חוות דעת רשלנות רפואית

להאזנה:

 

בתביעה נזיקית שמקורה הוא ברשלנות רפואית שהתבצעה כלפי הניזוק, נדרש להוכיח, בין היתר, כי התרחשה רשלנות – קרי, סטייה מן הסטנדרט הסביר, על ידי מתן חוות דעת רפואית. כלומר, יש לקבל חוות דעת רשלנות רפואית מקצועית וייעודית על ידי רופא; בהיעדר חוות דעת רפואית שמאששת קיומה של רשלנות רפואית שנגרמה לניזוק, עשויה התביעה של הניזוק להידחות על הסף.

 

הקושי בקבלת חוות דעת רשלנות רפואית

יש לא מעט רופאים מומחים שיכולים, מבחינה מקצועית, לספק לניזוקים שחוו רשלנות רפואית ולעורכי דינם, חוות דעת רפואיות איכותיות שיעלו את האפשרות לטעון לרשלנות רפואית בבית המשפט. עם זאת, מדובר במעין מצב בעייתי בו רופאים מתחום מסוים נדרשים, באופן מסוים, לפגוע בחבריהם למקצוע באמצעות מתן חוות הדעת הרפואית.

על כן, הרבה רופאים יסרבו להיכנס לתחום עניינים זה, ואלו שכן מוכנים לעשות כך, בשל ההיצע הפחות, ידרשו מחירים גבוהים עבור מתן חוות הדעת הרפואית – שכפועל יוצא, פוגעת בכדאיות הניזוק לתבוע; זאת בשל העלויות הבסיסיות הראשוניות הכרוכות בתביעת רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית בלידה

רשלנות רפואית בלידה מתרחשת, בדרך כלל כאשר חבר בצוות הרפואי התרשל בטיפול ביולדת או ביילוד. עקב הביצוע הלא תקין של העבודה שבא לידי ביטוי בהתרשלות, נגרמו לאם ו\או לתינוק נזקים; למעשה, היעדר ביצוע בדיקות הולמות, חוסר תשומת לב למתרחש, ביצוע פעולות רפואיות שגויות ו\או אי ביצוע פעולות נדרשות בזמן הנכון – שהובילו לקרותו של נזק, עשויות להיחשב לרשלנות רפואית בלידה.

חוות דעת רשלנות רפואית
חוות דעת רשלנות רפואית

מצוקה עוברית

מקרים של מצוקה עוברית עשויים להתרחש בעת לידה; מדובר במקרים בהם לא מזוהה המצוקה וכתוצאה מכך לא מטופלת כראוי מצוקה שכזו באמצעות חילוץ העובר בניתוח קיסרי כנדרש. הנזק שיכול להיגרם עקב מצוקה עוברית עשוי להתגלם לכדי עובר הנולד עם שיתוק מוחין.

חוות דעת רשלנות רפואית בישראל

לידה עם פטירה עוברית

מדובר במקרה קשה, בו העובר למעשה נפטר בתוך הרחם של אמו, טרם יצא לאוויר העולם. מקרים אלה, עשויים להתגבש לכדי רשלנות רפואית בהריון (, ככל שהצוות הרפואי לא נתן תשומת לב לסימני אזהרה שצוות רפואי מקצועי היה צריך לשים לב אליהם ו\או בהיעדר ביצוע בדיקות מתאימות שצוות מקצועי היה צריך בנסיבות העניין לבצע.

 

לידה שלאחריה נותרת שארית שליה

במקרה בו נותרת שארית שליה, שעשויה להוביל לנזקים ליולדת – ביניהם, תסמונת אשרמן ונזק לרירית הרחם; ולמעשה יכול היה הצוות הרפואי לאבחן זאת ולא אבחן או שאבחן ולא ננקטו צעדים בדבר – עשויה להתגבש תביעה בשל רשלנות רפואית.

 

לידה עם קרע אימהי

מדובר במקרים בהם התרחש קרע אימהי חמור שהסתיים בקרע בדרגה 3 או 4. מקרים אלו יכולים לייצר עילה לקיומה של רשלנות רפואית (ראו מאמרנו בנושא "חוות דעת רשלנות רפואית בהריון")  ככל שבוצע שימוש בטכניקות רפואיות לא הולמות, ביצוע לידת ואקום או לחלופין, לידת מלקחיים שהיה צריך להימנע ממנה בנסיבות העניין. כמו כן, הרופא עשוי להיחשב רשלן גם אם לא הפנה לניתוח קיסרי בנסיבות אלה למרות שהיה ראוי ונצרך לעשות כך בשל מהלך הלידה הבלתי תקין.

 

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית בניתוח עשויה לכלול שלל מקרי ניתוח רפואיים שלא צלחו ביניהם: ניתוח קיסרי, ניתוח אורטופדי, ניתוח לב, ניתוח בעמוד השדרה, ניתוחי מוח ועוד.

 

סוגיית ההסכמה מדעת

בתחום הניתוחים הרפואיים, עולה סוגיית ההסכמה מדעת, כלומר האם המטופל באמת נתן את הסכמתו לביצוע הניתוח. כמו כן, במסגרת סוגיה זו, תיבחן הסכמה מדעת גם במקרים בהם המטופל הסכים לניתוח אך למעשה לא קיבל הסבר הולם באשר לניתוח והשלכותיו – בין היתר, מה סיכויי הניתוח להצליח ומה הן האפשרויות האלטרנטיביות העומדות בפני המטופל בשלב בו הוא נמצא.

 

ביצוע ניתוח באופן רשלני

כמו כן, ובשל העובדה שניתוח רפואי הוא תהליך מורכב, יכולים להתרחש אין ספור תקלות בעת ביצוע הניתוח. כאשר תקלות שגרמו למטופל נזק שהתרחשו בשל התרשלות של הרופא – יובילו לבסיס עובדתי מתאים להתרחשותה של רשלנות רפואית שתאפשר הגשתה של תביעת נזיקין.

כלומר, ככל שהרופא פעל בצורה שרופא סביר לא היה נוקט בה או לחלופין שלא נקט בפעולה שרופא סביר היה נוקט בה וביצוע הפעולה או היעדר ביצועה הובילו לנזקים למנותח – קיימת עילה לרשלנות רפואית.

 

חוות דעת בניתוח

קבלת חוות דעת בנושא רשלנות רפואית מרופאנו המקצועיים תסייע לניזוק ולבא כוחו להוכיח כי אכן הניתוח בוצע בצורה רשלנית המצדיקה קיומה של תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית.

 

רשלנות רפואית בניתוח פלסטי

כיום ביצוע ניתוחים פלסטיים נהיה עניין שבשגרה והמון אנשים מבצעים אותם על גופם. עם זאת, יכולים להתגבש מקרים של רשלנות רפואית גם בתחום זה. אצלנו תוכלו לקבל חוות דעת בנושא רשלנות רפואית מקיפה שתקבע האם היה פגם כלשהו בביצוע הרופא בשלל הרבדים הרלוונטיים.

 

אי הסכמה מדעת

כפי שהוסבר לעיל בעניין רשלנות רפואית בניתוח, גם בניתוח פלסטי יש לתת למטופל מידע מלא על תופעות הלוואי, הסיכונים כמו גם אפשרויות טיפול אלטרנטיביות הקיימות.

 

ביצוע בדיקות מטרימות רשלניות

מדובר במקרים בהם לא התבצעה בדיקה מתאימה של ההיסטוריה הרפואית של המטופל ו\או היעדר ביצוע של בדיקות מקדימות טרם הניתוח באופן ראוי כפי שרופא מקצועי היה עושה. היעדרן של בדיקות מקדימות עשויה לגרום לכשלים בניתוח ולאחריו – וכתוצאה מכך, להסב למטופל נזקים.

 

ביצוע ניתוח פלסטי באופן רשלני

כפי שקורה בניתוחים אחרים, גם בניתוחים פלסטיים שבוצעו באופן רשלני ולא מקצועי עשויים להתגבש כלפי המטופל נזקים שיפגעו בו – וכפועל יוצא, יאפשרו קיומה של תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית.

 

רשלנות רפואית במעקב לאחר ביצוע ניתוח

על הרופא החובה לעקוב אחר המנותח גם לאחר ביצוע הניתוח. לא זו אף זו, חובה על הרופא למסור את מירב ההנחיות הרלוונטיות למטופל להתנהגות לאחר הניתוח.

 

רשלנות רפואית באבחון

רשלנות רפואית באבחון היא כל מקרה בו מטופל הגיע לבדיקה רפואית ובבדיקה זו, על אף שהיה אמור היה הרופא לזהות ולאבחן בעיה רפואית כלשהי, לא עשה זאת – בשל כך, נגרם למטופל הנבדק נזק.

חוות הדעת שתינתן על ידנו למעשה תוכל לקבוע אם בהינתן המידע שהיה לרופא המטפל, יכל הרופא לקבוע ולאבחן כי המטופל שלו סובל מן המחלה שבגינה נגרם לו נזק. ככל שכן, יש עילה לקיומה של תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית.

 

רשלנות רפואית באבחון סרטן

מחלת הסרטן היא מחלה קטלנית, שאבחונה בזמן עשוי להיות ההבדל בין חיים ומוות. רשלנות רפואית באבחון סרטן יכולה להתקיים הן בשל איחור באבחון, אבחון שגוי של רופא מומחה ואי הפניה של רופא לבדיקות ייעודיות למרות קיומם של סימנים מטרימים.

 

אי הפניה לבדיקת קולונוסקופיה

קולונוסקופיה היא בדיקה שעל ידה ניתן לבדוק את מצב המעי הגס – כך, מתאפשר זיהוי של סרטן המעי הגס. למעשה, רופא משפחה יכול באמצעות סימפטומים וסימנים מוקדמים לפתח חשד כי המטופל סובל מסרטן מעי הגס – ועל כן, חובתו לאמת את או להפריח את החשד הזה באמצעות שליחת מטופלו לבדיקה זו.

פנו אלינו כדי לקבל חוות דעת רפואית מקצועית בנושא רשלנות רפואית מטעם רופאים עתירי ניסיון, במחירים הוגנים שיאפשרו לכם וללקוחותיכם לעשות צדק עם המעוולים.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי