רשלנות בשל ביצוע ניתוח שאינו הכרחי

חוות דעת רפואית עשויה להיות נצרכת בשלל מקרים – ביניהם, מקרים בהם התרחשה רשלנות רפואית. הלכה למעשה, חוות דעת רפואית תהיה רלוונטית גם במקרה של רשלנות בשל ביצוע ניתוח שאינו הכרחי – חוות הדעת הרפואית תעמוד על רכיבים חשובים אותם יש להוכיח בתביעה. יתרה מכך, חוות דעת רפואית טובה ואיכותית מטעם רופא מקצועי ומנוסה בתחומו עשויה לעשות את ההבדל בין תביעה מוצלחת לכושלת.

 

ניתוח שאינו הכרחי

ניתוח שאינו הכרחי הינו ניתוח שלא היה הכרחי בנסיבות העניין הרפואיות של המטופל. הלכה למעשה, ניתוח שאינו הכרחי עולה לכדי מקרים בהם הוכוון המטופל לבצע ניתוח שכלל לא מסוגל לשפר את מצבו או לחלופין, כאשר הניתוח אליו הופנה המטופל אינו הניתוח או לחלופין, הפרוצדורה הרפואית הטובה ביותר בהתחשב בנסיבותיו.

 

כיצד ייתכן שרופא מכווין מטופל לביצוע ניתוח שאינו הכרחי

הלכה למעשה, רשלנותו של רופא מטפל בהכוונה לביצוע ניתוח לא הכרחי עשויה להיגרם בגין שלל מצבים ומקרים עליהם נרחיב יתרה להלן ובהמשך מאמר זה.

 

כישלון בשקילת החלופות

בפועל, רופא עשוי להיכשל בבחינת החלופות באופן המקצועי והראוי המצופה ממנו כרופא מוסמך. מטבע הדברים, הרופא ייחשב לרופא שהתרשל בתפקידו החל מן הרגע בו ייקבע כי רופא סביר בנעליו של הרופא שטעה בשקילת החלופות היה מצליח לאתר חלופות רלוונטיות אחרות וטובות יותר המתעלות על ביצוע הניתוח אליו הוכוון המטופל.

 

טעות עקב אבחון שגוי

הרופא עשוי להכווין את המטופל לביצוע הניתוח הלא הכרחי עקב אבחון שגוי ולא מדויק של מצבו הרפואי. כלומר, במצב עניינים שכזה, הרשלנות הרפואית טמונה באבחון הלקוי ולאו דווקא בשקילת הניתוח הרלוונטי והראוי ביותר – זאת, משום שלעיני הרופא שהכווין לביצוע הניתוח היה מידע שגוי או לוקה בחסר עליו הסתמך למעשה.

 

רשלנות בשל ביצוע ניתוח שאינו הכרחי – מתי עשוי להתרחש

רשלנות בשל ביצוע ניתוח שאינו הכרחי עשוי להתרחש בשלל נסיבות ומקרים – החל מתוצאה של אבחון שגוי ועד הכוונה לניתוח מיותר ולא הכרחי גם כשכלל המידע הרפואי הרלוונטי היה גלוי לנגד הרופא המטפל.

 

אבחון שגוי שהוביל לניתוח שגוי

ביצוע אבחון באופן רשלני עשוי להוביל, מטבע הדברים, לביצוע הניתוח הלא נכון שאינו מתאים לנסיבותיו ומצבו הרפואי של המטופל. הלכה למעשה, ניתוח שגוי הוא ניתוח שאינו הכרחי. לעניין זה, הרשלנות הרפואית טמונה באבחון השגוי שלמעשה צייר את מצבו הרפואי של המטופל כמצב שונה מזה שהוא נמצא בו בפועל.

 

הכוונה לביצוע ניתוח שאינו הכרחי

כמו כן, ישנם מצבים בהם האבחון הרפואי של המטופל היה תקין לגמרי – ולנגד הרופא המטפל הונחה התשתית הרפואית העובדתית המלאה על מנת לקבל את ההחלטה המקצועית והטובה ביותר עבור המטופל שלו. אולם, למרות הנחתה של תשתית נאמנה זו – בחר הרופא לבצע ניתוח שאינו מתאים ולמעשה, אינו הכרחי עבור המטופל ומצבו הרפואי בנסיבות העניין.

 

ההשלכות הנובעות מביצוע הניתוח הבלתי הכרחי

ההשלכות הטבעיות הנובעות מביצוע ניתוח שאינו הכרחי הן השלכות כלכליות וכן, השלכות הנוגעות לפגיעה פיזית במטופל שגם הן, עשויות להוביל לכדי הופעתן של השלכות כלכליות כאלה ואחרות.

 

היעדר הסכמה מדעת

הלכה למעשה, ביצוע ניתוח שאינו הכרחי עשויה לגעת גם בתחומים של "היעדר הסכמה מדעת" כלומר – היעדר גילוי מלא, ככל הניתן בנסיבות העניין, של האפשרויות העומדות בפני המטופל תוך מתן הסבר מקיף לגביהן.

ביצוע הניתוח המיותר עשוי להיות תולדה של היעדר חשיפת או שקילת החלופות הרלוונטיות עבור המטופל. על כן, מטבע הדברים, ייתכן כי הרופא יהיה חייב בנזיקין גם בשל מקרה שכזה.

 

הופעתם של נזקים בשל ביצוע ניתוח שאינו הכרחי

פרט לסוגיית היעדר הסכמה מדעת שנידונה לעיל, ביצוע ניתוח שאינו הכרחי עשוי, בפני עצמו, לפגוע במצבו הבריאותי של המטופל ולמעשה, לגרום לו לנזקים קשים. הלכה למעשה, כתלות במורכבות הפרוצדורה הרפואית – כלומר, הניתוח, ייתכן כי יישקפו למטופל סיכונים רבים שעשויים למקם אותו בפני פגיעה בריאותית אפשרית.

 

רשלנות רפואית בביצוע הניתוח שאינו הכרחי

פרט לרשלנות בהכוונה לביצוע הניתוח הלא הכרחי – יכולה להיות רשלנות רפואית בביצוע הניתוח הלא הכרחי גופו. כלומר, יש להפריד בין מצב בו המטופל עבר ניתוח לא הכרחי שעבר באופן מקצועי ובשלום ובין מקרה שבו עבר המטופל ניתוח לא הכרחי שהיה הוא, בפני עצמו, ניתוח רשלני ובלתי מקצועי.

כאשר ענייננו במצב עניינים שכזה, ישנם שני ראשים שעמם יש להתמודד – הראשון הוא עצם ההכוונה והביצוע של הניתוח שאינו הכרחי והשני הוא, מטבע הדברים, הרשלנות הרפואית שהתרחשה בביצוע הניתוח עצמו.

 

חוות דעת רפואית – למה בפורום רופאים?

חוות דעת רפואית הינה מסמך שישפוך אור על אשר התרחש בכותלי בית החולים ולמעשה, יסייע לכם להוכיח את זכאותו של הלקוח שלכם לפיצויים בגין הרשלנות שנגרמה לו בשל ביצוע ניתוח שאינו הכרחי. חוות הדעת הרפואית הנכתבת ונערכת אצלנו, בפורום רופאים, מתבצעת על ידי רופאים מומחים ובעלי שם בשלל תחומים שונים ומגוונים.

 

מגוון רופאים מומחים

אצלנו בפורום רופאים תמצאו מגוון רופאים מומחים בתחומים שונים. הלכה למעשה, מגוון זה של תחומי התמחות הוא חשוב ביותר, שכן התוצאות של הניתוח הבלתי הכרחי עשויות להופיע בכמה חזיתות – זאת, כתלות באופי הנזק שנגרם ללקוח שלכם.

 

ניסיון רב בכתיבת חוות דעת רפואיות

הלכה למעשה, פרט לעובדה שהרופאים בפורום רופאים הם המקצועיים ביותר בתחום עיסוקם – ניחנים רופאינו בידע הנדרש עבור כתיבת חוות דעת רפואית רלוונטית ועניינית עבור בתי המשפט.

בפועל, כתיבת חוות דעת רפואית דורשת ידע וניסיון בכתיבתה ועריכתה ולמעשה, במידה ותיכתב חוות הדעת הרפואית בידי מומחה שבקיא במתרחש בין כותלי בתי המשפט ובדרישותיו – חוות הדעת הרפואית תהיה הטובה, המדויקת והמתאימה ביותר עבור תביעת הרשלנות הרפואית.

 

חוות דעת רפואית טובה

חוות דעת רפואית בכל תחום תהיה טובה כאשר תבקש להתייחס להיבטים אליהם יידרש בית המשפט כאשר ידון במקרה הלקוח שלכם. על היבטים מרכזיים וחשובים אלה נעמוד להלן.

 

מידת הנזק

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים תבקש לעמוד על מידת הנזק שנגרמה ללקוח שלכם בשל הרשלנות בביצוע ניתוח שלא היה בו צורך. יתרה מכך, חוות הדעת הרפואית מטעמנו תבקש לכמת את גובה הנזק – כך, גובה הפיצוי ההולם יוכל להיות מוערך נאמנה.

 

קביעת מקור הנזק

עמידה על מקור הנזק שנגרם ללקוח שלכם בשל הרשלנות שחווה הינה, מטבע הדברים, חשובה והכרחית ביותר. לעניינו, חוות הדעת הרפואית תוכל לסייע בקביעה כי מקור הנזק הינו באבחון רשלני; בחירת ניתוח שגויה ואינה הולמת ו\או שהתבצעה רשלנות רפואית בלקוח שלכם בעת ביצוע הניתוח – על אחת כמה וכמה כאשר הניתוח היה נעדר כל צורך בנסיבות העניין.

 

קביעת קיומה של התרשלות

חוות הדעת הרפואית מטעמנו תסייע לכם בעמידה על כך שהרופאים נהגו באופן בלתי מקצועי שאינו הולם את הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחומם. הלכה למעשה, חוות הדעת הרפואית תבקש לקבוע כי הניתוח היה לא הכרחי בנסיבות העניין ועוד.

 

עמידה על הקשר הסיבתי

כידוע, הקשר הסיבתי בתביעת רשלנות רפואית הוא רכיב חשוב ביותר. חוות הדעת הרפואית תבקש לעמוד גם על כך – כלומר, שההתרשלות של הרופאים היא זו שגרמה לנזקים מהם סובל הלקוח שלכם. כלומר, לענייננו, הפניית הלקוח שלכם לניתוח שאינו נצרך היא זו שגרמה ללקוח שלכם את הנזקים מהם הוא סובל.

 

פנו אלינו

אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו את חוות הדעת הרפואיות בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ורשלנות בשל ביצוע ניתוח שאינו הכרחי בפרט, ברמה הגבוהה ובמחירים ההוגנים ביותר בתחום; זאת תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה ביותר ומתן תשומת לב אל הפרטים הקטנים ביותר, שיסיעו ללקוח שלכם לזכות בפיצוי לו הוא זקוק על מנת לשקם את חייו לאחר הפגיעה שחווה.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי