♿ תג חנייה לנכה

אדם נכה שעומד בקריטריונים הקבועים בחוק חניית נכים, זכאי לקבל תו נכה מרשות הרישוי. מטרתו של תו החניה הוא למנוע סכנה ברורה לנכה ולאנשים הנמצאים בסביבת התניידותו, וכן כדי להקל עליו בהגעתו ממקום למקום.

התג יאפשר לנכה את חניית רכבו במקומות מיועדים לנכים, חניית הרכב בחניות בהן החנייה אסורה, פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, חניה בכחול-לבן ללא תשלום, נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית ועוד.

תג-חניית-נכה

החוק קובע כי אדם נכה הוא בין היתר, אחד מאלה:

 • אדם אשר נקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 60% לפחות.
 • אדם הזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
 • אדם הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בשל נכות ברגליו.
 • אדם שהונפקה עבורו תעודת עיוור על ידי משרד הרווחה.
 • נכים מטעם משרד הביטחון.
 • הורים לילד נכה העומד בתנאים המקדימים לקבלת תו נכה.
 • נפגעי פעולות איבה.
 • מוגבלי ניידות בכל גיל.

 

תעודת תג נכה

בעלי מוגבלויות המעוניינים לקבל לידיהם תעודת תו נכה, נדרשים להפנות בקשה לקבלת התעודה למשרד הרישוי, המחלקה לטיפול במוגבלי ניידות. לבקשה יצורפו המסמכים הרלוונטיים, לרבות טופס בקשה לקבלת תו נכה, צילום תעודת זהות, מכתב החתום בכתב ידו של הנכה ומפרט את מספרי הרכב המבוקשים (עד שני רכבים), צילום פרוטוקול רפואי או אישור מטעם משרד הבריאות המעיד על מצבו של הנכה וצילום רישיונות רכב.

התשובות לבקשות התווים נשלחות בתוך 90 ימים משליחת הבקשה. לא פעם קורה כי הבקשה נדחית, ועל כך ישנה זכות ערעור כעבור 90 ימים מהיום בו ניתנה ההחלטה. במידה וגם ערעור זה נדחה, ישנה אפשרות להגיש ערעור נוסף רק כעבור שנה מאותו היום בו ניתנה ההחלטה האחרונה.

 

"פורום רופאים" יעמדו לשירותכם בהגשת הבקשה לקבלת תג חניה לצורך פניה לקבלת תו נכה ניתן לקבל בפורום רופאים תיק אשר יכלול:

 • טפסי תביעה של הביטוח הלאומי
 • בדיקה אצל רופא מומחה
 • חוות דעת רפואית
 • מסמכים רפואיים רלבנטיים

 

תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי

דילוג לתוכן