רשלנות רפואית שגרמה למוות  – חוות דעת רפואית

רשלנות רפואית, בכל תחום רפואי שהוא, עשויה, במקרים מסוימים, להוביל למותו של המטופל. בין אם כאשר הרשלנות הרפואית שכביכול התרחשה הובילה לפגיעה פיזית ובין אם הובילה למותו של אדם, חשיבותה של חוות דעת רפואית מטעם רופאים מומחים מנוסים בעלי שם היא קריטית להצלחת התביעה הנזיקית.

התמודדות עם תביעה נזיקית בהיעדר חוות דעת רפואית איכותית ומקצועית מפי רופא בעל שם בתחום, עשויה להקטין משמעותית את סיכוי התביעה לצלוח ובכך, לפגום בעשיית צדק עבור המנוח ומשפחתו.

 

רשלנות רפואית בקופת חולים שגרמה למוות

רשלנות רפואית בקופת חולים יכולה לקרות לכל אדם באשר הוא. יחד עם זאת, קיימת גם הסבירות כי הרשלנות הרפואית בקופת החולים תוביל למותו של האדם. למרות שרופא המשפחה אינו עוסק בביצוע הליכים רפואיים מסובכים, מורכבים וקריטיים אשר מסכנים את חייו של המטופל, ביכולתו לשלול או לאשש, מבעוד מועד מצב רפואי מסוכן – זאת, על פי תסמינים וסימנים מקדימים כאלה ואחרים. 

 

רשלנות רפואית שגרמה למוות –  סוג תרופות

מטבע הדברים, אחד העיסוקים המרכזיים של רופא המשפחה הוא מתן מרשמים לתרופות אשר יסייעו בטיפול במצב הרפואי אשר ממנו סובל המטופל שלו. לעתים, מרשם תרופה שאינה מתאימה למטופל, עשויה לגרום לכך שהוא יסבול מתגובה כזו או אחרת אליה, אשר תוביל לפגיעה בגופו ובמקרים מסוימים, אף למותו. יתרה מכך, במידה ונרשמה תרופה שאינה מתאימה למטופל, היא עשויה שלא לטפל במצב ממנו סובל וכך, להוביל לפגיעות בו ואף, לעיתים, למותו הטראגי והמיותר. 

 

רשלנות רפואית שגרמה למוות – מינון תרופות

כפי שמתן מרשם לסוג תרופה שאינה מתאימה למטופל על ידי רופא המשפחה עשויה לגרום למטופל לנזקים בגופו ואף למוות, גם מינון שגוי עשוי לגרום לבעיות כאלה ואחרות. הלכה למעשה, מתן מינון נמוך מדי עשוי למנוע מן התרופה לעבוד כפי שצריך; וכך, לא לטפל במצב הרפואי ממנו סובל המטופל. מאידך, במידה והמינון גבוה מדי, הגוף עשוי להגיב לתרופה באופן לא מיטבי וכך לפגוע במטופל ואף, לעתים, להוביל למותו בטרם עת. 

 

רשלנות רפואית שגרמה למוות – מעקב

לעתים, לאחר מעבר פרוצדורה רפואית כזו או אחרת או לחלופין, בשל חשש מסוים באשר למצבו הרפואי הקיים של מטופל בקופת החולים – יהיה על המטופל להיות שרוי תחת מעקב. במקרים מסוימים, מעקב רפואי שייעשה באופן רשלני, עשוי להוביל לכך שיסבול המטופל מהחמרת מצבו ואף, לעתים למותו המצער של המטופל. 

 

רשלנות רפואית שגרמה למוות – אי שליחה לאבחון

כפי שנאמר לעיל, חובתו של הרופא המשפחה, בהינתן סימנים מקדימים ותסמינים מסוימים מהם סובל המטופל תוך התחשבות בנסיבות הרפואיות האישיות, לשלוח אותו לאבחון אשר יאשש או ישלול את קיומו של המצב הרפואי בו חושד רופא המשפחה. הלכה למעשה, במידה ועל פי הפרקטיקה והנוהג הרפואיים המקובלים היה על הרופא, על פי התסמינים מהם סבל המטופל, לשלוח אותו לבדיקה כזו או אחרת ולא עשה כך, ואילו בשל היעדר האבחון נגרם למטופל נזק ואף מוות – ניתן יהיה לראות אותו רשלן על כל ההשלכות הנובעות מכך. 

 

רשלנות רפואית באבחון שגרמה למוות

אבחון רפואי מאפשר לרופא, בין אם רופא המשפחה מטעם קופת החולים, ובין אם רופא מומחה, לאשש או להפריך קיומו של מצב רפואי בו חשדו שסובל ממנו המטופל. על כן, חשוב מאוד שהאבחון או הבדיקה הרפואיים יתבצעו באופן מקצועי וחסר פשרות. הלכה למעשה, אבחון שבוצע באופן רשלני, עלול להוביל לכך שהמחלה ממנה סובל המטופל לא תתגלה וכתוצאה מכך, יוחמר מצבו בשל היעדר טיפול כזה או אחר במחלה – בין אם באמצעות מיתון גורמי סיכון, טיפול רפואי, מרשם תרופות, ניתוח וכיוצא בזאת. 

 

ההחמרה במצב עלולה להסתיים במוות

על כן, מטבע הדברים, ההחמרה במצב הרפואי של המטופל בשל אבחון לקוי שהוביל להיעדר טיפול הולם עשויה להתגלם לכדי רשלנות רפואית שגרמה למוות. 

 

אבחון לקוי של אירוע מוחי

אירוע מוחי הוא אירוע רפואי מסוכן בעל השלכות קריטיות ביותר עבור המשך חייו של המטופל; זאת משום שהיעדר טיפול הולם באירוע מוחי עלול להותיר את הסובל ממנו לכדי נכות ולעתים, אף למוות. יחד עם זאת, חשוב לציין, כי אבחון בזמן של אירוע מוחי באדם הוא קריטי, שכן, בדומה למקרים רפואיים אחרים, אבחון מוקדם של האירוע המוחי מאפשר לפתור את האירוע ביתר קלות. הלכה למעשה, ככל שמתקדמים בחלון הזמן, הסיכוי כי גרמו לסובל מן האירוע המוחי נזקים קשים יותר גדל. 

 

רשלנות רפואית בטיפול שגרמה למוות

מטבע הדברים, רשלנות רפואית יכולה להתגבש גם בשלב הטיפול הרפואי שהוגש למטופל. הלכה למעשה, ככל שהטיפול הרפואי נעשה באופן שאינו מתאים לנסיבותיו הרפואיות של המטופל הוא עשוי להיות לא אפקטיבי ועל כן, לאפשר למחלה להמשיך להתפתח ולחלופין, עצם הטיפול הלקוי עשוי לגרום, ישירות, נזק למטופל שעשוי, במקרים מסוימים, להוביל גם למותו. 

 

רשלנות רפואית בטיפול באירוע מוחי

כאמור לעיל, אירוע מוחי הוא אירוע רפואי מסוכן ביותר שעשוי להותיר את הסובל ממנו עם נכויות ולעתים, אף להוביל למותו. על כן, על הצוות הרפואי המטפל באדם הסובל מאירוע מוחי, להגיש לו את הטיפול הרפואי ההולם ביותר על פי נסיבות האירוע וכך, להציל את חייו. 

 

רשלנות רפואית בניתוח שגרמה למוות

באופן כללי, ניתוח נחשב לאחד מן ההליכים הרפואיים הקשים, המורכבים והקריטיים ביותר ועל כן, בדרך כלל, נשקף מהם סיכון רב לחייו של המנותח. חשוב לציין, שכל ניתוח הוא לגופו וניתוח עשוי לנוע בין ניתוח קל ופשוט לבין ניתוח מסובך ומסוכן. על כן, במקרים מסוימים, ניתוח המתבצע באופן שאינו מקצועי ורשלני עלול להוביל למותו המיותר ובטרם עת של המנותח. 

 

רשלנות רפואית בניתוח נוירוכירורגי שגרמה למוות

ניתוח נוירוכירורגי הינו נמנה בין הניתוחים המורכבים המסובכים ביותר, שכן עוסק במערכות רגישות ומרכזיות בגוף האדם, כגון: עמוד השדרה והמוח. כתוצאה מכך, טעות אנוש של הצוות הרפואי המנתח עלולה להותיר את האדם עם פגיעות קשות ולעתים, אף לגרום למותו. 

 

חוות דעת רפואית – רשלנות רפואית שגרמה למוות

קיום תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית מצריכה, מטבע הדברים, חוות דעת רפואית מטעם רופא המומחה אשר מתמחה בתחום הפגיעה. מלבד עמידתה של חוות הדעת הרפואית על מצבו הרפואי של הלקוח שלכם, חוות הדעת הרפואית שתסייע לכם בהוכחת מרכיבים חשובים בתביעה הנזיקית. 

 

הנזק

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים תעמוד על הנזק שנגרם למנוח בגלל הרשלנות הרפואית שחווה. כך, ניתן יהיה לכמת את הנזק.

 

מקור הנזק

מטבע הדברים, משום שמדובר ברשלנות רפואית, יש צורך בהצבעה על מקור הנזק. חוות הדעת הרפואית תאפשר לכם לעמוד, במסגרת התביעה, על מקור הנזק שגרם למותו של המנוח. 

 

קיומה של רשלנות

חוות הדעת הרפואית מטעמנו תאפשר לכם לעמוד על כך כי ההליך הרפואי שבוצע על המנוח בוצע באופן רשלני שאינו הולם את הסטנדרט והפרקטיקה הרפואיים הנוהגים. 

 

עמידה על הפיצוי ההולם

מלבד כימות הנזק, תוכל חוות הדעת הרפואית לעמוד על מידת הפיצוי ההולם לו זכאי עזבונו של המנוח בשל הפגיעה שחווה בגין הרשלנות הרפואית. 

 

פנו אלינו

אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו את חוות הדעת הרפואיות ברמה גבוהה ובמחירים ההוגנים ביותר בתחום; זאת, תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה ביותר ומתן תשומת לב אל הפרטים הקטנים ביותר, שיסייעו לכם לעשות צדק עבור המנוח שנפטר בשל הרשלנות הרפואית שחווה. 

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי