חוות דעת רפואית לפי עניין רפואי

להאזנה:

 

חוות דעת רפואית מרופא מקצועי ומנוסה עשויה להטות את הכף בין כשלון התביעה לקבלת פיצוי לבין הצלחתה. למעשה, חוות דעת רפואית תסייע לכם וללקוחותיכם לבסס חלק חשוב ביותר בתביעתכם לפיצוי והוא למעשה הנזק הרפואי שנגרם ללקוח, בין אם ברשלנות רפואית ובין אם לאו, חוות דעת רפואית תבסס את תביעת הלקוח שלכם לקבלת התקבולים המבוקשים שלבסוף, יסייעו לו בשיקום חייו.

 

חוות דעת רפואית

אצלנו, בפורום רופאים, תוכלו לקבל חוות דעת רפואית מקיפה, מטעם מיטב הרופאים אשר תהווה אסמכתא לטיעוניו של הלקוח שלכם.

למעשה, חוות הדעת הרפואית מטעמנו, תסייע לכם להוכיח את הבעיה הרפואית הקיימת הלקוח שלכם, מתי נגרמה, מהי הנפקות בפועל של הבעיה הרפואית ממנה סובל הלקוח וכמובן, מהי מידת הנזק שלגביו עליו לקבל תקבולי ביטוח אשר יעזרו לו לשקם את חייו.

 

חוות דעת אורטופדית

אורתופדיה היא, הלכה למעשה, תת תחום בתוך עולם הרפואה שעוסק בבעיות שקשורות למערכות השריר – שלד של אדם.

למעשה, חלק מן הבעיות האורטופדיות יכולות להיגרם בשל שלל סיבות טבעיות ולחלופין, חלקן יכולות להיגרם בשם תאונה או חבלה. כידוע, חוות דעת רפואית מרופא מומחה בתחום האורתופדיה, בטרם התביעה, עשויה להטות את הכף, באופן משמעותי לטובת תביעתכם.

חוות דעת רפואית לפי עניין רפואי
חוות דעת רפואית לפי עניין רפואי

חוות דעת רפואית משפטית אורטופדית

לעתים, עשויה להתגלות מחלוקת על גובה הפיצויים ההולם במקרים של נזק שהוביל לבעיה אורטופדית.

בפועל, מחלוקות אלה, בדרך כלל, נסובות סביב הנסיבה שהובילה לבעיה האורטופדית; קרי, האם הבעיה האורטופדית נגרמה בשל מקרה שקרה או לחלופין, טראומה בעקבות המקרה ולא שהתרחשה בשל אורח חייו הבעייתי של התובע. לענייננו, חוות דעת מומחה תוכל לשפוך אור על נסיבות האירוע.

 

מה תכלול חוות הדעת האורטופדית

חוות הדעת האורטופדית בפורום רופאים, תכלול, בין היתר, כמה מן הפעולות להלן:

 

ההיסטוריה הרפואית

חוות הדעת האורטופדית תכלול את ההיסטוריה הרפואית של המטופל, שתסייע לשפוך אור על המקרה אולי אף הנסיבות שהובילו לנזק.

 

הערכה תפקודית

חוות הדעת תכלול את הערכת התפקוד של התובע, הן בעבר, כיום ובעתיד בכפוף למצב בהווה של התובע.

 

הערכה תפקודית

חוות הדעת תקווה מהי מידת התפקוד של התובע בהווה.

 

טיפולים עתידיים נדרשים

חוות הדעת הרפואית תקבע את מצבו בהווה של התובע ובהתאם, תוכל להעריך מהם הטיפולים העתידיים שידרשו למטופל כדי להחזיר אותו למידת התפקוד הגבוהה ביותר אליה יכול להגיע בכפוף לנסיבות המצב.

 

הנסיבות

חוות הדעת הרפואית בתחום האורתופדיה תשים את האצבע על הסיבות שהובילו, הלכה למעשה, לפגיעה בתפקוד התובע ובהתאם, תקבע האם אכן סבירה הטענה כי נגרם הנזק בשל הסיבה בגינה התובע תובע – רשלנות מקום העבודה וכו'.

 

חוות דעת רפואית משפטית פלסטיקה

חוות דעת רפואית משפטית בתחום הפלסטיקה, תסייע לתובע אשר עליו בוצע הליך רפואי פלסטי, לאמת ולקבוע האם ההליך שבוצע עליו בוצע בצורה רשלנית; קרי, צורה שסוטה מתחום הסבירות, לא נעשתה באופן נכון ומקובל ואף סיכנה ומסכנת את בריאותו של המטופל.

למעשה, חוות הדעת הרפואית תסייע לתובע לשים את האצבע על ההבדל שבין ניתוח פלסטי שהמטופל פשוט לא מרוצה ממנו לבין ניתוח פלסטי שנעשה באופן כושל אובייקטיבית, אשר לגבי השני יש מקום לפיצוי.

 

קביעת נזק אסתטי

חוות הדעת הרפואית תסייע למטופל שעבר הליך רפואי פלסטי לקבוע האם נגרם לו נזק אסתטי בעקבות ההליך הרפואי הפלסטי שעבר על גופו שנגרם בשל רשלנות רפואית.

 

פגיעה רפואית פלסטית שלא במסגרת הליך רפואי פלסטי

כמובן שלא כל פגיעה פלסטית היא תוצאה בלעדית של ניתוח פלסטית כושל, אלא יכולה להיות תוצאה של תהליך רפואי שבוצע באופן רשלני.

לצורך העניין, גם תפירה לא מקצועית עשויה להשאיר פגיעות פלסטיות בקרב המטופל. באמצעות קבלת חוות דעת רפואית משפטית בתחום הפלסטיקה, תוכלו לבסס עבור הלקוח שלכם האם מדובר בטיפול רפואי כושל או שמא טיפול רפואי תקין שהותיר צלקת בחוסר ברירה.

 

חוות דעת רפואית סכרת

סכרת היא מחלה נפוצה שמופיעה אצל רבים. למעשה, קיימים שני סוגי סכרת; סכרת סוג 1, או בשמה המוכר "סכרת נעורים" וסכרת סוג 2 אשר הסובלים ממנה הם בעיקר מבוגרים.

המחלה עשויה ויכולה לפגוע פגיעות קשות באדם משום שעשויה לפגוע בכליות, בלב, בעיניים ועוד.

 

רשלנות רפואית במקרי סכרת

לעתים, עלול לעלות החשש כי התקיים כנגד חולה סכרת טיפול רפואי לקוי שנכנס לגדר רשלנות רפואית. במקרים אלה, חוות דעת רפואית מקצועית הינה חשובה מאוד על מנת להעריך את הנזק וההיתכנות לקיומה של רשלנות רפואית שנגרמה על ידי סטייה מסטנדרטים ופרוצדורות רפואיות מקובלות.

 

מתי תתרחש הרשלנות הרפואית

רשלנות רפואית במקרי סכרת עשויה להתרחש כאשר ניתן טיפול רפואי לא מתאים, היעדר אבחון הולם למרות קיומם של תסמינים וסימנים מזהירים, היעדר בדיקות הולמות בנסיבות המקרה, התאמה שגויה של תרופות בהתבסס על המידע הקיים ועוד.

 

ועדה רפואית המוסד לביטוח לאומי

חוות דעת רפואית של רופא מומחה בתחום הסכרת יכולה להיות הרת גורל עבור תביעתו של הלקוח שלכם בביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי יכנס וועדה אשר במסגרתה תיקבע מידת הנכות של הלקוח. בהתאם, חוות דעת רפואית מחוץ לבדיקת הביטוח לאומי עשויה להוות מעין מצע עובדתי קריטי עבור הצלחת התביעה של הלקוח, שכן הוועדה צריכה להתייחס אליה.

 

חוות דעת רפואית אונקולוגיה

חוות דעת רפואית בתחום האונקולוגיה מסייעת בכל אותם המקרים הקשורים למחלת הסרטן.

לעתים, בעקבות מחלת הסרטן יכול המטופל לקבל קצבה מן הביטוח הלאומי או לחלופין, מענק. חוות הדעת הרפואית תוכל לסייע ללקוח שלכם בקביעת מצבו הרפואי שיהווה מצע עובדתי במסגרת התביעה.

 

מקרי אבחנה שגויה

היעדר אבחון או אבחון מאוחר של מחלת הסרטן בשל רשלנות רפואית עשויה לגבש תביעה נזיקית כנגד הגורם הרשלני.

בהתאם, חוות דעת רפואית מקצועית עשויה לגבש מימד חשוב ביותר בתביעה, שכן תסייע לקבוע כי אכן נעשה טיפול רשלני שבגינו לא ניתן טיפול הולם או לחלופין לא ניתן טיפול הולם בזמן שכתוצאה ממנו הוחמר הנזק של הלקוח שלכם.

 

חוות דעת רפואית נוירולוגית

מערכת העצבים בגוף יכולה לגרום לנזקים ארוכי טווח עבור אדם. נזקים נוירולוגים עשויים להיגרם לאחר מקרים של תאונת דרכים או פציעה אחרת.

לצורך העניין, תאונת דרכים עשויה להביא לכדי פגיעה מוחית. חוות דעת רפואית נוירולוגית תסייע לכם להוכיח מהי מידת חומרת הפגיעה שנגרמה ללקוח שלכם וכמובן, האם הפגיעה היא למעשה הגורם אשר גרם לנזק הנירולוגי.

 

חוות דעת נירולוגית רפואית משפטית

במקרים בהם עולה טענה של רשלנות רפואית שהביאה לפגיעה נירולוגית באדם, יש צורך בקבלת חוות דעת רפואית ומקצועית ממומחה שלמעשה תוכל הן לכמת את הנזק והן לקשר בין הנזק שנגרם ללקוח שלכם לבין הרשלנות הרפואית שהתרחשה לכאורה.

כמו כן, הוועדה הרפואית תסייע בקביעה האם התחרשה, הלכה למעשה, רשלנות רפואית שכזו שבגינה יוכל הלקוח לתבוע פיצויים נזיקיים מן המעוול.

 

חוות דעת רפואית לפי העניין הרפואי של הלקוח

חוות דעת רפואית הינה קריטית בהוכחת נזקים רפואיים ללקוחותיכם, בהיעדר חוות דעת שכזו סיכויי התביעה עשויים לפחות משמעותית, אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר ופנו אלינו לקבל חוות דעת מקצועית ומסורה מטעם הרופאים מומחים בעלי שם וניסיון הן בתחום הרפואה בכלל והן בתחום התמחותם בפרט.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי