תביעות נזיקין עקב טיפול רפואי כושל

להאזנה:

 

מקצוע הרפואה הוא מקצוע תובעני והעוסקים בתחום קיבלו לידיהם אחריות כבדה  לשמירה על בריאותם וחייהם של אנשים. ההשלכות הנובעות מעבודתם של הצוותים הרפואיים הינה כבדה ומצופה מהם לנהוג ברמת מקצועיות נאותה ובמידת זהירות גבוהה. טיפולים רפואיים הינם פעולות מורכבות וברוב המקרים לא תהיה וודאות מוחלטת לגבי הסיכויים של ההצלחה של כל טיפול. על תביעות נזיקין עקב טיפול רפואי כושל בהרחבה במאמר שלפניכם.

 

לא כל טיפול כושל מהווה רשלנות

עצם קבלת טיפול רפואי כרוכה בסיכונים ולא כל מקרה של טיפול רפואי שנכשל הדבר הינו כתוצאה מרשלנות רפואית. המצבים  אשר בהם טיפול רפואי לא הצליח כמו גם, המצבים אשר בהם לא ניתן למטופל הטיפול הרפואי שהוא היה נדרש לו עשויים להוביל לפגיעה חמורה בבריאותו, לנכויות ואף לקיצור תוחלת החיים ומוות.

כפי שציינו, לא כל כישלון של טיפול רפואי מקים למטופל זכות לתבוע ובמרבית המקרים למרות שהטיפול נכשל הצוות הרפואי פעל במקצועיות כמו גם תוך הפעלת שיקול דעת סביר.

תביעות נזיקין עקב טיפול רפואי כושל
תביעות נזיקין עקב טיפול רפואי כושל

 

הצורך בחוות דעת רפואית

כבמרבית תחומי המשפט האזרחי את החובה להוכיח שהצוות הרפואי הפר חובה חקוקה או לא נהג כנדרש במבחן הטיפול הסביר הינה מוטלת על התובע. לשם כך חובה לצרף לכל תביעות נזיקין עקב טיפול רפואי כושל חוות דעת של מומחה לתחום בו עוסקת התביעה. חוות הדעת נדרשת לשם הוכחת עצם הרשלנות, הוכחת שיעורי הנזקים והוכחת הקשר הסיבתי בין הדברים.

לקראת תביעות נזיקין עקב טיפול רפואי כושל ישנה חשיבות עצומה לאיסוף של כלל החומר הרפואי הרלבנטי לשם כתיבת חוות דעת רשלנות רפואית מתאימה. מומלץ שחוות הדעת תיערך ע"י מומחה בעל שם בתחום הרפואי כמו גם, בעל מומחיות בתחום הספציפי לגביו נטען לקיומה של עוולת הרשלנות. טרם כתיבת חוות הדעת, על המומחה לקבל לידיו את כלל התיק הרפואי וכל מסמך נדרש רלבנטי.

 

העברת נטל הראייה

במקרים רבים של תביעות נזיקין עקב טיפול רפואי כושל עולה שאלת התיעוד הרפואי. כאשר המוסד הרפואי לא ביצע תיעוד כנדרש או לא שמר על התיעוד בהתאם למצופה הדבר אמנם מקשה על הוכחת הרשלנות אך בית המשפט עשוי לקבוע כי נטל ההוכחה עובר מן התובע אל הנתבע. כלומר המוסד הרפואי הוא שיידרש להוכיח כי לא אירעה רשלנות מצדו על מנת להימנע מתשלום פיצויים.

 

פגיעה באוטונומיה של המטופל

סוג מיוחד ונפרד של תביעות נזיקין עקב טיפול רפואי כושל הוא של תביעות בשל פגיעה באוטונומיה. בהתאם לחוק זכויות החולה טרם כל הליך רפואי המוסד הרפואי מחויב לקבל את הסכמתו טרם ביצוע ההליך של המטופל לשם ביצוע הטיפול. ההסכמה צריכה להינתן רק לאחר שלמטופל נמסר כל המידע הרלבנטי לגבי מאפייני הטיפול שאותו הוא הולך לעבור ואת המידע לגבי הסיבוכים והסיכונים הכרוכים בביצוע ההליך.

אי קבלת הסכמתו מדעת של המטופל בהתאם לחוק או אי מתן פירוט מתאים של פרטי הטיפול והסיכונים שעשויים לנבוע ממנו מהווים ביצוע טיפול שהמטופל לא הסכים לו בפועל. ובמקרים שכאלה ככל שמתממש אחד הסיבוכים או הסיכונים עשוי המטופל לזכות בפיצוי לאחר הגשת חוות דעת רפואית גם אם לא הייתה רשלנות רפואית בפועל במסגרת הטיפול שניתן.

 

סיכום תביעות נזיקין עקב טיפול רפואי כושל

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של תביעות נזיקין עקב טיפול רפואי כושל בהרחבה. תביעה על רשלנות רפואית היא תביעת נזיקין לפיצויי נזקי גוף שנגרמו עקב טיפול רפואי כושל. על מנת שתהיה עילת תביעה לרוב יש צורך שיהיה מדובר במקרה שבו הפר המוסד הרפואי או הרופא את חובת זהירות ואלמלא הפרה זו לא היה מתרחש הנזק.

על מנת להוכיח את התביעה על  חוות הדעת לעמוד במספר תנאים, קיומה של חובת זהירות, הפרת חובה זו וקשר סיבתי בין השניים.

 

המומחים של פורום רופאים

כעורכי דין המתמחים בתביעות נזיקין עקב טיפול כושל אתם וודאי יודעים עד כמה חוות דעת רפואית יסודית ומפורטת הינה קריטית בהוכחת הנזקים הרפואיים, הוכחת הרשלנות והוכחת הקשר הסיבתי בין השניים. חוות דעת הנכתבת על ידי מי שאינו מומחה ספציפית לתחום הרלוונטי או שכתיבתו אינה מקצועית דיה יקטינו את סיכויי התביעה. אל תתפשרו על המומחה הרפואי הנכון ופנו אל פורום רופאים המתמחים בתחום.

תביעות רשלנות רפואית לרוב ארוכות וממושכות. תהליך גיבוש התביעה מתחיל לרוב בתוך שנתיים-שלוש מגרימת הנזק. לאחר מכן יש לקחת בחשבון עוד שנה לאיסוף מסמכים והטיפול של עורכי דין לרבות השגת חוות דעת. התביעות יכולות לארוך גם 7 או 8 שנים בסך הכול. יש לזכור כי חלה התיישנות לאחר 7 שנים ממועד האירוע המזכה.

בתחום של ניתוחים פלסטיים. במקרים רבים של תביעות רשלנות רפואית עקב טיפול פלסטי כושל הנזקים שנגרמו למטופל אינו בריאותי אלא בתוצאת הניתוח והמראה החיצוני של המטופל. בתחום זה ישנה חובת זהירות מיוחדת בגלל שאין צורך רפואי של ממש בביצוע ההליכים השונים.

גובה הפיצוי לנפגעי רשלנות רפואית מתבסס על העיקרון, פיצוי כגובה הנזק. על פי העיקרון הזה נדרשת הלימה בין הפיצוי לבין הנזק שנגרם לתובע. בית המשפט בוחן אילו נזקים ישירים ועקיפים נגרמו לניזוק בהתאם לראשי נזק ממוניים ולא ממוניים לרבות כאב וסבל.

תביעות רשלנות רפואית בהריון והלידה הם מהתביעות הנפוצות ביותר בתחום. מרבית התביעות מוגשות בשל פגיעה בילוד בזמן הלידה, לידות לא טבעיות ומצוקה עוברית שלא התגלתה בזמן. התחום בו מוגשות מעט מאוד תביעות הוא אונקולוגיה וזאת מכיוון שסיכויי ההישרדות של החולה נמוכים מהממוצע ולרוב יורשים ממעטים להגיש תביעות רפואיות.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי