בקשה לתג נכה

להאזנה:

 

בקשה לתג נכה נובעת מהצורך של אנשים המוגבלים בניידותם בשטחי חנייה מותאמים, הן לעלייתם והורדתם הבטוחה מכלי הרכב והן לגישה קרובה מהחנייה אל היעד כדי למנוע קשיים הכרוכים במאמצי התניידות ממושכים. במאמר זה נפרט בנוגע לזכאות לתג הנכה, הדרך לקבלו וחוות הדעת הרפואית שלוקחת חלק בקביעת הצורך בתג זה.

 

מהו תג נכה?

תג חניה לנכה או תו נכה/ תג נכה, הוא תעודה והיתר הניתן מאת משרד הרישוי לאנשים שבנסיבות רפואיות מוגבלים בניידותם. הם זקוקים לעזרים כדי להתנייד כמו מקל הליכה, קביים או כיסא גלגלים, סובלים ממחלה הפוגעת ביכולת התנועה כמו קישיון או פגיעה בעורקי הרגליים ולעתים גם מנכות מסוימת שנקבעה עבורם בוועדת הניידות ממשרד הבריאות, כמו למשל במקרים של ליקוי ראייה.

תג החניה ניתן בנסיבות קפדניות והדרך לקבלתו גדושה בבירוקרטיה, המקפלת בתוכה מכלול רחב של זכויות נוספות. התג מונפק על גבי כרטיס קשיח המוצמד לחלון הקדמי ברכב בצד שמאל, או לחילופין בחלון של מושב הנהג כך שיהיה אפשר להבחין בו בבירור.

 

תנאי הזכאות מול משרד התחבורה

להלן הקריטריונים שמקנים זכאות לתו נכה במשרד התחבורה:

 • דרגת נכות של 60% לפחות, שמכוחה ההתניידות בדרכים ללא רכב מתאים עשויה לגרוע מהמצב הבריאותי ולפגוע בו.
 • אדם שנדרש לרכב כאמצעי התנועה שלו בעקבות נכות קיימת ברגליו.
 • אדם נכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך התניידותו.

בקשה לתג נכה

במענה לתנאי הזכאות, יונפק לזכאים אחד משלושה סוגים של תג נכה:

הסוג הראשון – צבעו כחול ועליו סמל כיסא גלגלים. זהו תג נכה המיועד לנכים שזקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, או שמשתמשים ברכב המהווה עבורם אמצעי ניידות בשל מגבלה בהליכתם.

הסוג השני – צבעו ירוק ועליו סמל משולש. זהו תג נכה ייחודי לבעלי מוגבלויות שאינם מתניידים עם כיסא גלגלים.

הסוג השלישי – תג חנייה לנכה בצבעים ירוק וכחול (שילוב בין שני הסוגים הקודמים) ועליו סמל של פרח הכלנית. זהו תג ייחודי המיועד לנכי צה"ל בלבד.

 

בקשה לתג נכה מעניקה זכויות שונות

בקשה לתג חניה וקבלתו בסופו של דבר, מתירה לחנות את כלי הרכב בכל מקומות החנייה השמורים לנכים, לרבות אזורים אסורים לחניה – כל עוד לא מתרחשת הפרעה לתנועה ובהתאם לשיקול דעת סביר. בנוסף, עומד לבעלי התג סל הטבות מגוון, המקנה להם גם הנחות בחניונים שונים בכל רחבי הארץ (בכפוף להסדר עם אותו חניון) וכן חניה ללא תשלום באזורים ציבוריים הנגישים לנכים ובהם החניה לכלל הרכבים האחרים היא בתשלום.

כמו כן, בעלי תג חנייה לנכה רשאים לחנות ללא תשלום באזורים המסומנים כחול-לבן – בתנאי שקיימת הזכות באותה רשות מקומית לעשות זאת. קיים גם פטור חלקי מתשלום אגרת רישוי הרכב שמשמש את הנכה והיתר לנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית. כל הזכויות הללו ניתנות למימוש כל עוד ורק אם הנכה עצמו נוכח ברכב – בין אם כנהג ובין אם כנוסע.

 

ליקויים רפואיים מזכים בקבלת תג נכה

משרד הרישוי מכיל רשימה של הנחיות מסודרות, בהן יש כמה וכמה ליקויים המספקים את הזכאות לקבלת תג נכה. ליקויים אלו לעתים לא מדויקים או אחידים בהגדרתם, מה שמעורר את הצורך להגדיר ולפרט לגביהם דרך חוות דעת רפואית מתאימה, שתוגש לביטוח הלאומי ותשמש בהמשך לפנייה לוועדה הרפואית של משרד הבריאות. להלן רשימת הליקויים המזכים:

ליקויים נוירולוגיים – כל פגיעה בעצבים המוטוריים של הגפיים התחתונות, המלווה בפעילות ירודה של השרירים או העדר פעילות. בין המחלות הללו ניתן למצוא ALS, פרקינסון, אירועים מוחיים, טרשת נפוצה, אפילפסיה, נוירופתיה, רדיקולופתיה ועוד.

ליקויים נשימתיים – כל מחלת ריאות מכל סוג, שגורמת לירידה תפקודית ופוגעת ביכולת המאמץ בהליכה. מחלות לדוגמה הן מחלת ריאות חסימתית, מחלת ריאות אינטרסציאלית ומחלת ריאות רסרקטיבית.

ליקויים אורתופדיים – שורה של פגיעות וחבלות במערכת השלד התחתונה הגורמות להגבלה קשה בתנועה, כמו למשל בעיות קשות במפרקי הירכיים או הברכיים ואף החלפת מפרק, הגבלה ניכרת בעמוד השדרה המותני ועוד.

ליקויים בכלי הדם ההיקפיים – כל ליקוי בזרימת הדם לעורקי הרגליים המביא לקושי תנועתי ניכר עמו למשל PVD בגפיים התחתונות בעקבות מחלת הסוכרת.

ליקויים נוספים – על פי התקנות של משרד הרישוי, BMI מעל 45, עיוורון, דיאליזה וסרטן גרורתי מאפשרים גם הם הגשת בקשה לתג נכה.

 

הצורך בחוות דעת רפואית מקצועית ומנומקת

כפי שאתם מבינים, הדרך לנימוק ולתימוכין בכל אחד מהמצבים הרפואיים הללו עוברת דרך חוות דעת רפואית מקצועית. חוות הדעת נדרשת להיות מנומקת ביותר, להביע כנדרש את מצבו של התובע ולקשור בין מצבו התפקודי ובין מחלתו או פגיעתו.

חוות הדעת הרפואית כשלעצמה איננה מוגשת בשום שלב למשרד התחבורה, אך היא מהווה תנאי מקדים לקבלת אחוזי נכות במוסד לביטוח הלאומי ולקביעת מצב הניידות של אותו אדם בוועדה רפואית במשרד הבריאות.

למעשה, ככל שחוות הדעת הרפואית תהיה מנומקת ומפורטת, תצביע כראוי על אבחנה ברורה למצב ותקשור בינה לבין מצבו התפקודי של הנפגע, כך היא תוכל לסייע בהמשך הדרך במימוש זכויות נוספות כמו בקשה לתג נכה. חוות הדעת הרפואית תתייחס כבר מבראשית למגבלת ההליכה הקיימת ותמנה אותה כאחת מההגבלות התפקודיות הבולטות שמהן סובל התובע.

 

פרוצדורת הגשת בקשה לתג נכה וקבלתו

הגשת בקשה לתג נכה כרוכה בצירוף מספר מסמכים:

 • מכתב בחתימתו של הנכה הכולל את הרכבים שלהם דרוש תו נכה (בציון מספרי הרכב, עד שניים על פי חוק).
 • צילום תעודת הזהות והספח
 • צילום רישיונות רכב
 • העתק מפרוטוקול הוועדה הרפואית או לחילופין אישור משרד הבריאות לאחר וועדה רפואית, או לחילופין מסמכים רפואיים שמעידים על הגבלה תנועתית ניכרת.

 

במקרים הבאים יידרשו אישורים נוספים:

 • ניצולי שואה: נדרשים להגיש גם אישור ממשרד האוצר על נכותם, תוך ציון העובדה שהתניידות ללא רכב תפגע בבריאותם הנוכחית.
 • נפגעי פעולות איבה: נדרשים להמציא גם אישור מהמוסד לביטוח הלאומי על נכותם, תוך ציון העובדה שהתניידות ללא רכב תפגע בבריאותם.
 • מטופלים בכימותרפיה: נדרשים להצגת אישור רפואי שמפרט את תוכנית הטיפולים עבורם ואת המועד לסיומה.
 • נכי צה"ל: עליהם רק לוודא כי ישנו אישור ממשרד הביטחון שעבר אוטומטית למשרד הרישוי לגביהם.
 • עיוורים: עליהם רק לוודא כי ישנו אישור ממשרד הרווחה שעבר אוטומטית למשרד הרישוי לגביהם.

 

כמו כן, כאשר מגיש הבקשה איננו בעצמו בעל הרכב, יידרשו מסמכים נוספים:

 • הרכב על שם בן/ בת הזוג – יש לצרף צילומי תעודת זהות וספח שלהם. אם מדובר בבני זוג שאינם נשואים, יש להגיש מסמך המעיד על קיום חיים משותפים.
 • הרכב על שם בן/ בת משפחה מדרגה ראשונה – יש לצרף צילום תעודת זהות וספח שלהם.
 • הרכב על שם בן/ בת משפחה מדרגה שנייה – יש לצרף 2 תצהירים חתומים מעורך הדין של המבקש ובעל הרכב המצהירים כי הרכב משמש אדם בעל מוגבלות.
 • הרכב על שם אפוטרופוס – יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס בחתימת בית המשפט.
 • הרכב על שם חברת השכרה/ ליסינג/ חברה – יש לספק אישור ממנה לכך שהרכב משמש את הנכה
 • הרכב על שם ארגון להובלת נכים – יש להגיש אישור מרשם העמותות המציין שהרכב משמש להסעה ולסיוע לנכים וכן תצהיר חתום מעורך דין שבו מצוין כי השימוש העיקרי ברכב הוא להסעת נכים ותג החניה ישומש בהתאם.

חברת פורום רופאים מתמחה בכתיבת חוות דעת רפואיות לצרכים משפטיים רבים, ביניהם גם חוות דעת מומחים לוועדות הרפואיות השונות, מהן נוצרות לתובעים זכויות הכרחיות רבות. אנו כאן עבורכם לכל פנייה בנושא ומקפידים למצוא את המומחה הטוב ביותר בהתאם למקרה הרפואי שלפנינו. נשמח להעניק לכם חוות דעת ראשונית ומקצועית לתחום הפגיעה ללא עלות.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי