סרטן השד

סרטן השד הינו הסרטן הכי שכיח בקרב נשים, ומהווה כ1/3 ממקרי הסרטן בנשים. למרות הנאמר, לאור הסקירה המוקדמת והטכנולוגיה העדכנית ,סרטן זה נמצא במקום שני כסיבת תמותה.
ישנם מס' גורמי סיכון לסרטן השד – גנטיקה (רקע משפחתי או גנים ספציפיים כמו BRAC1/2), גורמי סיכון מיילדותיים (ווסת מוקדמת, מנופאוזה מאוחרת), גזע, גיל ועוד (ראה טבלה):

 

גורמי סיכון לסרטן השד

סרטן השדעל פי חוזר משרד הבריאות לגילוי מוקדם של סרטן השד יש לנהוג כדלקמן:

 

בדיקת ממוגרפיה

בדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים, בגיל 74-50 שנה, במסגרת תכנית סריקה יזומה בזימון אישי, מומלצת לנשים באוכלוסייה בעלת סיכון רגיל.

 

בדיקת סקירה באמצעות MRI

מיועדת לנשים הנמצאות בקבוצות סיכון ובהתאם להמלצות משרד הבריאות (חוזר מינהל רפואה 2009/30 .(בדיקת סקירה באמצעות ממוגרפיה תבוצע רק במכונים הנמצאים בפיקוח התוכנית הלאומית לגילוי סרטן השד של משרד הבריאות.

 

אחוזי הישרדות

ע"פ דיווחי הועדה האמריקאית המשולבת לסרטן, אחוזי השרידות בשלבי המחלה השונים, הינם:

 

 

 

Stage 0: Ductal carcinoma in situ (DCIS) or lobular carcinoma in situ (LCIS); (5-year survival rate 93%).
Stage 1: Invasive carcinoma 2 cm or less without nodal involvement and no distant metastases; (5-year survival rate 88%).
Stage 2: Invasive carcinoma 5 cm or less with involved but movable axillary lymph nodes and no distant metastases, or a tumor > 5 cm without nodal involvement or distant metastases (5-year survival rate 74-81%).
Stage 3 (locally advanced): Breast cancer > 5 cm with nodal involvement; or any breast cancer with fixed axillary nodes; or any breast cancer with involvement of the ipsilateral internal mammary lymph nodes; or any breast cancer with skin involvement, pectoral and chest wall fixation, edema, or clinical inflammatory carcinoma, if distant metastases are absent (5-year survival rate 41-67%).

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי