סרטן השד הינו הסרטן הכי שכיח בקרב נשים, ומהווה כ1/3 ממקרי הסרטן בנשים. למרות הנאמר, לאור הסקירה המוקדמת והטכנולוגיה העדכנית ,סרטן זה נמצא במקום שני כסיבת תמותה.
ישנם מס’ גורמי סיכון לסרטן השד – גנטיקה (רקע משפחתי או גנים ספציפיים כמו BRAC1/2), גורמי סיכון מיילדותיים (ווסת מוקדמת, מנופאוזה מאוחרת), גזע, גיל ועוד (ראה טבלה):

סרטן השד

    על פי חוזר משרד הבריאות לגילוי מוקדם של סרטן השד יש לנהוג כדלקמן:

  1. בדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים, בגיל 74-50 שנה, במסגרת תכנית סריקה יזומה בזימון אישי, מומלצת לנשים באוכלוסיה בעלת סיכון רגיל
  2. בדיקת סקירה באמצעות MRI – מיועדת לנשים הנמצאות בקבוצות סיכון ובהתאם להמלצות משרד הבריאות (חוזר מינהל רפואה 2009/30 .(בדיקת סקירה באמצעות ממוגרפיה תבוצע רק במכונים הנמצאים בפיקוח התוכנית הלאומית לגילוי סרטן השד של משרד הבריאות.

אחוזי הישרדות:

ע”פ דיווחי הועדה האמריקאית המשולבת לסרטן, אחוזי השרידות בשלבי המחלה השונים, הינם:

Stage 0: Ductal carcinoma in situ (DCIS) or lobular carcinoma in situ (LCIS); (5-year survival rate 93%).
Stage 1: Invasive carcinoma 2 cm or less without nodal involvement and no distant metastases; (5-year survival rate 88%).
Stage 2: Invasive carcinoma 5 cm or less with involved but movable axillary lymph nodes and no distant metastases, or a tumor > 5 cm without nodal involvement or distant metastases (5-year survival rate 74-81%).
Stage 3 (locally advanced): Breast cancer > 5 cm with nodal involvement; or any breast cancer with fixed axillary nodes; or any breast cancer with involvement of the ipsilateral internal mammary lymph nodes; or any breast cancer with skin involvement, pectoral and chest wall fixation, edema, or clinical inflammatory carcinoma, if distant metastases are absent (5-year survival rate 41-67%).

לקבלת חוות דעת וליצירת קשר לחץ כאן