חוות דעת רפואית נזיקין

להאזנה:

 

חוות דעת רפואית נזיקין מטעם רופאים בעלי ניסיון עתיר שנים אשר בקיאים במתן חוות דעת רפואיות בתחום דיני הנזיקין עשויה להוות מרכיב מכריע וחשוב בהצלחת התביעה או ההגנה. כמעט כל תביעות הנזיקין מצריכות ביסוס עובדתי בדמות חוות דעת רפואית מקצועית שתהווה עבור הצד המסתמך עליה בסיס מקצועי לטענותיו – ובהתאם, תעזור לכם וללקוחתכם להגיע אל הצדק בתביעה.

 

חוות דעת רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא כל אותם מקרים בהם אדם שהיא תחת טיפול או השגחתו של רופא לא טופל באופן המקצועי שהיה צריך להיות מטופל בו. כלומר, שהייתה התרשלות של הרופא או מי מן הצוות הרפואי. בהתאם לרשלנות בטיפול במטופל – נגרם למטופל נזק.

 

חוות דעת רפואית – כיצד תעזור

חוות דעת רפואית תסייע הן בקביעה כי הייתה סטייה מן הפרקטיקה המקובלת – קרי, התרחשותה של רשלנות בעבודת הרופא או הצוות הרפואי והן באישוש הנזק הרפואי שנגרם למטופל – כך שניתן יהיה לכמת את הנזק שנגרם לו בגינו הוא דורש פיצוי מן הרופא המטפל או לחלופין מבית החולים.

חוות דעת רפואית נזיקין
חוות דעת רפואית נזיקין

רשלנות רפואית – היעדר אבחון

רשלנות רפואית עשויה להתגבש גם במקרים בהם הרופא היה צריך לאבחן מחלה ממנה סובל המטופל בשל התסמינים שהוצגו על ידי המטופל, אך לא עשה זאת.

לחלופין, גם במקרה ועל הרופא היה לחשוד כי המטופל סובל ממחלה מסוימת ונמנע מאישוש או הפרחת החשד על ידי שליחת המטופל לרופא מומחה, ואילו למטופל נגרמה, בשל המחלה, נזק – עשויה להתגבה עוולה של רשלנות. חוות דעת רפואית תסייע לכם בביסוס התביעה שתבקש להוכיח כי הרופא נקט בדרך לא מקובלת, שכן לא אבחן את המחלה בזמן.

 

רשלנות רפואית בלידה

במקרים בהם הצוות הרפואי התרשל ובשל התרשלותו נגרמה ליולדת או לוולד נזק, יש מקום לתביעה בגין רשלנות רפואית. גם לעניין זה, חוות דעת רפואית מקצועית תשמש רכיב חשוב בהוכחת התביעה את טענותיה והסתמכותה.

 

חוות דעת רפואית תאונות דרכים

כאשר אדם מעורב בתאונת דרכים אשר בגינה הוא מבקש לתבוע פיצויים על פי הפקודה לנפגעי תאונות דרכים, יצטרך בית המשפט, לצורך הפסיקה והקביעה בענייננו, להסתמך על חוות דעת רפואית ממומחה בתחום הפגיעה.

 

מינוי רופא מטעם בית המשפט

בית המשפט רשאי למנות רופא אשר ממנו תיגבה חוות דעת רפואית לצורך המשפט זו תעזור לו להעריך את מידת הפגיעה הרפואית ולכמת את הנזק.

 

איסור על מתן חוות דעת רפואית מטעם הצדדים

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קיים דין מיוחד באשר לחוות דעת רפואית מטעם הצדדים. למעשה, חל איסור על הצדדים להגיש לבית המשפט חוות דעת רפואיות שנעשו מטעמם של מי מן הצדדים.

 

הצגת ראשית ראיה

התובע שטוען שבשל מעורבותו בתאונת הדרכים, נגרם לו נזק גוף, יאלץ להציג את קיומה של ראשית ראיה לקיומו של נזק כזה – בהתאם ימנה בית המשפט, כאמור לעיל, רופא מומחה שיפעל עבור בית המשפט ואינו בא מטעם מי מהצדדים – כך, גדלה ההסתברות כי חוות הדעת הרפואית תהיה אובייקטיבית ככל האפשר.

 

חוות דעת רפואית עבור תביעות כנגד ביטוח לאומי

חוות דעת רפואית עשויה לסייע בעת הגשת תביעה לביטוח לאומי בשל נזק שגרם למגבלה או קיומה של מחלה, שכן יהווה זווית נוספת בנוסף לחוות הדעת מטעם הוועדה שלמעשה תקבע את מידת זכאותו של המבוטח לקבל תקבולים או קצבאות כלשהן מטעם המוסד לביטוח לאומי.

 

חוות הדעת הרפואית אינה מכרעת

למרות שהוועדה מטעם המוסד לביטוח לאומי מחויבת להתחשב ולתת התייחסות מנומקת לחוות הדעת הרפואית מטעם המבוטח, אין עליה כל חובה בפועל לפסוק על פי האמור בחוות הדעת הרפואית מטעם האדם שדורש את הפיצוי.

עם זאת, קיומה של חוות דעת רפואית חיצונית מטעם רופא מנוסה ומקצועי אשר בקיא במטריה ובאופי התביעה – בהחלט עשויה להטות את הכף בעת התכנסות ועדה שכזו.

 

נכות כללית

קצבת הנכות הכללית תבטיח הכנסה מינימלית שתאפשר לאדם הסובל מן הנכות להתקיים – זאת, על אף הנכות שנגרמה לו שפוגעת ביכולתו להשתכר. למעשה, קצבת נכות יכולה להתקבל גם עבור עקרת בית, שאינה יכולה עוד לתפקד ככזאת בשל נכות.

 

תביעות ניידות

מדובר במקרים בהם האדם מוגבל מבחינת היכולת שלו להתנייד – ההטבות עבור מוגבלי ניידות מוכרים ישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי. ההטבות שיקבלו יסייעו למוגבלי הניידות להתמודד עם ההוצאות שנלוות לצורך שלהם בניוד.

 

תביעות סיעוד

תביעות סיעוד הינן תביעות שמטרתן לסייע לקשישים במצב סיעודי בתשלום ההוצאות הכרוכות במצבם.

 

תאונות עבודה

כאשר אדם חווה תאונת עבודה שבעקבותיה נגרם לו נזק, הוא יוכל, ככל שתוכח הפגיעה המגבילה אותה חווה, לקבל תשלום חד פעמי או לחלופין, קצבה.

 

מחלת מקצוע

מחלת מקצוע כוללת את כל אותם המקרים שבשל נזקים מצטברים שחווה אדם במקום העבודה שלו, חלה ולמעשה נפגע. מחלת מקצוע עשויה להתרחש, בין היתר, בשל חשיפה לחומרים מסוכנים.

 

חוות דעת רפואית נזיקין עבור תביעות כנגד חברת הביטוח

תביעות ביטוח הינן, הלכה למעשה, תביעות נזיקין שעוסקות בביטוח חיים, ביטוח בריאות ועוד. כדי שהמבוטח יזכה לקבל את תקבולי הביטוח, עליו לענות על הגדרת מקרה הביטוח המוגדר בפוליסת הביטוח המבטחת אותו.

 

חשוב לפעול נכון

פניה לרופא מומחה שיכין עבורכם חוות דעת רפואית שתקבע ממצאים אמפיריים באשר לפגיעה הנזיקית שחווה הלקוח שלכם, תאפשר לכם להסתמך ולעמוד מאחוריה בעת פניה לקבלת תקבולים מחברת הביטוח. צוות הרופאים שלנו בקיא ובעל ניסיון בתחום ויוכל לסייע לכם להתמודד עם טענות חברת הביטוח שימנעו מלקוחותיכם לקבל את אשר מגיע להם.

 

פנו לקבלת חוות דעת רפואיות

אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו חוות דעת רפואיות מן הרופאים המנוסים והמקצועיים ביותר בשלל תחומים.

על מנת שתוכלו לתת ללקוחותיכם ניצחון משפטי בסיכויים גבוהים יותר, יש להסתמך על מצע עובדתי רפואי חזק שצריך שיהיה מסופק על ידי המקצוענים הטובים ביותר שיודעים להתמודד עם מקרים מגוונים – ביניהם, תביעות לביטוח לאומי, לחברת הביטוח, תביעות במקרים של תאונות דרכים ועוד.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי