חוות דעת רפואית – כירורגיה

להאזנה:

 

חוות דעת רפואית מטעם רופא המתמחה בתחום הכירורגיה נצרכת כאשר יש צורך במתן חוות דעת טרם ביצוע ניתוח או לחלופין, כאשר בוצע הליך כירורגי אשר נחשד להיות הליך רפואי רשלני שהסב נזק למטופל. הלכה למעשה, מטבע הדברים, ביצוע הליך רפואי כירורגי רשלני עשוי להסב למטופל נזקים רבים ואף, לעתים, בלתי הפיכים.

חוות דעת רפואית כירורגית הינה הכרחית כאשר הלקוח שלכם מעוניין בהגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בכירורגיה.

 

הליך רפואי כירורגיה – רשלנות רפואית

רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בתחום הכירורגיה בפרט עשויות להוביל לכך שיוסבו למטופל שעבר את הטיפול הרפואי נזקים רבים. הלכה למעשה, משום הרגישות והפולשנות שמעורבת לעתים בתהליך הכירורגי – עשויות להיות ההשלכות הנובעות מרשלנות רפואית בתחום הכירורגיה משמעותיות והרסניות עבור המטופל שעבר את הניתוח. על כן, בהינתן רשלנות רפואית, עשויה להיות נצרכת חוות דעת רפואית מקצועית על מנת שניתן יהיה לבסס את התביעה.

 

טעות אנוש

טעות אנוש עשויה להתרחש כמעט בכל מקרה – למעשה, כאשר ענייננו הליך כירורגי בכלל ובהליך כירורגי מורכב בפרט – הסיכוי לטעות אנוש הוא אפשרי וממשי ובשל המורכבות של הטיפול הרפואי, ההשלכות של טעות אנוש זו הן הרסניות. אין זה פשוט להתחקות אחר טעויות אנוש, בייחוד כשמדובר בטעות אנוש שבוצעה במסגרת הליך כירורגי – מטבע הדברים, על מנת שיהיה ניתן להוכיח את קיומה של הרשלנות הרפואית חשוב לעמוד על כך שההליך הרפואי אכן בוצע באופן שגוי ורשלני.

חוות דעת רפואית - כירורגיה

אבחנה שגויה

טעות באבחנה נכונה ומדויקת של המצב הרפואי ממנו סובל המטופל שעתיד לעבור ניתוח עשוי להוביל להופעה של סיבוכים כאלה ואחרים בגופו בשל האיחור בטיפול. אבחנה נכונה היא ראשונה בחשיבותה משום שיכולה לעשות את ההבדל בין מטופל שהסיכוי להצילו יהיה גבוה לבין מטופל שהסיכוי להצילו יהיה נמוך יותר.

 

הליך רפואי שאינו מתאים למטופל

בחירה בהליך רפואי כירורגי שאינו מתאים למצבו הרפואית של המופל עשויה להוביל להופעה של סיבוכים כאלה ואחרים לאחר הניתוח. זאת, בין היתר, בשל הכישלון של הטיפול הכירורגי.

 

חוות דעת רפואית – כירורגיה, קבלת החלטה באשר לטיפול הראוי

מחלות שמוגדרת מחלות כירורגיות הינן מחלות שבדרך כלל מצריכות טיפול באמצעות ניתוח כזה או אחר. מטבע הדברים, ביצוע ניתוח עשוי, בהתאם לנסיבות וסוג הניתוח, להיות קשה, טראומתי ואף מצלק. כתוצאה מכך, רבים הם המטופלים אשר מעדיפים לקבל חוות דעת נוספת, טרם יפנו להליך פולשני וקשה כמו ניתוח. בפועל, יתכן כי קבלת חוות הדעת הנוספת מפי רופא מומחה בתחום הכירורגיה תפריח את הצורך בביצוע הניתוח או לפחות, תהפוך את הצורך בניתוח לפחות ברור.

 

המלצה על אפשרויות הטיפול

הלכה למעשה, גם בטרם הניתוח מחויב הרופא לספק למטופל מידע על חלופות אחרות לניתוח אותו הוא עתיד לעבור – זאת, ככל שישנן כאלה. אולם, לעתים, חוטאים בכך הרופאים המטפלים או לחלופין, בשל חוות דעתם הרפואית באשר למצבו של המטופל, אינם מכירים באפשרות אלטרנטיבית לניתוח אותו הם ממליצים ללקוח שלכם לעבור. חוות דעת רפואית מטעם רופא המתמחה בתחום הכירורגיה עשויה לשפוך אור על חלופות נוספות ואחרות לניתוח, מלבד אלו שהציע הרופא שנתן את חוות הדעת הראשונית.

 

קביעה כי אין צורך בניתוח

מטבע הדברים, בהתאם לחוות הדעת הרפואית הכירורגית מטעם הרופא המומחה, יתכן כי עשוי להישלל הצורך בניתוח – על כל ההשלכות הנובעות מכך. כלומר, יתכן פתרון אחר לבעיה הרפואית ממנה סובל המטופל, פתרון שאינו מצריך ביצוע ניתוח פולשני ולעתים, אף מסוכן.

 

חוות דעת רפואית כירורגיה – למה בפורום רופאים?

הלכה למעשה, חוות דעת רפואית בכלל וחוות דעת רפואית בתחום הכירורגיה בפרט, עשויה לשפוך אור על ההליך הכירורגי שעבר הלקוח שלכם אשר בגינו נגרמו לו, לכאורה, נזקים כאלה ואחרים. חוות הדעת הרפואית הכירורגית מטעם פורום רופאים נערכת ונכתבת מטעם הרופאים הטובים ביותר בתחום הכירורגיה אשר הינם בעלי שם והכרה בתחום זה.

 

מומחה כירורגיה מקצועי ובעל שם

אצלנו, בפורום רופאים, מועסקים הרופאים הטובים והמקצועיים ביותר, להם שם וניסיון רב בתחומם. הלכה למעשה, כאשר חוות הדעת הרפואית מגיעה לבית המשפט, מלבד התוכן שלה, ניתן משקל גם לעורך חוות הדעת הרפואית; במידה ועורך חוות הדעת הרפואית הוא רופא כירורג בעל ניסיון, שם והכרה בתחומו, עשויה להיות חוות הדעת הרפואית הכירורגית מטעמו בעלת משקל רב יותר בהשוואה לרופא כירורג נעדר שם וניסיון.

 

ניסיון בכתיבת חוות דעת רפואית כירורגית

מלבד העובדה כי הרופאים בפורום רופאים הם המקצועיים ביותר בתחומם, רופאינו גם ניחנים בידע הדרוש עבר כתיבת חוות דעת רפואית עניינית ורלוונטית עבור בתי המשפט. כתיבת חוות דעת רפואית מצריכה ידע וניסיון בכתיבתה – כאשר חוות הדעת הרפואית הכירורגית תיכתב על ידי מומחה אשר בקיא במתרחש בין כותלי בית המשפט ובדרישות בית המשפט, תהא חוות הדעת הרפואית הכירורגית מטעמו רלוונטית ומיועדת לכך.

 

חוות דעת רפואית כירורגיה טובה

חוות דעת רפואית העוסקת בתחום הכירורגיה תהיה טובה כאשר תתייחס להיבטים אליהם יידרש בית המשפט בעת דיון במקרה הלקוח שלכם. על היבטים מרכזיים וחשובים אלה, נעמוד להלן.

 

מידת הנזק שנגרם ללקוח שלכם

עמידה על מידת הנזק שנגרמה ללקוח שלכם בגין הרשלנות הרפואית שחווה היא הכרחית, שכן בדרך זו ניתן יהיה לכמת את הנזק – על כל ההשלכות הנובעות מכך, בין היתר, עמידה על גובה הפיצוי ההולם בענייננו.

 

עמידה על מקור הנזק

עמידה על מקור הנזק שגרם ללקוח שלכם לפגיעות כאלה ואחרות בשל ההליך הרפואי שעבר הוא הכרחי ביותר עבור תביעת הרשלנות הרפואית הנזיקית. חוות הדעת הרפואית הכירורגית מטעם פורום רופאים תסייע בעמידה על כך כי ההליך הרפואי הוא האירוע אשר בגינו נגרם נזק ללקוח שלכם.

 

קביעה באשר לרכיב ההתרשלות

כידוע, על מנת שתתקיים רשלנות רפואית, יש להצביע על התרשלותו של הצוות הרפואי בטיפולו בנפגע. כלומר, יש להצביע על כך שהצוות הרפואי נהג שלא בהתאם לפרקטיקה הרפואית המקובלת ולמעשה, לא נקט בסטנדרטים המקצועיים שנדרשים ממנו כצוות רפואי. הידע של הכירורג המומחה מטעמנו, יסייע לבחון האם התקיימה בלקוח שלכם פרוצדורה רפואית כירורגית כושלת, רשלנית ובלתי מתאימה לנסיבות האירוע.

 

הקשר הסיבתי

חוות הדעת הרפואית הכירורגית תעמוד על כך שבשל ביצוע ההליך הרפואי הרשלני והכושל נגרם ללקוח שלכם נזק. כלומר, שאילו לא היה הצוות הרפואי מתרשל, לא היה נגרם למטופל בהליך הכירורגי הנזק ממנו הוא סובל. עמידה על רכיב זה מצריכה כירורג מומחה שיצליח להתחקות אחר נסיבות האירוע וכן, לקבוע את קיומו של רכיב זה על בסיס הידע והניסיון המקצועי אותו רכש במהלך השנים.

 

גובה הפגיעה באיכות חייו של הלקוח שלכם

חוות הדעת הרפואית הכירורגית תבקש לעמוד, בנוסף לכל האמור לעיל, גם על מידת הפגיעה באיכות החיים של הלקוח שלכם שנגרמה עקב הרשלנות הרפואית שחווה. מטבע הדברים, פרוצדורה רפואית כושלת בכלל והליך כירורגי כושל בפרט עשויים לפגוע באופן משמעותי באיכות חייו של הנפגע.

 

עמידה על גובה הפיצוי ההולם

כפי שנאמר קודם לכן, חוות הדעת הרפואית בתחום הכירורגיה תבקש לעמוד על גובה הנזק שנגרם ללקוח שלכם, לכמת אותו וכפועל יוצא מכך, לעמוד על גובה הפיצוי שיידרש על מנת שיוכל הלקוח שלכם לשקם את הנזק שנגרם לו.

 

פנו אלינו

אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו את חוות הדעת הרפואיות בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ורשלנות רפואית בתחום הכירורגיה בפרט, ברמה הגבוהה ובמחירים ההוגנים ביותר בתחום; זאת תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה ביותר ומתן תשומת לב אל הפרטים הקטנים ביותר, שיסיעו ללקוח שלכם לזכות בפיצוי לו הוא זקוק על מנת לשקם את חייו לאחר הפגיעה שחווה.

כאן תוכלו למצוא מידע נוסף על חוות דעת רפואית לפי עניינים רפואיים נוספים.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי