חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח מעקפים

להאזנה:

 

ניתוח מעקפים, כמו ניתוחי לב אחרים, עשוי לשפר את איכות חייו של המטופל. אולם, בדומה לניתוחי לב אחרים, גם בניתוח מעקפים נשקפת למנותח, לא פעם, סכנה עקב סיבוכים אפשריים שעשויים לנבוע מן הניתוח. הלכה למעשה, ייתכן כי סיבוכים שנגרמו בשל ניתוח המעקפים הינם תוצאה של רשלנות רפואית. במקרים מעין אלה, ייתכן ויעלה הצורך בקבלתה של חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח מעקפים שתבהיר את אשר קרה.

 

ניתוח מעקפים – מתי עשוי להיות הכרחי?

הלכה למעשה, ניתוח מעקפים עשוי להיות רלוונטי במידה ועורק בלב נחסם. במצבים מעין אלה, רופא המומחה בתחום הקרדיולוגיה עשוי להמליץ על ביצוע של ניתוח מעקפים. ניתוח זה עתיד לשפר את זרימת הדם לשריר הלב של המטופל. אולם, ביצוע הניתוח אינו פותר את הבעיה הקיימת בשריר הלב – אלא מאפשרת הקלה על התסמינים הנובעים מן הבעיה.

 

פגיעה של ניתוח מעקפים בכלי הדם

בדומה לניתוחים אחרים בכלל וניתוחי לב בפרט – גם ניתוח מעקפים כולל סיכונים שעשויים לנבוע מסיבוכים כאלה ואחרים בעקבות הניתוח. הסיבוכים המרכזיים שמתרחשים כתוצאה מניתוח מעקפים הם דימום מוגבר, זיהום פצע הניתוח, פגיעות קוגניטיביות כאלה ואחרות ועוד.

 

רשלנות רפואית בניתוח מעקפים – מתי עשויה לקרות?

רשלנות רפואית בניתוח מעקפים יכולה להתרחש בכמה צמתים שונים. לפני הניתוח, במהלכו או לאחריו כאשר עשוי להיות נדרש מעקב אחר המנותח.

חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח מעקפים

רשלנות רפואית במהלך ניתוח מעקפים

רשלנות רפואית במהלך ניתוח מעקפים עשויה לגרום לכך שהמנותח יסבול מנזקים קשים – זאת, בעקבות רמת המורכבות והמסוכנות הנשקפת מן ניתוח המעקפים.

 

רשלנות רפואית בהרדמה בניתוח מעקפים

רשלנות רפואית בהרדמה במהלך ניתוח מעקפים עשויה להיות תוצר של פעולה חוסר מקצועית מצד הרופא המרדים – בין אם מדובר בבחירת סוג חומר הרדמה שגוי שאינו הולם את מצבו הרפואי וההיסטוריה הרפואית של המטופל ובין אם מדובר בבחירת מינון חומר הרדמה שגוי שאינו מתאים בנסיבות העניין.

 

רשלנות רפואית ברישום תרופות לב

מנתחים ורופאים, על פי נסיבות העניין, עשויים לרשום מרשם לתרופות לב עבור החולה – בין אם לפני ניתוח המעקפים ובין אם לאחריו. במידה והתרופה אינה מתאימה למטופל, או שהמינון שלה בלתי הולם – עשוי בהחלט להיגרם למטופל נזק כזה או אחר.

 

רשלנות בביצוע הניתוח עצמו

מטבע הדברים, בשל המורכבות בביצוע ניתוחי לב בכלל וניתוח מעקפים בפרט, עשויה הרופא המנתח, בגין שלל סיבות שונות, לטעות בביצוע הניתוח ולמעשה לגרום למנותח נזק. לא פעם, הטעות של הרופא המנתח עשויה לסטות ממתחם הסבירות בתחום ניתוחי הלב והלכה למעשה, ייחשב הרופא המנתח כמי שהתרשל בתפקידו.

 

רשלנות רפואית לאחר ניתוח מעקפים

הלכה למעשה, בהתאם לנסיבות העניין, אופי הניתוח ונסיבותיו הרפואיות האישיות של המנותח – עשוי להיות נצרך ביצוע של מעקב באורך כזה או אחר, על פי הנסיבות, אחר המנותח. הלכה למעשה, במידה ועל פי המצופה ובכפוף לפרקטיקה הרפואית הנוהגת היה נדרש הרופא לביצוע מעקב כזה או אחר המנותח ולא עשה כן – אזי שבהחלט יכול להיות ומדובר במקרה של רשלנות רפואית בניתוח מעקפים; על כל ההשלכות הנובעות מכך.

 

חוות דעת רשלנות רפואית בניתוח מעקפים – מה חשוב שתכלול?

מטבע הדברים, חוות דעת רפואית בכלל וחוות דעת רפואית בניתוח מעקפים בפרט תידרש לכלול התייחסות למצבו הרפואי של הנבדק שעבורו מבוצעת חוות הדעת הרפואית. אולם, מעבר לכך, במידה וחוות הדעת הרפואית בניתוח מעקפים תעמוד, באופן מדויק, על רכיבים חשובים ומרכזיים בתביעת הרשלנות הרפואית בניתוח מעקפים – כוחה בבית המשפט יהיה בעל משמעות רבה הרבה יותר.

 

עמידה על גובה הנזק שנגרם ללקוח שלכם בעקבות הניתוח

הלכה למעשה, עמידה על גובה הנזק שנגרם בגין רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בניתוח מעקפים בפרט הינה הכרחית ביותר עבור חוות הדעת הרפואית – זאת, משום שמאפשרת, בין היתר, לכמת את הנזק ולאחר מכן, לעמוד על גובה הפיצוי ההולם עבור הלקוח שלכם.

 

עמידה על קיומה של התרשלות מצד הרופא או הצוות הרפואי

הלכה למעשה, ישנם מקרים של רשלנות רפואית שהינם זועקים לשמיים, שכן כמעט ולא קיים ספק לגבי כך שהרופא ו\או הצוות הרפואי התרשלו בתפקידם. אולם, לא תמיד כך הדבר, ולעתים, עשויה קיומה של התרשלות מצד הרופא ו\או הצוות הרפואי להיות שרויה בערפל. בייחוד במקרים כאלה, עולה אף יותר הצורך בקבלת חוות דעת רפואית מרופא מומחה בתחום שיוכל לעמוד, בהתאם לנסיבות העניין, על כך שהפרוצדורה הרפואית שבוצעה על הלקוח שלכם הייתה בלתי מקצועית שאינה הולמת את הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום.

 

הקשר הסיבתי

הלכה למעשה, כפי שלעתים התרשלותו של הגורם הרפואי במקרה של רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בניתוח מעקפים בפרט אינה ברורה מאליה – לעתים, לא ברור כי קיים קשר בין הרשלנות הרפואית ובין הנזק שנגרם ללקוח שלכם. כלומר, שאלמלא הייתה מתבצעת הרשלנות הרפואית בלקוח שלכם, לא היו נגרמים לו הנזקים מהם הוא סובל בפועל. חוות דעת רפואית טובה בהחלט יכולה לסייע בעמידה על רכיב חשוב זה – זאת באמצעות המקצועיות והניסיון של הרופא המומחה שיכתוב ויערוך את חוות הדעת הרפואית.

 

חוות דעת רשלנות רפואית בניתוחי מעקפים – למה דווקא בפורום רופאים?

פורום רופאים מתהדר במגוון רופאים רב ביותר משלל תחומי רפואה שונים. יתרה מכך, בפורום רופאים מועסקים רופאים מומחים מקצועיים ובעלי שם מוביל בתחום התמחותם אשר להם יש ניסיון רב ועתיר שנים בכתיבתן ועריכתן של חוות דעת רפואיות בכלל וחוות דעת רפואיות במקרה של רשלנות רפואית בניתוח מעקפים בפרט.

 

מגוון רופאים עצום

פורום רופאים מהווה, הלכה למעשה, One – Stop – Shop בגזרת חוות הדעת הרפואיות – זאת, משום שבפורום רופאים ניתן למצוא, במקום אחד, רופאים מומים המתמחים בשלל תחומי רפואה שונים. כך, בפורום רופאים, אפשר לקבל את כל השירות הנדרש והנצרך בגזרת חוות הדעת הרפואית.

 

מקצועיות לפני הכל

הלכה למעשה, בפורום רופאים, מועסקים רופאים מומחים מקצועיים ובעלי ניסיון עתיר שנים אשר שמם בתחום התמחותם הולך לפניהם. למקצועיות ולניסיון של רופאינו יש ביטוי רב בחוות הדעת רפואית ואיכותה, שכן מסוגלים להתייחס לשלל סוגיות מקצועיות מורכבות בכלל וכן, לסוגיית רמת המקצועיות של ניתוח המעקפים אותו עבר הלקוח שלכם בפרט.

 

ניסיון רב בכתיבת חוות דעת רפואיות

לרופאים המועסקים בפורום רופאים יש ניסיון עתיר שנים בכתיבתן ועריכתן של חוות דעת רפואיות במקרים של רשלנות רפואית בכלל ובמקרים של רשלנות רפואית בניתוח מעקפים בפרט. הלכה למעשה, ניסיון עתיר שנים זה של רופאינו מאפשר להם לכתוב ולערוך חוות דעת רפואיות מקיפות ומדויקת אשר מנוסחות בשפה ההולמת ומתאימה להצגה בבית המשפט. יכולת זו של רופאינו מהווה, לא פעם, יתרון ללקוחותינו.

 

חוות דעת רשלנות בניתוח מעקפים – רק אצלנו, בפורום רופאים

בפורום רופאים תוכלו למצוא מגוון רחב של רופאים מומחים משלל תחומי ההתמחות השונים בעולם הרפואה. להם, יש ניסיון עתיר שנים בכתיבת חוות דעת רפואיות – כל זאת, תוך שמירה על רמת מחירים הוגנת ותחרותית. הלכה למעשה, חוות דעת רפואית טובה, יכולה בהחלט לשפר את עמדתו של הלקוח שלכם בתביעת הרשלנות הרפואית בניתוח מעקפים ולקרב אותו אל עבר הפיצוי ההולם.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי