חוות דעת רפואית לביטוח לאומי

להאזנה:

 

חוות דעת רפואית לביטוח לאומי תשמש כל אדם אשר סובל מפגיעה, מגבלה או מחלה לצורך קבלת קצבה או תקבול מן המוסד לביטוח לאומי. חוות הדעת הרפואית תשמש מעין מצע עובדתי ראשוני עבור ביטוח לאומי המצביע על כך שהאדם אכן סובל מפגיעות כפי שהוא טוען. חוות דעת רפואית לביטוח לאומי היא חשובה, שכן בהיעדרה יפחתו הסיכויים לקבלת פיצוי מביטוח לאומי.

 

חוות דעת רפואית לביטוח לאומי – מתי צריכים אותה?

ישנם מגוון מקרים שבגינם יש צורך בחוות דעת רפואית כאשר פונים לביטוח לאומי על מנת לקבל פיצוי, ביניהם:

 

תאונת עבודה

במקרים בהם שבשל התרחשותה של תאונת עבודה נפגע עובד המבוטח בביטוח לאומי, יש צורך בקבלת חוות דעת רפואית המאמתת את הפגיעה לצורך קבלת תקבולים מן המוסד לביטוח לאומי.

 

נכות כללית

מדובר במקרים בהם נפגע אדם פגיעה שאינה תוצאה של תאונת דרכים או לחלופין, תאונת עבודה (ראו מאמרנו בנושא "חוות דעת רפואית תאונת עבודה"). כמו כן, גם מקרים בהם חלה אדם במחלה שמונעת ממנו לעבוד כבעבר תיכלל תחת הגדרה זו.

חוות דעת רפואית לביטוח לאומי
חוות דעת רפואית לביטוח לאומי

 

מחלת מקצוע

מדובר במקרים בהם אדם חלה במחלה בשל נזקים מצטברים שחווה במקום העבודה – למשל, חשיפה לחומרים מסוכנים.

 

מדוע כדאי להצטייד בחוות דעת רפואית

כדי לממש קצבת נכות כללית וקצבאות נוספות, צריך שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בנכות של המבקש. כפי שיוסבר להלן, המוסד לביטוח לאומי יערוך ועדה רפואית שתקבע מהי מצבו הרפואי ובהתאם, מהי מידת זכאותו של אדם לתקבולים.

חוות דעת רפואית מקצועית של רופא תספק לוועדה הבוחנת חוות דעת נוספת, אליה הם חייבים להתייחס – ככל שהצדק עימכם, חוות דעת רפואית חיצונית לביטוח הלאומי עשויה להועיל ואף לעתים, להטות את הכף בין קבלת קצבאות ותקבולים מן המוסד לביטוח לאומי לבין להישאר חסר כל פיצוי.

 

ועדה רפואית בביטוח לאומי

מטרתה של הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי היא להעריך ולקבוע מהי הנכות הכוללת של המבוטח שטוען למגבלה או לפגיעה – כך תיקבע הזכאות של המבוטח באשר להטבות הקבועות בחוק.

 

זימון לוועדה רפואית

המבוטח שטוען כי הינו בעל מגבלה או חווה פגיעה שגרמה לו למגבלה, ייבדק מטעם רופא מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי. מטבע הדברים, מומחיות הרופא או הרופאים שישבו בוועדה ייקבעו בהתאם לסוג הפגיעה שחווה המבוטח.

 

התייחסות הוועדה הרפואית לחוות הדעת הרפואית לביטוח לאומי

על פי הנהלים של המוסד לביטוח לאומי – תהיה חייבת הוועדה הרפואית, לכל הפחות, להתייחס לחוות הדעת הרפואית שניתנה למבוטח באופן שהוא ענייני ומנומק.

 

חוות הדעת הרפואית לא תקבע את תוצאות הוועדה

משום שחוות הדעת הרפואית הינה חיצונית לביטוח לאומי, ומה שיקבע את גובה התקבולים שיקבל המבוטח הוא למעשה ההחלטה של הועדה הרפואית של ביטוח לאומי; העובדה כי חוות הדעת הרפואית מאשרת את קיומו של מצב רפואי מסוים, לא מחייבת בשום אופן את הוועדה של המוסד לביטוח לאומי לפסוק על פי הנאמר בחוות הדעת הרפואית.

למעשה, הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, מטבע הדברים, תתייחס במידה של חשדנות לדבריו של המבוטח, שכן לו יש יתרון כלכלי בהצגת מצג אשר מרע את מצבו הרפואי.

 

חוות דעת נכות ביטוח לאומי

דרגת הנכות תיקבע על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי על פי רשימת הליקויים שמוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי. קצבת הנכות תוענק לאדם שאיבד את כושר השתכרותו בלפחות 50% בשל הנכות ממנה הוא סובל. (ראו מאמרנו בנושא: "חוות דעת רפואית לקבלת אחוזי נכות")

לכל ליקוי רפואי נקבעת רמת אחוזי נכות שונה. עם זאת, כאשר יש יותר משני ליקויים תיקבע דרגת הנכות באופן משוקלל ולא באופן של חיבור האחוזים. כלומר, אם סובל האדם מאחוזי נכות בגין פגיעה א' בגובה 30% ובשל פגיעה ב', מאחוזי נכות של 20% – הוא אינו בעל אחוזי נכות של 50%, אלא של 44%.

 

אורטופד שנותן חוות דעת לביטוח לאומי

חוות דעת אורטופדית לביטוח לאומי תסייע בקביעת אחוזי הנכות של המבוטח בשלל פגיעות גופניות הקשורות בתחום האורתופדיה, כמו גם בהערכת מצבו הגופני. הבדיקה הרפואית האורתופדית, כמו בדיקות רפואיות אחרות שנעשות לשם מתן חוות דעת, תיעשה באופן יסודי תוך עיון במסמכים רפואיים רלוונטיים מן העבר והווה של המבוטח.

 

חוות דעת נוירולוגית לביטוח לאומי

כמו חוות דעת רפואיות אחרות, גם חוות דעת רפואית נירולוגית לביטוח לאומי רלוונטית למבוטחים שחוו תאונה, פציעה או כל חבלה אחרת שהסבה להם נזק. מטרתה של חוות דעת הנירולוגית לביטוח לאומי היא ביצוע הערכה של מידת חומרת הפגיעה הנירולוגית שתזכה את המבוטח, בהתאם למידת לחומרתה, באחוזי נכות מסוימים.

 

תאונת דרכים

לעתים, לאחר התרחשות תאונת דרכים, סובל הניזוק ממוגבלות נירולוגית. בין היתר, כאשר עקב תאונת הדרכים הוסב נזק למוח או לחוט השדרה.

 

מחלות כרוניות

כאשר אדם סובל ממחלות נוירולוגיות כרוניות – ביניהן, טרשת נפוצה, עשוי להיגרם לאדם קושי רב להתנהל בחייו – ולמעשה, לגרום לו לסבול ממוגבלות קשה. חוות דעת נוירולוגית לביטוח לאומי תסייע לחולה במחלה כרונית לאמת את מצבו הרפואי ולקבל סיוע ותקבולים כספיים מביטוח לאומי לצורך שיפור איכות החיים שלו.

 

בקשה תג נכה

תג חניה לנכה מאפשר לנהג להחנות את רכבו במקומות המיועדים במיוחד לנכים ואף במקומות בהם חניה כלל אינה מותרת.

 

זכאות

כדי להיות זכאי לתג נכה, על המבקש לסבול מבעיות רפואיות שונות:

 

אדם הסובל מנכות או מחלה

אדם יהיה זכאי לתג נכה במידה והוא סובל ממחלה שמקשה עליו ללכת, או ככל שתזוזה מסוכנת לבריאות שלו או לחלופין, במידה והוא מרותק לבית שלו.

 

אדם עיוור

כמו כן, על פי האמור בסעיף 1 לחוק חניה לנכים, גם אדם עיוור זכאי לקבלת תג נכה ככל שעונה על הדרוש הסעיף האמור והינו בעל תעודת עיוור או לקוי ראיה.

 

מימוש הזכאות

על מנת לממש את הזכות לקבלת תג נכה, יש להגיש טופס בקשה לתג נכה באופן מקוון.

 

אדם שעבר את גיל 67

אדם מוגבל ניידות שעבר את גיל 67 ועבר ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות מטעם משרד הבריאות, צריך לצרף את אישור הוועדה. בהיעדר אישור שכזה, יש על המבקש להגיש מסמכים מרופא מומחה בתחום המחלה שבגינה מתבקש התג.

 

אישור מגוף ממשלתי

במקרים מסוימים נדרשים אישורים מגופים ממשלתיים לזכאות לתג הנכה:

 

עיוורים

יש לוודא קיומו של אישור ממשרד הרווחה.

 

נכי צה"ל

יש לוודא קיומו של אישור ממשרד הביטחון.

 

נפגעי פעולות איבה

יש לקבל אישור על מצב זה מן המוסד לביטוח לאומי המאשר שאכן הינם נכים וכי תנועה בהיעדר רכב עשויה לפגוע בבריאותם.

 

פנו אלינו

הרופאים המומחים והצוות המשפטי בפורום רופאים מכירים היטב את תקנות הביטוח הלאומי. על כן, בידינו היכולת המקצועית להתאים אותן, באופן הטוב והמדויק ביותר, אל מצבו הרפואי ואל תביעתו של הנפגע.

ביצוע ניתוח של התיק במקרים שכאלה הינו קריטי וראשון במעלה, שכן כל אחוז נכות שייפסק לטובת הנפגע עשוי להווות את ההבדל בין קבלת פטור ממס הכנסה או קבלת קצבת הביטוח הלאומי לבין דחייתה של הבקשה. פנו אלינו בהקדם כדי לקבל שירות מקצועי ואדיב מצוות רופאים מנוסה בתחום.

חוות דעת רפואית לביטוח הלאומי נחוצה במקרים שונים, כגון תאונות עבודה, נכויות כלליות שאינן נגרמות מתאונות, מחלות מקצוע הנובעות מחשיפה במקום העבודה לחומרים מזיקים ונזקים נוירולוגיים מתאונות דרכים או מחלות כרוניות. היא משמשת בתור בסיס עובדתי ראשוני לביטוח לאומי, המעיד על הפגיעות שבגינן המבוטח תובע פיצויים והטבות שונות מהמדינה.

לחוות דעת רפואית יש חשיבות מכרעת שכן בלעדיה יורדים הסיכויים לקבל פיצויים מהביטוח הלאומי. היא מספקת נקודת מבט של מומחה חיצוני שהמוסד לביטוח לאומי שוקל בהערכת זכאותו של הפונה לקצבאות והקלות. חוות הדעת הרפואית תומכת בטענת המבקש, ובמקרים רבים אף מטה את הכף לטובת קבלת פיצויים.

הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי מתייחסת לחוות הדעת הרפואית שניתנה למבוטח בצורה עניינית ומנומקת. חוות הדעת הרפואית אמנם מאשרת את קיומו של ליקוי רפואי, אך אינה קובעת את החלטת הוועדה הסופית לגבי גובה הפיצוי. הוועדה בוחנת באופן עצמאי את מצבו של המבוטח, תוך התחשבות בחוות הדעת הרפואית כאחד ממספר גורמים.

בעת הערכת נכותו של האדם הפונה לקבלת גמלה או זכויות רפואיות אחרות מביטוח לאומי, הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי לוקחת בחשבון גורמים שונים. בין היתר מדובר בחוות הדעת הרפואית שניתנה על ידי רופא חיצוני, הצהרות הפונה לגבי מצבו ומסמכים רפואיים רלוונטיים. מלבד זאת, הוועדה שמה לה למטרה לקבוע את נכותו הכוללת של המבוטח בהתבסס על המגבלות או הפגיעות הספציפיות שנתבעו זכויות בגינן. דרגת הנכות נקבעת על פי רשימת ליקויים מוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי, והיא ממלאת תפקיד מכריע בקביעת הזכאות לקצבאות נכות וקצבאות נוספות.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי