רשלנות רפואית בצבא

חיילי צה"ל מהווים את הנכס החשוב והקריטי ביותר במערכות צבא ההגנה לישראל. על כן, מטבע הדברים, מחויב צה"ל לדאוג לחיילים על מנת שיוכלו לקבל טיפול רפואי מתאים והולם. למרות שמקובל לחשוב שרשלנות רפואית בצבא אינה כדין רשלנות רפואית אזרחית מחוץ לצה"ל – במציאות, הדין הוא זהה.

ככל שהחייל חווה מקרה של רשלנות רפואית ומעוניין לתבוע בזמן שירותו או לחלופין, לאחר שירותו – הוא רשאי להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית; אליה, מומלץ לצרף חוות דעת רפואית הולמת שתסייע לתמוך בטענותיו.

 

מקרים של רשלנות רפואית בצבא ההגנה לישראל

כמו בעולם האזרחי, גם בצה"ל מסוגלים להתרחש שלל מקרים אשר עשויים להביא לכדי מצב של רשלנות רפואית. להלן, נעמוד על חלק מן המצבים השכיחים יותר אשר עשויים להתרחש וכן, להתגלם לכדי מצב של רשלנות רפואית.

 

היעדר אבחון

היעדר אבחון הוא מקרה דיי שכיח בתביעות הרשלנות הרפואית בצבא בפרט ובעולם הרשלנות הרפואית בפרט. הלכה למעשה, המערכת הרפואית הצבאית מורכבת, בין היתר, מרופאים צעירים להם, לעתים, חסרה גישה לציוד רפואי מתקדם אשר עשוי לסייע בביצוע עבודתם בכלל וביצוע אבחון נכון והולם בפרט. לכן, לעתים, המערכת הרפואית בצבא לא מצליחה להגיע לאבחון הראוי וכנגזרת של כך, אינה מצליחה לשלוח את החייל לבדיקה אצל רופא מומחה.

 

אבחון מאוחר

אבחון מאוחר של מחלה כזו או אחרת בגופו של החייל עשויה להוביל לכך שיוחמר מצבו הבריאותי של החייל וכתוצאה מכך, ייגרם לו נזק שלא היה נגרם לו אילו היה מתבצע אבחון מקצועי על פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת.

 

היעדר הפניה לרופא מומחה

כאשר חייל ביקר אצל רופא בצה"ל אשר לא הכווין אותו לקבלת אבחון או בדיקה על ידי רופא מומחה, למרות שהיה צריך לעשות כן במצב הנסיבות הקיים – ייתכן ויתגלם המקרה לכדי רשלנות רפואית כאשר עקב היעדר ההפניה לרופא המומחה נגרם לחייל נזק או הוחמר מצבו הרפואי.

 

טיפול רפואי לא הולם

כפי שקורה לעתים בעולם האזרחי, גם בעולם הצבאי עשוי חייל, לעיתים, לקבל טיפול רפואי בלתי הולם – כלומר, טיפול רפואי שאינו מתאים לנסיבות הרפואיות עמן מתמודד החייל. במצב של קבלת טיפול רפואי בלתי הולם, עשוי מצבו הרפואי של החייל להתדרדר וכתוצאה מכך, לגרום לו לנזקים.

 

רשלנות ברישום תרופות

רישום תרופה לא נכונה או לחלופין, רישום מינון תרופה שגוי, עשויים לגרום לחייל נזקים בשני רבדים – ראשית, התרופה אינה מצליחה לטפל כראוי במטופל בשל השגיאה שהתבצעה ושנית, עצם רישום תרופה בלתי מתאימה או לחלופין, במינון הלא נכון – עשויה להוביל בפני עצמה לנזקים בגופו של החייל.

 

רשלנות בטיפול רפואי

מדובר במקרה קלאסי של רשלנות רפואית, טיפול רפואי שקיבל החייל שבשל כך שהתבצע באופן רשלני ובלתי מקצועי שאינו הולם את הפרקטיקה הרפואית הנוהגת – הוביל לכך שהחייל ספג נזקים. בשל כך, רשאי החייל לתבוע בגין רשלנות רפואית.

 

מעקב רפואי כושל

לעתים, בהתאם לפרוצדורה הרפואית שבוצעה, נדרש ביצוע של מעקב רפואי אחרי המטופל בכלל והחייל בפרט. על כן, במידה ולא בוצע מעקב רפואי על פי הנהלים והצורך ואילו נגרם לחייל נזק שיכל היה להימנע אילו היה מבוצע מעקב – אזי שישנה עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

 

מתי תיחשב הרשלנות לכדי רשלנות רפואית בצבא

על פי החוק במדינת ישראל, רשלנות רפואית תעלה לכדי רשלנות רפואית בצבא ככל שהנזק שנגרם לחייל התרחש במהלך השירות הצבאי או לחלופין, במידה והנזק הינו תוצר של השירות הצבאי. כמו כן, יש לציין, כי אחוזי הנכות ייקבעו על ידי ועדה רפואית לאחר שמילא החייל בהווה או לשעבר את הטפסים הרלוונטיים וכן, כל חומר רפואי אשר תומך בטענתו – בין היתר, חוות דעת רפואית.

 

חוות דעת רפואית רשלנות רפואית בצבא

כאשר ענייננו בהגשת תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית בצבא, יש צורך בהצטיידות בחוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה לתחום הפגיעה שחווה החייל בהווה או לשעבר. כלומר, חייל שסובל מנזקים אורטופדיים נכון שיקבל חוות דעת רפואית מרופא אשר מומחה באורתופדיה ואילו חייל אשר סובל מנזקים נוירולוגיים, נכון שיפנה לרופא מומחה בתחום הנוירולוגיה וכיוצא בזאת. למעשה, בפורום רופאים, ניתן לקבל שירות ממגוון רחב של רופאים בעלי תחומי התמחות שונים.

 

מה תכלול חוות דעת רפואית טובה

על מנת שחוות הדעת הרפואית תסייע, ככל הניתן, להצלחת תביעת הרשלנות הרפואית של החייל, חשוב שתעמוד על כמה מרכיבים הכרחיים ומרכזיים בהוכחת הרשלנות הרפואית.

 

מידת הנזק שספג החייל עקב הרשלנות הרפואית

חוות הדעת הרפואית מטעם הרופא המומחה תבקש לעמוד על מידת הנזק שנגרם לחייל עקב הרשלנות הרפואית – כלומר, כימות הנזק. קביעה זו של חוות הדעת הרפואית היא חשובה בפני עצמה, אך גם חשובה לצורך קביעת הפיצוי ההולם לו ראוי החייל.

 

המקור שגרם לנזק

חוות הדעת הרפואית תבקש להתחקות אחר המקור שגרם לנזק. כידוע, משום שמדובר ברשלנות רפואית, עומד הצורך להצביע על כך שהנזק שנגרם לחייל מקורו הוא בהתרשלותו של הרופא. כלומר, סטייה של הרופא מן הפרקטיקה הרפואית הנהוגה והמקובלת בין אם בשל מעשה ובין אם בשל מחדל.

 

עמידה על התרחשותה של רשלנות רפואית

חוות הדעת הרפואית תבקש לעמוד על כך שאכן בוצעה רשלנות רפואית כנגד החייל. כלומר, כי הקופא המטפל התרשל בתפקידו וכי בשל ההתרשלות של הרופא, נגרם לחייל הנזק ממנו הוא סובל. כלומר, אילולא היה הרופא מתרשל, לא היה חווה החייל את הנזקים מהם הוא סובל.

 

מידת הפגיעה באורח החיים

חוות הדעת הרפואית תעמוד על מידת הפגיעה באיכות חייו של החייל כתוצאה מן הנזק שחווה בעקבות הרשלנות הרפואית שחווה.

 

עמידה על הפיצוי המתאים

בנוסף לכל האמור לעיל, חוות הדעת הרפואית תבקש לעמוד ולהצביע על גובה סכום הפיצוי ההולם אשר מגיע לחייל אשר חווה מקרה של רשלנות רפואית. למעשה, באמצעות הפיצוי שיתקבל, יוכל החייל לשקם את חייו לאחר הפגיעה שספג.

 

פנו אלינו

חוות דעת רפואית בכלל וחוות דעת רפואית במקרה של רשלנות רפואית בצבא בפרט עשויה להטות את הכף בין הצלחת התביעה ובין כשלונה – על כל ההשלכות הנובעות מכך. אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו את חוות הדעת הרפואיות הטובות והמקצועיות ביותר מפי רופאים מנוסים ובעלי שם בתחומם ובמחירים הוגנים.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי