ליווי רפואי בתאונות דרכים

כידוע, ההבדל בין תיק תאונות דרכים עם אחוזי נכות ובלי אחוזי נכות הוא ההבדל בין תיק הפסד לתיק מנצח. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים נועד להבטיח שכל נפגע בתאונת דרכים יפוצה. לצורך כך, הוקם שירות ליווי רפואי בתאונות דרכים,  אשר תפקידו – למקסם את גובה הפיצויים ללקוח.

צוות המומחים הרפואי ב”פורום רופאים” מספק במסגרת ליווי רפואי בתאונות דרכים את הכלים הבאים:

  • בדיקה ראשונית והערכת נזק – ללא עלות, במסגרתה אומד הצוות הרפואי את סיכויי הצלחת התביעה ומעריך את הפיצוי הריאלי אותו ניתן לקבל בגינה.
  • ליווי רפואי והפניית הלקוח לבדיקות רפואיות ו”בניית” תיק רפואי מסודר.
  • הכנת הלקוח לבדיקות רפואיות אשר ייעשו על ידי מומחה מטעם בית המשפט.

שכ”ט החברה ישולם על ידי הלקוח בסוף התיק ובעת הצלחה בלבד.

חוות הדעת מטעם מומחה רפואי הממונה על ידי בית המשפט:

עקב ריבוי תאונות הדרכים לצערנו, ובעטיים תביעות רבות לפיצויים בגין נזקי גוף, מצא המחוקק לנכון לקבוע הסדרים מפורשים ומיוחדים לתביעות אלה ולהבדילם מתביעות נזיקיות אחרות. אחד ההבדלים העיקריים הינו באשר לחוות הדעת הרפואית הנדרשת לשם הערכת הנזק.

חוות דעתו של מומחה רפואי שמינה ביהמ”ש בתיק תאונות דרכים הינה חוות הדעת הרפואית היחידה באותו תחום רפואי בתיק. לפיכך ברוב המקרים ביהמ”ש יאמץ את קביעתו של מומחה זה בכל האמור בקביעת הנכות הרפואית (להבדיל מהנכות התפקודית) של הנפגע כתוצאה מהתאונה בתחום הרפואי בו מונה המומחה.

אשר על כן, הערכת הנזק שהתובע סובל ממנו תעשה על ידי רופא מומחה הממונה על ידי בית המשפט (למעט מקרים בהם נקבעה נכות על ידי המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון בתאונת עבודה).

על מנת שבית המשפט ימנה מומחה לקבלת חוות דעת רפואית אין די בטענה של התובע על שניזוק בתחום מסוים, אלא יש צורך להציג בפני בית המשפט תיעוד רפואי המעיד על כך שנגרמה ו/או תגרם נכות כתוצאה מהפגיעה. ביסוס החשד לנזק שנגרם נקרא בשפה המשפטית “ראשית ראיה”.

קיימות מספר דרכים דיוניות על מנת לנסות לתקוף את מסקנות המומחה הרפואי ולגרום למומחה לסטות מקביעתו בחוות הדעת:

  • שאלות הבהרה – חשוב להיעזר לצורך ניסוח שאלות אלו במומחה רפואי אחר באותו תחום רפואי.
  • חקירה נגדית – של מומחה מטעם בימ”ש על חוות דעתו בבית המשפט (בין אם נשלחו לו שאלות הבהרה ובין אם לאו). לצורך זה מומלץ להסתייע במומחה רפואי אחר באותו תחום רפואי.

לקבלת חוות דעת וליצירת קשר לחץ כאן