חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה

להאזנה:

 

ניתוח לקיצור קיבה הפך בשנים האחרונות לניתוח פופולארי – זאת, בין היתר, בשל היעילות הרבה שלו בסיוע בטיפול במקרים של השמנת יתר. יחד עם זאת, אין הניתוח חף מכשלים רפואיים – בין אלו, כאלה הנובעים מרשלנות רפואית. הלכה למעשה, במידה ועולה החשש לרשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה – עשוי לעלות הצורך בקבלת חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה שתבקש לשפוך אור על המקרה.

 

ניתוח קיצור קיבה – פתרון להשמנת יתר

הלכה למעשה, במהלך השנים האחרונות, עלה והפך ניתוח לקיצור קיבה לפתרון יעיל ומהיר עבור אנשים הסובלים ממצב של השמנת יתר. על כן, לא מעטים הם האנשים שבוחרים בניתוח זה על מנת להוריד במשקל ולשפר את איכות חייהם לטווח הארוך.

 

סוגי ניתוח קיצור קיבה

הלכה למעשה, ישנם כמה סוגים של ניתוח לקיצור קיבה.

 

ניתוח מעקף קיבה

בניתוח קיצור קיבה מסוג מעקף קיבה – מבצע המנתח חיבור בין המעי הדק ובין הושת כאשר מתבצע דילוג על הקיבה של המנותח. המעקף מאפשר למנותח להגיע לתחושת שובע באופן מהיר יותר מה שמוביל להורדה במשקל.

חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה

ניתוח שרוול

ניתוח שרוול הינו ניתוח לקיצור קיבה אשר במסגרתו, יכרות המנתח חלק מן הקיבה והלכה למעשה, ישאיר שרוול של הקיבה – שרוול זה הינו, מטבע הדברים, קטן יותר. כתוצאה מכך, הקיבה של המנותח קטנה באופן משמעותי ואילו המנותח לאחר ניתוח השרוול יגיע לתחושה מהירה יותר של שובע מה שיוביל לירידה במשקל עקב צריכה מועטה יותר של מזון.

 

ניתוח טבעת

ניתוח קיצר קיבה מסוג ניתוח טבעת הינו ניתוח שבמסגרתו ישים המנתח על הקיבה של המנותח טבעת שתגרום להצרתה. כתוצאה מכך, המזון שיצרוך המנותח יעבור בקושי רב יותר אל הקיבה; מה שיגרום לתחושת שובע מהירה שלאחר מכן תוביל לירידה במשקל.

 

רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה

כמו בניתוחים מסוגים אחרים – רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה עשויה להתחרש בכמה צמתים שונים. לענייננו, יכולה להתרחש רשלנות רפואית לפני הניתוח לקיצור הקיבה, במהלכו ואף לאחריו. למידע על רשלנות רפואית בניתוח – קראו כאן.

 

רשלנות רפואית טרם הניתוח לקיצור קיבה

ההכנה לניתוח חייבת להיות מקצועית וראויה. הלכה למעשה, במידה ולא תתבצע הכנה ראויה לניתוח, הסיכוי לפגיעה במנותח עשוי לעלות. לא זו אף זו, מלבד סוגיית ההכנה לניתוח במובן המקצועי עומדת סוגיית היעדר הסכמה מדעת – כידוע, במסגרתה, חייב הרופא המנתח למסור כמה שיותר פרטים רלוונטיים למנותח אודות הניתוח אותו הוא עומד לעבור, החלופות אליו, וכן, לקבל את הסכמתו המיודעת לכך.

 

רשלנות רפואית במהלך ניתוח לקיצור קיבה

ניתוח לקיצור קיבה הינו אמנם ניתוח פופולארי ולמעשה דיי שכיח עקב האפקטיביות הרבה שלו בסיוע במקרים של השמנת יתר. אולם, הרופא המנתח ו\או הצוות הרפואי עדיין יכולים להתרשל בתפקידם ולפעול באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום שעל פיה מצופה מהם לנהוג ולפעול.

 

השארת מכשירים בגוף המנותח

הלכה למעשה, בחוסר תשומת לב, עשוי הרופא המנתח לשכוח בתוך גוף המנותח מכשירים כאלה ואחרים בהם הוא השתמש לצורך ביצוע הניתוח לקיצור הקיבה. מדובר במקרה ברור של רשלנות רפואית שעשוי להוביל לנזקים בקרב המנותח.

 

תפירה שגויה

תפירה לא מקצועית ושגויה של הרופא המנתח בניתוח לקיצור קיבה עשויה לפגוע במנותח.

 

תפירת שרוול

במידה ומדובר בניתוח קיצור קיבה מסוג ניתוח שרוול – צריכה להתבצע באופן מקצועי ובפרט, עליה להיות לא הדוקה מדי. במידה והתפירה תהיה הדוקה מדי, עשויה להתרחש היצרות של הקיבה ועוד תוצאות מזיקות אחרות.

 

רשלנות רפואית לאחר ניתוח לקיצור קיבה

רשלנות רפואית בניתוחים בכלל ובניתוח לקיצור קיבה בפרט יכולה להתרחש גם לאחר הניתוח עצמו – כלומר, בשלב בו נדרש מעקב אחר המנותח. בנסיבות מסוימות עשוי להידרש מעקב אחר המנותח כאשר תקופת המעקב תשתנה בהתאם לנסיבות העניין. במידה והרופא היה נדרש לבצע מעקב שכזה אחר המנותח ולא עשה זאת, בכלל ייתכן כי מדובר במקרה בו הרופא התרשל בתפקידו.

 

חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה – למה דווקא בפורום רופאים?

הלכה למעשה, כל רופא מומחה רשאי לכתוב עבורה הלקוח שלכם חוות דעת רפואית. אולם, כתיבת חוות דעת רפואית בכלל וחוות דעת רפואית במקרה של רשלנות בביצוע ניתוח קיצור קיבה בפרט, עשויה להצריך ניסיון בכתיבת חוות דעת רפואיות בתחום הנזיקין.

יתרה מכך, לניסיונו של הרופא המומחה עשויה להיות חשיבות מכרעת בבדיקת המקרה – ניסיון מקצועי רב יותר של הרופא המומחה עשוי להוביל לכדי חוות דעת רפואית איכותית יותר שתיגע בנקודות המהותיות ביותר.

 

רופאים מומחים מן השורה הראשונה בתחומם

הלכה למעשה, בפורום רופאים, תמצאו את הרופאים המומחים מן המקצועיים ביותר בתחום התמחותם. למקצועיות של הרופא והניסיון שלו בתחום התמחותו חשיבות רבה בכתיבת חוות הדעת הרפואית, שכן יאפשרו לו לערוך חוות דעת רפואית מדויקת ומקצועית יותר – לה, עשויות להיות השלכות לזכות התביעה.

 

רופאים המומחים בכתיבת חוות דעת רפואיות

מלבד המימד המקצועי, בו שולטים רופאינו, עומד תחום כתיבת חוות הדעת הרפואיות בתחום הנזיקין בפני עצמו. הלכה למעשה, לרופאים המועסקים בפורום רופאים ניסיון עתיר שנים בכתיבת חוות דעת רפואיות בתחום הנזיקין בכלל ובתחום הרשלנות הרפואית בכלל.

ניסיון זה מקנה להם את היכולת לכתוב חוות דעת רפואיות מדויקות, מקיפות וענייניות אשר מנוסחות בשפה ההולמת את בית המשפט – להן, בהתאם, יש נופח וכוח רבים יותר בבית המשפט.

 

מגוון רופאים מומחים עצום

העובדה שבפורום רופאים ישנם רופאים רבים המתמחים בתחומי רפואה שונים מאפשרת ללקוחותינו להנות ממוצר שהינו One – Stop – Shop. כלומר, במקום אחד, תוכלו לקבל מענה לכל הצרכים של הלקוח שלכם בגזרת חוות הדעת הרפואית לטובת תביעת הרשלנות הרפואית.

 

מה תהיה חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה טובה?

חוות דעת רפואית בכלל וחוות דעת רפואית בניתוח לקיצור קיבה בפרט – חייבת להתייחס לסוגיות מרכזיות בתביעת הרשלנות הרפואית, בין אם מדובר במצב הרפואי של הלקוח שלכם שנפגע מן הרשלנות הרפואית ובין אם בעת עמידה על רכיבים מרכזיים בתביעת הרשלנות הרפואית.

 

עמידה על גובה הנזק שנגרם ללקוח שלכם

עמידה על גובה הנזק שנגרם ללקוח שלכם בעקבות הניתוח לקיצור הקיבה הינה חשובה ביותר – זאת, משום שמאפשרת לכמת את הנזק וכן, לעמוד על גובה הפיצוי ההולם ללקוח שלכם בכפוף לעובדות המקרה.

 

עמידה על קיומה של חוסר מקצועיות מצד הרופא המנתח

חוסר מקצועיות של הרופא – כלומר, התרשלותו של הרופא, הינה, מטבע הדברים, רכיב חשוב ומהותי בתביעת הרשלנות הרפואית. רופאינו המומחים והמקצועיים, בזכות ניסיונם ארוך השנים בתחום, יכולים לבקש לעמוד על כך שבהתאם לנסיבות המקרה, נהג הרופא המנתח ו\או הצוות הרפואי באופן שאינו הולם את הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום.

 

הקשר הסיבתי

הלכה למעשה, כידוע, רכיב הקשר הסיבתי המעיד על כך שאילולא היה הרופא נוהג ברשלנות וחוסר מקצועיות במטופל, לא היו נגרמים לו הנזקים מהם הוא סובל – הינו רכיב מרכזי ומהותי בתביעת הרשלנות הרפואית. רופאינו המקצועיים והמומחים, בחוות דעתם, יבקשו לעמוד על כך שאכן הנזק שנגרם ללקוח שלכם הינו תוצר של רשלנות רפואית של הרופא המנתח ו\או הצוות הרפואי במסגרת הניתוח לקיצור הקיבה.

 

חוות דעת ניתוח לקיצור קיבה – פנו אלינו

בהתאם לאמור לעיל, חוות דעת רפואית במקרה של רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה בפרט בהחלט עשויה לעשות את ההבדל בין הצלחתה של התביעה ובין כשלונה. חוות הדעת הרפואית נצרכת על אחת כמה וכמה כאשר קיימת חוסר בהירות באשר לקיומה של התרשלות – שכידוע, מדובר במצב דיי שכיח בתביעות הרשלנות הרפואית.

פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל, במקום אחד, מענה לכל הצרכים של הלקוח שלכם במסגרת חוות הדעת הרפואית שתסייע לכם לעשות את הצדק עם המעוול שגרם לו נזק.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי