי הרפואה השונים – עובדה זו מאפשרת ללקוחותינו וללקוחותיהם להגיע לפורום רופאים בראש שקט תוך ידיעה שאצלנו יוכלו לקבל את כל השירות אותו הם צריכים במסגרת חוות הדעת הרפואית בכלל וחוות הדעת רשלנות רפואית בניתוח בפרט. האפשרות לקבל שירות ממגוון רב של רופאים מומחים, מקצועיים ומנוסים במקום אחד חוסכת ללקוחותיו משאבים וזמן רב בניהול התביעה הנזיקית.

 

התמחות בכתיבת חוות דעת רפואיות

למרות העובדה שכל רופא מומחה מוסמך ורשאי לכתוב חוות דעת רפואית עבור המבקש אותה – אין זה אומר בהכרח שחוות דעת רפואית זו תהיה מתאימה והולמת עבור תביעת הרשלנות הרפואית של הלקוח שלכם. הרופאים המומחים המועסקים בפורום רופאים הינם מומחים בכתיבת חוות דעת רפואיות עבור בתי המשפט ועל כן, יודעים כיצד לנסח את חוות הדעת הרפואית, לאילו רכיבים מהותיים ומרכזיים יש להתייחס במסגרתה ועוד. יכולת זו של רופאינו המומחים מעניקה ללקוחותינו יתרון ברור בבתי המשפט.

 

זקוקים לחוות דעת רשלנות רפואית בניתוח? הגעתם למקום הנכון

בפורום רופאים תקבלו שירות מטעם רופאים מומחים מקצועיים, מנוסים ובעלי שם בתחומם – זאת, תוך שמירה על מחירים תחרותיים והוגנים. יתרה מכך, הניסיון של רופאינו המומחים בכתיבת חוות דעת רפואיות מהווה יתרון ברור עבור הלקוחות שלנו. במידה והינכם זקוקים לחוות דעת רשלנות רפואית בניתוח עבור הלקוח שלכם – הגעתם למקום הנכון.

 

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי