סרטן הערמונית

המרקר PSA הוא חלבון המופרש מבלוטת הערמונית (הפרוסטטה) אל נוזל הזרע, ומהווה  מרקר (סמן) לסרטן הערמונית.
הטקסטבוק המקובל באורולוגיה, Campbell's Urology, מסביר כי על אף שרמותיו של חלבון זה עשויות לעלות במגוון מצבים, עלייה בחלבון זה משמעותה בעיקר פתולוגיה (מצב בלתי תקין) בבלוטת הערמונית 1:

סרטן הערמונית – פתולוגיה

סרטן הערמונית

Overall, the presence of prostate disease (prostate cancer, benign prostatic hyperplasia [BPH], and prostatitis) is the most important factor affecting serum PSA levels.

"ככלל, נוכחותה של מחלה בפרוסטטה (סרטן הערמונית, הגדלה שפירה של הערמונית וכן דלקת בערמונית) היא הפקטור החשוב ביותר המשפיע על רמות PSA".

הספרות הרפואית מציינת כי כשבוחנים את הערכים של PSA יש לקחת בחשבון מס' פקטורים כגון גיל, נוכחות של דלקת בדרכי השתן, מחלת פרוסטטה, פרוצדורות שבוצעו לאחרונה וכן טיפול ישיר לערמונית 1:

The interpretation of PSA values should always take into account age, the presence of urinary tract infection or prostate disease, recent diagnostic procedures, and prostate-directed treatments.

 

מדד לסיכוי סרטן ערמונית

ע"פ הספרות הרפואית המקובלת בתחום, עלייה במרקר זה מהווה מדד הן לסיכוי לסרטן ערמונית בעתיד והן למדד סיכוי לאתר סרטן ערמונית בביופסיה בזמן הנתון. כמו כן, ככל שרמות PSA עולות, כך עולה הסיכוי לאתר סרטן בביופסיה 1:

In addition to predicting future risk, PSA is directly associated with the present risk of prostate cancer. The probability of detecting prostate cancer on biopsy increases directly with PSA across the full spectrum of PSA levels.

"בנוסף לניבוי הסיכוי העתידי [לסרטן ערמונית] PSA קשור ישירות לסיכוי של סרטן ערמונית בהווה.
הסיכוי לגלות סרטן ערמונית בביופסיה עולה באופן ישיר עם העלייה ברמות PSA לאורך כל הספקטרום של רמות PSA".

 

אורולוגיה – טקסטבוק

הטקסטבוק של אורולוגיה מצרף את הטבלה הבאה, המבוססת על חמישה מחקרים גדולים, לפיה אצל נסקרים אשר נתגלו אצלם רמות PSA מעל 10 ננו גרם למ"ל (במקרה שלנו, כאמור נתגלתה רמה של 15.5) הסיכוי לסרטן ערמונית עומד על בין 31  ל – 76 אחוז (!).

מחקר אשר פורסם בירחון החשוב ביותר ביותר ברפואה, New England Journal of Medicine, מצביע על רמות PSA נורמליות ע"פ גיל ומוצא אתני. ניתן להתרשם כי עבור קבוצת הגיל אליה משתייך מר עובדיה (גבר לבן בן 63), רמות הנורמה בדמו אמורות להיות עד 3.5 ננוגרם למ"ל 2.

 

לקיחת ביופסיה

סרטן הערמונית

ע"פ הטקסטבוק המוביל לאורולוגיה, במידה ויש רמות גבוהות של PSA יש להתקדם ללקיחת ביופסיה. עם זאת חשוב לציין כי סף רמת ה-PSA  שהחל ממנו, יש לקחת ביופסיה עדיין שנוי במחלוקת, עקב חשש לטיפול יתר במקרה של סף נמוך מחד גיסא, ומאידך גיסא במידה ודוגלים ברף גבוה יותר, קיים חשש לפספס אבחנות של סרטן זה כאשר הוא עדיין ניתן לריפוי 1:

The use of higher PSA thresholds risks missing important cancers during the window for cure, whereas the use of lower thresholds increases the proportion of nnecessary biopsies and overdiagnosis.

בביולוגרפיה:

  1. הטקסטבוק המקובל באורולוגיה, Campbell's Urology
  2. New England Journal of Medicine
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי

דילוג לתוכן