ביטוח לאומי

בתחום ביטוח לאומי יש חשיבות מכרעת לשילובים של תחומי המשפט, הרפואה ותקנות הביטוח הלאומי וקצין התגמולים.

 

צוות המומחים של פורום רופאים

צוות המומחים של פורום רופאים יערוך עבורך חוות דעת, תעודות רפואיות והערכות נכות הנדרשות עפ"י חוק ותקנות הביטוח הלאומי וע"פ הנחיות לקביעת דרגות נכות על ידי הטובים ביותר בכל תחומי הרפואה, בין היתר בתחומים שלהלן :

 

נכות כללית

נכות כללית – קצבת נכות כללית מוענקת לאדם שאיבד את כושרו להשתכר ב-50% לפחות עקב נכותו (בעקבות מחלה או פציעה). במקרה של עקרת בית היא איבדה לפחות 50% מכושר התפקוד בעבודות משק הבית.

 

זכאות לנכות כללית

זכאות לנכות כללית נקבעת ע"פ הקריטריונים הבאים: תושב ישראל מעל גיל 18 עד הפנסיה המוגדר כנכה מטעם המוסד לביטוח לאומי. בעלי נכות רפואית שקבעו להם בביטוח לאומי 60% או 40% (אחד הסעיפים הרפואיים-לפחות 25%), עקרות בית המוגדרות כנכות אם קיבלו לפחות 50% נכות רפואית. בעלי אחוזי נכות רפואית המצוינים לעיל, שאיבדו לפחות 50% מכושרם להשתכר או לתפקד במשק הבית.

 

נפגעי עבודה

נפגעי עבודה – ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד.

 

מחלות מקצוע

מחלות מקצוע – מחלת מקצוע היא מחלה שהתגבשה אצל העובד בשל תנאי עבודתו.

 

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה הינו מצב שבו אדם איבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס בעקבות תאונה או מחלה. במצב זה עלול אותו אדם למצוא עצמו במצב של אובדן מקור הקיום וההכנסה.
על מנת למנוע מצב זה מבוטחים כל תושבי ישראל בביטוח אובדן כושר עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי ויש המבטחים את עצמם בביטוח פרטי למטרה זו.

 

גמלת ילד נכה

גמלת ילד נכה – גמלה שניתנת ע"י ביטוח לאומי במקרים של ילד הסובל מעיכוב התפתחותי חמור, בעלי ליקוי מיוחד או שזקוק לסיוע מיוחד.

 

נפגעי פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה – נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים, על פי החוק, לתגמולים כספיים ולהטבות שונות, המיועדים לסייע להם ולתמוך בהחלמתם.

 

שמירת הריון

שמירת הריוןגמלת שמירת היריון משולמת לאישה שנאלצה להעדר מעבודתה בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההיריון.

 

לידה

לידה – דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה.

 

אימוץ

אימוץ – ע"פ החוק, תושבים שקיבלו לאימוץ ילד אחד או יותר עד גיל 10, זכאים לקבל זכויות שונות מביטוח לאומי.

 

מס הכנסה

מס הכנסה – סעיף 9(5) לפקודה מקנה פטור ממס הכנסה עבור הכנסות של אחד מהיחידים הבאים: עיוור, נכה בשיעור של 100%, נכה בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד, נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד, הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

 

קצבת ניידות

קצבת ניידות – קצבה המשולמת למוגבל בניידות להשתתפות בהוצאות הניידות, בין שיש ברשותו ובבעלותו רכב ובין שאין ברשותו. לבעל רכב ולחסר רכב – תשולם תוספת לקצבה, אם המרחק מביתו למקום עבודתו וחזרה 40 ק"מ לפחות, לשם השתתפות בהוצאות הנסיעה הנוספות.

 

פוליו

פוליו לפי החוק מי שיוכר כנפגע פוליו, ונגרמה לו נכות עקב המחלה, יהיה זכאי לפיצוי חד-פעמי וכן לקצבה חודשית או מענק במקום הקצבה, בהתאם לאחוזי הנכות או המוגבלות בניידות.

 

שירותים מיוחדים

שירותים מיוחדים – לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים  מגיל 18 עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) במשק הבית או הזקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. בנוסף, זכאים לקצבה גם: מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות, מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר בחצי השנה שמיום ההשתלה, מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי – שלושה חודשים מיום ההשתלה, חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי, מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926. מי שנמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום אינו זכאי לקצבה.

 

אסירי ציון

אסירי ציון – תושב ואזרח ישראל שהרשות המאשרת הכירה בו כאסיר ציון או כבן משפחה של אסיר ציון שנמצא במאסר או כבן משפחה של הרוג מלכות, זכאי לגמלאות על-פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם התשנ"ב – 1992 ועוד.

 

סיכום

הרופאים המומחים בפורום רופאים והצוות המשפטי מכירים לעומקן את תקנות ביטוח לאומי וקצין התגמולים ובידם היכולת המקצועית להתאימן למצב הרפואי של החולה.
ניתוח התיק במקרים אלה משמעותי מאוד: כל אחוז נכות נוסף אותו יקבל הלקוח, עשוי לעשות את ההבדל בין קבלת פטור ממס הכנסה או קבלת קצבת הביטוח הלאומי לבין דחיית הבקשה.

לליווי רפואי מקצועי של רופא מומחה לאורך כל התהליך, לרבות סיוע בחקירות (ללא עלות) לחץ כאן.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי