חיתום רפואי

חיתום רפואי

תפקידו של החתם מתחיל בלימוד הצהרת הבריאות עליה חתם המבוטח וסופה בקבלת החלטה האם המבוטח בר ביטוח או לא ואם כן באילו תנאים.

הצהרת הבריאות המוגשת על ידי המבוטח מהווה קצה של חוט ממנו מתחיל החתם את מלאכתו. מעטות הן הצהרות הבריאות שמלמדות את החתם את על מצבו הרפואי המלא והשלם של המבוטח.

הצהרת הבריאות היא למעשה פשרה שעושות חברות הביטוח בין רצונן לדעת הכול מחד, לבין המחסום המכירתי שיווקי שעשויה להוות הצהרת בריאות מלאה ומקיפה מאוד. הצהרת בריאות מלאה מקיפה עשויה להשתרע מן הסתם על פני עמודים רבים, ומילוי ההצעה יארך זמן רב ויהווה מחסום למכירה.

יש מצבים בהן מבקשות חברות הביטוח מהמועמד לביטוח למלא הצהרת בריאות מקיפה יותר ויש מצבים בהן מבקשות החברות מהמועמד למלא הצהרת בריאות מקוצרת. יתרה מכך, יש מצבים בהם מוותרות חברות הביטוח על הצהרת הבריאות לחלוטין, משיקולים עסקיים.

בפני החתם מספר אפשרויות כיצד לנהוג.

האחת, לבקש מהמבוטח, ישירות או באמצעות הסוכן, השלמת חומר רפואי. השנייה, עריכת בדיקה רפואית למועמד לביטוח על ידי רופא מטעם המבטח והשלישית איסוף חומר רפואי ממקורות שונים, בכפוף לאישור המבוטח וחתימה על טופס ויתור על סודיות רפואית.

ההחלטה באיזה כלי להשלמת מידע עדיף להשתמש היא החלטה מקצועית חשובה מאוד של החתם, ששיקולים רבים עומדים מאחוריה ובין היתר, שיקול כלכלי לגבי עלות המנגנון הנבחר.

תוכן עניינים

חוות דעת רפואית משפטית

כאשר נגרם לאדם נזק גוף מסיבה כלשהיא, עומדות בפניו מספר אפשרויות על מנת לממש את זכויותיו, בהתאם לאופי הנזק ולסיבת הפגיעה והכול בהתאם לאמור בחוק

קרא עוד »