חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי

להאזנה:

 

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי נדרשת לאנשים שהגישו תביעת נכות לביטוח הלאומי בגין מצבם הפיזי או הנפשי, לעתים שילוב בין שניהם. חוות הדעת נועדה להצביע על הבעיות הנפשיות של התובע וזאת במטרה לשכנע את הוועדה הרפואית לקבוע נכות גבוהה יותר. אנו בפורום רופאים נדאג לספק לכם חוות דעת מקצועית ומנומקת מפסיכיאטר בעל שם שתסייע בכך.

 

הערכה פסיכיאטרית לקביעת אחוזי נכות

אדם שנדרש להציג את מצבו הרפואי (פיזי או נפשי) לגורם שאמור לקבל לגביו החלטות, נדרש לא פעם להציג חוות דעת שתומכת באותו המצב. כך קורה שרבים מגיעים לביטוח הלאומי ובידם חוות דעת שכזו, המשקפת את מצב התובע/ת ומציגה באופן מקצועי ומפורט את הגריעה התפקודית הנובעת ממנו.

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי היא חוות דעת מקצועית שכזו, הנכתבת ומנוסחת על ידי פסיכיאטר, שפגש את התובע ואבחן את מצבו הנפשי. הפסיכיאטר מציין בחוות הדעת שיצר את מצבו ויכולותיו התפקודיות היומיומיות של הנבדק, כמו גם את יכולת השתכרותו הנובעת מכך.

 

שימוש בחוות דעת מתאימה במעמד הוועדה הרפואית

מטרתה של כל חוות דעת פסיכיאטרית, היא לספק לביטוח הלאומי מידע אובייקטיבי ומהימן המאפשר לרופאי הוועדה לקבוע את אחוזי הנכות המתאימים ובאופן שתואם את הפגיעה התפקודית וההשתכרותית. נציין גם שחוות הדעת נכתבת על פי קריטריונים ברורים ומדויקים לדרישותיו של המוסד לביטוח הלאומי: סוג הבעיה הקיימת, פרק הזמן שבו היא קיימת, עוצמתה ותדירותה.

בנוסף, יפורטו בחוות הדעת התפקוד מבחינה נפשית וחברתית וכן כושר העבודה הקיים. כעת, הוועדה הרפואית תוכל להתייחס לחוות הדעת כמסמך מהימן לקביעותיה ולשייך לתובע את אחוזי הנכות בהתאם למצבו כפי שמשתקף ממנה. כך למשל, אדם שחוות הדעת שהציג קובעת כי הוא סובל מסכיזופרניה לעתים רחוקות, שדורשת טיפול תרופתי ונובעת ממנה הגבלה קלה של כושר העבודה, צפוי לקבל 10% נכות.

לעומתו, אדם הסובל מסכיזופרניה פעילה ונובעת ממנה הגבלה קשה בתפקוד הנפשי-חברתי ובכושר העבודה, או לחילופין זקוק לאשפוז ארוך, צפוי לקבל 70% נכות.

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי

חוות דעת פסיכיאטרית הכוללת מצב רפואי פיזי

אחוזי הנכות הנקבעים בוועדות הרפואיות משקללים את כל המצבים הבריאותיים – נפשיים ופיזיים כאחד, ככל שהם פוגעים בתפקוד וכתוצאה ממנו גם בכושר ההשתכרות. כיום ישנו קשר ברור יותר בין בעיות פיזיות כמו מחלה קשה או תאונת דרכים/ עבודה לבין מצב נפשי מסוים (פוסט טראומה, חרדות ועוד), כך שייתכן שכולן ייקחו חלק בקביעת אחוזי הנכות בסופו של דבר.

חשוב לציין את מגוון המצבים הרפואיים הנפשיים שהפסיכיאטר יכול לאבחן בהקשר למחלות או פציעות קודמות כמו פוביה, OCD, ציסוציאציה, בולימיה ואנורקסיה נרבוזה, הפרעות סומטופורמיות, PTSD ועוד.

 

קריטריונים לבדיקה והערכה לצורך הכנת חוות הדעת

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח הלאומי מביאה בחשבון מספר קריטריונים כפי שנקבעו בתקנות הביטוח הלאומי. תקנה 34, מפרטת את המצבים הנפשיים המזכים באחוזי נכות, כאשר גובה הנכות עצמה משתנה ממקרה למקרה על פי סוג הבעיה ובהתאם לתנאים הבאים:

  • תדירותה, עוצמתה ומשכה של ההפרעה הקיימת
  • מספר ההתקפים שהתרחשו במהלך השנתיים האחרונות
  • מספר האשפוזים, משך כל אשפוז והסיבה המדויקת לו לאורך השנתיים האחרונות
  • אורכה של הרמיסיה
  • המצב הנפשי חברתי מבחינה תפקודית
  • תגובתיות לטיפול תרופתי
  • כושר העבודה הנוכחי

 

עריכת חוות הדעת לצורך דיון בוועדה הרפואית

על פי רוב, עורכי הדין הם אלו שיפנו לפסיכיאטר כדי להזמין ממנו חוות דעת רפואית מתאימה לביטוח הלאומי. הפסיכיאטר יצטרך לקבל את כל פרטי המקרה שבגינו תובעים את קצבת הנכות לרבות הרקע הרפואי המלא, סיכומי אשפוז, טיפול תרופתי ונפשי וכל מסמך רפואי נוסף. לאחר שיעיין בכל אלו, ייפגש הפסיכיאטר עם התובע כדי לאבחן ולהעריך את מצבו הפסיכיאטרי הנוכחי.

בהתאם לכך, יכתוב הפסיכיאטר את חוות דעתו המקצועית והיא תוגש יחד עם התביעה ותצורף גם למעמד הוועדה הרפואית עצמה. במהלך הבדיקה, הפסיכיאטר יצטרך להעריך את מצבו הנפשי של התובע, כולל דרכי התנהגותו.

עליו לתעד ולציין פרטים רבים באבחנתו, לרבות הופעתו של הנבדק שלפניו (מרושלת או מאורגנת), האם התייצב לפגישה באיחור או שהגיע בזמן, האם יוצר קשר עין ואינטראקציה תקינה, מגיב ומשתף פעולה כנדרש ממנו, האם הוא עונה לעניין על כל השאלות שמופנות כלפיו, מה מצב רוחו הכללי ועוד.

יבוצע לנבדקים עצמם גם תשאול רפואי לגבי אשפוזים והתקפים בעבר, נטילת תרופות וטיפולים קודמים. כל אלו יאפשרו לפסיכיאטר המומחה להעריך כראוי ובמדויק את מצבו של התובע ולנסח עבורו חוות דעת מתאימה, שתשקף את הצורך בקביעת אחוזי נכות מתאימים.

 

מצבים נוספים שבגינם תידרש חוות דעת פסיכיאטרית

הפסיכיאטריה המשפטית מהווה תיעוד מקצועי לצרכים משפטיים, המבוסס על עדויות, בדיקות, מסמכים רפואיים, מחקרים וכמובן ידע רפואי ספציפי. מלבד הצגת חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח הלאומי לצורך קביעת אחוזי נכות מתאימים, קיימים עוד מספר מצבים שבגינם תידרש חוות דעת שכזו, לרבות בתחומים אזרחיים ופליליים.

חוות דעת פסיכיאטרית לתחום האזרחי: נדרשת בעיקר במסגרת תביעות נזיקין כמו תאונות עבודה, אירוע טרור, תאונת דרכים או רשלנות מקצועית כלשהי. לקבוצה זו נכנסות גם תביעות נכות כללית, שכן המשותף לכולן הוא הצורך להעריך את הנכות הנפשית הקיימת ולאמוד אותה באחוזים המתאימים.

בתביעות לעניין הנכות הכללית, חשוב לציין שחוות הדעת הרפואיות מתייחסות לא פעם גם להפרעות מולדות, שהתפתחו עקב גורמים גנטיים או בעקבות מצב בריאותי פיזי ונפשי מסוים, כמו מחלה ממארת שמלווה בהפרעה נפשית, או בעיה קרדיו וסקולרית. לא פעם נדרשות חוות הדעת הפסיכיאטריות גם לטובת מינוי אפוטרופוס או לקבלת החלטות לגבי מתן רישיון נהיגה, אחזקת נשק, צו קיום צוואה, ענייני משפחה ועוד.

חוות דעת פסיכיאטרית לתחום הפלילי: הערכה זו תתרחש אם קיים הצורך לבדוק את שפיותו של חשוד או נאשם בעבירה מסוימת ואחריה. על פי החוק, אדם לא יוכל לשאת באחריות פלילית אם בשעת מעשה ובעקבות מחלה או ליקוי בכושרו השכלי, הוא לא יכול היה להבין מה פסול במעשיו או בכלל את מעשיו.

במקרים הללו חוות הדעת הפסיכיאטרית המקצועית תתקיים כ"הסתכלות", במסגרת אשפוזית או אמבולטורית. ההערכה הקלינית כוללת אבחון פסיכו-דיאגנוסטי, סוציאלי וקרימינולוגי, מכילה בתוכה את עדויות הצוות הסיעודי לגבי התנהגותו של הנבדק ואת מצבו הרפואי, המשפחתי, הסוציאלי, הפיזי והנפשי.

 

אל תתפשרו על ניסיון, מוניטין והמעטפת המקצועית

בסופו של דבר, חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח הלאומי תידרש לקבוע את מצבו הנפשי של התובע, לעתים גם בשילוב עם מצבו הפיזי. עליה לפרט בצורה ברורה, מקיפה ומדויקת את הפגיעה התפקודית שנגרמה לו וממנה את הגריעה בכושר ההשתכרות.

על מנת לספק לכם חוות דעת איכותית, בלתי מתפשרת ושתתקבל בהכרה המתאימה מצד רופאי הוועדה, אנו מזמינים אתכם לקבל מאיתנו ייעוץ והערכה ראשוניים ללא עלות, בהם נבחן את המקרה ונבין את סיכוייו בכפוף לאפשרויות חוות הדעת.

חברת פורום רופאים נחשבת לחברה המובילה בישראל בכתיבת חוות דעת רפואיות לצרכים משפטיים ושמחה להעמיד לרשותכם מגוון רחב במיוחד של מומחים, במישורים רפואיים שונים ובעלי כישורים וניסיון בכתיבת חוות הדעת.

אנו נדאג למצוא עבורכם את המומחה הטוב והמתאים ביותר למקרה התביעה מתחום הפסיכיאטריה ונעניק לכם שירות מסור ואיכותי גם בשלב איסוף הניירת הרפואית ובמימון ביניים לתובעים שמתקשים לממן מכיסם את עלות חוות הדעת. צרו עמנו קשר ונשמח לענות על כל שאלה.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי