תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות

להאזנה:

 

מידי יום נערכים בכפוף אל תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות בוועדות הרפואיות של משרד הביטחון. אדם שנפגע בגופו או בנפשו כתוצאה משירותו הביטחוני או הצבאי זכאי להכרה בפגיעתו ולקבלת קצבת נכות מתאימה. מה קובעות התקנות ומהם המבחנים בהם נדרשים הפונים לעמוד?

 

תקנות הנכים והמבחנים הנדרשים לקביעת נכות

כל אדם שנפגע במהלך שירותו רשאי לפנות לקצין התגמולים של אגף השיקום במשרד הביטחון, להגיש תביעת נכות ולעבור וועדה רפואית שבה ייקבעו אחוזי הנכות שלו.

וועדות אלו פועלות מכוחן של תקנות הנכים (התש"ל – 1969) הכוללות מבחנים שנקבעו למתן דרגות הנכות המתאימות למצב. תקנות אלו נוספו לחוק הנכים כך שרופאי הוועדות מתבססים עליהן מאז ועד היום בקביעתם.

 

חוק הנכים

חוק הנכים (התשי"ט – 1959) קובע את הסיוע השיקומי ומתן הפיצויים לכל מי שנפגעו בעקבות או במהלך שירותם בצבא או בכוחות הביטחון והפכו לנכים כתוצאה מכך. חוק זה הצמיח שלל תקנות והוראות המשלימות ומרחיבות את הסוגייה, כאשר המרכזית שבהן היא תקנות הנכים ובהן מבחנים לקביעת דרגת נכות.

תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות

מה קובעות תקנות הנכים?

התקנות מתייחסות לשלוש קבוצות של "פגימה": (1) מחלה או ליקוי, גופני או שכלי; (2) פגימה כתוצאה מחבלה או מחלה שהתרחשו עקב ובזמן השירות (פגימה מוסבת); (3) פגימה כתוצאה מהחמרה של מחלה שהתרחשה עקב ובזמן השירות (פגיעה מוחמרת).

כאשר התובע עונה על קריטריון "הפגימה", הרי שניתן לדון בדרגת הנכות שלו. נכות זו מורכבת לעתים ממצב רפואי אחד ולעתים שתיים ומעלה (דרגת נכות מורכבת). במקרה האחרון, אחוזי הנכות ייקבעו על בסיס הפגימה שממנה נובעים האחוזים הגבוהים יותר על פי המבחן.

דרגות הנכות קובעות גם תגובה נפשית הנובעת מהפגימה הגופנית, כאשר הוועדה רשאית לספק דרגת נכות נוספת בשל התגובה הנפשית, כל עוד היא חורגת בעוצמתה מזו שהולמת את אותה פגימה.

חישוב אחוזי הנכות מתייחס הן למצב בודד והן לצירוף של כמה מצבים רפואיים, כך שאם מדובר בפגימה מורכבת זוגית אפשר לקבוע את דרגת הנכות כך שהפגימה המוחמרת היא פגימה מוסבת – כלומר פגיעה שהתרחשה תוך כדי ועקב השירות ובגללם אף החמירה.

תקנות הנכים מכילות גם מספר הוראות מיוחדות: כאשר נקבעת דרגת נכות במקרים של קשיון או הגבלת תנועות בפרק גדול, לא מתחשבים בנזק לשרירים הפועלים על אותו הפרק. אם נקבעת דרגת נכות בשל שיתוק בעצב גדול, לא מחשיבים את הסעיפים של אותו עצב או את הנזק שנגרם לשרירים המעוצבבים ממנו.

בנוסף, אם הוכרה פגיעה בכמה קבוצות שרירים הפועלות על קטע אחד, כאשר אחת מהפגימות שנקבעו לה אחוזי נכות גבוהים יותר ביחס לשאר הוגדרה קלה – הנכות תיקבע כאילו היא בינונית. אם היא הוגדרה בינונית, הנכות תיקבע כאילו היא ניכרת. אם היא ניכרת, הנכות תיקבע כאילו היא קשה.

כמו כן, ההוראות המיוחדות מתייחסות למספר פגימות באותה הגפה. למשל, אם חייל נפגע במספר פגיעות בזרוע ימין, הוא יקבל את אחוזי הנכות על כל הפגיעות למעט זו שנקבע לה אחוז הנכות הגבוה ביותר והיא תיחשב כאילו הפגיעה היא בזרוע שמאל.

 

קביעת דרגת הנכות

הוועדה הרפואית קובעת הן את שיעור הנכות, הן את היותה קבועה או זמנית והן את תאריך תחילתה של דרגת הנכות שניתנה. את חישוב אחוזי הנכות לנכי צה"ל וכוחות הביטחון יש לחשב בהתאם לתקנות הנכים והמבחנים לקביעת אחוזי הנכות כפי שמופיעים בהוראות. תחילה, מהווה דרגת הנכות פגיעה בבריאות השלמה כלומר פגיעה ב-100%.

לכן יש לשקלל את כל הליקויים הרפואיים של הנפגע ולהעמיד אותם על שיעור מסוים מתוך מאת האחוזים. את אחוז הנכות הגבוה ביותר מתוך כל הפגיעות מכניסים לתחשיב במלואו. את האחוז השני בגובהו מחשבים מתוך האחוז הנותר וכן הלאה.

כיצד השיטה מיושמת בפועל? נניח שלאדם מסוים נקבעו 30% נכות בשל פגיעה מסוג אחד ו-20% נכות עקב פגיעה מסוג אחר. כעת בשל הפגיעה מהסוג הראשון הוא נותר עם 70% (כלומר 100-30=70).

ה-70% מהווה את האחוזים הנותרים ומהם יש לחשב את עשרים האחוזים עבור הפגיעה השנייה. לפיכך, מדובר ב-14% נכות כך שדרגת הנכות הכוללת תהיה 44%.

בהקשר הזה חשוב לומר שאם קיימות פגיעות באיברים זוגיים, מוטוריים ושאחראיים לניידות ויציבה, הוועדה הרפואית יכולה לסכום את דרגות הנכות מכל פגיעה ורק אז להחיל את התוצאה על שיטת החישוב הנהוגה.

 

מבחני דרגת הנכות

מבחנים אלו כפי שעולים מהתקנות, נועדו להבין את אופי הפגיעה, היקפה וחומרתה באופן שיאפשר להתאים את דרגת הנכות המדויקת. תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת הנכות הם בעלי משמעות רבה, מכיוון שלא די בדרגת אחוזי הנכות עצמה אלא שנובעות ממנה עוד זכויות והטבות נוספות כמו הנחות על טיפולים רפואיים, הטבות מס, ארנונה, תחבורה ציבורית, תו חניית נכה ועוד.

 

שיעורי הנכות האפשריים

שיעורי הנכויות דומים לאלו של המוסד לביטוח הלאומי, כאשר 10%-19% נכות מזכים בפיצוי חד פעמי (מענק) שמחושב על פי אחוז הנכות הספציפי שנקבע בוועדה. נכות בשיעור של 20% ומעלה מספקת גמלה חודשית בסכום מסוים, גם הוא נקבע לפי דרגת הנכות המדויקת שנקבעה בוועדה.

גם כאן בדומה למוסד לביטוח הלאומי קיימת הזכות לערער על אחוזי הנכות ולעתור לוועדה הרפואית העליונה. אם גם שם ההחלטה לא תתקבל לשביעות הרצון ויש טעם להמשיך את המאבק להכרה בדרגת נכות ההולמת את המצב, ניתן לערער לבית המשפט המחוזי. אפשרות הערעור קיימת רק בשאלות משפטיות ולא מכוח הקביעה של אחוזי הנכות עצמם.

אם חל ערעור בבית המשפט המחוזי והתקבל, קצין התגמולים של משרד הביטחון מקבל סמכות חריגה לדון מחדש באותה התביעה. הדבר יתרחש כאמור רק אם עלתה שאלה משפטית מסוימת, למשל הסתמכות על ראיות לא עדכניות או מעשה המהווה עבירה פלילית בעת קביעת אחוזי הנכות.

 

לסיכומו של עניין:

תקנות הנכים מעמידות מבחנים לקביעת דרגות נכות עבור כל סוג של פגיעה שנוצרה בשירות הצבאי או בכוחות הביטחון. דרגת הנכות חיונית להבטחת זכויותיהם של הנפגעים אך הדרך אליה רצופה אתגרים, מורכבויות ובירוקרטיה שבלתי אפשרי לבצע לבד. לשם כך נעזרים התובעים בעורכי דין מומחים המלווים את הגשת התביעה ומייצגים בוועדות הרפואיות ולעזרתם אנו נרתמים.

חברת פורום רופאים נמנית עם החברות המובילות בישראל לעריכת חוות דעת רפואיות לצרכים משפטיים ועובדת עם טובי המומחים הרפואיים במגוון תחומים, המלווים, בודקים ועורכים חוות דעת רפואיות לוועדות הרפואיות לצורך קביעת אחוזי הנכות.

אנו נדאג להתאים לכם את המומחה הרפואי המתאים ביותר למקרה, על סמך סוג הפגיעה הרפואית של הלקוח ומטרות התביעה עצמה.

חברתנו מתמחה גם באיסוף מסמכים רפואיים לצורך בחינת המקרה באופן אישי ומספקת חוות דעת רפואית ראשונית למקרה, המאפשרת להבין ולהעריך מראש את הסיכויים להצלחת התביעה ואת חומרת הליקויים כפי שתשקף בעיני הוועדה הרפואית של משרד הביטחון.

בנוסף, חברת פורום רופאים מעמידה מימון ביניים לתובעים המתקשים לממן מכיסם את עלות חוות הדעת ומקפידה על עבודה מקצועית, מדויקת ובזמנים הנדרשים בכל עת. צרו עמנו קשר ונדאג עוד היום להתחיל בהערכת המקרה ולפעול להצלחת התביעה שלכם.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי