פסיכיאטר שנותן חוות דעת לביטוח לאומי

להאזנה:

 

פסיכיאטר שנותן חוות דעת לביטוח לאומי, מספק מטעמו מסמך הכרחי וחיוני, שמעריך באופן מקיף ומפורט את מצבו הנפשי של תובע מסוים, המבקש להכיר במצבו ולהקנות לו אחוזי נכות. ההערכה הפסיכיאטרית מציינת לא פעם גם את רמת מסוכנותו ואובדנותו של הנבדק ומאפשרת לרופאי הוועדה להבין את התמונה המלאה לגבי מצבו, לרבות עמידה במבחנים קוגניטיביים ואישיותיים.

 

הצורך בחוות דעת פסיכיאטרית

בתחומי התביעות המוגשות לביטוח הלאומי, ידוע לכל כי דרושה חוות דעת רפואית שתשפוך אור על הפגיעה והמצב הבריאותי הקיימים ותספק לרופאי הוועדה מושג וודאות קרובים יותר להבנתם, על מנת לקבוע כראוי אחוזי נכות מתאימים. חוות דעת פסיכיאטרית המוגשת לביטוח הלאומי, נועדה גם היא בראש ובראשונה כדי לספק אחוזי נכות נפשית שמכוחם תתקבל גמלה חודשית מסוימת.

בנוסף לכך, חוות הדעת נועדה גם לצרכים נוספים כמו בדיקת מצבו הנפשי של אדם המתעתד להוריש את רכושו ונכסיו לאחר, התאמתו של אדם מסוים לגיוס לשירות הביטחון הכללי, מינוי אפוטרופוס לאדם שאיננו יציב מבחינה נפשית וכן מטעמים אזרחיים ופליליים, בהם יש צורך לבחון את כשירותו של אדם על מנת לקבל לגביו החלטות שונות, כמו כשירות לעמוד לדין או אשפוז כפוי.

במישור האזרחי, קביעותיו של מומחה פסיכיאטר – חוות דעת רפואית, מתבקשות על פי רוב במצבים של תביעת גוף או גורם מסוים, בגין הנזקים הנפשיים של אותו תובע. חוות הדעת תצטרך לתאר את המצב הנפשי הקיים ואת הדרך שבה הוא משפיע על חיי היום-יום, כך שניתן יהיה להתרשם ממצב תפקודי מסוים שייתכן שבהתקיימותו מצדיק פיצויים והטבות שונות.

פסיכיאטר שנותן חוות דעת לביטוח לאומי

אבחנה רפואית לביטוח הלאומי

פסיכיאטר שנותן חוות דעת לביטוח לאומי, לוקח חלק בקביעת אחוזי הנכות הנפשית של התובע. זהו תהליך שבו יעביר התובע את כל המסמכים הנדרשים לדיון בוועדה הרפואית וכעת הוא יעמוד בפניה, כשבראשה יושב פסיכיאטר הבודק אותו ואת מסמכיו מטעם הביטוח הלאומי. במעמד הוועדה יתקיים ראיון רפואי קצר שמטרתו ליישב את הממצאים יחד עם הנתונים הקליניים והפרטים המופיעים בחוות הדעת.

חשוב לציין שבפועל, כדי לקבל קצבת נכות נפשית לא די בלהוכיח את התקיימותה של נכות נפשית. חוות הדעת הפסיכיאטרית תצטרך גם להבהיר כיצד אותה נכות משפיעה על תפקודו השגרתי של התובע, בייחוד מבחינה תעסוקתית ומבחינת כושר ההשתכרות שלו. לא פעם נדרשים התובעים במסלול זה לעבור וועדת שיקום נוספת מטעם הביטוח הלאומי, בה ייבחן הקריטריון התפקודי-תעסוקתי מקרוב יותר.

 

מצבים נוספים שמצריכים חוות דעת פסיכיאטרית

למועמדים לשירות ביטחון כללי ולגיוס לצבא – יש להגיש את חוות הדעת בלשכת הגיוס בצו הראשון, או לבקשת הצבא לבדיקה מקדימה. לחילופין, חוות הדעת הפסיכיאטרית תהווה קונטרה להחלטה שלא לגייס אדם מסוים שמערער עליה.

מי שיבדוק בפועל את חוות הדעת המקצועית יהיה קצין בריאות הנפש בלשכת הגיוס, שימליץ האם לגייס את הנבדק בסופו של דבר ובכפוף לאילו סיכונים. חוות דעת פסיכיאטרית לצבא איננה פוטרת מלש"בים אוטומטית מגיוס, כך שלעתים יתווסף סעיף נפשי לפרופיל או יינתן פטור שירות זמני לפרק זמן מוגדר.

לצורך קבלת החלטות בנוגע לצוואה וירושה – בתחום זה חוות הדעת הפסיכיאטריות הפכו נפוצות מאוד, שכן במקרים רבים קיים חשש שהמצווה המוריש לא היה צלול מספיק בדעתו בעת שכתב את צוואתו. יש מקרים שבהם חשש זה צמוד לחשש שישנו אינטרס אחר מצד בעלי עניין מסוימים, כך שחוות הדעת הפסיכיאטרית אמורה להכריע בשאלה הלאה.

המעשה הנכון הוא לערוך חוות דעת רפואית מפסיכיאטר שנותן חוות דעת לביטוח לאומי וליתר הגופים הממוסדים, עוד במעמד עריכת הצוואה עצמה. מעבר לבדיקת מצבו הנפשי, הפסיכיאטר יעריך את מצבו הדמנטי והקוגניטיבי על מנת לוודא את כשירותו.

 

טיפול פסיכיאטרי פרטי לגיבוש חוות דעת

לעתים ישנם מצבים שבהם נדרש מענה פסיכיאטרי דחוף, שעשוי להוביל בהמשך לעריכת חוות דעת רפואית מתאימה. למשל אדם שחווה משבר משמעותי והתפרצות מחודשת של מצב נפשי קודם, נער שעתיד להתגייס בקרוב ומביע אובדנות, אדם שמאיים בביצוע מעשה אובדני ונדרשת הערכה מיידית למסוכנותו ועוד.

ניתן לראות הקבלה בין מקרים אלו לבין סיטואציות אחרות של תאונות או התפרצות מחלות "פתאומיות", בהן יש צורך להעריך את המצב הבריאותי ולקבוע הנחיות פעולה עתידיות. פנייה לפסיכיאטר ברגעי האמת גם נשמרת אנונימית ותהווה תיעוד לכל מקרה שבו יהיה צורך להגיש בהמשך הדרך תביעה לביטוח הלאומי ולקבל קצבה בשל נכות נפשית.

לצורך שאלת המומחה שאליו פונים, חשוב להדגיש כי פסיכיאטר רשאי להציג עצמו כפסיכיאטר מומחה, כל עוד הוא עבר בהצלחה את שני השלבים של מבחן המומחיות שנערך לו במשרד הבריאות. זהו מסלול ארוך ומקיף שבו מבוצעת הכשרה מקיפה וקפדנית מאוד בתחום בריאות הנפש.

 

פסיכיאטר שנותן חוות דעת לביטוח לאומי על ילדים ונוער

במצבים שונים, ייתכן שהתובע מול הביטוח הלאומי יהיה דווקא ילד או נער, שמצבו הנפשי דורש הערכה מקצועית מהימנה. אבחונים מהגיל הרך בדרך כלל נקשרים לאבחון הפרעות התפתחותיות שונות כמו מוגבלות שכלית ואף אוטיזם, אך חלקם יצביעו גם על תפקוד נפשי ירוד במסגרתו סובל התובע מחרדה, דיכאון, משבר, אובדנות, הפרעת קשב קשה ועוד.

 

פסיכיאטר שנותן חוות דעת לביטוח לאומי על מבוגרים

פסיכיאטר למבוגרים מטפל בכל קשת הגילאים מגיל 18 ומעלה, לרבות קשישים הסובלים מהפרעות נפשיות לעת זקנה, חולים באלצהיימר ובדמנציה ועוד. כאן יהיה צורך לשלב בחוות הדעת התאמות לטיפולים שונים ולהתמודדות רפואית עם המצב הנפשי הספציפי.

ייתכן שאנשים אלו כבר פנו בעבר לעזרתו המקצועית של פסיכיאטר מסוים באופן פרטי. מאז תקופת הקורונה, אנו רואים עלייה משמעותית בכמות הפונים אל תחום בריאות הנפש, חלקם אף הגיעו למסקנה כי עומדת להם הזכאות לתבוע את הביטוח הלאומי ולקבל אחוזי נכות בשל מצבם הנפשי.

הפסיכיאטר הוא גורם שמקצועיותו, זמינותו וניסיונו עומדים לזכותם של התובעים, שכן הוא מספק עזרה מיידית למצב הנפשי והרגשי, אך במקביל יכול ללמד אדם בנוגע לזכויותיו השונות, בין היתר לגבי יכולתו לתבוע את הביטוח הלאומי.

 

הגדרתו של המומחה הרצוי מתחום הפסיכיאטריה

פסיכיאטר שנותן חוות דעת לביטוח לאומי נדרש לרמת מיומנות גבוהה ולבקיאות בעריכת חוות דעת מתאימות להערכה בוועדות הרפואיות המתקיימות. חשוב שהפסיכיאטר יהיה בעל מומחיות גבוהה ובעל שם ומוניטין ההולכים לפניו, דבר שיסייע לפסיכיאטר המכהן בראש הוועדה לקבל טוב יותר את עמדותיו וקביעותיו הרפואיות ולהתייחס במלוא ההערכה ותשומת הלב לאבחון המקצועי שערך לתובע שלפניו.

 

מלווים אתכם עד להצלחת התביעה

חברת פורום רופאים מתמחה בכתיבת חוות דעת רפואיות לצרכים משפטיים ומזמינה אתכם – עורכי הדין המייצגים לקוחות שמתעתדים לתבוע אחוזי נכות, להיעזר בשירותינו המקצועיים כדי למצוא מומחה רפואי מתאים למישור הפגיעה ושיגביר משמעותית את סיכויי ההצלחה של התביעה עצמה.

בתחום הפסיכיאטריה, אין להקל ראש בבקיאותו של המומחה הרפואי שנדרש לערוך את חוות הדעת ועל כן אנו מעמידים לרשותכם את טובי המומחים בשדה זה, המיומנים באבחון, הערכה קלינית וניסוח חוות דעת שכבר תורגמו לאחוזי הצלחה משמעותיים לטובת ציבור התובעים את הביטוח הלאומי. לקבלת הערכה ראשונית למקרה לפני הגשת התביעה ללא עלות, פנו אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי