רשלנות רפואית באבחון

אבחון רפואי הוא תהליך קריטי ביותר לצורך גילוין של מחלות רפואיות פוטנציאליות או קיימות בגופו של המטופל. אם ישנו חשש כי הלקוחות שלכם עברו רשלנות רפואית באבחון – המשיכו לקרוא על חוות הדעת שלנו. אבחון רפואי של המחלה עשוי להביא לגילוי מוקדם של המחלה ולמעשה לגורם לנזקים פחותים בגופו ונפשו של המטופל וכפועל יוצא מטיפול מוקדם במחלה, אף להציל חיים.

שכן גילוי מוקדם במחלות קשות כמו מחלת הסרטן עשוי להיות קו החיץ בין חיים ומוות. עם זאת, לעתים, רופאים נמנעים מהגשת אדם לאבחון רפואי ואף לעתים באבחון הרפואי לא מאובחנת המחלה על אף שהיה צריך להיעשות כן – במקרים מעין אלה יש צורך בקבלת חוות דעת רפואית באבחון, שתסייע לכם לגבש את הטענה כי האבחון הרפואי התבצע באופן קלוקל ורשלני.

 

רשלנות רפואית באבחון מחלה

רשלנות רפואית באבחון מחלה עשוי לבוא לידי ביטוי בשני מוקדים. הראשון, הוא למעשה אבחון רפואי שהיה צריך לגלות את המחלה, אך בשל קיום האבחון באופן שסוטה מסטנדרט הסבירות, לא התגלתה המחלה בעת האבחון בו הייתה צריכה להתגלות.

המוקד השני הוא למעשה רופא שהיה צריך, בנסיבות העניין, להכווין את המטופל לקבלת אבחון רפואי בשל נראותם של סימנים מקדימים מזהירים, אך לא עשה זאת.

 

חוות דעת רפואית – כיצד תוכל לעזור

כאשר ברצונכם לעשות צדק עם המעוול שגרם ללקוח שלכם נזק בשל היעדר אבחון המחלה בזמן; או לחלופין, בשל אי הכוונה לאבחון רפואי בזמן – יש להצביע על כך שאכן לא הוכוון הלקוח שלכם אל האבחון למרות שהיה צריך לעשות כן, או שלחלופין האבחון לא גילה את המחלה למרות שהיה צריך, בנסיבות תקינות לעשות כן.

חוות הדעת הרפואית מטעם הרופאים המקצועיים ביותר בשלל תחומים בפורום רופאים, תאפשר לכם לקבל מסמך רפואי מקצועי שיעמוד על הנ"ל – כך, לחזק את טיעונכם בבית המשפט ולהשיג עבור הלקוח שלכם את הפיצויים הראויים שיסייעו לו, ככל הניתן, להשיב את חייו לנורמליות.

 

מה ייקבע בחוות הדעת הרפואית

כאמור לעיל, חוות הדעת הרפואית, בנוסף למתן המלצה ברורה וחד משמעית עבור המטופל שלכם, תצביע על האם, בהינתן המידע שהיה לרופא המטפל, יכל הוא לקבוע ו\או לאבחן שהמטופל סובל מן המחלה שבגינה נגרם לו נזק בפועל. ככל שהיעדר האבחון אכן גרם לכך, יש מקום בתביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית באבחון.

 

רשלנות רפואית באבחון סרטן

מחלת הסרטן, על כל נגזרותיה השונות, היא אותה מחלה אשר גילוי מוקדם שלה עשוי להוות את קו החיץ המבדיל בין חיים ומוות של המטופל או לחלופין, יצירת ההבדל בין תוצאות הרסניות יותר והרסניות פחות בשל המחלה.

אבחון מחלת הסרטן עשוי לאפשר גילוי מוקדם של המחלה וכך לאפשר טיפול ראוי בה ובזמן הראוי. עם זאת, לעתים, האבחון נעשה באופן רשלני ובשל טיבו הרשלני, לא מתגלה מחלת הסרטן, על אף שאם היה מבוצע האבחון בנסיבות לא רשלניות – היה מתגלה; כך, היה נמנע מן המטופל נזק רב יותר.

 

סרטן המעי הגס

סרטן המעי הגס הוא, הלכה למעשה, המחלה הממאירה במקום השני ברמת השכיחות שלה במדינת ישראל. מחלה קשה זו היא בין אותן מחלות שגילוי מוקדם בהן הוא קריטי ביותר להישרדותו של המטופל.

אבחון שיתבצע מוקדם ככל הניתן יוכל לאפשר טיפול מוקדם יותר וכך לאפשר למטופל להחלים לגמרי מן המחלה.

 

השלבים השונים של גילוי המחלה

הלכה למעשה, גילוי מוקדם של המחלה בשלב הראשון שלה מתגלם בכ – 93% ריפוי; השלב השני יאפשר ריפוי המחלה באחוזים שבין 63% ל- 87%; גילוי בשלב השלישי של המחלה יאפשר 53% ריפוי ולבסוף, גילוי המחלה בשלב המאוחר ביותר, השלב הרביעי, יאפשר סיכוי ריפוי מן המחלה בסיכויים נמוכים של 11% בלבד – קרי, ש1 מתוך 10 אנשים שגילו אצלם את המחלה בשלב 4 ישרוד את המחלה, זאת בהשוואה לגילוי המחלה בשלב הראשון שלה – שם, 9 מתוך 10 אנשים ישרדו את המחלה.

 

אי הפניה לבדיקת קולונוסקופיה

בדיקת קולונוסקופיה היא למעשה בדיקה שבאמצעותה יוכל הרופא לבדוק את מצבו של המעי הגס. כפועל יוצא, מתאפשר זיהוי של סרטן המעי הגס.

הלכה למעשה, רופא משפחה יכול באמצעות זיהוי סימפטומים וסימנים מוקדמים אחרים לפתח חשד סביר לפיו המטופל שלו סובל ממקרה של סרטן המעי הגס.

כפועל יוצא, עליו להפריח את החשש או לאמת אותו באמצעות שליחת המטופל לבדיקה זו. אי שליחת המטופל, על אף קיומם של סימנים מטרימים שהיו מחשידים את הרופא הסביר, עשויה לגבש עוולה של רשלנות רפואית.

 

סרטן השד

סרטן השד הוא תצורת מחלת הסרטן השכיחה ביותר בקרב נשים ואחראי בפועל על כשליש ממקרי הסרטן. יחד עם זאת, חשוב לציין, כי סרטן השד עשוי להתגלות גם בגברים אך בסיכויים קטנים הרבה יותר מאשר אצל נשים.

 

חשיבות הגילוי המוקדם בסרטן השד

במחלת סרטן השד נשים שיאובחנו עם גידול ממוקד שורדות באחוזים גבוהים מאוד של כ- 100%. יחד עם זאת, גידול חודרני יגרום לכך שסיכויי ההחלמה מן המחלה יקטנו משמעותית עם התקדמות המחלה.

בעוד בשלב השני של המחלה סיכוי ההישרדות עומדים על 93%; בשלב השלישי סיכויי ההישרדות יורדים משמעותית אל כ – 72% ואילו בשלב הרביעי סיכויי ההישרדות עומדים על 22% בלבד.

על כן, אבחון ראוי שיגרום לגילוי מוקדם של המחלה הוא חשוב ביותר לצורך הישרדותו של המטופל.

 

סרטן צוואר הרחם

סרטן צוואר הרחם, בשונה מסרטן השד, הוא הלכה למעשה סוג הסרטן הכי נדיר בקרב נשים בישראל. בפועל, גורם הסיכון העיקרי לסרטן צוואר הרחם הוא הידבקות בווירוס הפפילומה.

 

החשיבות בגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם

גילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם יאפשר טיפול מוקדם במחלה וימנעו את התפתחותה. למעשה, הגעה לבדיקות תקופתיות הביאה, באופן משמעותי וניכר, להפחתה במספר השנים החולות בסרטן צוואר הרחם בישראל ובעולם.

 

רשלנות רפואית – כשלים באבחון

למעשה, כפי שהוצג לעיל, רשלנות רפואית לא תתרחש בהכרח אך ורק במקרים בהם רופא המשפחה או רופא מטפל אחר היה צריך להפנות את המטופל לאבחון רפואי ולא עשה כך, אלא גם על כל אותם מקרים בהם האבחון הרפואי עצמו חווה כשלים שלא היה צריך לחוות במסגרת עריכתו התקינה.

במצבים בהם הופנה המטופל לאבחון רפואי כדין, אך האבחון עצמו היה צריך לגלות, בנסיבות העניין, את המחלה ולא עשה כן, ובשל היעדר הגילוי בזמן נגרם למטופל נזק, יש מקום רב לתביעה בגין רשלנות רפואית.

 

קבלת חוות דעת רפואית עבור אבחון לקוי

כאמור לעיל, קבלת חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים תסייע לכם לעמוד על הטענה שהאבחון היה צריך לגלות את המחלה אצל הלקוח שלכם בעת התרחשותו, אך מנסיבות רשלניות שתלויות במבצעי האבחון לא נעשה כך.

עמידה על הוכחה זו היא קריטית ביותר עבור תביעה נזיקית נגד המעוולים בבית המשפט.

 

חוות הדעת הרפואית – כיצד תסייע לכם

חוות הדעת הרפואית תספק מידע רפואי עשיר על הלקוח שלכם, מתן המלצה ברורה וחד משמעית עבורו, עמידה על כמות הנזק שנגרמה לו, רמת השפעת הנזק על אורח חייו ואיכות חייו, מידת אשמתם של הרופאים המטפלים, גובה הפיצוי הנדרש ועוד.

 

קבלת חוות דעת על רשלנות רפואית באבחון

פנו אלינו עוד היום על מנת שתוכלו לקבל את חוות הדעת הרפואית המקצועית ביותר מטעם הרופאים המומחים המנוסים ביותר בתחום הנדרש; זאת תוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר שיסייעו לכם להשיג צדק ופיצוי הולם עבור לקוחותיכם.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי