רשלנות רפואית בהרדמה – חוות דעת רפואית

בימינו, ביצוע הרדמה הוא הכרחי עבור כל הליך רפואי כירורגי. הלכה למעשה, ביצועה של הרדמה מאפשר לרופא לערוך את הטיפול או הניתוח הרפואיים באופן "נקי" ובהיעדר תזוזות מיותרות של המטופל אשר עשויות לגרור טעות מצידו. נוסף על כך, ביצוע הטיפול הרפואי תחת הרדמה מאפשר למטופל להימנע מתחושת כאב שלעתים עשויה להיות בלתי נסבלת.

אולם, ביצוע הרדמה באופן רשלני ואינו מקצועי עשוי להוביל להתרחשותן של פגיעות רפואיות כאלה ואחרות במורדם.

 

הרדמה – למה צריך אותה?

הרדמה היא הליך רפואי שנצרך לרוב לפני ביצועים של הליכים רפואיים פולשניים כירורגים מסוגים כאלה ואחרים. למעשה, הרדמת המטופל שעבר את הניתוח מאפשרת לו לעבור את הניתוח בהיעדר כל כאב וכן, מאפשרת לרופא לבצע את הניתוח באופן מדויק ללא תזוזות של המטופל. 

 

מי מבצע הרדמה?

כאשר מדובר בהרדמה שהינה הרדמה מקומית, עליה נרחיב בהמשך, עליה להיות מבוצעת על ידי רופא מומחה בהרדמה בלבד. זאת משום שמדובר בהליך רפואי לכל דבר ועניין אשר מצריך חישוב המינון המתאים וכן, סוג ההרדמה המתאים למטופל. לא זו אף זו, על הרופא המרדים לעקוב אחר הסימנים החיוניים של המטופל כאשר הינו שרוי תחת ההרדמה – כך, יוכל לוודא שאינו סובל מתופעות לוואי כאלה ואחרות שעשויות להסב לו נזק או לפגום בהליך הרפואי. 

 

הרדמות מקומיות

בעולם הרפואה ישנן כמה סוגי הרדמות מקובלות ביניהן – הרדמה בהזרקה וכן, הרדמה טופיקלית. 

 

הרדמה בהזרקה

הרדמה להזרקה תתבצע כאשר יש צורך בעקירת שן או הסרת שומה. הלכה למעשה, במסגרת הליך של הרדמה בהזרקה, יוזרק חומר ההרדמה קרוב לעצב לגופו של האדם באמצעות מזרק – כך, האזור הרלוונטי לניתוח או הטיפול הרפואי יהיה מורדם.

 

הרדמה טופיקלית

בשונה מהרדמה בהזרקה, הרדמה טופיקלית לא מצריכה הזרקה אל גוף האדם, אלא מסתפקת במריחה על העור ולמעשה, מרדימה את המקום עליו נמרח חומר ההרדמה. 

 

הפעולות המבוצעות בהרדמה

בתהליך ההרדמה על הרופא המרדים לבצע כמה פעולות הכרחיות להצלחת ההרדמה.

 

בחירת סוג ההרדמה הנכון

על הרופא לבחור את סוג ההרדמה המתאים למקרה וכן, להציגו למטופל. מטבע הדברים, בתחום הרפואה קיים יותר מסוג הרדמה אחד ועל כן, משנתונה לרופא הבחירה בין סוג הרדמה א' לב', עליו לעשות את ההחלטה המקצועית והנכונה ביותר עבור המטופל ואופי הניתוח או הטיפול הרפואי על פי הסטנדרט הרפואי והפרקטיקה המקובלים בתחום.

 

הצגת חלופות

במקרה שישנן אפשרויות הרדמה אחרות אשר עשויות להיות רלוונטיות עבור המטופל והטיפול הרפואי אותו הוא עתיד לעבור, על הרופא יש להציגה למטופל.

 

בחירת המינון

מלבד סוג ההרדמה, על הרופא המרדים לעמוד על המינון הנכון עבור האדם המורדם. הרדמה שתבוצע במינון שגוי שאינו מתאים לנסיבות העניין עשויה לפגוע במטופל בכמה דרכים. ראשית, היא יכולה לשבש את המהלך התקין של הניתוח או הטיפול הרפואי אותו עובר המטופל על גופו ושנית, מינון לא נכון של ההרדמה גופה עשויה לגרום לנזקים למטופל, גם אם לא הפריעה להליך רפואי. כלומר, עצם המינון השגוי הסב למטופל נזקים.

 

מינון גבוה

מינון גבוה של חומר ההרדמה בגופו של המטופל עלול להוביל להופעת תופעות לוואי כאלה ואחרות – חלקן, קשות. בעוד תופעות הלוואי עשויות לגרום לאלרגיות או לחלופין, לתחושת אי נעימות בקרב המטופל, תופעות לוואי עשויות להגיע אף למוות טרגי של המטופל.

 

מינון נמוך

בהתאם, מינון נמוך מדי עלול לפגום במטרת ההרדמה, שכן עשוי המטופל לחוש כאב וכן, לפגום ביעילותו של ההליך הרפואי, כך לגרום למטופל נזק.

 

מעקב

החל מן הרגע שהמטופל החל לעבור את הליך ההרדמה, על הרופא לעקוב אחר מצבו. לעתים, המעקב נדרש עד שחולפת השפעת ההרדמה ולעתים, בהתאם לנסיבות העניין, יידרש מעקב גם לאחר שתתפוגג ההרדמה. למעשה, ההשלכות של מעקב רשלני מצד הרופא המרדים אחר הסימנים החיוניים של המטופל כאשר הינו מצוי תחת הרדמה מלאה או חלקית עלולה להוביל לחוסר תשומת לב לקיומה של תגובה לא מיטבית של הגוף להליך ההרדמה שבמקרים מסוימים, עשויה להוביל לקרותם של נזקי גוף.

 

רשלנות בהרדמה – מתי עשוי להתרחש

כאמור לעיל, הרדמה היא הליך רפואי לא פשוט בכלל ועל כן, יש צורך לנהוג בה במקצועיות הדרושה ועל פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת בתחום. על כן, הרופא המרדים עשוי להתרשל בתפקידו בשלל מוקדים.

 

בחירת מינונים שגויים

כאמור לעיל, רופא עשוי להתרשל כאשר בחר מינונים שלא מתאימים לפרופיל הרפואי של המנותח. הלכה למעשה, כפי שהוזכר לעיל, הרדמה נצרכת לצורך מניעת כאב של המטופל וכן, לצורך מעבר "חלק" של ההליך הרפואי. כלומר, בחירת מינון נמוך מדי עשויה לגרום לכאב למטופל וכן לביצוע הליך רפואי לא מיטבי שיגרום לו לנזקים. כמו כן, בחירת מינון גבוה מדי עשויה, בפני עצמה, לגרום נזק למטופל, בין אם בתצורה של אלרגיות, התקף לב, בחילות, שבץ מוחי ואף, במקרים טרגיים ומצערים להוביל למותו של המטופל.

 

בחירת סוג הרדמה שגוי

כאמור לעיל, בחירת סוג הרדמה שאינו מיטבי עשוי לפגוע במטופל ו\או לפגוע ביעילותו וטיבו של ההליך הרפואי שמתבצע עליו.

 

ניטור ומעקב רשלניים

כפי שצוין לעיל, על הרופא רובצת החובה לעקוב אחר המדדים החיוניים של המטופל בזמן שהינו שרוי תחת הרדמה ולעתים, בהתאם לנסיבות, אף לאחר שבוצעה ההרדמה. מעקב מקצועי של הרופא אחר המטופל עשוי למנוע התרחשותן של בעיות אפשריות שעשויות לנבוע מן ההרדמה, אף במקרים בהם לא הייתה כל רשלנות בהרדמה גופה.

 

חוות דעת רפואית – רשלנות רפואית בהרדמה

קיום תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית מצריכה, מטבע הדברים, חוות דעת רפואית מטעם רופא המומחה אשר מתמחה בתחום הפגיעה. מלבד, עמידה של חוות הדעת הרפואית על מצבו הרפואי של הלקוח שלכם, חוות הדעת הרפואית תסייע לכם בהוכחת מרכיבים חשובים בתביעה הנזיקית.

 

הנזק

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים תעמוד על מידת הנזק שנגרם ללקוח שלכם בגין הרשלנות הרפואית שחווה. כך, ניתן יהיה לכמת את הנזק.

 

מקור הנזק

מטבע הדברים, משום שמדובר ברשלנות רפואית, יש צורך בהצבעה על מקור הנזק. חוות הדעת הרפואית תאפשר לכם לעמוד על כך כי מקור הנזק ממנו סובל הלקוח שלכם הוא מן הרופא המעוול.

 

קיומה של רשלנות

חוות הדעת הרפואית תסייע בהוכחת אחד המרכיבים החשובים ביותר בעוולת הרשלנות – הרי היא רכיב ההתרשלות. חוות הדעת הרפואית מטעמנו תאפשר לכם לעמוד על כך כי ההרדמה שבוצעה על הלקוח שלכם בוצעה באופן רשלני שאינו הולם את הסטנדרט והפרקטיקה הרפואיים הנוהגים.

 

עמידה על הפיצוי ההולם

מלבד כימות הנזק, תוכל חוות הדעת הרפואית לעמוד על מידת הפיצוי ההולם לו זכאי הלקוח שלכם בשל הפגיעה שחווה בגין הרשלנות הרפואית.

 

פנו אלינו

אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו את חוות הדעת הרפואיות בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ורשלנות רפואית בהרדמה בפרט, ברמה גבוהה ובמחירים ההוגנים ביותר בתחום; זאת תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה ביותר ומתן תשומת לב אל הפרטים הקטנים ביותר, שיסיעו ללקוח שלכם לזכות בפיצוי לו הוא זקוק על מנת לשקם את חייו לאחר הפגיעה שחווה. 

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי