חוות דעת רשלנות רפואית שיניים

בשונה מתהליכים רפואיים רבים אחרים בעולם הרפואה, במהלך חייו תהליך רפואי בשיניים קיימת הסכנה להתקיימותה של רשלנות רפואית במטופל שעשויה לגרום לו נזק רב. על מנת שניתן יהיה להוכיח את טענת הלקוח שלכם בבית המשפט, בפורום רופאים, תוכלו לקבל חוות דעת רשלנות רפואית שיניים עבור לקוחותיכם.

אנו מעניקים את חוות הדעת הרפואיות המקצועיות ביותר ומטעם הרופאים המנוסים ביותר בתחום, שיאפשרו ללקוח שלכם לקבל פיצוי שיסייע לו בשיקום חייו.

 

חוות דעת בתחום רשלנות רפואית בשיניים – מהי?

חוות דעת בתחום הרשלנות הרפואית בענייני שיניים, פה ולסת תצטרך להתקבל בשלל מצבים שונים בהן נגרם לאדם פגיעה באזור חלל הפה, השיניים והלסת. הפגיעות יכולות להיגרם בשל טיפול וניתוח אסתטיים, פרוצדורה רפואית בשיניים, פגיעות וחבלות בשיניו של אדם ועוד.

חוות הדעת מהווה מסמך רפואי מקצועי שיסייע לכם להציג בפני השופט בבית המשפט הדן בתיק הנזיקין, או לחלופין להוות חוות דעת נוספת עבור המוסד לביטוח לאומי כי אכן התקיימה פגיעה גופנית בלקוח שלכם שמצדיקה קבלת פיצוי נזיקי ו\או קבלת פיצוי מן המוסד לביטוח לאומי.

קבלת חוות הדעת הרפואית תאפשר לכם, הלכה למעשה, להתקדם אל עבר קבלת הפיצוי עבור הלקוח שלכם שיעזור לו בעתיד לשקם את חייו בשל הפגיעה הגופנית שחווה בחלל הפה והלסת שלו.

 

מה תהיה חוות דעת רשלנות רפואית שיניים טובה

חוות דעת רפואית בתחום חלל הפה והלסת של הלקוח שלכם תהיה חוות דעת מקצועית שתיכתב ותיערך על ידי מומחה בתחום הנדון תוך מתן תשומת לב לכל הפרטים החשובים, הרלוונטיים והמהותיים ביותר לצורך הוכחת הטענה של הלקוח שלכם, כל זאת בהתאם למצב הרפואי שקיים בפועל.

 

מומחה פה ולסת – חוות דעת משפטית

חוות הדעת הרפואית המקצועית מטעם פורום רופאים תבקש להסביר מה הרופאים המומחים מטעמנו, לאחר בדיקותיהם, ממליצים באופן ברור וחד משמעי עבור הלקוח שלכם. לא זו אף זו, תבקש חוות הדעת הרפואית, בנוסף להמלצה האמורה ועמידה על סעיפי נוחות רלוונטים, לעמוד גם על הנקודות החשובות והמרכזיות הבאות:

 

מידת הנזק

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים תבקש להצביע על מידת הנזק שנגרמה ללקוח שלכם, זאת על מנת שיהיה ניתן לכמת אותו.

 

המקור לנזק

כאשר ענייננו ברשלנות רפואית, יש מטבע הדברים, להראות ולהצביע על העובדה שהטיפול הרפואי הוא הגורם לנזק, ועל אחת כמה וכמה שפרוצדורה רפואית כושלת ורשלנית הביאה את הפגיעות הגופניות אל הלקוח שלכם.

 

מידת הפגיעה של הנזק באיכות חייו של המטופל

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים תצביע על מידת האפשרות כי הנזק שנגרם ללקוח שלכם תפגע באיכות חייו בהמשך הדרך. פגיעות בחלל הלסת והפה של אדם הן פגיעות קשות באזור רגיש ומהותי לכל אדם – הפה. על כן, חשובה מאוד ההערכה של מידת הפגיעה באורח חייו התקין ואיכות חייו של הלקוח שלכם.

 

האם בוצעה על המטופל פרוצדורה רפואית כושלת

חוות הדעת הרפואית תוכל לסייע לכם בהוכחה כי הפרוצדורה שבוצעה על הלקוח שלכם הייתה רשלנית – קרי, סוטה מן הסטנדרט הסביר והמקובל בתחום רפואת השיניים ושבשילה ובשל התקיימותה, נגרם ללקוח שלכם נזק לחלל הפה והלסת. הוכחה זו חשובה מאוד לצורך קבלת פיצוי נזיקי בבית המשפט מן הנתבעים – בדרך כלל, המקום בו בוצעה הפרוצדורה הרפואית.

 

איזה פיצוי יהווה פיצוי הולם

כאמור לעיל, חוות הדעת הרפואית תבקש, בין היתר, לכמת את הנזק שנגרם ללקוח שלכם. לאחר שתעשה זאת, תוכל לקבוע מה עשוי להיות פיצוי הולם עבור הלקוח שלכם שיסייע לו לשקם את חייו ולנסות להחזירם למצב בו טרם קרתה הפגיעה בו.

 

חוות דעת רפואית פה ולסת

כמו בכל תהליך רפואי אחר, גם בתהליך רפואי שנעשה בשיני האדם, בפיו או בלסת שלו, יש פוטנציאל לפגיעה. לעתים, הפגיעה הזאת היא פועל יוצא מן הנסיבות הטבעיות האפשריות הכרוכות בטיפול רפואי בכלל ובטיפול רפואי בשיניים בפרט ולעתים, הפגיעה היא תוצר של רשלנות רפואית מצידם של הצוות המטפל בלקוח שלכם.

 

טיפול רפואי בשיניים

לעתים נצרך טיפול רפואי בשיניים בגין שלל סיבות, תהליך הטיפול ברפואי בשיני המטופל, בחלל הפה שלו ובלסתותיו נע בין תהליכי טיפול קלים ופשוטים לבין קשים ומסובכים יותר; למעשה, בכל הספקטרום הזה עשויים להתרחש פגיעות גופניות במטופל ולכן יש טעם סביר לבדוק ולוודא אם התקיימה רשלנות רפואית שבעקבותיה, הלכה למעשה, נגרם למטופל נזק.

חוות דעת רפואית תסייע לכם להוכיח בבית המשפט או לחלופין להציג חוות דעת למוסד לביטוח לאומי כי אכן נגרם נזק גופני ללקוח שלכם. למעשה, כאשר מדובר בבית המשפט, יידרש להצביע ולהראות כי אכן הצוות הרפואי, בשל התרשלותו, גרם לפגיעה בגופו של הלקוח שלכם.

 

הפגיעות

הפגיעות בעקבות תהליך רפואי בחלל הפה, הלסת ושיניו של המטופל עשויות להתגלם בפגיעות רפואיות משמעותיות ולעתים להתגלם כפגיעות אסתטיות במטופל שגם להן יש כמובן חשיבות.

 

טיפול אסתטי

לעתים הטיפול הרפואי בשיניו של אדם לא נעשה בשל צורך רפואי מיידי או קריטי כלשהו, אלא מטעמים אסתטיים בלבד. משום שמדובר בטיפול או ניתוח אסתטי, קיימת תמיד הסבירות שהמטופל יסיים את התהליך הרפואי כאשר אינו שלם עם תוצאותיו.

עם זאת, על מנת שיתאפשר לקבל פיצוי בעניינים שכאלה, אין זה מספיק מנקודת מבטו של בית המשפט כי הלקוח לא קיבל את התוצאה הצפויה, אלא שפעולותיו של הצוות הרפואי סטו מן הסטנדרט הרפואי הסביר והמקובל בתחום, ועל כן, ובשל הנזק לאדם, עומדת בפניו הפתח לקבל פיצוי.

 

פגיעה בחלל הפה והלסת של הלקוח שלכם

לעתים אנשים עשויים לחוות פגיעה בחלל הפה והלסת שלהם גם בתהליך שהוא חוץ רפואי – בין אם מדובר בספורט, אלימות, תאונת דרכים ועוד שלל מקרים נוספים אחרים.

למעשה, גם במקרים מעין אלה יש צורך בקבלת חוות דעת רפואית הן עבור קבלת קצבאות מן המוסד לביטוח לאומי בשל הכרה בנכות ובין אם בשל הצורך לתבוע נזיקית את המעוול שגרם את הפגיעות בחלל הפה והלסת של הלקוח שלכם.

הלכה למעשה, פגיעה באזור חלל הפה והלסת עשויה להביא לנכות זמנית ואף לעתים לנכות חמורה וקשה, מצב זה הוא מצב קשה מאוד בין אם מדובר בנפגע צעיר ובין אם מדובר בנפגע מבוגר.

 

טיפול רפואי רשלני לאחר פגיעה

כמו כן, וכפי שנאמר לעיל, גם תהליך רפואי רשלני שייעשה בחלל הפה והלסת של הלקוח שלכם לאחר שהגיע לטיפול רפואי בעקבות הפגיעה שנגרמה בשיניו מלכחתחילה וגרמה לו נזק או לחלופין – החמירה את נזקו; תצריך קבלת חוות דעת רפואית מקצועית על מנת שניתן יהיה להוכיח את הפגיעה בבית המשפט יחד עם הגדלת הסיכויים שהמוסד לביטוח לאומי יקבל את תביעתכם לקבלת פיצויים עבור הלקוח שלכם.

 

קבלת חוות דעת רשלנות רפואית – רפואת השיניים

אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו את חוות הדעת הרפואיות בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ורשלנות רפואית בטיפולי שיניים בפרט, ברמה הגבוהה ובמחירים ההוגנים ביותר בתחום; זאת תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה ביותר ומתן תשומת לב אל הפרטים הקטנים ביותר, שיסיעו ללקוח שלכם לזכות בפיצוי לו הוא זקוק על מנת לשקם את חייו לאחר הפגיעה שחווה.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי