חוות דעת רפואית אונקולוגית

להאזנה:

 

חוות דעת רפואית במסגרת תחום האונקולוגיה עוסקת בכל אותם מקרים הקשורים במחלת הסרטן. הלכה למעשה, חוות דעת זו תסכם מהו מצבו הרפואי של המטופל באופן המדויק ביותר וכפועל יוצא, תאפשר להתחיל בקבלת פיצויים ותקבולים בהתאם למצבו הרפואי האובייקטיבי של הלקוח שלכם. כמו כן, חוות דעת רפואית אונקולוגית תסייע לכם, בהתאם לצורך, לעמוד על קיומה של רשלנות רפואית שנגרמה ללקוח שלכם.

רשלנות רפואית יכולה להיגרם בשל היעדר אבחון סרטן או לחלופין טיפול לקוי ואף לצורך קבלת תקבולים ופיצויים מחברת הביטוח המבטחת או לחלופין מן המוסד לביטוח לאומי.

 

חוות דעת רפואית משפטית אונקולוגיה

חוות דעת רפואית בתחום האונקולוגיה עשויה להצטרך בשלל מקרים ותחומים במסגרתם הלקוח שלכם מבקש פיצוי והכרה בפגיעה הרפואית שלו עקב מחלת הסרטן.

 

חברות הביטוח

חוות דעתו של רופא המתמחה בתחום האונקולוגיה לו שם רב ומוניטין עשויה להיות הרת גורל בעת התמודדות עם חברת הביטוח לצורך קבלת פיצויים בשל מחלת הסרטן ממנה סובל הלקוח שלכם.

חוות הדעת הרפואית האונקולוגית תסייע ללקוח שלכם לעמוד על הוכחת מצבו הרפואי וכפועל יוצא, לקבל את תקבולי הביטוח להם הוא זכאי.

חוות דעת רפואית אונקולוגית

ביטוח לאומי

חולי סרטן עשויים, בהתאם לחומרת מחלתם, לקבל הכרה בנכות וכפועל יוצא, לקבל קצבת נכות כללית מטעם המוסד לביטוח לאומי ולעתים וכתלות בנסיבותיו של הלקוח שלכם, לקבל גם קצבאות נוספות בנוסף לקצבת הנכות הכללית.

בעת קביעת אחוזי הנכות של הלקוח שלכם, יכנס המוסד לביטוח לאומי וועדה רפואית שתתבקש לעמוד על מצבו הרפואי. חשוב לדעת כי הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי מחויבת, לכל הפחות, להתייחס לחוות הדעת מטעם הרופא המומחה בתחום האונקולוגיה שסיפקתם עבורה.

 

רשלנות רפואית באבחון סרטן

לעתים, יש צורך בקבלת חוות דעת רפואית בתחום האונקולוגיה כאשר קיים ועומד חשש כי התקיים כלפי הלקוח שלכם מקרה של רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן.

רשלנות רפואית בתחום האונקולוגיה יכולה להיגרם, בעיקרה בשני מוקדים ברורים – המוקד הראשון הוא היעדר שליחת המטופל לאבחון אונקולוגי והמוקד השני הוא אבחון אונקולוגי שנעשה באופן רשלני ולכן, לא מצא את קיומה של המחלה על אף שהיה צריך לעשות כן.

 

היעדר שליחת מטופל לאבחון סרטן

לעתים, בעת פגישה עם רופא המשפחה ובהינתן קיומם של סימפטומים מחשידים וסימנים מעידים אחרים, צריך רופא המשפחה לאמת או להפריח את הסיכון לפיו חולה המטופל שיושב מולו במחלת הסרטן.

ככל שהתקיימו הסימנים המעידים והסימפטומים שרופא סביר היה שולח בגינם את המטופל שלו לאבחון אונקולוגי ולא עשה כן ובשל היעדר שליחת הלקוח שלכם אל האבחון האונקולוגי נמנע גילוי מוקדם של המחלה שהוביל להגדלת הנזק עבורו – יש מקום לתביעה בגין רשלנות רפואית.

 

חוות הדעת הרפואית על היעדר שליחת המטופל לביצוע אבחון

חוות הדעת הרפואית תסייע לכם לעמוד בבית המשפט על כך שרופא המשפחה היה צריך, בהינתן הסימנים שנראו מולו, לשלוח את הלקוח שלכם אל הבדיקה ולא עשה כן.

למעשה, רופא מומחה מטעם פורום רופאים יקבע כי בהינתן הסימנים שהיו ניכרים בלקוח שלכם בעת הפגישה עם הרופא, היה האחרון צריך לשלוח אותו לביצוע בדיקה אונקולוגית שתאשש או תפריח את קיומה של מחלת הסרטן בגופו.

 

רשלנות רפואית באבחון מחלת סרטן קיימת

נוסף על כך, יכולים להתרחש מקירם שבעת הבדיקה האונקולוגית לא התגלתה מחלת הסרטן בגופו של המטופל שלכם, על אף שבפועל כן נמצאה שם.

יחד עם זאת, לא כל היעדר גילוי של מחלת הסרטן בהכרח יצדיק את קיומה של עילה לתביעת רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן – אך מקרה בו אבחון מחלטת הסרטן נעשה באופן רשלני, שאילולא ביצועו באופן רשלני, הייתה מתגלה מחלת הסרטן בגופו של הלקוח שלכם – יש מקום בהגשת תביעה בגין רשלנות רפואית.

 

חוות הדעת הרפואית לעניין רשלנות רפואית באבחון מחלה קיימת

חוות הדעת הרפואית תעזור לכם לעמוד בבית המשפט על כך שהלקוח שלכם נפגע בשל האבחון האונקולוגי הכושל והרשלני שבוצע בו וכי רופא סביר, על פי הסטטוס הרפואי המקובל והראוי, היה מגלה בלקוח שלכם את מחלת הסרטן מבעוד מועד – כך מאפשר גילוי מוקדם של המחלה וטיפול מוקדם בה, כך היה עשוי להימנע נזק רב יותר ואף מוות.

 

חוות דעת משפטית על ידי אנקולוג

חוות דעת משפטית מטעם אונקולוג תכלול מסקנה והמלצה חד משמעית וברורה באשר למצבו של הלקוח שלכם ובאשר לצדקת תביעתו לפיצויים.

כמו כן, במסגרת חוות הדעת המשפטית מטעם האונקולוג המומחה בפורום רופאים יקבעו גם ההיבטים החשובים הבאים אשר הכרחיים ביותר לתביעתכם והשגת הצדק הנדרש עבור הלקוח שלכם.

 

מידת הנזק

חוות הדעת הרפואית מטעם מפורום רופאים תבקש להצביע, ככל הניתן ובדיוק המקסימלי, על מידת וכמות הנזק שנגרם ללקוח שלכם בשל הרשלנות הרפואית שנעשתה כלפיו הן בשל היעדר האבחון והן בשל אי שליחתו לאבחון בהינתן סימנים מטרימים מחשידים – כך תבקש חוות הדעת הרפואית לכמת את מידת הנזק שנגרמה ללקוח שלכם.

 

מקור הנזק

משום שעניינו הוא ברשלנות רפואית, קיים צורך חשוב וראשון במעלה מצד התביעה להצביע על העובדה כי הטיפול הרפואי שניתן ללקוח שלכם הוא, הלכה למעשה, הגורם לנזק.

לעניינו, העובדה כי היעדר האבחון או אי שליחת הלקוח שלכם לאבחון בזמן אכן הרעו והחמירו את מצבו הרפואי של הלקוח שלכם וגרמו לו לנזקים.

 

קביעת רשלנות רפואית

חלק מרכזי בתביעה הוא עמידה על כך שהרופא המטפל אכן לקה וכשל בתפקידו ברופא והלכה למעשה, התרשל.

כדי לקבוע שהרופא התרשל, חוות הדעת הרפואית תעמוד על כך שהרופא המטפל פעל שלא באופן תקין ולא בהתאם לסטנדרט הרפואי המקובל בנסיבות העניין – קרי, סטייה מסטטוס "הרופא הסביר" שכן רופא סביר היה צריך לגלות את מחלת הסרטן במטופל בהינתן נסיבות העניין שהיו קיימות בעת הבדיקה.

לחלופין, הצבעה על כך שרופא המשפחה, בהינתן המידע שהיה גלוי לפניו בעת הבדיקה הרפואית, היה צריך להפנות את הלקוח שלכם לבדיקה אונקולוגית שתאמת או תפריח את קיומה של מחלת הסרטן בגופו של הלקוח.

 

קביעת פיצוי הולם

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים, נוסף על האמורים לעיל, תבקש להצביע על סכום הפיצוי ההולם המגיע ללקוח שלכם עקב הנזק שנגרם לו בשל הרשלנות הרפואית שחווה – כך שיוכל לשקם את חייו ככל הניתן.

 

חוות דעת רפואית סרטן העור

חוות דעת של מומחה בתחום האונקולוגיה שלו ידע רב בתחום סרטן העור תידרש, לעתים, גם למטרות שאינן לצורך אבחון מצבו הרפואי של המטופל גרידא, אלא גם לשם קביעת הטיפול הראוי והנחוץ ביותר עבור המטופל; לעתים, לרופאים שונים עשויה להיות גישה שונה עבור הטיפול הנחוץ והראוי ביותר עבור המטופל – לכן, מומלץ להגיע לרופא מומחה באונקולוגיה עם הניסיון הרב ביותר.

 

חוות דעת רפואית אונקולוגית – מאת המומחים בתחומם

אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו את שירות אדיב, מסור וחסר פשרות מטעם הרופאים המומחים בעלי השם והמוניטין המובילים ביותר בעולם הרפואה הישראלי.

באמצעות קבלת חוות דעת רפואית מרופאינו המומחים, תוכלו להגדיל את הסיכויים כי המטופל שלכם יזכה לצדק, קבלת פיצויים מן הביטוח, מן המוסד לביטוח לאומי ובהתאם לצורך קבלת פיצוי מן הרופא שהתרשל בטיפול בלקוח שלכם והסב לו נזקים.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי