רשלנות רפואית בקופת חולים – חוות דעת רפואית

רשלנות רפואית המתרחשת בקופת החולים עשויה לקרות לכל אחד. למעשה, כל אדם בשלב כזה או אחר בחייו ייגש לקבלת טיפול או אבחון רפואיים מטעם רופא בקופת החולים. בפועל, רשלנות רפואית בקופת חולים עשויה להתרחש בשלל מקרים; ביניהם, כישלון של הצוות הרפואי בביצוע אבחון, טיפול רפואי ואף לעתים רשלנות במימד המנהלתי של קופת החולים.

חוות דעת רפואית הינה הכרחית לצורך הוכחת תביעת רשלנות רפואית בכלל והוכחת תביעת רשלנות רפואית בקופת חולים בפרט.

 

רשלנות רפואית בקופת החולים – שלב האבחון

קופות החולים השונות אשר בהן מועסקים רופאים משפחה וכן, רופאים בעלי התמחויות נוספות – עוסקים, מלבד טיפול בבעיות רפואיות, גם באבחון הבעיות הרפואיות מהן סובל המטופל.

 

מה מצופה מרופא קופת החולים לעשות בשלב האבחון

הלכה למעשה, הרופא המועסק בקופת החולים, כמו כל רופא אחר, חייב לנהוג ולפעול על פי הסטנדרט והנוהג הרפואי המקובלים בתחום בו הוא עוסק. על כן, מטבע הדברים, על רופא קופת החולים להיות ער להופעתם של סימפטומים או סימנים מטרימים כאלה ואחרים אשר מטיבם עשויים להעיד על הסתברות מסוימת לקיומה של בעיה רפואית כזו או אחרת בגופו של המטופל. 

 

רשלנות רופא בקופת החולים בעת אבחון

כידוע, לעתים, כאשר רופא המשפחה, בהינתן סימנים מטרימים וסימפטומים כאלה ואחרים אשר היו צריכים להחשידו ועל כן, להוביל לכך שישלח את המטופל שלו לאבחון ולא עשה כך – עולה החשש כי התקיימה כלפי הלקוח שלכם עוולה של רשלנות רפואית. כל זאת, כמובן, במידה ונגרם נזק כזה או אחר בשל היעדר האבחון אשר גם עליו, תוכל חוות הדעת הרפואית מטעמנו לעמוד. 

 

רשלנות רופא מומחה בקופת החולים

מלבד העובדה שרופא משפחה בקופת חולים, בהתקיים תסמינים מסוימים בגופו של המטופל, צריך לשלוח אותו לאבחון אשר יאשש או לחלופין, יפריך את החשד לקיומה של מחלה כזו או אחרת ממנה סופו המטופל; רופא מומחה מטעם קופת החולים, אשר בארגז הכלים שלו אפשרויות רבות יותר לאבחון המחלה, יכול להתרשל בביצוע האבחון גופו. 

 

רשלנות רפואית קופת חולים – אי הכוונה לבדיקה

כאמור לעיל, בהינתן סימפטומים וסימנים מעידים מסוימים, רובצת על רופא קופת החולים האחריות לשלוח את המטופל שלו אל בדיקות אשר יחזקו את החשד של הרופא, ישללו אותו לגמרי או לחלופין, יצריכו מעקב אחר המטופל. 

 

רשלנות רפואית בקופת חולים במעקב אחר מטופל

מלבד המחויבות המקצועית של רופאי קופת החולים, בהינתן תסמינים מסוימים, לשלוח את המטופל לבדיקה ואבחון אשר הפריחו או יאששו את קיומה של המחלה בגופו של המטופל, לעתים ובהתאם לנסיבות העניין, רובצת על רופא קופת החולים החובה לעקוב אחר מצבו של המטופל. 

 

מתי נדרש מעקב

מעקב נצרך בהתאם לנסיבות והחלטת הרופא על פי הסטנדרט והפרקטיקה הרפואית המקובלים. למשל, כאשר אדם נשלח לבדיקה נוירולוגית לצורך בירור קיומה של בעיה נוירוכירורגית כזו או אחרת שבסופה נקבע כי על המטופל להיות שרוי תחת מעקב של הצוות הרפואי וכן בשלל פרקטיקות רפואיות אחרות אשר בשל אופיין, מצדיקות ומצריכות מעקב אחר המטופל לצורך שמירה על בריאותו. 

 

התפתחות מחלה

לעתים, קיים חשש ממשי כי תתפתח מחלה כזו או אחרת בגופו של המטופל שנמצא תחת השגחת רופא מטעם קופת החולים. על כן, במצבים אלה, מצופה מן הרופא מטעם קופת החולים לבצע מעקב רפואי הולם, תקין ומקצועי – כך, למנוע החמרה במצבו הרפואי של המטופל שלו. 

 

רשלנות רפואית בקופת החולים בטיפול

טיפול רפואי עשוי לנוע בין טיפול רפואי פשוט וקל לבין טיפול רפואי קשה ומסובך – לעתים, הרופא בקופת החולים עשוי לשגות במתן הטיפול אותו הוא מגיש למטופל וכפועל יוצא מכך, להסב לו נזקים אשר עשויים להצדיק קיומה של תביעת נזיקין כנגדו. 

 

באילו מקרים עשויה להתקיים רשלנות רפואית בקופת חולים

רשלנות רפואית בקופת חולים עשויה להתקיים בשלל מקרים ואילו המרכזיים שבהם הם מקרים בהם קיבל המטופל מרשם לתרופות שאינן מתאימות לו, מינון שאינו מתאים לו וכן, מקרים של חוסר במעקב רפואי ראוי ומקצועי כפי שצוין קודם לכן. 

 

רשלנות רפואית בקופת החולים בעת מתן תרופות

רכיב בולט ביותר בעבודת רופא בקופת החולים הוא מתן מרשם לתרופות כאלה ואחרות אשר מטרתן הוא לשפר את מצבו הרפואי של המטופל שלו. יחד עם זאת, מתן מרשם לתרופות הינה אחריות גדולה וטעות בסוג התרופה הרשומה עשויה להסתיים באסון כבד. על כן, בעת הבדיקה לעניין קיומה של רשלנות רפואית במתן תרופה, תבדוק חוות הדעת הרפואית מטעמנו, האם נהג הרופא על פי הסטנדרט והפרקטיקה הרפואיים המקובלים. 

 

החובה של הרופא

הרופא בקופת החולים, בעת מתן מרשם לתרופה כזו או אחרת עבור המטופל, חייב לוודא כי התרופה רשומה מתאימה לנסיבותיו הרפואיות של המטופל, יכולה להינטל יחדיו עם תרופות אחרות שנרשמו לו או לחלופין, להינטל יחדיו עם תרופות אותן הוא נוטל גם כך; לא זו אף זו, מן הרופא בקופת החולים מצופה לתת למטופל הוראות עבור השימוש בתרופה הרשומה – למעשה, ככל שהתרופה הינה קריטית ובעלת אופי מסוכן יותר עבור המטופל, על הרופא לספק את הוראות השימוש באופן קפדני יותר. 

 

מוקדי הנזק

הלכה למעשה, מתן מרשם לתרופה שאינה הולמת את נסיבותיו הרפואיות של המטופל בקופת חולים עשויות לגרום לו לנזקים בכמה אופנים. ראשית כל, עצם מתן תרופה שאינה מתאימה, מסיבות כאלה ואחרות, למטופל שעתיד ליטול אותה, עשויה לגרום לו לנזקים כאלה ואחרים. יתרה מכך, מתן תרופה לא נכונה למטופל, אשר בשל חוסר התאמה למצב הרפואי ממנו הוא סובל, גרמה לכך שמחלתו הוחמרה – עשויה גם היא לעלות לכדי מצב של רשלנות רפואית. 

 

רשלנות רפואית בקופת חולים – רישום מינון שגוי

באופן דומה לרישום רשלני של סוג התרופה, הרופא יכול להתרשל גם במינון של תרופה. כלומר, גם במקרים בהם התרופה שבחר הרופא להתאים למטופל הוא סביר ונכון, המינון שבחר הוא שגוי. הלכה למעשה, מינון שגוי של תרופה עשוי להסב לאדם הנוטל אותה נזקים – הן בשל היעדר אפקטיביות והן בשל פגיעה במטופל שהינה אינהרנטית לתרופה, זו מתרחשת בעיקר כאשר המינון הרשום הינו גבוה מדי. 

 

חוות דעת רפואית – רשלנות רפואית בקופת חולים

קיומה של תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית בקופת חולים מצריכה הצטיידות בחוות דעת רפואית מטעם רופא המתמחה בתחום הפגיעה אותה ספק הלקוח שלכם. למעשה, מלבד העובדה שחוות הדעת הרפואית מבקשת לעמוד על המצב הרפואי הקיים של הלקוח שלכם, היא תוכל לסייע לכם בהוכחת מרכיבים חשובים בתביעת הרשלנות הרפואית. 

 

נזק

חוות הדעת הרפואית מטעמנו תעמוד על מידת הנזק אשר נגרם ללקוחותיכם בגין הרשלנות הרפואית אותה חוו. 

 

מקורו של הנזק

רשלנות רפואית בקופת חולים מצריכה הצבעה על מקור הנזק, חוות הדעת הרפואית מטעמנו תסייע לכם לעמוד על קביעת המקור לרשלנות. 

 

רשלנות

רכיב מרכזי ביותר בתביעתכם הנזיקית הוא רכיב ההתרשלות של הרופא מטעם קופת החולים – חוות הדעת הרפואית תסייע בקביעת קיומה של התרשלות מצד קופת החולים הן בשל היעדר אבחון, מעקב או טיפול בלתי הולם. 

 

פנו אלינו

אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו את חוות הדעת הרפואיות בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ורשלנות רפואית בהרדמה בפרט, ברמה גבוהה ובמחירים ההוגנים ביותר בתחום; זאת תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה ביותר ומתן תשומת לב אל הפרטים הקטנים ביותר, שיסיעו ללקוח שלכם לזכות בפיצוי לו הוא זקוק על מנת לשקם את חייו לאחר הפגיעה שחווה. 

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי