חוות דעת אין אונות (אימפוטנציה)

להאזנה:

 

אין אונות או אימפוטנציה היא מצב של היעדר יכולת לשמור על זקפה מינית מספקת לאורך זמן דבר הבא לידי ביטוי בחוסר אפשרות לקיים יחסי מין. אין אונות יכולה להיגרם מסיבות שונות ולעיתים להיות תוצר של טיפולים רפואיים ומחלות אחרות. רשלנות רפואית בתחום יכולה להתרחש במגוון שלבים בטיפול ובאבחון ולהצריך חוות דעת אין אונות של מומחה בעת הגשת תביעה לבית המשפט.

 

סוגים שונים של רשלנות רפואית

אין אונות יכולה להיגרם מסיבות גופניות כמו מחלה אחרת או להתרחש כתופעת לוואי של תרופות ורשלנות רפואית במרשם תרופות. חוות דעת אין אונות נדרשת במסגרת תביעות רשלנות רפואית בהם הייתה מעורבת פגיעה במנגנון הזקפה. במקרים רבים יהיה צורך להציג לבית המשפט חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח כאשר במהלך הניתוח אירעה  פגיעה בעורקים, ברקמת החיבור או בשריר החלק.

 

רשלנות רפואית במקרים של אין אונות

תיקי רשלנות רפואית על אין אונות נוגעים לא רק לפגיעה שאירעה בניתוח שאינו קשור למצב הרפואי במסוים אלא גם סביב מתן טיפולים המסייעים לפתרון בעיות אימפוטנציה. בתחום עוסקים גם מרפאות שונות בהם ניתנים טיפולים התנהגותיים, שימוש במכשירי וואקום ואף הזרקה מקומית לאיבר המין.

 

חריגה מהנורמות במקובלות בתחום

במקרים בהם טיפול מסוים הסתיים בנזקים בלתי הפיכים למטופל יהיה צורך להציג חוות דעת רפואית המציגה הן את הנזקים שנגרמו למטופל והן את הטיפולים המקובלים בתחום וכיצד הטיפול המסוים שניתן חרג מהנורמות המקובלות בקרב העוסקים בתחום. הדבר נדרש במיוחד כאשר הטיפול נעשה בחוסר מקצועיות ובהיעדר הכשרה מתאימה תוך שימוש בחומרים מזיקים.

חוות דעת אין אונות (אימפוטנציה)
חוות דעת אין אונות (אימפוטנציה)

רשלנות רפואית באבחון

מקרי רשלנות רפואית בטיפול במחלות מין קיימים גם בשלב האבחון הראשוני. חוסר באבחנה נכונה עלול להוביל שלא לטפל במועד בבעיה הרפואית ממנה המטופל סובל וכתוצאה מכך להוביל לאין אונות .במקרים אלו חוות דעת אימפוטנציה תעסוק בהסבר לגבי מחלתו של התובע והטיפולים המקובלים בפרקטיקה בתחום.

המומחה יציג בחוות דעתו כיצד היה ניתן לאבחן את החולה כראוי לו הצוות הרפואי היה מתנהל כמצופה ממנו במבחן הרופא הסביר. חוות הדעת תעסוק בקשר הסיבתי שבין ההתרשלות באבחון ובין התוצאה של האימפוטנציה ממנה התובע סובל.

 

רשלנות רפואית במתן תרופה

גם כאשר האבחון של המטופל במחלת מין הינו מדויק ובמועד ישם מקרים בהם המקרה מגיע לבית המשפט לאחר שהאימפוטנציה נגרמה כתוצאה מתופעת לוואי של התרופות לעיתים עקב מינון לא נכון. במקרים אלו, חוות דעת אין אונות נכתבת על ידי מומחה לאורולוגיה ומחלות מין אשר יתאר בדוח את התרופה אותה נטל התובע ואת השפעתה וכיצד מדובר ברשלנות.

במתן תרופות לאין אונות ישנם גם מקרים בהם התרופה שניתנה גרמה להחמרת מחלת לב והרופא המטפל נדרש לברר היסטוריה רפואית מכיוון שתופעות הלוואי של תרופות אלו ידועות וניתן היה למנוע מצב זה מראש על ידי בירור מקדים המצופה מכל רופא בעת אישור של תרופה מסוג זה.

 

יידוע ואי קיום זכויות החולה

תיקי רשלנות רפואית הנוגעים לטיפול באין אונות לעיתים קשורים גם לאי קיום זכויות החולה. במקרים מעין אלו, חוות דעת רשלנות רפואית תעסוק בשאלה אם בעת מתן טיפול ספציפי הרופא יידע כמצופה ממנו את המטופל לגבי תופעות הלוואי האפשריות של הטיפול.

חוות דעת אימפוטנציה במקרה שכזה תעסוק באופן שבו הרופא לא מילא אחר הוראות חוק "הסכמה מדעת". כלומר המומחה יתאר מהו המידע שהיה מצופה מהרופא לפרט לגביו וכיצד הרשלנות באה לידי ביטוי בכך שהמידע לא הועבר ולהדגים כי לו זה היה עובר המטופל היה בוחר להימנע מההליך המסוכן שהוביל לתוצאה העגומה.

 

רשלנות רפואית שגרמה לאין אונות

בכתיבת חוות דעת אין אונות יש דגש על ראשי הנזק הלא ממוניים של כאב, סבל ועוגמת נפש במקרים רבים של תביעות המוגשות בתחום. במקרה של רשלנות רפואית שגרמה לאין אונות הדבר יכול לכלול הגדרה של הנזקים מבחינת חוסר היכולת ליהנות מיחסי מין עקב המצב הרפואי כמו גם, הטיפולים הרפואיים שיידרשו על מנת להביא ילדים לעולם והפגיעה ביכולת לבנות חיי משפחה עקב המצב.

בחוות הדעת יושם דגש גם על ההוצאות הנפשיות שייגרמו לתובע עקב מצבו לרבות הטיפולים הנפשיים שהוא עתיד להוציא בעתיד בעקבות המצב.

 

רשלנות רפואית באבחון וטיפול במחלות מין

לעיתים חוות הדעת של הרופא המומחה נוגעת לתחום מחלות המין. קיום או אי קיום של רשלנות רפואית במקרה של מחלות מין נעשית על בסיס מבחן הרופא הסביר כמו בכל סוג אחר של רשלנות רפואית.

השאלה הנשאלת בחוות הדעת היא אם הרופא שטיפל במחלה שהסתיימה באובדן האון של התובע עשה ככל שביכולתו ובהתאם להכשרתו על מנת לפתור את הבעיה והעניק את הטיפול המתאים. הרשלנות הרפואית באבחון מחלת המין יכולה להיות מוגדרת עקב כך שהרופא המטפל לא ביצע את כלל הבדיקות המוטלות עליו על מנת לאשש או לשלול את קיומה של מחלת המין.

אי שימת לב לסימפטומים המאפיינים את מחלת המין של המטופל כמו גם, אי הפניה לביצוע של בדיקות נוספות אשר נדרשו לצורך אבחון מחלות המין יכול להיחשב רשלנות והמומחה יציג זאת בהרחבה בדוח שיצורף לתביעה.

 

סיכום חוות דעת אין אונות

לסיכום הנושא, חוות דעת אין אונות עשויה לעסוק במגוון תחומים של רשלנות רפואית הן בכל הנוגע לטיפול באין-אונות והן בכל הנוגע לרשלנות רפואית שגרמה לאין אונות. במחלות מין הדבר יכול להיות סביב רשלנות רפואית באבחון או בטיפול לרבות מקרים בהם הטיפול שניתן הביא לתוצאה הקשה. המחבר של חוות דעת מסוג זה לרוב יהיה אורולוג בעל מומחיות טיפולית בתחום התביעה.

 

המומחים של פורום רופאים

כעורכי דין המתמחים בתחום הרשלנות הרפואית אתם מבינים היטב את החשיבות של חוות דעת רפואית בכל תיק תביעה להוכחת הנזקים הרפואיים שנגרמו ללקוחותיכם ולהוכחת הקשר הסיבתי בין הרשלנות לנזקים. הצלחת כל תביעה תלויה במציאת המומחה הרפואי שילווה את התביעה. לחברת פורום רופאים מאגר מומחים מנוסים ובעלי שם לרבות בתחום האורולוגיה ויש לנו את הכלים הנדרשים לכם החל מביצוע בחינה מקדמית של התיק ועד למיצוי ההליך.

אין אונות  יכולה להיגרם כתוצאה מרשלנות רפואית או כתוצאה ממחלה אחרת שאי האבחון והטיפול במועד הוא שגרם למצב. כלומר חוות הדעת עשויה להידרש הן במקרים בהם הטיפול הרשלני הביא לתוצאה והן במקרים בהם הרשלנות קשורה לאי אבחון, אי טיפול ומניעה של המצב שהתפתח כתוצאה מגורמים אחרים.

חוות הדעת של מומחה בתחום זה תעסוק הן בפיצויים על ראשי הנזק הממוניים כלומר לאלו שהפגיעה הובילה לטיפולים רפואיים, הוצאות רפואיות אובדן הכנסות וכן הלאה והן בכל הנוגע לפיצויים על ראשי נזק לא ממוניים של כאב וסבל עקב אבדן כוח הגברא שנגרם לתובע.

רשלנות רפואית בניתוח שהסתיים באין אונות יכול להתרחש במגוון של סוגי ניתוח והנפוץ שבהם הוא הסרת גידול בערמונית. במהלך ניתוח זה המנתח מסיר את בלוטת הערמונית כיס השתן וצינור השופכה תוך ניסיון לשימור עצבי הזקפה. כאשר הניתוח לא בוצע ברמה המקצועית המצופה המטופל עלול לסבול מאין אונות.

קיומה של חובת הזהירות  נדרשת לשם הקמת אחריות לעוולת הרשלנות. חובת זהירות קובעת כי תתקיים אחריות למזיק רק במידה ובנסיבות המקרה הייתה לו החובה לנהוג או שלא לנהוג באופן ספציפי. חובת הזהירות נחלקת לחובת זהירות מושגית ולחובת זהירות קונקרטית. 

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי