ליווי רפואי לועדות של קרנות הפנסיה

ליווי רפואי לועדות של קרנות הפנסיה:

החל משנת 2008 בעקבות פרסום צו ההרחבה לביטוח פנסיוני חלה חובה על כל מעסיק לדאוג לביטוח הפנסיוני של כל עובד.

כאשר העובד חבר בקרן פנסיה  אינו יכול לחזור למעגל העבודה בשל תאונה או מחלה הוא רשאי לפנות לקרן הפנסיה בה הוא חבר על מנת לקבל פנסיית נכות.

לאחר הגשת בקשה לקרן הפנסיה יוזמן העמית לועדה על מנת לבחון האם הוא זכאי לקבל את פנסיית הנכות בעקבות אי יכולתו לעבוד.

העמית רשאי להופיע לועדה עם רופא תעסוקתי מטעמנו על מנת שיוכל לשכנע את חברי הועדה ליתן לו את התגמולים המגיעים לו.

חשיבות הופעה לוועדה עם רופא מטעמך:

  1. הרופאים מדברים באותה שפה. שפה רפואית.
  2. הועדה היא ועדה רפואית ולא משפטית.
  3. יכולתו של הרופא לטעון טענות רפואיות.

 

לד"ר ברוך סגל, מומחה ברפואה תעסוקתית ניסיון רב בייצוג רפואי אל מול קרנות הפנסיה.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי