ליווי ייצוגי לתביעות מול הוועדה הרפואית

להאזנה:

 

ליווי ייצוגי לתביעות מול הוועדה הרפואית עשוי להשפיע לטובה על הצלחת התביעה. ככל שמעורבת בה גם חוות דעת מהימנה ומקצועית מרופא מומחה, סביר שהיא תתקבל ותעניק לתובע את מלוא הזכויות הרלוונטיות.

 

הוועדה הרפואית וקביעותיה

כל אדם שתובע את הביטוח הלאומי במטרה לקבל פיצויים או קצבת נכות, מחויב לעבור וועדה רפואית. וועדה זו תקבע את דרגת הנכות על בסיס המצב הרפואי והליקויים התפקודיים, ככל שאלו משתקפים בניירת הרפואית ובבדיקה הגופנית שיעבור התובע.

כדי לנמק ולגבות אותם באופן המקצועי והמשכנע ביותר, רצוי לצרף חוות דעת רפואית שתשפיע על ההחלטת הוועדה ותגדיל את הסיכויים לקביעת אחוזי נכות מתאימים, מהם נובעות גם כל הזכויות שמגיעות למבוטח.

חברת פורום רופאים מעניקה שירותי חוות דעת רפואית הכוללת הערכת נכות לביטוח הלאומי מטעם רופא מומחה, בעל ניסיון רב במישור הרפואי הרלוונטי. חוות הדעת תכלול סקירה של כל הרקע הרפואי והניירת הרפואית הקיימת, בדיקה רפואית והצגת מסקנות הכוללת את פירוט הנזקים והמגבלות של התובע, כולל השלכות כלכליות כמו הוצאות שיקום, טיפול תרופתי, טיפולי פיזיותרפיה ועוד.

באפשרותכם להיעזר בשירותינו גם כדי לאסוף ולגבש את הניירת הרפואית הקיימת ללקוח מהגורמים הרפואיים המטפלים בו ולהקל על הוצאותיו בשלב התביעה על ידי מימון ביניים שיסופק לו לצורך הזמנת חוות הדעת.

ליווי ייצוגי לתביעות מול הוועדה הרפואית

כיצד מנוהלת הוועדה הרפואית?

אדם שהגיש תביעת נכות כללית, תביעת נכות מעבודה או כל תביעת נכות אחרת צריך להיבדק בוועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי. וועדה זו מורכבת (בדרך כלל) מרופא מומחה שיקבע את דרגת הנכות ומזכיר וועדה שינהל את כל האמור בה בפרוטוקול מסודר.

בתוך חדר הבדיקה, הרופא יעיין בניירת הרפואית שצורפה לתיק עוד לפני שהנבדק יוזמן להיכנס. רק בסיום המעבר של הרופא על התיק יזמין מזכיר הוועדה את התובע ועליו להזדהות בתעודה מזהה. המזכיר יציג את הרופא בשמו ותחום מומחיותו וכן את עצמו.

בנקודה זו, מבחינה חוקית, נאסר על רופא הוועדה לבחון אדם שהוא מכיר אישית או מקצועית ולכן ככל שישנה היכרות יש להודיע על כך לוועדה ולקבל זימון לוועדה חדשה.

בדיקת הוועדה איננה נועדה למתן טיפול רפואי ולכן שונה מבדיקה רפואית שגרתית. רופא הוועדה לא מוסמך לדון בטיב הטיפול הרפואי ואין שום טעם לבקש ממנו בקשות לגבי מהלך הטיפול. בשלב זה אם קיימים מסמכים נוספים שאינם בתיק התביעה, חשוב להגיש אותם לרופא.

השלב הראשון יתנהל בהצגה עצמית: התובע יתבקש לפרט את הבעיות מהן הוא סובל ולהבהיר איך הן משפיעות על אורח החיים והתפקוד השגרתי. ניתן להיעזר בדף שהוכן מראש בנושא ולהגיש אותו לרופא או המזכיר כדי שיצורף לדו"ח הוועדה. הרופא ישאל לגבי כל ממצא או נתון שאינו ברור.

 

ליווי ייצוגי לתביעות מול הוועדה הרפואית לדוברי שפה אחרת

הנבדקים בוועדות הביטוח הלאומי רשאים לליווי מטעמם ולבחירתם. ליווי ייצוגי לתביעות ביטוח מול הוועדה הרפואית יכול להתרחש גם על ידי מתרגם, ככל שהנבדק איננו דובר את השפה העברית כראוי ומתקשה לבסס את טענותיו הרפואיות לבדו. המתרגם יכול להיות גורם מקצועי או קרוב משפחה המתלווה לוועדה, אין צורך לעדכן את הביטוח הלאומי על הגעתו והוא זכאי להחזר הוצאות עבור הליווי.

 

ליווי ייצוגי לתביעות מול הוועדה הרפואית ע"י עורך דין

החוק מתיר לעורכי דין לייצג מבוטחים בוועדה הרפואית בתשלום. כידוע, נוכחותם של עורכי דין המתמחים בדיני נזקי הגוף ודיני המוסד לביטוח הלאומי בוועדות הרפואיות, ממקסמת את סיכויי התביעה, בד בבד עם שמירה הרמטית יותר על זכויות המבוטחים ומאפשרת להם לקבל את המענק או הקצבה המגיעים להם.

 

ליווי ייצוגי לתביעות מול הוועדה הרפואית ללא תמורה

מלבד מתורגמנים ועורכי דין, מתאפשר לכל אדם מטעמו של הנבדק ללוות אותו לוועדה אך כל עוד הוא לא מקבל כל תמורה שהיא בעבור הליווי מצידו.

תנאי זה אוסר הלכה למעשה על חברות פרטיות, רופאים וגורמים מקצועיים אחרים להפוך למלווים ולאלץ את התובעים בייצוג מקצועי בתמורה לליווי לוועדה.

אם נערכה חוות דעת רפואית לקביעת אחוזי הנכות, הרופא המומחה שחתום עליה לא יוכל לייצג את הנבדק בוועדה, אך יתאפשר לו לבצע את הליווי אם יסכים לעשות זאת ללא תמורה. אותו הכלל חל על חברים, בני משפחה ויתר אנשי המקצוע כמו למשל עובדים סוציאליים.

 

מהלך הבדיקה הרפואית

בהתאם למחלה או הליקוי הרפואי, הוועדה תקבע את החלטותיה. לעתים יהיה צורך בהשלמת מסמכים רפואיים או במעבר בדיקה רפואית נוספת כך שקביעת אחוזי הנכות תתעכב. בכל מקרה אחר, הוועדה תספק את תוצאת הבדיקה הגופנית שנערכה לנבדק במקום ובסיומה יקריא הרופא למזכיר את כל הממצאים הרפואיים שנמצאו וינקוב בהחלטתו.

הקביעה מבוססת על ספר הליקויים של הביטוח הלאומי, המכיל אחוז נכות ספציפי לכל ליקוי רפואי קיים. הרופא יקבע את תאריך תחילת הנכות והאם היא זמנית או צמיתה. ליווי ייצוגי לתביעות מול הוועדה הרפואית בדרך כלל נעזר מאוחר יותר בפרוטוקול הביניים וחוות הדעת שנערכה בוועדה.

 

ליווי ייצוגי לתביעות בוועדות רפואיות נוספות

הליווי הייצוגי מטעם גורם מקצועי כמו עורך דין, מתרגם או אפילו רופא מומחה (ככל שהוא מסכים ללוות ללא תמורה) יוכל להתרחש גם לטובת מצבים נוספים:

  • תביעת חברת הביטוח הפרטית במקרים של מחלה קשה, תאונה, פציעה, אובדן כושר עבודה ועוד.
  • תביעת נכות למס הכנסה
  • תביעת הוועדה הרפואית של קרן הפנסיה
  • הערכת נכות בעקבות תאונת דרכים
  • תביעה לגבי אובדן כושר הניידות
  • תביעות מול משרד הביטחון
  • תביעות מול משרד האוצר

אנו מאמינים שלחוות הדעת הרפואית מטעמו של רופא מומחה יש השפעה משמעותית מאוד על הצלחת התביעה המוגשת לביטוח הלאומי ולגופים נוספים. הוועדות הרפואיות מתייחסות ברצינות רבה לחוות דעת איכותיות ומהימנות שגובשו על ידי רופא מקצועי ממישור הפגיעה הקיימת ולכן קיים סיכוי רב שהוועדה תשתכנע לספק את אחוזי הנכות המקסימליים.

אחוזי הנכות ההולמים את מצבו הרפואי של התובע משקפים גם פירוט טוב וברור של כל הנסיבות הרפואיות הקיימות והשפעתן על התפקוד היומיומי של הנבדק. חוות דעת רפואית שנוסחה באופן ברור, מקצועי ומקיף, ללא השתמעות לשתי פנים ובכפוף לסקירת הרקע הרפואי, נסיבות מקרה הפגיעה או המחלה ובדיקה גופנית אישית, תוכל לשמש ככלי עזר עקרוני וחשוב בכל תביעה למימוש הזכויות.

 

ליווי ייצוגי לתביעות שנדחו בוועדות הרפואיות

ככל שהוועדה הרפואית מחליטה לדחות את בקשת התביעה, ניתן יהיה לקבל ליווי ייצוגי מתאים בוועדת הערר. המייצג בתביעה יוכל ללמוד את נימוקי הדחייה ולטעון לגביהם טענות שונות, לרבות פנייה לבית הדין לעבודה ככל שהתקיים הליך בלתי תקין.

חברת פורום רופאים מלווה אתכם מרגע ההערכה הראשונית לחוות הדעת ועד להצלחתה המשפטית. צרו עמנו קשר ונשמח לבצע עבורכם הערכה מקצועית מאת רופא מומחה בהקדם.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי