חוות דעת רפואית לקבלת אחוזי נכות

להאזנה:

 

חוות דעת רפואית עבור המוסד לביטוח לאומי היא מסמך רפואי מקצועי שנערך על ידי רופא מומחה לעניין הרפואי שבמסגרתו נכתבת חוות הדעת. חוות דעת רפואית לקבלת אחוזי נכות מוגשת לוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי במסגרת קביעת אחוזי נכות או תביעת פיצוי.

חוות דעת רפואית לקבלת אחוזי נכות היא חשובה, שכן מהווה בסיס מקצועי עבור הוועדה הרפואית של המוסד הביטוח הלאומי אליו חייבת הוועדה להתייחס. כך, בהתאם לנסיבות, גובר הסיכוי כי הנפגע יקבל את אחוזי הנכות ההולמים.

 

חוות הדעת הרפואית בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי

מטבע הדברים, כאשר הלקוח שלכם חווה מקרה של תאונת עבודה, נכות כללית או מחלת מקצוע – עולה הצורך בקבלת אחוזי נכות מן המוסד לביטוח לאומי; זאת, כמובן, כתלות בנסיבות המקרה.

 

תהליך הבדיקה של המוסד לביטוח לאומי – חוות דעת רפואית

תהליך הבדיקה של הביטוח הלאומי כולל, בין היתר, קיום דיון של ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. ועדה זו, מתכנסת על מנת לקבוע עבור התובע את גובה אחוזי הנכות שלו. בפועל, מורכבת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי מרופאים שונים המתמחים במגוון תחומי רפואה, רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי וכן, מזכיר.

חוות דעת רפואית לקבלת אחוזי נכות

קביעת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי

קביעתה של חוות הדעת הרפואית מטעם הרופאים המומחים של הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי תועבר לרופא המוסמך מטעם הביטוח הלאומי – הוא יקבע את גובה אחוזי הנכות בגין המחלה או הפציעה ממנה סובל הלקוח שלכם.

 

כיצד נקבע גובה אחוזי הנכות

גובה אחוזי הנכות נקבע, הלכה למעשה, בכפוף ובהתאם לספר הליקויים של המוסד לביטוח לאומי. שם, מצוין מהו גובה אחוזי הנכות עבור כל ליקוי או מחלה ממנה סובל התובע. כידוע, גובה אחוזי הנכות תתורגם לגובה סכום הקצבה שתשולם לתובע.

 

חוות דעת רפואית חיצונית בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי

מעבר למסמכים המוכרים של המוסד לביטוח לאומי אותם מחויב התובע אחוזי נכות להגיש במסגרת תביעתו, עומדת חשיבות בהגשה של חוות דעת רפואית חיצונית מטעם התובע.

חוות הדעת תהיה מטעם רופא מומחה חיצוני אשר מתמחה בתחום הפגיעה, הפציעה או הליקוי הרפואי ממנו סובל התובע. אולם, הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי אינה חייבת להתבסס בצורה כזו או אחרת על חוות הדעת הרפואית מטעם הלקוח שלכם.

יחד עם זאת, הוועדה הרפואית מחויבת לקרוא את חוות הדעת מטעמכם ומניסיון העבר, ברוב הפעמים, הוועדה תתייחס באופן הראוי לחוות הדעת הרפואית החיצונית מטעם התובע.

 

דחיית חוות הדעת הפרטית

במידה והוועדה הרפאית החליטה לפסוק והלכה למעשה, לדחות את המלצותיה של חוות הדעת הרפואית החיצונית הפרטית היא נדרשת לפרט וכן, לנמק את ההחלטה שלה. כידוע, במידה ונפסק בניגוד לאמור בחוות הדעת הרפואית הפרטית, יהיה רשאי התובע לפנות לבין הדין לעבודה – שם, יוכל לפסוק בית הדין כי ההליך מטעם המוסד לביטוח לאומי התנהל באופן שאינו תקין וכתוצאה מכך, להורות על הוועדה הרפואית לדון בפרטי המקרה מחדש והפעם, לנמק את ההחלטות שלה כראוי.

 

חוות דעת רפואית לקבלת אחוזי הנכות – בין הצלחה לכישלון

כפי שכבר ניתן להבין מן האמור לעיל, לחוות הדעת הרפואית יש כוח מול המוסד לביטוח לאומי בכלל והוועדה הרפואית מטעמו בפרט. אולם, לחוות דעת רפואיות שונות ברמות איכות ופירוט שונות יהיו, מטבע הדברים, השפעות שונות. חוות דעת רפואית בלתי מקצועית ורשלנית עשויה לקבל התייחסות בהתאם מטעם הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי ולהפך.

 

מהי חוות דעת רפואית טובה?

חוות דעת רפואית טובה עשויה להיות המפתח בין הצלחת התביעה מול המוסד לביטוח לאומי בכלל וכן, הגדלת אחוזי הנכות שיקבל הנפגע בפרט.

 

רופא מומחה ומקצועי בעל ניסיון

חוות דעת רפואית לקבלת אחוזי נכות טובה תהיה חוות דעת רפואית שנכתבה על ידי רופא מומחה בתחום הפגיעה ממנה סובל הנפגע. כלומר, נפגע אשר סובל מפגיעות נוירולוגיות, נכון וראוי שיצטייד בחוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה בנירולוגיה ואילו תובע אשר סובל מפגיעות אורתופדיות נכון שיפנה לרופא מומחה המתמחה באורתופדיה וכיוצא בזאת.

 

החשיבות לניסיון הרופא

הרופאים מטעם פורום רופאים הם רופאים מנוסים בתחומם שנחשפו למגוון רב של מטופלים, פציעות, פגיעות וכן, להשלכות של אותן פגיעות במטופלים.

יתרה מכך, לרופאינו ישנו ניסיון עתיר בכתיבת חוות דעת רפואיות בכלל וחוות דעת רפואיות עבור הוועדה הרפואית ל המוסד לביטוח לאומי בפרט – ניסיון זה עשוי, בהתאם לנסיבות המקרה, להוות את ההבדל בין הצלחה לכישלון התביעה.

 

התייחסות לנקודות מרכזיות חשובות

חוות דעת רפואית טובה חייבת להתייחס לנקודות מרכזיות וחשובות.

 

פירוט הנזקים

ראשית, חוות הדעת הרפואית חייבת להתייחס וכן, לפרט את הנזקים מהם סובל הנדון. עמידה על הנזקים מהם סובל הנפגע בפירוט רק ככל הניתן תהיה מעלה עבור חוות הדעת הרפואית ועבור כל המבקש לבחון אותה.

כמו כן, חוות הדעת הרפואית תציג את ממצאי הבדיקות שבוצעו על התובע נדון חוות הדעת הרפואית – אלו עשויים להיות חשובים בקביעה ועמידה על גובה אחוזי הנכות להם זכאי התובע.

 

נסיבות הפגיעה

חוות דעת רפואית טובה חייבת לציין את הנסיבות אשר הובילו להתרחשות הפגיעה למשל, פגיעה שהתרחשה במסגרת העבודה וכיוצא בזאת.

 

הערכת גובה אחוזי הנכות

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים תבקש להעריך ולעמוד על גובה אחוזי הנכות להם זכאי התובע. חוות הדעת הרפואית תבקש לכמת את הנזק – למעשה, כימות זה יהווה בסיס להערכת גובה אחוזי הנכות.

 

חוות דעת רפואית בקביעת אחוזי נכות מטעם פורום רופאים

הרופאים מטעם פורום רופאים הינם הרופאים המקצועיים והמנוסים ביותר בתחומם. יתרה מכך, פורום רופאים נהנה מהיתרון של ריכוז שלל רופאים מקצועיים ומנוסים בעלי תחומי התמחות שונים – כך, הלקוח שלכם לא יצטרך לפנות לכמה רופאים מומחים משום שפורום רופאים דואג לרכז את מיטב הרופאים במקום אחד.

יתרה מכך, חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים הינה מהמקיפות בשוק ותתייחס למירב הפגיעות והפציעות הרלוונטיות מהן סובל הלקוח שלכם.

 

ניסיון בעבודה מול ביטוח לאומי

משום ניסיונם הרב של רופאינו, כתיבת חוות הדעת הרפואית מותאמת במיוחד להצגה ובחינה בפני הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי – כך, עולה הסיכוי כי הוועדה תייחס לחוות הדעת הרפואית חשיבות בפסיקת גובה אחוזי הנכות של התובע.

 

פנו אלינו

חוות דעת רפואית בכלל וחוות דעת רפואית לצורך קביעת אחוזי נכות בפרט עשויה להטות את הכף בין הצלחת התביעה ובין כשלונה – על כל ההשלכות הנובעות מכך. אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו את חוות הדעת הרפואיות הטובות והמקצועיות ביותר מפי רופאים מנוסים ובעלי שם בתחומם ובמחירים הוגנים.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי